Jak se testovat na hepatitidu C

Dosud je nejčastějším způsobem detekce viru u pacienta test hepatitidy C metodou ELISA. Taková studie je stanovení markerů pro přítomnost HCV protilátek (anti) v séru pacienta. Pozitivní výsledky této analýzy vyžadují potvrzení dalším informativnějším PCR RNA testem.

Hepatitida C je zákeřné postižení, které může být přítomno v lidském těle po dlouhou dobu a neprojevuje se. Nemoc je nebezpečná tím, že vede k nenapravitelným poruchám ve struktuře jater, které se rozvinou do cirhózy.

Hepatitida C: jak se zdá, v jakých případech předepisuje analýzu

Hepatitida C je infekční onemocnění, které vstupuje do těla hlavně krví.

Hlavní způsoby infekce:

při použití nesterilního nebo špatně zpracovaného zdravotnického vybavení během operace; během transfuze netestované krve, očkování, injekčních injekcí; při použití tetování při provádění piercingu nesterilními materiály; při provádění salónních procedur (manikúra, pedikúra) nesterilními prostředky; infekce zdravotnických pracovníků v případě nedodržení bezpečnostních opatření při práci s infikovaným pacientem.

K přenosu viru dochází také při nechráněném pohlavním styku, stejně jako při porodu z matky na dítě.

Hepatitida C ovlivňuje jaterní buňky, které v pozdějších stadiích onemocnění vedou k intoxikaci celého organismu. Pacienti s tímto onemocněním mají často špatné krevní testy: nízký hemoglobin, zvýšený bilirubin, ALT atd.

Průběh onemocnění je často vylučován, bez specifických symptomů.

Testy hepatitidy C nejsou zahrnuty v seznamu povinných a mohou být předepsány pouze v případě, že je detekována touha podstoupit testování nebo je-li pacient podezřelý z viru.

Taková studie je povinná pro páry, které plánují těhotenství, stejně jako pro ženy v této pozici. Hepatitida C je v pravidelných intervalech testována zástupci určitých profesí, například zdravotnických pracovníků, vojenského personálu, pracovníků v nouzových situacích, zástupců potravinářského průmyslu.

Jaké by mohlo být podezření na lékaře, který předepíše povinnou studii na přítomnost virové hepatitidy C v krvi pacienta:

změněné ukazatele biochemické analýzy krve; redukovaný hemoglobin; změny ve struktuře jater ultrazvukem orgánu; zvýšená míra sedimentace erytrocytů; urobilin v moči.

To vše jsou jasné známky virové infekce v těle pacienta. Ale ani celkové výše uvedené ukazatele nedávají lékaři právo na stanovení diagnózy virových lézí těla s hepatitidou C. Například snížený hemoglobin může indikovat anémii. A změny v biochemii - o porušení těla, které není vždy spojeno s infekcí virovou hepatitidou.

Změny v pacientově krvi budou. Hemoglobin se tak sníží. Hemolýza erytrocytů ovlivňuje hemoglobin. S virovým poškozením významně klesá. Hemoglobin může také klesat v důsledku léčby hepatitidy antivirovou terapií. Proto je tento ukazatel u pacientů v průběhu léčby přísně kontrolován. Ale i velmi nízký hemoglobin nehovoří o hepatitidě. Pokud se takové změny ve složení krve objeví, může lékař navrhnout pouze infekci tímto onemocněním. Pro objasnění budete potřebovat další diagnostiku.

Hepatitida C má několik genotypů. Každý z nich má své vlastní podtypy. Na území zemí bývalého SSSR je genotyp 1b, 1a, 2, 3 považován za nejběžnější a zároveň je infekce krevními transfuzemi častěji infikována virem 1b. Genotyp 3a je častější u drogově závislých. V zemích Středního východu je ve většině případů nalezen genotyp 4. Je zjištěna míra míchání, kdy je pacient současně určen například pozitivním výsledkem genotypu 1b a 3a. To je pozorováno u 10% všech infikovaných.

Určení genotypu je také důležité, protože pomáhá určit další taktiku léčby. Ne všechny testy na hepatitidu C dávají tyto indikace. Genotyp je určen pouze vysoce kvalitní PCR.

Nejzávažnějším a nejnegativnějším důsledkem pro organismus je genotyp 1b.

Kolik lidí je postiženo hepatitidou C? V posledním počtu dosahuje prevalence této choroby ve vyspělých zemích 2%. Ve většině případů lidé nejsou ve spěchu, aby se testovali na hepatitidu C, protože si prostě nemohou být vědomi své infekce. Zkontrolujte sami, jsou vyřešeny pouze 10% z celkového počtu obyvatel.

Analýzy, které indikují hepatitidu C

Testy na hepatitidu C mohou být různé: PCR, ELISA (přítomnost protilátek imunitního systému v krvi).

Co z nich je nejvíce informativní, podívejme se.

Enzymová imunoanalýza pro detekci anti-HCV. Jednou z prvních metod, které pomáhají určit přítomnost kontaktu pacienta s virovými buňkami, je analýza stanovení protilátek v krevním séru. Toto je metoda ELISA, která pomáhá detekovat anti-HCV. Taková analýza hepatitidy C je přiřazena dárcům, ženám v situaci, těm, kteří podstoupí plánovaný chirurgický zákrok. Zkontrolujte přítomnost protilátek nebo stanovte celkovou částku hepatitidy v séru, a to v jakékoli klinice.

Před zahájením testu ELISA na anti-HCV hepatitidu C je třeba se připravit. Vzdává se na prázdném žaludku. Taková diagnóza může dát falešně negativní nebo pozitivní výsledek. Velmi často k tomu dochází během těhotenství, u lidí s druhou skupinou krve. A to je považováno za normu.

Existují dvě třídy protilátek proti hepatitidě C - G a M. V analýzách se označují jako IgG a IgM (imunoglobulin G a M). Celkové anti-HCV v analýze ELISA jsou celkové protilátky obou tříd G a M, které se vyskytují v séru jako antigen viru hepatitidy C. Taková zobecněná analýza se provádí všem, kteří odhalili touhu být testováni. Celkové množství anti-HCV se nachází v krvi při akutních i chronických formách onemocnění.

Současně však pozitivní indikátor přítomnosti protilátek v HCV neposkytuje 100% záruku přítomnosti viru v krvi. A to je považováno za normu. Negativní záporný ukazatel nelze odmítnout.

Na pozadí chronických onemocnění se může celková anti-HCV objevit v krvi, která je spojena s některými rysy imunitního systému. Pokud se zjistí, že pacient má pozitivní výsledek testu ELISA na protilátky proti HCV proti hepatitidě C, doporučuje se provést významnější studie identifikace onemocnění - PCR RNA diagnostiky.

Krevní testy polymerázovou řetězovou reakcí. Zkrácená PCR. Taková diagnóza přítomnosti RNA onemocnění se stala v poslední době známou v 80. letech minulého století. To dává přesný výsledek, který infekce nebo virus daly vzniknout nemoci. Hepatitida C je onemocnění, které může změnit svou genetickou strukturu.

PCR analýza RNA se provádí každému, kdo byl testován pozitivně pomocí ELISA.

Detekce virových lézí hepatitidy pomocí PCR RNA je možná, i když jsou její kvantitativní počty velmi nízké. Taková diagnóza také umožňuje identifikovat virové elementy v počátečním období poškození viru v období, kdy ELISA ještě neurčuje přítomnost protilátek. Pozitivní RNA se objevuje v krvi pátý den po infekci virem v těle.

Také tyto testy na hepatitidu C pomáhají určit genotyp, který zasáhl tělo.

Diagnostika PCR je podmíněně rozdělena na dva typy: kvantitativní a kvalitativní. První ukazuje přítomnost RNA viru, druhá říká zátěž na těle.

Čísla vysoké kvality ukazují, že se virus rychle vyvíjí a vykazuje změny hladiny RNA v testovaném materiálu. Určuje také genotyp hepatitidy.

Interpretace výsledků

RNA je diagnostika, která vám umožní identifikovat genetický vzor onemocnění v séru. Tento typ studie se provádí u všech pacientů, kteří mají anti-HCV v krvi. Norm je výsledek, který říká, že "nebyl detekován." Pokud je "detekován", znamená to, že virus je přítomen v těle a násobí se, infikuje nové jaterní buňky.

Již zmíněno, že studie PCR poskytuje kvalitativní a kvantitativní výsledek. První typ testu má určité prahové hodnoty citlivosti. To naznačuje, že pokud je množství viru v séru menší než norma, může být výsledek analýzy "negativní". Proto pacienti, kteří mají nízkou koncentraci buněk hepatitidy, musí objasnit citlivost systému, protože v každé laboratoři se liší.

Vysoce kvalitní PCR RNA poskytuje pouze pozitivní nebo negativní výsledek studie.

Kvantitativní PCR diagnostika naznačuje virovou zátěž na těle, tj. Jak rychle nemoc postupuje. Určuje počet jednotek virového materiálu pro určitý objem krevního séra (1 cm3).

Výsledek již má kvantitativní ukazatel a bude vyjádřen v číslech. Míra v každé laboratoři se může lišit, protože metoda se provádí za použití různých činidel. Testy na hepatitidu C pro stanovení kvantifikace PCR je proto lepší projít v jedné laboratoři.

V zásadě jsou indikátory 1 x 107 IU / ml považovány za velmi vysoké zatížení, hodnoty od 800 * 103 IU / ml budou mírně zvýšené.

Virová zátěž a to během léčby hepatitidy. Norm, pokud čísla v procesu léčby mají tendenci klesat. Během léčby nejsou indikace získané metodou stanovení protilátek v krevním séru informativní, proto se neprovádějí.

Příprava a výzkum

Aby diagnóza hepatitidy C pomocí ELISA nebo PCR ukázala platný a pravdivý výsledek, je nezbytné, aby pacient dal krev na prázdný žaludek.

Tento koncept znamená nedostatek potravy po dobu 8 hodin.

Také na výsledek studie může ovlivnit některé potraviny. Proto by nejméně jeden den před testováním na hepatitidu měly být ze stravy vyloučeny zeleniny a citrusové plody, zejména ty, které mají oranžovou barvu.

Analýzy s virovou hepatitidou C mohou mít při užívání některých léků falešný výsledek. Ráno neberte léky, které obvykle pijete. Pacientům se doporučuje, aby provedli analýzu a poté užili všechny potřebné léky.

Krev na diagnostiku se odebírá z pacientovy žíly a převádí se do studie v laboratoři.

Testy hepatitidy C se provádějí přibližně během jednoho dne, ale může docházet ke zpožděním, která mohou být ve většině případů způsobena potřebou transportu krevního séra do laboratoře. Kolik analýz hepatitidy C se provádí v určité instituci, řekne laboratorní technik pacientovi.

Výsledky testů nejsou hodnocením diagnózy a nutně vyžadují vyšetření lékařem.

Totéž platí pro účel léčby. Studie ELISA, které vykazovaly pozitivní odpověď, ještě nenaznačují přítomnost virové léze s hepatitidou. Pacient musí podstoupit další PCR testování.

Taková analýza hepatitidy C ukáže podrobnější obraz, pokud se nemoc vyskytuje v těle, k určení genotypu viru, který pomůže lékaři vybrat si kvalitní léčbu.

Testy na virovou hepatitidu C jsou velmi informativní a hovoří nejen o přítomnosti nemoci, ale také o jejích genotypech, procesu vývoje. Dodání takové studie je dnes normou.

Vzhledem k tomu, že včasná diagnóza pomáhá lépe léčit nemoc, je velmi důležité sledovat a kontrolovat hemoglobin v průběhu léčby, protože antivirotika značně snižují jeho rychlost. Periodicky se provádí krevní test.

Normálně se mužský hemoglobin pohybuje v rozmezí od 130 do 160 g / l. U žen je hemoglobin nižší a blíží se indikacím od 120 do 155 g / l. Testy hepatitidy C pomáhají kontrolovat předepsanou léčbu.

K potvrzení nebo popření přítomnosti onemocnění se provádí krevní test na hepatitidu. Hepatitida je přítomna ve 3% světové populace. Mnoho lidí o tomto problému nevědí. Pacienti často nedostávají řádnou léčbu včas, protože nemoc je diagnostikována příliš pozdě. V případě včasné diagnózy je příznivější prognóza zotavení nebo absence exacerbací.

Druhy hepatitidy a nezbytné postupy

Často je nemoc detekována, když osoba projde rutinní kontrolou nebo projde testy, které jsou vyžadovány při podání žádosti o zaměstnání.

Pokud máte podezření na patologii nebo je-li zjištěna choroba, je pacient naplánován na sérii studií. Diagnostický komplex se může lišit v závislosti na stupni a formě hepatitidy.

Zdravý člověk může také poskytnout test na úplnou důvěru v nepřítomnost nemoci. Úplné vyšetření je nezbytné pro osoby, které mají zjevné známky nemoci.

Patří mezi ně:

žlutá kůže; letargie; nedostatek chuti k jídlu; horečka; bolesti svalů; zabarvení výkalů.

Kromě toho, když je v kontaktu s infikovanou osobou, i zdravotníci musí darovat krev na hepatitidu.

Existuje několik typů onemocnění:

Každá forma hepatitidy se vyznačuje různými příznaky, rychlostí a závažností průběhu, metodou diagnostiky a léčby. Pro stanovení konečné diagnózy je pacientovi přiřazeno několik testů, jejichž potřebu může stanovit ošetřující lékař v závislosti na dostupných příznacích nemoci, které indikují vývoj jedné z forem onemocnění.

Rozdíly ve formách hepatitidy a diagnózy každého z nich

Jak je uvedeno výše, hepatitida je 5 typů. Z jeho formy záleží na výzkumných metodách pro přesné stanovení diagnózy.

Hepatitida A

Lze jej zakoupit v důsledku konzumace nestandardních výrobků, vody nebo používání spotřebičů pro domácnost. Postupuje v akutní, subakutní a asymptomatické formě. Tento typ hepatitidy je nejjednodušší.

Je to proto, že není pozorováno žádné závažné poškození jater a zotavení trvá přibližně 1,5 měsíce.

Chcete-li zjistit hepatitidu, musíte:

detekce určitých virových ukazatelů v krvi pomocí analýzy polymerázové řetězové reakce (PCR); odebírání imunoglobulinů až do uzdravení; analýza protilátek proti G, které se objevují během onemocnění a již nezmizí.

Hepatitida B

Mohou se nakazit kontaktem s infikovanou osobou a skrze krev. Existuje v akutní a chronické formě. Hepatitida B může způsobit vážné poškození jater, dokonce i rakoviny.

Chcete-li potvrdit, že potřebujete provést nějaký výzkum:

testů na protilátky nalezené u infikovaných i zdravých lidí. Indikátory protilátek v krvi zdravého člověka by neměly překročit 0,05 IU / ml; provedení studie proteinů a protilátek, která je obvykle předepisována pro akutní formu onemocnění; DNA detekce viru pomocí PCR.

Hepatitida C

Je to nejběžnější forma onemocnění. Zjišťuje se zpravidla v diagnóze jiných patologií, protože v počáteční fázi nejsou žádné zjevné příznaky hepatitidy. Když virus vstoupí do lidského těla, léčba je velmi obtížná.

Krevní test na hepatitidu C zahrnuje komplexní vyšetření pacienta a stanovení stupně poškození jater. Tato analýza pomůže zjistit závažnost onemocnění a účinnost léčby. Kromě toho je nutný test na protilátky. Pro přiřazení nezbytné léčby se také provádí analýza interleukinů.

Hepatitida D

Výskyt této formy onemocnění zahrnuje porážku těla patogenním virem. Onemocnění je těžké. Pokud je infikován několika viry najednou, dochází ke zhoršení stavu pacienta a přechodu onemocnění na závažnější formu.

Laboratorní testy mohou prokázat přítomnost virů a protilátek v lidském těle, stejně jako zjistit rozsah vývoje onemocnění.

Hepatitida E

Má některé podobnosti s hepatitidou A. Míra šíření virů v těle je vysoká.

Největší nebezpečí tohoto typu hepatitidy je u těhotných žen. Protože ve většině případů, když je detekována akutní forma onemocnění, dojde ke smrti infikované osoby.

Metoda analýzy

Příprava na testování zahrnuje zdržení se používání alkoholických nápojů, stejně jako mastných a kořeněných potravin. Toto musí být zlikvidováno den před dodáním. Biologický materiál musí projít prázdným žaludkem. Dále specifikuje, kolik dní se provádí analýza hepatitidy.

Výsledek testování na detekci hepatitidy je připraven po 4 hodinách od doby odběru krve. Období výzkumné analýzy může trvat den nebo trvat déle - až týden.

Závěr a formulace negativní reakce znamená absenci virů a protilátek v lidském těle, což indikuje přítomnost onemocnění. V každé studii je krev darována na hepatitidu, po které je kontrolována přítomnost virů v těle. Pokud jsou čísla pod normální hodnotou, pak tělo není infikováno. To ukazuje na nepřítomnost patogenů v krvi. Přítomnost protilátek zahrnuje zvýšení imunitního stavu těla nebo očkování.

Krevní test na markery virových forem hepatitidy má řadu vlastností:

Je-li nalezen pozitivní výsledek, je nutné biologický materiál znovu zopakovat. To je nezbytné pro zajištění správné diagnózy. Protože krev je darována pouze na prázdný žaludek, není-li toto pravidlo dodržováno, lze získat falešný výsledek. Nesprávná diagnóza je také možná po provedení studie dříve infikované osoby a při sběru testů ve stejných nádobách bez dodržení určitých pravidel pro zpracování zdravotnických prostředků. Když je organismus infikován, je předepsána terapie, testy by měly být prováděny každé tři dny, aby se pozoroval vývoj hepatitidy. V případě chronického onemocnění je nutné vyšetřit po půl roce.

K odstranění hepatitidy je nutná vhodná léčba. Zotavení závisí na závažnosti onemocnění, individuálních vlastnostech lidského těla. Při plném uzdravení se u pacienta vyvíjí imunita na hepatitidu.

Onemocnění jater - způsobuje značné obavy, protože jeho hodnota v těle je velmi velká. Játra čistí krev toxinů a "odpadků", čímž vyrovnávají účinek toxických sloučenin, které by mohly ohrozit zdraví.

Syntetizuje faktory srážení krve (fibrinogen, protrombin atd.), Podílí se na metabolismu bílkovin, sacharidů, tuků, hormonů.

Slouží jako sklad krve a vitamínů. Žluč produkovaná jaterními buňkami (hepatocyty) je nezbytnou součástí trávicího procesu. Jedná se o neúplný seznam „funkčních odpovědností“, jejichž naplnění je narušeno během vývoje zánětlivého procesu v jaterní tkáni - hepatitidě.

Důvody

Hepatitida je rozdělena do následujících typů:

infekční nebo virové (spouštěné infekcí virem hepatitidy typu A, B, C, D, E); toxický (otrava jakýmkoli jedem (domácí, průmyslový), předávkování drogami, zneužívání alkoholu); autoimunní (agrese imunitního systému proti játrům - darování krve pro hepatitidu odhalí specifické protilátky); ischemická nebo hypoxická (hladina kyslíku a nekróza hepatocytů v důsledku prudkého poklesu krevního tlaku nebo chronického omezení průtoku krve).

Abychom identifikovali pravou povahu hepatitidy, je velmi důležité vědět, co by mohlo patologickému procesu poskytnout primární impuls.

Existuje něco jako anamnéza. Jedná se o informace o životě osoby, která je přímo nebo nepřímo spojena s onemocněním. Patří mezi ně:

Kontakt s osobou s hepatitidou nebo s běžnými jídly, ručníky, kartáčky na zuby s ním. Pití vařené vody z otevřeného jezírka, stravování ve veřejných jídelnách (vše výše uvedené je relevantní pro typ A, E).

U hepatitidy B, C, D je virus přenášen pomocí „vstupní brány“ pro události, jako jsou:

Chirurgie, endoskopická diagnostická manipulace, krevní transfúze. Nechráněný pohlavní styk s potenciálně infikovaným partnerem.

Žena může přenášet nemoc na dítě intrauterinně nebo během kojení. Přesná pravděpodobnost infekce ukáže pouze analýzu hepatitidy. Nemoci, které se do těla dostanou popsanými metodami, se nazývají parenterální. Spolu s patogenem hepatitidy lze přenášet také virus lidské imunodeficience (HIV), který je zohledněn při vyšetření.

Pokud se zeptáte osoby, která není lékařskou profesí, jaké jsou příznaky hepatitidy, bude s největší pravděpodobností říkat, že je to bolest a těžkost v žaludku, žloutenka, hořká chuť v ústech. Ve skutečnosti jsou tyto příznaky pozorovány, ale již v pozdní fázi vývoje, kdy nemoc prošla všemi předchozími stádii a testy na hepatitidu jsou pozitivní.

Před tím může být pacient obtěžován slabostí, neustálou únavou, zvýšením tělesné teploty na 37–37,5 stupně Celsia.

Často je bolest ve svalech a kloubech bolavé povahy, která může být omylem spojena s fyzickým přetížením.

Asthenovegetativní syndrom se dostává do popředí: letargie, apatický stav - člověk ztrácí zájem o to, co se děje kolem, je podrážděný, depresivní, je mu trápena bolestí hlavy, závratí bez zjevného důvodu. Spánek je narušený - ospalost během dne a nespavost v noci je ještě vyčerpávající.

Hlubší poruchy se vyskytují u hepatitidy C jako depresivní poruchy. Téměř vždy je to nevolnost, méně často - zvracení. Hořkost v ústech je typičtější u cholelitiázy než u hepatitidy. Játra se zvyšuje (syndrom hepatomegálie), její okraj je přístupný palpací pod pravým žebrem, stlačený, bolestivý.

Kůže a sliznice, sklera očí jsou zbarveny žlutě v důsledku stagnace žluči, svědění se objeví, moč ztmavne a výkaly se naopak zjasní (Acholia). Pokud se v této době osoba provádí krevní test na hepatitidu, je patrný obraz akutních změn. Často jsou na kůži modřiny, na zubním kartáčku může zůstat krev - tyto příznaky naznačují možnou chronicitu hepatitidy.

Důvod okamžitě konzultovat lékaře - výskyt takových příznaků:

zvýšení tělesné teploty nad 37 stupňů po dobu delší než jeden a půl týdne; slabost, konstantní únava, bolest v kloubech, svalech déle než jeden měsíc, nesouvisející s nadměrnou fyzickou námahou; nevolnost, zvracení, nepohodlí nebo bolest v pravé hypochondriu; Žloutnutí kůže a sliznic, tmavý moč v kombinaci se světelnými výkaly; úbytek hmotnosti; ascites (tekutina v břišní dutině), síť rozšířených žil v břiše (“hlava medúzy”); časté krvácení z nosu, krvácení z dásní, gastrointestinální trakt.

Náhodná detekce hyperbilirubinemie v krevním testu (zvýšení koncentrace bilirubinu), prudké zvýšení hladiny AST, ALT a alkalické fosfatázy může znamenat změny v hepatitidě. Ženy mají menstruační dysfunkci.

Pokud není možné získat standardní testy s jasným obrazem, téměř žádné pochybnosti o povaze onemocnění, existují rychlé metody.

Nemohou sloužit jako základ pro rozhodující opatření a definitivní diagnózu, ale umožní určit další taktiku diagnózy a léčby.

V současné době je k dispozici rychlá analýza pro hepatitidu, pro kterou je třeba propíchnout prst s děrovačem v krabici (ostrou jehlou s žebrovanými hranami) a kapat krev na speciální tabletu, kde se v závislosti na výsledku objeví jeden nebo dva proužky.

Diagnostický algoritmus

První prioritou je kontrola osoby. Během ní se nachází vyčerpání, žloutlá kůže a sklera, rozšířené břicho ve spojení s ascitem, na kterém jsou jasně viditelné dilatované žíly saphenous.

Charakteristické jsou také červené palmy (palmar erythema), cévní "hvězdičky", modřiny (hematomy) na kůži. Pacient si často stěžuje na vážné svědění, které se v noci zhoršuje.

Pro lékaře je nesmírně důležité získat anamnézu, zejména když je pacient dítě. Akutní toxická hepatitida může být způsobena užíváním kyseliny acetylsalicylové nebo paracetamolu, pokud je Vaše dítě na ně citlivé nebo je dávka zvýšena. Je extrémně obtížné odlišit tento typ onemocnění od jiných akutních hepatitid v rané fázi.

Pro paracetamol existuje antidotum nazývané N-acetylcystein. Jeho zavedení může doslova zachránit játra, ale pouze v případě, že jsou vyrobeny včas, během několika hodin od začátku začátku příznaků. Reyeův syndrom, jinak označovaný jako akutní jaterní encefalopatie, je důvodem zákazu předepisování aspirinu dětem mladším 12 let.

Jedná se o nebezpečnou komplikaci, která vyžaduje okamžitou hospitalizaci a komplexní intenzivní péči. Děti mohou náhodně jíst nebo pít něco z lékárničky, kterou dospělí v oblasti přístupnosti. Je nanejvýš důležité, který lék dítě spolkne, protože na něm může záviset jeho život.

Jako preventivní opatření by rodiče měli skrývat léky v místech, kde je dítě nemůže dostat, pozorně si přečtěte anotace a řídit se pokyny lékaře, aniž by bylo možné upravit dávkování nebo frekvenci užívání.

Dalším krokem je analýza hepatitidy, která musí být předána všem s výše uvedenými příznaky.

Není to jedna cesta, ale řada metod, které se vzájemně doplňují:

1. Kompletní krevní obraz.

Hepatitida nemůže být identifikována jeho výsledky, ale analýza odráží stav celého organismu a může ovlivnit stanovení závažnosti a detekce komorbidit.

2. Biochemická analýza krve.

Testy hepatitidy by měly zahrnovat stanovení AST, ALT, alkalické fosfatázy, gama-glutamyltransferázy, laktátdehydrogenázy jako enzymů, které jsou zvýšeny během zánětu v játrech; hladina celkového proteinu, bilirubinu a jeho frakcí je také důležitá. Na prázdném žaludku nebo ne, krev je testována na hepatitidu? Podle pravidel by poslední příjem lehkých tukových potravin měl probíhat 12 hodin před odběrem krve.

Cílem je zjistit stav systému srážení krve pomocí charakteristik, jako je protrombin, protrombinový čas, INR (mezinárodní normalizovaný poměr), fibrinogen. Načasování analýzy hepatitidy je v den testu.

4. Studium přítomnosti protilátek v séru (ELISA).

Jde o imunologickou metodu založenou na reakci „antigen-protilátka“, která může být přímá nebo nepřímá. Test není vhodný pouze pro detekci hepatitidy, je také testován na HIV. Jednotné prvky krve se oddělují od séra, zatímco plot se provádí ze žíly. Jsou požadovány antigeny speciálních skupin, se kterými se váží požadované protilátky.

Náklady na testování hepatitidy jsou v tomto případě vyšší než předchozí metody. Výsledky jsou interpretovány podle hodnot imunoglobulinů - M a G. První jsou akutní a pozitivní při nástupu onemocnění, od druhého do čtvrtého týdne po infekci.

Druhá možnost se týká markerů chronické infekce, její hladina se zvyšuje od třetího týdne po proniknutí viru, jakož i během exacerbací a několikrát se snižuje (4-8) po jednom a půl měsíci po zahájení účinné terapie. Pro potvrzení diagnózy autoimunitní hepatitidy je darována krev pro protilátky mikrosomálních antigenů jater a ledvin, antinukleárních protilátek.

5. Stanovení DNA nebo RNA viru.

Vyrobeno polymerázovou řetězovou reakcí. Kolik je takový test hepatitidy proveden? Proces amplifikace (kopírování DNA nebo RNA segmentů) trvá několik hodin. Vzhledem k tomu, že se zvyšuje obsah kopií v materiálu, můžete zjistit přítomnost patogenu. PCR je považována za jednu z nejspolehlivějších metod diagnostiky infekčních onemocnění.

Falešně pozitivní reakce jsou téměř vyloučeny. Je možné použít mnoho druhů biologického materiálu (sliny, sekrece genitálií), ale pro testování hepatitidy je třeba darovat krev.

Krevní test na hepatitidu je psán jako doporučení uvádějící několik metod najednou, protože bez nich není možné. Pacient nemusí vždy vědět, kam se obrátit pro nezbytné laboratorní testy a jak darovat krev pro hepatitidu, s výjimkou informací o omezeních potravin.

Požadavky na pre-analytické školení bude poskytovat ošetřující lékař nebo laborant, je však vhodné se s nimi předem seznámit:

hladovění, odstranění kouření a alkoholických nápojů, vyhnutí se nadměrné fyzické námaze po dobu 12 hodin; Je povoleno používat malé množství čisté pitné vody; pokud užíváte léky, které nelze vrátit, řekněte o nich dříve, než začnete užívat krev; Snažte se nebát, protože stres není horší než přenášení váhy, ovlivňuje analýzu testů na hepatitidu a HIV.

Také pacienti si musí být vědomi následujících skutečností:

1. Jaká je analýza hepatitidy?

Nejcitlivější metoda - enzymová imunosorbentní analýza (ELISA). Vyměňte nebo potvrďte výsledky pomocí PCR.

2. Kde darovat krev na hepatitidu?

Sběr biologického materiálu s následným výzkumem markerů onemocnění je možný ve veřejných nebo soukromých laboratořích. Můžu testovat na hepatitidu zdarma? Praxe ukazuje, že kromě regionálních nemocnic je taková analýza ve státních institucích prováděna jen zřídka.

Pokud tomu tak je, pak ošetřující lékař vydá doporučení. Dalším způsobem je soukromé diagnostické centrum. Krev krve hepatitidy lze také zdarma darovat skrze screeningové testy a kampaně. Tam, kde jsou drženy a v jakou dobu, je nutné se poradit s lékařem.

3. Kolik dní se provádějí krevní testy na hepatitidu?

V případě potřeby mohou být výsledky získány pacientem nebo lékařem v den provedení.

4. Načasování připravenosti k testování na hepatitidu má vztah s průběhem onemocnění?

Délka času stráveného ve všech fázích studie nezávisí na závažnosti nebo stadiu hepatitidy. Změní se pouze vlastnosti samotného procesu - například úroveň imunoglobulinů.

5. Náklady na krevní testy na HIV a hepatitidu?

Diagnóza HIV je prováděna ve speciálních centrech zdarma, zatímco výsledek je šifrován speciálním způsobem, protože pacientova touha zůstat anonymní. Testy hepatitidy zahrnují několik typů laboratorních testů, kde jsou uvedeny obecné a specifické ukazatele. Můžete projít všechny značky najednou, ale v soukromých centrech cena začíná od 300 do 1000 rublů pro jednu možnost.

Prevence

Podle Světové zdravotnické organizace je hepatitida uznána za epidemiologicky nebezpečnou nemoc. Parenterální druhy mají zřídka akutní formu, přičemž nedostatek imunitní reakce se stává chronickým průběhem.

Zvláště zranitelné jsou děti v prvních letech života, které potřebují krevní transfuzi nebo hemodialýzu.

Vyvíjí se jaterní cirhóza, doprovázená syndromem portální hypertenze a chronickým selháním jater. Hepatitida E způsobuje fulminantní (rychle postupující) selhání jater u těhotných žen. Je zřejmé, že kvalita života a prognóza pro tyto pacienty jsou nepříznivé, proto je třeba věnovat náležitou pozornost prevenci:

primární (spočívá v prevenci infekce: použití jednorázových nástrojů pro lékařské manipulace, manikúra, individuální holicí strojky, zubní kartáčky, ochrana při pohlavním styku s kondomem, pečlivé testování dárců krve); sekundární (na základě včasné detekce a zpomalení progrese pomocí léčby interferonem (Viferon), sofosbuvirem, imunosupresivy (azathioprin, prednisolon) u autoimunitní hepatitidy).

Testování na HIV a hepatitidu, jak je jasně uvedeno, je nezbytné, když je v kontaktu s potenciálně infikovanou krví. Doporučuje se také očkování proti hepatitidě B zaměstnanců zdravotnických zařízení, pacientů s imunodeficiencí.

Zkoušky na předporodních klinikách, kde můžete být testováni na infekci TORCH (jednou z nich je hepatitida), pomáhají identifikovat nosiče a nemocné ženy, což ovlivňuje úroveň přenosu na dítě během těhotenství a porodu.

Náklady na krevní testy a PCR na hepatitidu C

Hepatitida C je zánětlivá patologie, při které jsou postiženy jaterní buňky. Onemocnění se vyvíjí v důsledku pronikání viru hepatitidy C (HVC) do lidského těla.

Forma onemocnění může být akutní nebo chronická.

Nejčastěji jsou příznaky akutní formy patologie u většiny pacientů nepřítomné, někdy je onemocnění doprovázeno bolestivými pocity v břiše, sníženým výkonem, zvýšenou únavou, nechutenstvím, tmavým nádechem moči, změnou stolice, žloutnutím kůže a sliznic, bolestí kloubů. Tyto příznaky se obvykle vyskytují 6-8 týdnů po infekci, ale mohou se objevit po šesti měsících.

S rozvojem těchto jevů je nutné kontaktovat zdravotnické zařízení a podrobit se komplexnímu vyšetření celého organismu. V rámci lékařského vyšetření se provádí krevní test na hepatitidu C.

Dnes, s pomocí moderních diagnostických technik, může být tato patologie identifikována v počáteční fázi vývoje, což významně zvyšuje šance na úplné vyléčení nemoci.

Testy na hepatitidu C vyžadují následující skupiny osob:

 • ženy v době přepravy dítěte;
 • osoby se známkami hepatitidy;
 • zdravotnický personál;
 • potenciální dárci orgánů a krve;
 • narkomani, osoby infikované HIV, promiskuitní intimní život.

Seznam požadovaných studií

Jaké testy bych měl vzít na hepatitidu C? Pro přesnou diagnostiku onemocnění, identifikaci jeho příčin a určení stavu jaterního parenchymu jsou nutné následující studie:

 • obecné testy moči a krve;
 • biochemická analýza krve;
 • PCR analýza;
 • krevní test pro detekci protilátek proti HVC;
 • krevní test na dostupné protilátky proti vlastním buňkám jater;
 • jaterní biopsie.

Rozluštění krevního testu na hepatitidu C provádí odborník. Zvažte podrobněji každou metodu výzkumu a pochopíme, která analýza hepatitidy C je nejpřesnější.

Obecná analýza

Při provádění kompletního krevního obrazu pro hepatitidu C můžete vyhodnotit stav pacienta. Změny v krevních parametrech nejsou vnímány jako specifické symptomy hepatitidy, ale s tímto onemocněním jsou takové poruchy jako:

 • koncentrace hemoglobinu, krevních destiček a leukocytů klesá;
 • zvyšuje obsah lymfocytů;
 • krevní srážení je porušeno;
 • zvyšuje rychlost sedimentace erytrocytů (ESR).

Obecná analýza moči umožňuje detekovat ve svém složení urobelin - žlučový pigment, který se vyskytuje v moči v důsledku zhoršené funkce jater.

Biochemická analýza

Biochemická analýza krve v hepatitidě C umožňuje identifikovat tyto poruchy jako:

 • zvýšené hladiny jaterních enzymů (alanin transamináza - ALT a aspartát aminotransferáza - AST), které vstupují do krve, pokud jsou hepatocyty poškozeny. V normálním stavu by tyto ukazatele pro muže neměly být vyšší než 37 IU / l, pro ženy - ne vyšší než 31 IU / l. Zvýšená koncentrace ALT a AST u asymptomatické hepatitidy C je často jediným příznakem tohoto onemocnění. Kromě toho se zvyšuje krevní glutamyl transpeptidázová alkalická fosfatáza (obvykle není vyšší než 150 IU / l).
 • obsah bilirubinu (jak obecného, ​​tak přímého) v krvi je překročen. Pokud hladina žlutého pigmentu v séru překročí 27-34 µmol / l, objeví se žloutenka (až 80 µmol / lv mírné formě, 86-169 µmol / l ve středně těžké formě, nad 170 µmol / lv těžké formě).
 • Snižuje se hladina albuminu, naopak se zvyšuje koncentrace gama globulinů. Gama globuliny se skládají z imunoglobulinů - protilátek, které chrání tělo před látkami způsobujícími onemocnění.
 • zvýšená koncentrace triglyceridů v krvi.

PCR test

Pomocí PCR techniky je možné diagnostikovat původce onemocnění. Provedení této analýzy umožňuje detekci viru v krvi, i když je jeho množství minimální. PCR analýza pro hepatitidu C umožňuje zjistit existující infekci v krvi již po 5 dnech od okamžiku infekce, tedy dlouho předtím, než se objeví protilátky.

Pokud je výsledek krevního testu na hepatitidu C pozitivní PCR, znamená to přítomnost aktivní infekce v těle. Pomocí této metody můžete provést kvalitativní a kvantitativní studii HVC RNA.

Během kvalitativní analýzy PCR na hepatitidu C je možné detekovat existující virus v lidském těle.

Tento diagnostický postup se provádí, pokud je v krvi detekována anti-HVC.

Rozluštění analýzy hepatitidy C obsahuje informace, že infekce byla v těle detekována nebo nebyla detekována. Obvykle se v krvi nenacházejí žádné patologické látky.

Pokud je test na hepatitidu C pozitivní, znamená to, že patogen se neustále dělí a infikuje jaterní buňky.

Výsledky této analýzy mohou být nespolehlivé, je to možné v následujících případech:

 • použitý kontaminovaný biomateriál;
 • v přítomnosti heparinu v krvi;
 • v přítomnosti chemických nebo proteinových látek (inhibitorů) ve studovaném biomateriálu, které ovlivňují prvky PCR.

Kvantitativní analýza hepatitidy C poskytuje informace o množství viru obsaženého v krvi, tj. Určuje virovou zátěž. Tímto pojmem se rozumí objem HVC RNA přítomné v krvi (například v 1 ml). Při interpretaci kvantitativní analýzy hepatitidy C je tato hodnota vyjádřena v digitálním ekvivalentu, měřeno v IU / ml.

Krev pro PCR pro hepatitidu C se odebírá před terapeutickými opatřeními. Po analýze se provede v 1, 4, 12 a 24 týdnech. Studie ve 12. týdnu je indikativní a provádí se za účelem posouzení účinnosti terapeutických postupů.

Pokud je test na hepatitidu C během těhotenství pozitivní a hodnoty virové zátěže jsou překročeny, riziko přenosu patogenů z nemocné matky na dítě se několikrát zvyšuje. Také při zvýšené virové zátěži je provádění terapeutických opatření obtížné.

Podle přepisu testů na hepatitidu C, pokud hodnoty virové zátěže překročí 800 000 IU / ml, pak je vysoká. Pokud jsou hodnoty nižší než 400 000 IU / ml, úroveň virové zátěže se považuje za nízkou.

Analýza hepatitidy C pomocí PCR je považována za nejpřesnější a má několik výhod oproti jiným možnostem výzkumu, a to:

 • přímá diagnóza původce onemocnění. Při provádění tradičních studií se určuje přítomnost proteinových markerů, které jsou odpadními produkty patogenů. To pouze naznačuje, že infekce je přítomna v krvi. Při testování na hepatitidu C pomocí PCR je možné určit typ patogenu nebezpečné patologie.
 • specifika techniky. Během tohoto postupu se v biomateriálu stanoví jedinečná oblast DNA, která odpovídá pouze jednomu typu patogenu. To minimalizuje pravděpodobnost falešných výsledků.
 • vysoká citlivost. Při provádění analýzy PCR můžete zjistit minimální množství viru. To je důležité, pokud jsou identifikovány podmíněně patogenní látky, které představují hrozbu pouze v případě, že se jejich úroveň zvyšuje.
 • Při použití této techniky v jednom vzorku biomateriálu lze najednou detekovat několik patogenů.
 • detekovat skryté infekce. Analýza navíc umožňuje diagnostikovat patogenní mikroorganismy, které žijí v buňkách a mají vysokou antigenní variabilitu.

Pokud jsou výsledky testu pozitivní, pak se v biomateriálu nacházejí stopy viru, pak má síť infekci v těle.

Negativní analýza PCR pro hepatitidu C znamená, že v biomateriálu nejsou žádné stopy infekce.

Imunologická studie

Tato metoda umožňuje identifikovat protilátky proti všem typům viru hepatitidy, stejně jako protilátky proti jaterním buňkám vlastního těla, jejichž vzhled přispívá k rozvoji autoimunitní hepatitidy.

Výsledky získané během studie jsou relevantní po dobu 3 měsíců, poté byste měli znovu darovat krev na hepatitidu C.

Je také možné provést expresní studii pomocí speciálních testovacích proužků. Tato analýza umožňuje stanovit protilátky proti viru C ve složení krve a slin.Tento postup může být prováděn samostatně, doma.

Biopsie jater

Pro provedení této analýzy se provede prvek jaterního parenchymu a provede se histologické vyšetření získaného biomateriálu. To vám umožní posoudit stav těla: identifikovat zánětlivé, nekrotické ložiska, stadium fibrózy a tak dále.

Dnes se používají testy, které nahrazují histologickou analýzu jaterního parenchymu.

Pro posouzení stupně poškození jater a intenzity zánětlivého procesu se používají specifické biomarkery žilní krve. Pomocí Fibrotestu můžete odhadnout stupeň růstu vláknité tkáně.

Při provádění Actitestu můžete získat informace o intenzitě patologických procesů v jaterním parenchymu. Pomocí Steatototesta můžete diagnostikovat tukové tkáně jater a zhodnotit rozsah tohoto procesu. Fibromax se skládá ze všech výše uvedených testů a může zahrnovat některé další studie.

Příprava na studium

Jaké testy se provádějí na hepatitidu C a na to, jak jsme tento nebo tento typ výzkumu zjistili. Stejně důležité je vědět, jak se připravit na analýzu.

Pro dosažení spolehlivých výsledků se doporučuje dodržovat následující požadavky:

 • Testy na hepatitidu C musí být prováděny ráno, na lačný žaludek. Jídlo by mělo být konzumováno nejméně 8 hodin před studií.
 • Biomateriál lze sbírat ve dne nebo ve večerních hodinách. V tomto případě je důležité, aby mezi posledním jídlem a analýzou uplynulo alespoň 5-6 hodin.
 • před darováním krve na hepatitidu C by měl být zlikvidován čaj, káva, džus nebo jiné nápoje, je povolena pouze voda.
 • 48 hodin před studiem je nutné vyloučit použití mastných, smažených potravin a nápojů obsahujících alkohol.
 • nejméně hodinu před analýzou se musíte zdržet kouření.
 • analýza by neměla být provedena bezprostředně po ultrazvuku, přístrojovém vybavení, rentgenovém vyšetření, masážním sezení nebo fyzioterapii.
 • jeden den před provedením studie je nutné vyloučit užívání drog a intenzivní fyzickou aktivitu. Kontraindikován je také emocionální stres.
 • Doporučuje se strávit 15 minut před provedením studie v klidném stavu.

Provádění odběru krve

Kde se testovat na hepatitidu C? Biomateriál se používá k dalšímu zkoumání v laboratoři zdravotnického zařízení nebo u pacienta.

Krev ze žíly se odebírá takto:

 • pomocí speciálního turniketu omotaného kolem pacientova předloktí se zastaví průtok žilní krve. Díky těmto manipulacím budou žíly naplněny krví a budou viditelnější, což značně usnadní proces vkládání jehly.
 • oblast kůže, kam bude jehla vložena, je pečlivě ošetřena alkoholem nebo kapalinou obsahující alkohol.
 • Jehla je jemně vložena do žíly, pak je k ní připojena zkumavka, speciálně určená pro odběr krve.
 • Ihned po vložení jehly do žíly se z paže pacienta odstraní ždímací pásek.
 • po odebrání objemu krve potřebného pro analýzu se jehla jemně vyjme ze žíly.
 • Na místo vpichu injekce musí být aplikován sterilní vatový tampon nebo gázová podložka navlhčená alkoholem.
 • Aby se zabránilo výskytu hematomu, měl by se tampon tlačit s určitým úsilím proti oblasti zasunutí jehly, ohnout rameno na loketní kloub a podržet ho v této poloze několik minut. Takové akce také pomohou rychleji zastavit krev.

Za předpokladu, že je technika vnitřního podávání dobrá, je tento postup naprosto bezpečný a nezpůsobuje bolestivé pocity.

Ve vzácných případech, po odběru krve, mohou žíly nabobtnat. Tento jev se nazývá "flebitida". Komprese (není horká) pomůže vyřešit problém, měl by být aplikován na oteklé oblasti kůže několikrát denně.

Určité problémy se mohou vyskytnout i v případě poruchy krvácení. Užívání aspirinu, warfarinu a jiných ředidel krve může způsobit krvácení. To je důvod, proč před provedením analýzy je nutné odmítnout vzít nějaké léky. Pokud léčbu nelze zrušit, informujte o tom odborníka.

Termíny a ceny

Kolik je testováno na hepatitidu C? Výsledky krevního testu na hepatitidu mohou být připraveny během několika hodin a během několika dní (obvykle ne více než 8 dní). Doba přípravy výsledků závisí na typu viru a zvolené metodě analýzy. Rychlejší je studie prováděná metodou PCR. Výsledky v tomto případě budou připraveny během několika hodin.

Kolik stojí test na hepatitidu C? V závislosti na klinice a složitosti studie se cena zákroku může pohybovat od 400 do 11 000 rublů.

Měli byste si uvědomit, že vytvoření dostatečného množství protilátek proti HVC může trvat několik týdnů. Proto v rané fázi vývoje patologie může být výsledek studie falešně negativní.

Kromě toho je možné získat nespolehlivá data se špatnou analýzou a porušením podmínek přepravy získaného biomateriálu (vzorky musí být do laboratoře dodány maximálně 2 hodiny po odběru krve).

Pokud je výsledek studie pozitivní, měli byste okamžitě kontaktovat lékaře infekčního onemocnění. Specialista provede další vyšetření a předepíše vhodnou léčbu.

Provedení PCR analýzy pro hepatitidu C a dekódování výsledků

Analýza PCR hepatitidy C je studie, jejímž hlavním účelem je identifikovat genetický materiál původce původce. Analýza odhalila původce onemocnění pomocí polymerázové řetězové reakce. Tato diagnóza má vysoký stupeň přesnosti, specificity pro detekci nepřítomnosti nebo přítomnosti virové infekce.

Podstata diagnózy

Za účelem provedení PCR analýzy pro stanovení viru hepatitidy C od pacienta byla odebrána žilní krev, která potenciálně obsahuje RNA (ribonukleová kyselina) HCV požadovaného viru.

Test PCR na hepatitidu C zahrnuje postup pro přidání krevních částic pacienta:

 • primery (krátké uměle syntetizované oblasti nezbytného genu);
 • speciální enzym (RNA polymeráza).

Po odběru vzorků je biologický materiál odeslán k výzkumu do laboratoře. Jedna část krve je potřebná pro přímou analýzu PCR, druhá je odeslána pro testování pomocí ELISA. Enzym je schopen v krátké době zvýšit počet genetického materiálu viru patogenu. Ve speciálním zařízení se provádí několik cyklů tepelných a chladicích procesů. V konečné fázi je získaný materiál srovnáván s geny viru a je učiněn závěr o přítomnosti nebo nepřítomnosti patologie v těle pacienta.

Podstata a provedení PCR analýzy v laboratoři. Natočeno SiberianMedicalLaboratory.

Typy výzkumu

Existují 3 typy diagnostiky, které umožňují zjistit přítomnost viru hepatitidy C v lidském těle:

 • genotypování;
 • kvality;
 • kvantitativní.

Kvalitativní metoda

Diagnostika hepatitidy C s kvalitativní metodou je použitelná u pacientů, u kterých jsou protilátky proti viru detekovány v krevním testu. V případě přítomnosti akutní fáze HCV RNA mohou taková diagnostická opatření stanovit přítomnost onemocnění během 1-2 týdnů po infekci. Během této doby nemusí být protilátky proti hepatitidě C dosud vyvinuty.

Kvantitativní metoda

Ke stanovení koncentrace viru ve vzorcích krve se používá kvantitativní diagnostická metoda. Takový test virémie (stupeň koncentrace) umožňuje přesně určit počet jednotek virové RNA. Konečný výsledek je vyjádřen v odpovídajícím objemu. Pokud hovoříme o kvantitativní analýze, pak jsou ukazatele měřeny v 1 ml (1 m 3 Cm).

Parametr virové zátěže znamená úroveň infekčnosti onemocnění, tj. Odráží stupeň „infekčnosti“ pacienta. V praxi to znamená, že čím vyšší je koncentrace viru v krvi, tím větší je pravděpodobnost, že pacient infikuje ostatní hepatitidou C. Metoda kvantitativního výzkumu také umožňuje stanovit kvalitu a účinnost léčby.

Genotypizace

Genotypizace odhaluje mutace původce onemocnění. Před předepsáním léčebného plánu je stanoven genotyp viru: závisí na něm kvalita a trvání léčby. Například při léčbě onemocnění typu I je účinnost 60%, v případě typu II, typu III - přibližně 80%.

Výhody analýzy hepatitidy PCR

Mezi hlavní výhody postupu patří:

 1. Možnost včasné diagnózy. PCR analýza je schopna detekovat přítomnost viru v časných stadiích infekce.
 2. Nízké výsledky chyb. Studovaný biologický zdroj umožňuje diagnostikovat část genetického materiálu, která je charakteristická pouze pro jeden typ virové infekce. Tato okolnost umožňuje zabránit falešným diagnostickým výsledkům.
 3. Vysoká citlivost. PCR analýza je schopna detekovat RNA viru v malých množstvích, což také umožňuje sledovat latentní infekce v čase.

Indikace pro

Testování na PCR na hepatitidu C je nezbytné, pokud je k dispozici:

 • kontakt s nemocnými, což by mohlo vést k infekci;
 • příznaky jaterní cirhózy (zvětšení sleziny, netypické změny velikosti jater, detekce žilního plexu na břiše pod kůží);
 • pozitivní výsledky testu ELISA;
 • zvýšená aktivita AST a ALT (projevuje se biochemickou analýzou krve);
 • nutnost kontrolovat provádění antivirové terapie;
 • počáteční fáze léčby pro potřebu stanovení virové zátěže;
 • provedení závěrečné fáze terapie k vyloučení možných opakování;
 • pacient má hepatitidu B, aby vyloučil vznik smíšeného poškození jater.

Jak se připravit na dárcovství krve pro výzkum PCR

Příprava pro PCR analýzu zahrnuje následující doporučení:

 • krev se odebírá ráno;
 • analýza se provádí na prázdném žaludku, takže je vhodné si vzít přestávku mezi posledním příjmem potravy 8 až 10 hodin;
 • několik dní před diagnózou by měly být vyloučeny mastné, kořeněné a smažené potraviny, alkoholické nápoje a kouření;
 • jeden den před analýzou je třeba upustit od těžké fyzické námahy, vyloučit třídy v posilovně nebo bazénu.

Výsledky analýzy: normy a odchylky

Samotná analýza není dlouhodobá a vysoce kvalifikovaný specialista na hepatolog nebo infekční onemocnění dešifruje výsledky PCR pro hepatitidu C. Na základě výsledků analýzy je pacient diagnostikován.

Aby se výsledky průzkumu správně dešifrovaly, jsou zohledněny následující ukazatele:

 • biochemická analýza krve;
 • ultrazvuková data;
 • výsledky biopsie.

Interpretace kvantitativní analýzy

Při získávání výsledků kvantitativní analýzy PCR se berou v úvahu následující ukazatele: