V které zemi se léčí hepatitida c?

Komunikace Hepcniki, lékař a kdo se k nim připojil.

Ve kterých zemích je místní hepatitida léčena zdarma.

Ve kterých zemích je místní hepatitida léčena zdarma.

Řeknu najednou: "Jsem vlastenec."

Vím, že existují země, ve kterých jsou naše "opary" ošetřeny místním obyvatelům zdarma.

Považuji to za jednu z možností vyléčení po změně vlasti, která se nestará o naše zdraví pro jinou zemi, ministerstvo zdravotnictví, která je připravena zavázat se vyléčit svého občana.

I když to bude trvat určitou dobu a vyžadují nějaké peníze. ale v mé situaci by to mohlo být rychlejší a levnější. A jaká je životní úroveň ve vyspělých zemích. ale teď o tom nejde!

Podle mých zkušeností:
Heps jsem nosil 10 let a během těchto 10 let jsem nikdy neměl možnost začít běžnou léčbu, s výjimkou stravy č. 5 a odvykání od kouření, a během této doby můžete získat občanství více než jednou v jiné zemi, dobře, nebo vydělat peníze.
Množství léčby doma může snadno pokrýt náklady na získání povolení k pobytu a adaptaci v jiné zemi.
Vyléčil a žil se dobře, někde ve Francii. a pamatujte si minulost jako noční můru.
Tady je dohoda!

Opět vám připomínám, že to není imigrační kampaň z Ruska. To je jen moje analýza a názor a hlavně cesta ven. A toto téma je čistě INFORMAČNÍ v přírodě!

MOJE OTÁZKY:
1. V KTERÝCH ZEMÍCH VYPLATÍ HEPATITIS?
2. CO MYSLÍTE O TÉTO?
3. KDO MÁ SOUVISEJÍCÍ ZKUŠENOSTI?

Kolik stojí navždy léčba hepatitidy C a je léčena?

Hepatitida C je považována za relativně léčitelnou virovou infekci, která postihuje tkáň jater. Tato formulace je odůvodněna skutečností, že podle ukazatelů lékařské statistiky dosahuje pouze 15% všech pacientů podstupujících antivirovou terapii plné uzdravení. V této kategorii pacientů nejsou u ukazatelů kontrolní analýzy žilní krve zjištěny stopy virové aktivity ve formě protilátek a virionů samotného patogenního mikroorganismu. Zbývajících 85% případů, dokonce i poté, co podstoupilo komplexní léčbu silnými léky, získá chronickou hepatitidu C, která již nevykazuje takovou akutní destruktivní aktivitu v jaterních buňkách, ale je stále přítomna v jejích tkáních a je v latentním stavu.

Je nebo není léčena hepatitida C a kolik lidí s ní žije, pokud není léčeno?

Virus hepatitidy C je přístupný tradičnímu lékařskému ošetření, i když byl zahájen včas a pacient se okamžitě obrátil na pomoc zdravotnickému zařízení, jakmile se dozvěděl o své diagnóze. Vzhledem k tomu, že virová infekce má vysokou schopnost přežít v agresivních podmínkách lidského těla, je schopna klamat imunitní systém pacienta tím, že pravidelně přepisuje informace o své DNA, což je hlavní naděje na léčbu jater spočívající pouze na lécích předávaných pacientovi pro dlouhodobé užívání.

Ve většině případů, po absolvování protivirové terapie, jsou protilátky, které produkuje imunitní systém proti patogenním mikroorganismům, stále detekovány v krvi pacienta. Poté je pacientovi předepsána druhá dávka léku, aby se zcela zbavil virové infekce. Bohužel, ale pouze v malém počtu případů se jaterní tkáň a krev trvale očistí od viru hepatitidy C. Podle statistik je míra zotavení velmi nízká. Zbývající pacienti mají virovou infekci pod vlivem chemických složek léků, dočasně pozastavují svou patogenní aktivitu a stávají se chronickými.

Toto chování viru je způsobeno prudkým poklesem jeho populace, protože léky nejen přispívají k blokování dělení mikroorganismů v tkáních jater, ale také ničí většinu virové infekce. Proto je chronická forma hepatitidy C u pacientů, kteří podstoupili antivirovou terapii, typickou odpovědí patogenu na účinky léků. Po přechodu viru hepatitidy C na chronickou formu jeho průběhu stále nepříznivě ovlivňuje fungování jater a celého trávicího systému jako celku, ale ne stejnou intenzitu jako před léčbou.

Na základě toho je možné říci, že nemoc je léčena, ale je to velmi obtížné a procento úplné obnovy je extrémně vysoké. Pokud se nemoc změnila v latentní formu a lékaři ji nedokázali diagnostikovat na základě laboratorních krevních testů a vnímali dočasnou remisi jako úplné uzdravení pacienta, pak je pacient ohrožen pomalým rozkladem jater, které dříve či později skončí s cirhózou nebo rakovinou zažívacího systému.

V případě, že pacient byl diagnostikován s hepatitidou C a nepodstoupil léčbu, ale hodil nemoc do náhody, na základě skutečnosti, že necítí žádné patologické příznaky, nebo z jiných důvodů, může být jeho životnost velmi různorodá. Vše záleží na individuálních vlastnostech pacienta, subtypu viru hepatitidy C a způsobu života osoby infikované touto virovou infekcí. Toto onemocnění má velký počet vnitřních genotypů a každý z nich se chová jinak v tkáních jater. Někdy hepatitida C okamžitě nabývá chronické formy, aniž by se dostala do akutní fáze svého vývoje. To umožňuje pacientovi žít po desetiletí bez podezření, že viriony jednoho z nejnebezpečnějších virů na světě jsou soustředěny do tkání jater. Mnozí žijí do věku 65-70 let a zcela umírají z jiných nemocí, jejichž výskyt není v žádném případě spojen se zhoubnou virovou infekcí.

V klinických situacích, kdy virová infekce pronikla do lidské krve, jejíž vnitřní genotyp je charakterizován nadměrně agresivní formou chování ve vztahu k tkáním jater a dalších orgánů trávicího systému, je možný rychlý vývoj viru hepatitidy C s její neustálou přítomností v akutním stadiu. Současně bude latence nemoci na nízké úrovni a bez adekvátní farmakoterapie bude pacient čelit stálému projevu příznaků onemocnění. V tomto případě se již po 5-8 letech u pacienta s akutní hepatitidou C vyvíjí první projevy jaterní cirhózy nebo léze jeho tkání s maligním karcinomem. Proto je v tomto případě chování viru hepatitidy C, bez toho, aby pacient podstoupil léčbu drogami, zcela individuální a lze jej předvídat pouze na základě informací o krevních testech pacienta.

Je to nezbytné vědět bez selhání - způsoby přenosu viru z člověka na člověka.

Jak žít s hepatitidou C?

Při stanovení diagnózy hepatitidy C se pacientovi podá odpovídající léčba, která je založena na užívání silných chemikálií a zvolí se plán jejich použití, aby se maximálně potlačila aktivita virové infekce v krátkém časovém období. Kromě toho musí pacient samostatně přijmout opatření, aby dodržoval určitá pravidla, aby se zabránilo zhoršení vlastního zdraví, urychlil vývoj viru v jaterní tkáni a minimalizoval riziko infekce u blízkých lidí, kteří ho obklopují doma i v práci. Pravidla pro bezpečný život s hepatitidou C, bez ohledu na to, zda je osoba léčena nebo odmítá léčbu drogami, jsou následující.

Nejezte těžké jídlo.

Mastné, smažené, uzené a nakládané potraviny pro osoby s virem hepatitidy C jsou přísně zakázány.

Většina z nich nepředstavuje pro organismus biologickou hodnotu, ve svém složení obsahuje karcinogenní látky a zhoršuje činnost jater. Za těchto podmínek se virová infekce vyvíjí ještě rychleji, protože lokální imunita zažívacího systému se stává slabou a její bariérová funkce ochrany klesá.

Použití výrobků osobní hygieny

Pokud je v rodině pacient s hepatitidou C. Pak mu musí být přidělen samostatný ručník, kartáček na zuby, mýdlo, příbory, nůžky na nehty. Dodržování těchto jednoduchých pravidel zabrání náhodné infekci zdravých lidí, kteří s pacientem sdílí jedno životní prostředí.

Každodenní rutina

Aby imunitní systém byl schopen plně odolávat virové infekci a omezit její vývoj, zabraňující přechodu na akutní formu proudění, je třeba dbát na rovnováhu mezi dobou odpočinku a fyzickou námahou. Musíte spát alespoň 8 hodin denně, vystavit se mírné fyzické námaze, nedovolte přepracování, takže vitální síly těla jsou neustále v dobrém stavu. Pokud jsou pracovní podmínky spojeny s prací, která vyžaduje vysoké náklady na energii, doporučuje se po každé hodině intenzivní práce alespoň 10 minut přestávku.

Vyvážená výživa

V lidské stravě by v dostatečném množství měly být čerstvé ovoce, zelenina, zelenina, vařené kuřecí maso, krůta nebo netučné telecí maso. Je vítána nakloněná oceánská ryba (makrela, saury, capelin, pelengas) a pacientovi se doporučuje, aby každých 6 měsíců užíval vitamínové a minerální komplexy na podporu jaterní tkáně a imunitních buněk na všech úrovních jejich přítomnosti v těle pacienta. Je povinné vyloučit užívání alkoholických nápojů, tabákových výrobků a omamných látek (posledně uvedené látky užívané ve formě injekcí, nejčastěji se stávají příčinou infekce).

Realizace těchto komplexních doporučení prodlouží život pacienta, zlepší jeho kvalitu, ochrání lidi v jeho prostředí a výrazně urychlí proces hojení. Zvláště pokud mluvíme o tom, že projdeme několik léčebných cyklů s použitím antivirových léků různých spektra působení.

Je možné vyléčit poslední fázi hepatitidy C

V poslední fázi vývoje viru hepatitidy C v tkáních jater pacienta se předpokládá tvorba fibrózní tkáně a výskyt ložisek cirhózy zažívacího orgánu. V této fázi onemocnění se léčba stává velmi obtížnou a vyžaduje použití nejen účinných léků, ale také chirurgie. Pokud je postižena významná část jaterní tkáně, může ošetřující lékař zahrnout chirurga do léčebného procesu. Lékaři ve společné konzultaci rozhodnou o částečné resekci jater.

V chirurgickém sále je chirurgický zákrok prováděn v břišní dutině, v důsledku čehož chirurg odstraní část orgánu, která má více nebo jedno ohnisko vláknité tkáně. Posledně uvedený biologický materiál naznačuje nástup vývoje rakoviny způsobené přítomností chronického hepatitidy v jaterních tkáních. Totéž platí pro cirhózu. Operace je možná pouze tehdy, pokud byla dříve provedena komplexní antivirová léčba a pacient je v remisi a existují pozitivní indikátory pro vyšetření krve a moči. Pokud je více než 70% jaterní tkáně zničeno a pacient vyvíjí další vývoj akutní formy hepatitidy C, je chirurgické odstranění tohoto orgánu zažívacího systému považováno za nedoporučené z toho důvodu, že postižená játra se jednoduše neobnoví a bude stále smrtelná.

Náklady na léčbu v roce 2018

Léčba hepatitidy C vyžaduje značné materiální náklady. Nejprve hovoříme o předběžném vyšetření a následných kontrolách krve a moči. Ve všech stadiích léčby se vyžaduje pravidelný odběr vzorků krve pacientem, aby bylo možné sledovat zvýšení koncentrace virové infekce v krvi pacienta a sledovat další ukazatele celkového zdraví organismu a závažnosti škodlivých účinků viru na organismus. Také náklady na léčbu zahrnují instrumentální vyšetření pomocí speciálního zdravotnického vybavení. Hlavní položka výdajů na léčbu se stále týká získávání drog. V různých zemích budou náklady na absolvování léčebného postupu léčby hepatitidy C stát pacientovi jiné konečné množství. Podívejme se podrobněji na ceny léčby této virové infekce v následujících stavech:

V Rusku

Náklady na léčbu hepatitidy C v Rusku přímo závisí na tom, kde pacient podstoupí léčbu. Každý jednotlivý subjekt Ruské federace má svůj vlastní lokální léčebný program pro léčbu hepatitidy C. V průměru, v Rusku, náklady na biochemický krevní test bude stát pacienta nejméně 3000 - 5000 rublů.

Pro průchod jednoho terapeutického kurzu s použitím základních antivirotik zaměřených na potlačení patogenní aktivity viru bude třeba vynaložit dalších 45 000–50 000 rublů měsíčně. Pokud jsou první fibrotické změny, které indikují primární nukleaci rakovinných buněk, detekovány v jaterních tkáních nebo existuje riziko cirhózy jater, mohou být pacientovi předepsány další léky na bázi interferonu. Pokud jde o materiálové náklady, jedná se také o měsíční peněžní výdaje ve výši 20 000 - 25 000 rublů měsíčně.

Délka léčby je 3 až 6 měsíců, v některých případech i delší.

Na Ukrajině

Léčba hepatitidy C na Ukrajině může být dokončena bezplatně na základě státního programu zaměřeného na léčbu závažných chronických onemocnění, která jsou virového původu. Pro tyto účely, v roce 2018, ukrajinská vláda plánuje přidělit nejméně 34 milionů hřivny, ale aby bylo možné získat bezplatnou lékařskou pomoc při léčbě tohoto onemocnění, je nutné být občanem tohoto státu. Pokud dokončíte celý kurz lékařského ošetření pro své vlastní peníze, budete muset strávit asi 100.000 hřiven (4 tisíce amerických dolarů). To je, pokud je pacientovi diagnostikována nekomplikovaná forma onemocnění, která nevyžaduje nákup dalších léků. V opačném případě se náklady na léčbu mohou zvýšit o dalších 30% výše uvedené částky.

V Bělorusku

Průměrné náklady na léčbu hepatitidy C v Bělorusku jsou asi 2.000-2.500 amerických dolarů. Nižší cena za antivirovou terapii v této zemi je dána tím, že vláda částečně financuje národní léčebný program na boj proti virové infekci tohoto typu. Pokud se ustanovení tohoto lékařského programu nevztahují na konkrétního pacienta, léčba bude dražší přibližně o 1000 USD.

V Německu a dalších zemích

V Německu je léčba hepatitidy C samozřejmě velmi účinná a německým lékařům se daří dosahovat vysoké míry úplného vyléčení pacientů z chronických a akutních forem této virové infekce. Náklady na absolvování jednoho terapeutického kurzu v Německu budou stát pacienta 70 000 - 75 000 eur. Pro občany tohoto státu, kteří žijí a pracují ve své vlasti - to není prostor. Většina Němců má navíc zdravotní pojištění. Neexistují žádné slevy pro cizí státní příslušníky, a pokud si osoba přeje podstoupit léčbu v Německu, pak se na něj vztahuje obecná cenová politika.

Ve většině zemí západní Evropy, kde je euro národní měnou, jsou náklady na léčbu hepatitidy C přibližně stejné ceny jako v Německu. Dnes je levnější léčit toto onemocnění jater v Egyptě. Pacient bude muset utratit ne více než 2000 amerických dolarů. Toto množství zahrnuje vyšetření jaterní tkáně, biochemického krevního testu a antivirotik zaměřených na odstranění patogenních virionů. Takové nízké náklady na léčbu v této zemi jsou způsobeny tím, že egyptská vláda má přímé smlouvy s řadou farmaceutických výrobků, které dodávají léky do země za snížené velkoobchodní ceny.

Průběh léčby hepatitidy C v jakékoli hostitelské zemi závisí do značné míry na formě virového onemocnění, komplexnosti klinického obrazu onemocnění, genotypu viru a délce doby potřebné k dosažení úplné remise.

Populární léky na hepatitidu C a ceny v lékárnách

Tvorba nákladů na konkrétní lék je ovlivněna zemí, ve které byla vyrobena, a zda existují podobné léky s podobným chemickým vzorcem, nebo tato antivirová látka má jedinečné farmakologické vlastnosti. Obecně lze identifikovat následující nejoblíbenější léky proti hepatitidě C a jejich náklady:

 • Ribavirin - 2000 - 2500 rublů;
 • Ribamidil - 1200 - 1600 rublů;
 • Vero-Ribavirin - 3000 rublů;
 • Ribapeg - od 2000 rublů;;
 • Rebetol - 9500 - 11 000 rublů;
 • Trivorin - 1000 - 13000 rublů;
 • Ribavirn FPO - 600 - 750 rublů;
 • Layferon - až 3000 rublů;
 • Altevir - 2500 - 2700 rublů;
 • Realdiron - 5000 rublů;
 • Pegasys - od 10 700 do 12 000 rublů;
 • Heptral - od 1450 do 1800 rublů;
 • Neupogenový stimulátor leukopoiesis - až 5 200 rublů;
 • Ursofalk - 2,200-2,500 rublů;
 • Algeron - až 10.000 rublů.

Tam jsou také takové účinné léky pro hepatitidu C, jako Sovriad, Victrelos, Inviso, náklady na které začíná od 120.000 rublů pro jednu kapsli balení a končí s cenou 360.000 rublů. Navzdory pozitivním terapeutickým ukazatelům užívání těchto léků nejsou v Rusku a zemích bývalého Sovětského svazu příliš populární vzhledem k tomu, že jejich vysoké náklady nedovolují, aby drogy koupila obecná populace. Kromě toho, pro průchod celého průběhu léčby vyžaduje několik balení tohoto léku.

Recenze indických léků

Většina recenzí indických léků pro léčbu hepatitidy C je pozitivní. Faktem je, že farmaceutické společnosti v Indii vyrábějí generické léky. Ve skutečnosti se jedná o antivirotika, která mají podobný chemický vzorec a farmakologické vlastnosti, stejně jako léky, které byly poprvé vynalezeny a prodávány lékům. Indické léky proti hepatitidě C jsou v podstatě analogy již existujících léků pro toto onemocnění, a proto působí jako vysoce kvalitní replika.

Nevýhody a nevýhody antivirotik proti hepatitidě C, produkované v Indii, lze přičíst jejich příliš vysokým nákladům vzhledem k tomu, že ekvivalent léku je k dispozici. Někteří lékaři virologie také svým pacientům nedoporučují protivirové léky vyrobené v Indii kvůli špatné kvalitě léků a vysokému počtu vedlejších účinků, které se objevují po dlouhodobém užívání léku. Obecně lze přezkoumání léků z virové infekce tohoto typu, které byly vydány v Indii, považovat za uspokojivé.

Jaký lékař léčí hepatitidu C?

Za účelem získání vysoce kvalitní léčby, vyšetření a preventivní kontroly po uzdravení byste měli vyhledat pomoc virologa nebo specialisty na infekční onemocnění. V malých městech je téměř nemožné setkat se s takovým odborníkem jako virolog, ale oddělení infekčních onemocnění je vždy přítomno iv malých regionálních centrech. V těchto specializovaných odděleních nemocnice je vždy lékař specializující se na léčbu infekčních onemocnění. Tato kategorie zahrnuje virus hepatitidy C.

Tváří v tvář tomuto onemocnění lékaři ve většině případů doporučují svým pacientům, aby hledali další lékařskou péči v regionálních infekčních nemocnicích a léčebnách, které mají úzkou specializaci a zabývají se výhradně léčbou virových a infekčních onemocnění. V takové instituci bude pacient schopen podstoupit celý průběh léčby s přípravou individuálního léčebného programu a výběrem nezbytných léků, které pomohou pacientovi v konkrétním klinickém případě projevu onemocnění.

Doktor Hepatitida

léčení jater

Léčba hepatitidy c v Indii

Hepatitida C je lidský virus, který je obtížně léčitelný. Vakcinační hepatitida C je v současné době diagnostikována u 3% populace. Začátek léčby této nemoci by měl být včas. V opačném případě se u pacienta může rozvinout nejen cirhóza jater, ale i rakovina. V Rusku je účinná léčba této nemoci drahá. Je mnohem levnější zlepšit své zdraví v Indii. Pokud si přejete, můžete si jednoduše objednat levné, účinné léky přímo z této země. Lékaři domácích klinik někdy také používají indické léky k léčbě hepatitidy C. Recenze lékařů o těchto nástrojích ve většině případů jen dobré.

Proč Indie?

Bohužel není mnoho léků na léčbu hepatitidy C. Zpočátku se tyto léky, charakterizované vysokou účinností, začaly vyrábět v Americe. Stojí velmi drahé. Nechte je používat pouze bohatí lidé.

Později však některé indické společnosti dostaly povolení vydávat rozpočtové generiky těchto drahých léků. Mnozí pacienti s nízkými a středními příjmy z různých zemí také získali přístup k těmto lékům. Ruští občané samozřejmě také začali cestovat do Indie.

Indické drogy jsou vyráběny pod kontrolou několika mezinárodních organizací. To je důvod, proč by se ošetření s jejich použitím a zasloužené takové dobré recenze. V Indii byly tyto léky již delší dobu používány. A samozřejmě, lékaři této země získali bohaté zkušenosti s jejich používáním. Nicméně, některé ruské kliniky již mají povolení používat indické léky v léčbě hepatitidy C. Proto obyvatelé naší země, v případě potřeby, mohou podstoupit kurz doma. Jediná věc - pro to budete s největší pravděpodobností muset jít do nějakého velkého města. Potřebné léky jsou v tomto případě obvykle zakoupeny od dodavatelů.

Jaké léky vyrábějí indické společnosti

Lidé, kterým byla diagnostikována hepatitida C, si dnes mohou například koupit takové léky jako:

Můžete užívat tyto léky na jakoukoli formu nemoci. Velmi dobré výsledky, například, dávají použití těchto indických léků při léčbě genotypu 3A hepatitidy C. Totéž platí pro často se vyskytující formu 1B.

Pro tyto léky není tolik kontraindikací. V některých případech však nemohou být jmenováni. Nevypisujte takové fondy, například děti. Indičtí léky pro léčbu hepatitidy C u pacientů mladších 18 let jsou lékaři zakázáni. Faktem je, že jejich vliv na rostoucí organismus nebyl studován.

Oba léky ze seznamu jsou licencovány a jsou považovány za značkové. Stojí méně než Američan. Také v Indii se vyrábějí generické léky. Jedním z těchto nástrojů je například Daclatasvir. Tento lék je levný, ale obvykle se předepisuje v kombinaci s lékem "Sofosbuvir".

Prostředky "Harvoni"

Lékaři mají dobrý názor na tento indický lék, především proto, že málokdy způsobuje vedlejší účinky. Testy pacientů používající Harmony se do konce druhého týdne zlepšily. Tento lék je obvykle předáván v jedné tabletě denně s jídlem. Použití dvojité dávky v případě náhodného opomenutí tohoto léčení není povoleno.

Lékaři předepisují "Harvoni" pacientům s existující jaterní cirhózou i bez ní. Lékaři dobře hovoří o tomto léku také proto, že má často pozitivní účinek iv případech, kdy jsou jiné léky neúčinné. Jedinými vedlejšími účinky, které se mohou objevit během léčby tímto lékem, jsou celková únava a bolesti hlavy.

Tento lék bude stát asi 15 tisíc rublů při objednávce z Indie. pro 28 tablet. Pro srovnání: je možné předepsat tento lék z USA ne méně než 20-25 tisíc rublů.

Použití indické drogy Sofosbuvir pro léčbu hepatitidy C: recenze lékařů

Domácí lékaři často svým pacientům doporučují, aby tento lék přijali. Lékaři říkají, že lék "Sofosbuvir", jako "Harvoni", není špatný pomáhá i v nepřítomnosti výsledků v léčbě jinými prostředky.

Bezpodmínečné výhody tohoto léku, jak pacientů, tak lékařů, zahrnují skutečnost, že téměř nedávají vedlejší účinky. Stejně jako u užívání drogy "Harvoni", tento nástroj v některých případech může způsobit pouze bolesti hlavy.

Indický lék Sofosbuvir, který se používá k léčbě hepatitidy C, je asi 14 tisíc rublů. pro 28 tablet. Cena americké drogy je asi 600 dolarů.

Drog "Daclatasvir"

Tento lék, jak již bylo zmíněno, je podáván současně s nástrojem "Sofosbuvir". Při léčbě hepatitidy C je indická droga Daclatosvir předepisována pacientům poměrně často. Podle mnoha pacientů a lékařů, to pomáhá zbavit se viru dobře. Na trhu je také komplex léků "Sofosbuvir + Daclatasvir". Je určen pro 12týdenní kurz. Je možné koupit komplex od dodavatelů indických léků za 70 tisíc rublů. Samostatně Daclatasvir degenerik lze zakoupit za cenu 6-10 tisíc rublů. pro 28 tablet. V tomto případě cena závisí pouze na dodavateli.

Mnozí pacienti se domnívají, že tento lék je skutečně účinný a je to s jeho použitím, že se doporučuje provádět léčbu hepatitidy C. Reverzní léčba indických léků (jejichž recenze jsou dobré a proto) se vyskytuje poměrně zřídka. Je však třeba mít na paměti, že levná droga "Dcalatovir" může stále poškodit tělo pacientů více než jiné drogy vyrobené v této zemi. Kromě bolesti hlavy, jak je uvedeno lékaři, jejich pacienti podstupující kurz s použitím tohoto léku často zažívají problémy s trávením, těžkostí ve svalech, úzkostí.

Jak se léčit v Indii

Domácí lékaři reagují na indické drogy kvůli své účinnosti. Ale povolení k použití těchto prostředků ruskými lékaři nebylo získáno příliš dlouho. Proto, jak již bylo zmíněno, ne všechny kliniky s nimi pracují. Nalezení dobrého lékaře používajícího tyto léky je dnes v Rusku stále poměrně obtížné. Samozřejmě, že informace o použití léku lze získat také od dodavatele. Mnozí z našich krajanů s hepatitidou C však preferují, aby se s nimi v Indii zacházelo stejně.

Pacienti, kteří si přejí podstoupit léčbu v této zemi, mohou například kontaktovat společnost zdravotnické turistiky. Počáteční vyšetření pacienta v Indii trvá obvykle asi 10 dní. Dále je pacientovi vybrán nejvhodnější lék. Po zakoupení tablet a obdržení doporučení pro jejich použití může pacient jít do Ruska a dokončit kurz nezávisle.

Co může být léčebný režim

Léčebný režim s indickými léky závisí na genotypu HCV a stavu jater. Indické léky získaly od lékařů dobré recenze, včetně nedostatku potřeby dlouhodobého užívání. Průběh léčby obvykle trvá 12 nebo 24 týdnů, tj. Několik měsíců. V některých případech se tyto léky mohou používat současně s jinými, již se jim podařilo získat důvěru pacientů, prostředky. Například, s genotypem 2, "Sofosbuvir" a "Daclatosvir" jsou často předepisovány současně s lékem "Ribaverin". Tato kombinace je zvláště účinná v případě fibrózy 4. stupně.

Použijte lék "Ribaverin" v kombinaci s indickými léky as genotypem 4. Je to tento typ hepatitidy, který je nejčastěji diagnostikován u Rusů. Infekce HIV pro použití této kombinace léků není kontraindikací. Pro více informací o schématech a podmínkách léčby s použitím komplexu kontaktujte svého lékaře nebo licencovanou společnost zabývající se prodejem léků z Indie.

Kde si mohu objednat léky

Navzdory tomu, že lékaři o těchto lécích dobře škádlí, jsou samozřejmě propuštěni, pouze pokud má pacient možnost je koupit. Použití indických léků pro léčbu hepatitidy C indickými lékaři však dává pacientovi trochu větší šanci na zotavení. Výlet do Asie je však obvykle poměrně drahý. Mezitím objednat drogy přímo do Ruska není příliš obtížné. Mnoho společností dodává tyto léky na domácí trh.

Při výběru konkrétní firmy předem, samozřejmě, měli byste se ujistit o jeho bezvadné pověsti. V opačném případě existuje riziko, že se získá padělek. Někdy se tyto výrobky prodávají v domácích lékárnách. Ale ne všechny takové prodejny mají povolení k jejich realizaci. Nejčastěji lze indické léky proti hepatitidě C zakoupit pouze v lékárnách velkých měst.

V mnoha případech si pacienti objednají léky přímo od oficiálních zástupců indických farmaceutických společností, které se podílejí na jejich výrobě.

Jak nekupovat falešné indické léky na léčbu virové hepatitidy C

Při nákupu některého z výše uvedených léků byste měli nejprve věnovat pozornost jeho obalu. Obsahuje vždy úplné informace o přípravě a údajích o výrobci. Než dáte peníze na lék, stojí za to se ujistit, že vydávající společnost má licenci na právo vyrábět tento výrobek.

Zkontrolujte, jak již bylo uvedeno, a náklady dodavatele. Společnost prodávající tyto léky v Rusku musí mít smlouvu uzavřenou přímo se svým výrobcem.

Indické léky proti hepatitidě B

V této nemoci lékaři také někdy předepisují léky uvolněné v Asii. Použití indických léků pro léčbu hepatitidy B obvykle dává dobrý výsledek. V tomto případě je pacientovi často předepisováno například takové levné léky, jako je Lamivudin, Ganciclovir, Ribavirin, vyráběné v Indii.

Uvolněné v této zemi, léky opravdu jsou poměrně levné.

Závěr

Soudě podle hodnocení lékařů, pro léčbu hepatitidy C, lze indické léky používat bezpečně. Dobrý názor na tyto nástroje se vyvinul mezi samotnými pacienty. Navzdory tomu, že generika z této země jsou pro mnohé Rusy poměrně drahé, jsou stále mnohem levnější než americké drogy a léky dodávané z jiných zemí. A navzdory tomu jsou tyto nástroje ve skutečnosti, jak lékaři a mnoho pacientů věří, velmi efektivní. Často virus zmizí u pacienta po měsíci užívání některého z těchto léků. Cena těchto léků je tedy zcela oprávněná.

Hepatitida a jejich příčiny

Hepatitida je zánětlivý proces v játrech, který je způsoben infekčními, toxickými nebo autoimunitními faktory. Onemocnění je doprovázeno konstantní hmotností v pravém hypochondriu, zažloutnutím kůže a sliznic, nekrózou jaterní tkáně a ztrátou hlavních funkcí postiženého orgánu, jater.

Hepatitida může být akutní a chronická. Nejnebezpečnější virová hepatitida (A, B, C, D) a tzv. Toxické, které se vyskytují na pozadí dlouhodobé intoxikace alkoholem nebo drogami, nebo užívání léků, které ničí hepatocyty - jaterní buňky. Existují také autoimunitní formy hepatitidy, které vznikají v důsledku výskytu patologické imunitní reakce ve vztahu k vlastním buňkám jater.

Pokud léčbu hepatitidy nezačnete včas, stav pacienta se zhoršuje, jsou zde předpoklady pro rozvoj cirhózy, růst zhoubných nádorů a výskyt jaterní kómy. Onemocnění jater je dnes ve společnosti velmi rozšířená a bohužel, vzhledem k pozdnímu doporučení specialistům, nedokonalostem diagnostického vybavení a vymazaným symptomům, začíná léčba pacientů velmi pozdě.

Léčba hepatitidy v Rusku i v zahraničí

Virová hepatitida - pohroma moderní společnosti

V roce 2010 bylo v Rusku více než 5 milionů lidí s hepatitidou C. V důsledku očkování bylo méně pacientů s virovou hepatitidou B, ale stále hrozící číslo - asi 2 miliony lidí. Stejná situace je na Ukrajině, v Kazachstánu av celém postsovětském prostoru. Celosvětově trpí hepatitidou C přibližně 200 milionů lidí.

Mnozí lidé jsou pouze nositeli viru a ani nevědí o své nemoci. Měly by však dostávat vysoce kvalitní terapii - antivirovou léčbu k prevenci nekrózy a dalších nebezpečných komplikací.

Pacienti, kteří se náhodou dozvěděli o své diagnóze, často dostávají bezplatnou léčbu hepatitidy v rámci státních programů, které v Rusku ještě nejsou schopny zajistit vysokou účinnost terapeutické péče, protože nepoužívají nejlepší antivirotika a účinné léčebné režimy, ale jsou léčeny interferonem, který není moderní léčbu. Po této léčbě může dojít k relapsu. Někteří pacienti o své nemoci zcela mlčí a prostě nic neudělají.

Nejlepším řešením je dnes jít na kliniky do zahraničí, kde již více než deset let byla virová hepatitida úspěšně léčena s využitím nejnovější účinné léčby, nových léků a moderních léčebných protokolů, čímž dosáhnete nejlepších výsledků. V případě potřeby proveďte operace transplantace jater. V tomto případě je léčba jater v zahraničí zcela anonymní - nikdo o vaší nemoci neví. Ne každý Rus však bude mít prostředky k tomu, aby byl hospitalizován v Hepatologických centrech Izraele, Německa nebo USA. Náklady na léčbu v těchto zemích jsou poměrně vysoké.

A dnes mnozí z našich krajanů pro léčbu virové hepatitidy vybírají Indii - zemi s vážnou diagnostickou a terapeutickou základnou, kde používají nejnovější integrované metody léčby a účinné indické léky - generika za dostupnou cenu.

Výhody léčby hepatitidy v Indii:

 • Indické nemocnice jsou vybaveny moderním zdravotnickým vybavením, které umožňuje včasnou, včasnou a přesnou diagnózu, použití nových metod léčby, provádění komplexních operací na játrech.
 • Indičtí lékaři - hepatologové, chirurgové - transplantologové jsou známí po celém světě, vyškoleni a absolvovali stáže v nejlepších zdravotnických centrech v Evropě a Americe, z nichž mnozí provádějí vědecké činnosti, vzdělávací programy a mají ocenění za přispění k rozvoji nových typů léčby jater;
 • Indické kliniky používají nové moderní metody léčby pomocí hepatitidy s použitím nejnovějších indických léků - generik (analogů západních léků), které jsou stokrát levnější. (Podle právních předpisů Indie je v zemi povoleno 100% kopírování světových zdravotnických přípravků, je-li to v zájmu země).
 • Náklady na celou léčbu hepatitidy v Indii jsou mnohem nižší než v jiných zemích.

Diagnostika a léčba hepatitidy v Indii

Moderní zařízení nemocnic v Indii umožňuje použití inovativních metod vyšetření k identifikaci onemocnění v rané fázi. V průběhu komplexní diagnostiky pacienta lékaři využívají moderní metody a provádějí nezbytné testy.

Diagnóza je založena na výsledcích:

 • laboratorní diagnostika (izolace DNA viru);
 • lékařské vyšetření;
 • hepatocholecystoscintografie;
 • punkční biopsie postižených jater;
 • Jaterní ultrazvuk;
 • zobrazování magnetickou rezonancí;
 • biochemické jaterní vzorky.

Pro léčbu virové hepatitidy v Indii, používají všechny moderní zkušenosti světa hepatologie, doporučení předních evropských a amerických center, nejnovější metody léčby. Mnoho pacientů dnes volí indické léky kvůli vysoké kvalitě služeb a dostupných cen pro všechny typy zdravotnických služeb. Evropané dávají přednost léčení indickými lékaři, protože náklady na léčbu hepatitidy v zahraničí jsou vysoké iu pacientů s průměrným příjmem. Například, transplantace jater v nejlepším indickém transplantačním centru bude stát od $ 40,000, zatímco v Izraeli nebo Německu cena začne od 250,000 eur.

Léčba hepatitidy se provádí v nemocnici. Během celého akutního období a až do normalizace činnosti jater je předepsána dieta, která by měla uvolnit nadměrné zatížení jater, žlučníku a dalších zažívacích orgánů.

Pacienti s hepatitidou potřebují komplexní přístup k léčbě, který zahrnuje:

 • detoxikační terapie;
 • obnovení funkce jater pomocí hepatoprotektorů;
 • užívání antivirotik a imunostimulačních léčiv;
 • jmenování komplexů vitaminů a minerálů;
 • použití léků, které podporují normální trávicí funkci.

S příznivým průběhem procesu léčby a použitím moderních antivirotik je možné obnovit funkci jater a zastavit destrukci hepatocytů. Pokud se nelze vyhnout komplikacím, pacientovi se doporučuje chirurgická léčba hepatitidy.

V předních indických nemocnicích "Medanta", "Apollo", "Artemis" jsou střediska světové transplantologie a regenerativní medicíny, ve kterých provádějí komplexní operace, včetně transplantace jater od příbuzného dárce. Zkušení chirurgové - transplantologové provádějí v každém centru 300-350 operací ročně (více než 10% z nich je pro děti od 0 do 18 let) s nízkou úrovní infekce (méně než 10%) a 100% bezpečností pro dárce. Chirurgické výkony jsou pro pacienta úspěšné v 95% případů - jedná se o nejvyšší ukazatel účinnosti na světě (na celém světě je to 85-90%).

To je nejlepší demonstrace vysoce kvalifikovaných lékařů Indie, jejich vynikající školení a vysoce kvalitní technické vybavení indických klinik.

"Harvoni" a generické proti virové hepatitidě

„Harvoni“ (ledipasvir + sofosbuvir) je léčivý přípravek nové generace pro léčbu virové hepatitidy C. Jedná se o inhibitor NS5B RNA-dependentní polymerázy hepatitidy C. Lék prošel nezbytnými testy a prokázal svou účinnost u pacientů s 1 nebo 4 genotypy. Dnes je tento nástroj považován za jeden z nejúčinnějších v Evropě.

V prosinci 2015 začaly velké indické farmaceutické společnosti, včetně známého výrobce Natco, vyrábět certifikované generiky pro léčbu virové hepatitidy C. Začaly vyrábět analog Harvoni pod místními obchodními názvy - Ledifos (ladyphos), Hepcvir-l "," Hepcinat-lp "," Myheplvir "(sofosbuvir + ledipasvir, sofosbuvir + daclatasvir). Generika mají složení a vlastnosti identické s původními prostředky, ale jejich náklady jsou stokrát nižší než originály. To umožnilo uskutečnit skutečnou revoluci v lékařském ošetření virové hepatitidy, což ji zpřístupnilo všem.

Indické generiky vykazují stejné vysoké výsledky jako původní léky. Procento zotavení u pacientů s prvním a čtvrtým genotypem je 96%, druhý genotyp 93% a třetí 84%. Jedná se o průlom v léčbě hepatitidy C. Účinnost léčby byla potvrzena u stovek pacientů s chronickou hepatitidou.

Generické produkty Harvoni - Ledifos (sofosbuvir / Ledipasvir) a další si můžete objednat na kontaktech uvedených na webových stránkách.

Chcete-li začít užívat lék, musíte být vyšetřeni na indické klinice. Specialisté zvolí individuální léčebný režim pro virovou hepatitidu na základě získaných diagnostických dat. Délka léčby je 3 měsíce (12 týdnů).

Drogová léčba hepatitidy a transplantace jater v Indii je příležitostí získat pomoc těch nejlepších odborníků, kteří jsou daleko za hranicemi své země. Moderní nemocnice jsou vybaveny inovativním vybavením, které vytvořilo pohodlné podmínky pro bydlení. Pacientům bude poskytnuta kvalifikovaná péče, překladatelské služby a informační podpora specialistů v průběhu léčebného procesu a rehabilitace a po návratu domů budou moci získat on-line konzultace s indickými lékaři sami a jejich ošetřujícími lékaři.

Trochu o roli jater v těle

Nepodceňujte úlohu jater v lidském těle.

 • neutralizuje a odstraňuje z těla jedy, toxiny, hormony, zbytky léčiv;
 • je místem skladování vitaminů rozpustných v tucích, mikroprvků, podílí se na jejich syntéze a správné asimilaci;
 • ovlivňuje zažívací funkce;
 • zodpovědný za syntézu cholesterolu, žlučových kyselin, bilirubinu, hormonálních látek a enzymů.

K dispozici je také krevní depot v játrech, který může být použit v případě ostrého zúžení cév zásobujících tkáně orgánu nebo v případě hojné ztráty krve. Hlavní funkcí jater je detoxikace. Tento orgán chrání lidské tělo před otravou toxiny, jedy, které přicházejí s jídlem, alkoholem, drogami, drogami, znečištěným vzduchem a vodou. Každý člověk by měl pochopit, že játra jsou jedním z nejdůležitějších orgánů, bez kterých není možné správné fungování celého organismu. V podmínkách špatné ekologie a životního stylu je nutné pravidelně vyšetřovat játra a v případě zánětlivého infekčního procesu okamžitě vyhledat kvalifikovanou pomoc.

Typy hepatitidy:

Virová hepatitida A

Hepatitida A (Botkinova choroba) se vyvíjí v důsledku infekce virem hepatitidy A (alimentární cesta patogenu). Doba inkubační doby je 28 dní. K onemocnění dochází pouze v akutní formě, po zotavení, imunita vůči viru přetrvává po celý život.

Virus hepatitidy A infikuje hepatocyty, způsobuje zánětlivé-nekrotické změny v tkáních jater. Onemocnění se projevuje těžkou intoxikací, slabostí, ztmavnutím moči a odbarvením výkalů, zhoršeným výkonem a dalšími orgány mohou být poškozeny, zejména slezinou. S přiměřenou včasnou léčbou, dietou a jinými omezeními je prognóza příznivá.

Virová hepatitida B

Základem vývoje virové hepatitidy B je infekce virem ze skupiny hepadnavirů, které infikují játra lidí a zvířat. Možný nosič viru bez příznaků hepatitidy. Virus hepatitidy B se nachází v biologických tekutinách nemocného, ​​takže infekce je možná parenterálně (prostřednictvím injekcí), sexuálně a během traumatických léčebných postupů.

Infekční patogen je stabilní ve vnějším prostředí: zachovává si svou aktivitu v krevních preparátech po řadu let a na přístrojích a oděvech kontaminovaných krví a jinými tělními tekutinami po dobu až několika měsíců. V počáteční fázi pacient zaznamenává katarální jevy, bolest v kloubech, známky intoxikace. Hepatitida B může nastat při artralgii, kožních vyrážkách, horečnatém syndromu. V ikterickém období se mohou objevit krvácení, vybledlé výkaly, tmavá moč, zvětšení jater a citlivost (přesahující klenbu), zvětšení sleziny, dyspeptické projevy.

Léčba virové hepatitidy B probíhá v nemocnici. Doporučený odpočinek. Antivirová terapie je předepsána, pacient musí dodržovat dietu, zcela se vzdát alkoholu, kořeněných a tukových potravin. Pro specifickou profylaxi se používá očkování proti hepatitidě B. Vakcína spolehlivě chrání osobu před infekcí, podává se třikrát v souladu s určitým časovým intervalem. Díky očkování je dnes možné minimalizovat riziko nakažení virovou hepatitidou B u malých dětí.

Virová hepatitida C

Lidé nazývají virovou hepatitidu C „jemným vrahem“. Tento název je spojen se zvláštností průběhu onemocnění. Většina infikovaných osob se náhodně dozví o přítomnosti protilátek proti viru, které způsobují hepatitidu C v krvi. K onemocnění často dochází bez zjevných příznaků nebo je klinický obraz vymazán, což zavádí pacienty i samotné specialisty. Inkubační doba pro hepatitidu C je od 14 dnů do 5-6 měsíců. Během této doby je možný přenos patogenu, zejména skrze krev.

Rizikem jsou lidé, kteří užívají drogy, vstřikují drogy. Pravděpodobnost infekce se zvyšuje při použití kontaminovaných lékařských přístrojů a nečisté krve. U 80% pacientů bez pravidelné udržovací léčby vede onemocnění k tukové degeneraci jater. Existuje také vysoké riziko maligní degenerace hepatocytů s rozvojem hepatocelulárního karcinomu na pozadí fibrózy parenchymu a nekrotických změn.

Hepatitida C se vyskytuje převážně bez žloutenky, dochází ke snížení výkonnosti, zvýšené únavě, kterou pacienti berou na normální únavu a přepracování. Přesnou diagnózu lze provést pouze na základě výsledků laboratorní diagnostiky.

Virová hepatitida D

Virová hepatitida D se vyvíjí v důsledku infekce virem delta. Tento patogen je družicový virus, který infikuje pouze buňky virem hepatitidy B. Současně je možná simultánní infekce virem hepatitidy B a virus delta. Nebo patogen způsobuje rozvoj onemocnění na pozadí průběhu chronické hepatitidy B. Hlavní cestou přenosu viru delta je krev a její deriváty.

V posledních letech se šíření virové hepatitidy D zpomalilo. Důvodem je šíření očkování proti hepatitidě B, bez které se virus delta nemůže v lidském těle vyvíjet. Ale v případě infekce je onemocnění mnohem těžší, s vysokým rizikem vzniku cirhózy a hepatocelulárního karcinomu.

Získejte bezplatnou konzultaci s předními lékaři a zjistěte přesné náklady na léčbu hepatitidy v Indii, můžete nás kontaktovat jakýmkoliv způsobem, který je pro vás vhodný:

 • Bezplatné 24hodinové číslo: +7 (800) 505 18 63
 • E-mail: [email protected]
 • Skype: IndraMed
 • Viber, WhatsApp: +7 (965) 415 06 50
 • Vyplňte aplikaci na webu

Mýtus, že hepatitida nemůže být vyléčena, byl nakonec zcela rozptýlen na počátku 21. století. S příchodem nových léků as včasným zahájením léčby je možné na pozadí tohoto onemocnění předcházet cirhóze jater nebo onkologickému procesu, který představuje hrozbu smrti. Je pravda, že antivirotika, která se poprvé objevila ve Spojených státech, je poměrně drahá.

Náklady na léčbu hepatitidy C v Indii jsou desetkrát nižší, což je dobrý důvod pro příliv zahraničních turistů. Společnost IndiaMed zavedla programy pro organizaci léčby pacientů s touto diagnózou, což jim pomáhá minimalizovat čas, peníze a morální náklady na energii.

Jak se revoluce v léčbě hepatitidy C?

Po mnoho let základní schéma léčby v přítomnosti genotypu 1 hepatitidy C zahrnovalo injekci pegylovaného interferonu alfa v kombinaci s perorálním ribavirinem. Doba zpracování podle tohoto schématu je nejméně jeden rok a účinnost je sotva 75%.

Skutečná revoluce v léčbě hepatitidy nastala v roce 2013, kdy farmaceutický výrobce Gilead Sciences (USA) uvedl na trh sofosbuvir a ledipasvir pro použití ve vzájemné kombinaci. Jejich základní rozdíl od interferonu je přímý vliv na virus. Inhibitory virové proteázy inhibují virovou replikaci. Po klinických studiích bylo prokázáno, že nová metoda antivirové terapie poskytuje účinnost v 97% případů.

Jaký je rozdíl v ceně léčby hepatitidy C v Indii a USA?

I standardní terapie hepatitidy stojí více než 10 tisíc dolarů. Cena nových léčiv vydávaných v USA je transcendentální. Průběh léčby sofosbuvirem za 12 týdnů stojí 84 000 dolarů. Cena jedné tablety dosahuje 1 000 dolarů. Je zřejmé, že ne všichni pacienti si mohou dovolit tak drahou léčbu.

V tomto ohledu byl velmi pozitivním momentem v léčbě hepatitidy uvolnění analogového (generického) sofosbuviru v Indii, který stojí asi 100krát levněji. V Indii se tradičně vytváří relativně nízká cena léčiv, což je vysvětleno přítomností mnoha společností v této oblasti a konkurence mezi nimi. Léčba hepatitidy C v Indii s použitím generických léků není podle hodnocení nižší, pokud jde o účinnost systémů používaných americkými a evropskými klinikami.

Indické generiky pro léčbu hepatitidy B jsou dodávány do některých zemí světa. Ve většině zemí bývalého SSSR však nejsou certifikováni, což je pro pacienty dost velký problém. Nejpřijatelnějším řešením je léčba hepatitidy C přímo v Indii.

Jaká je specifická léčba léků proti hepatitidě C z Indie?

Terapie novými léky pro pacienty pohodlně přechází. Tyto léky se užívají perorálně po dobu 3-6 měsíců. Léčba generik hepatitidy B z Indie zahrnuje předepisování léků, jako je Nuthak, Hepsinate a Hepsinate, které jsou analogy Sofosbuvir, Ledipasvir a Daclatasvir. Nedávno také vydala nový lék - generický Harvoni (Harvoni) pod značkou Ledifos. Kombinuje sofosbuvir a ledipasvir. Ledifos lze použít pro monoterapii nebo v kombinaci s ribaverinem. Vývoj léčebných protokolů se provádí na základě genotypu viru a stavu jater.

Pokud je pacient v Indii za podpory IndiaMed léčen v hepatitidě C, je mu na klinice poskytován oficiální dokument. Uvádějí dávkování a délku léčby, což pomáhá při provádění celní kontroly bez komplikací. Za pouhé tři měsíce pohodlného ošetření doma se můžete zcela zbavit nebezpečné nemoci.

Jaké další možnosti jsou zahrnuty v programu léčby hepatitidy v Indii?

Průběh protivirové terapie je předepisován po rozsáhlém vyšetření, které jej činí co nejobjektivnějším. Výchozí testy pro tuto diagnózu zahrnují krevní testy na S - antigen viru hepatitidy B (HBs - Ag), protilátky proti viru hepatitidy C (anti - HCV), kompletní krevní obraz, test na stanovení virové zátěže (pro HCV - RNA).. Během průzkumů je nesmírně důležité správně určit genotyp viru.

Podle hodnocení léčby hepatitidy C v Indii, cena komplexu kontrol také vyhovuje pacientům, stejně jako náklady na léky. Mezi nejvýznamnější kroky při analýze stavu pacienta patří posouzení stupně zánětlivého nekrotického poškození jater. Pro tento účel jsou nabízeny dva moderní komfortní testy: FibroMax a FibroScan (elastografie).

S IndiaMed bude ošetření pohodlné, levné a vysoce kvalitní!

Bohužel, mnoho lidí má dnes virus hepatitidy C. Je to virové onemocnění, které může způsobit vážné poškození jater.

Metody zpracování

1) Transplantace jater.

2) Léčba léky.

Léčba hepatitidy C léky je velmi drahá a léčiva, která byla použita dříve, měla závažné vedlejší účinky a po této léčbě nebyla vždy schopna se zotavit.

Cena indické drogy Harvoni

Nedávno byl vynalezen zázračný lék Harvoni, který léčí hepatitidu C téměř 100%!

Jediný problém je velmi vysoká cena této drogy (ve všech zemích kromě Indie). Například, v Americe, cena drogy Harvoni je $ 94,500 na rok pro léčbu, zatímco v Indii to je $ 900.

Příklady cen Harvoni v různých zemích:

- Německo (48 000 EUR)

Programy léčby hepatitidy C v Indii

Program pro podnikatele a podnikatele (4 dny a 3 noci)

Rozpočtový léčebný program s rozšířenou diagnostikou (11 dní a 10 nocí)

Týdenní léčebný program s ubytováním v Regent Grand 4 * (8 dní a 7 nocí)

Týdenní léčebný program s ubytováním v hotelu Park 5 * (8 dní a 7 nocí)