Uzly na játrech, co to je

Uzel v játrech je nádor uvnitř jater skládající se z hepatocytů - buněk jaterní tkáně. Uzliny mohou být maligní nebo benigní, a když se v játrech objeví uzlík, lékař může nařídit vyšetření, aby určil rizika s ním spojená. Často jsou náhodně objeveny u pacienta, který je vyšetřován na jiné onemocnění nebo po smrti, ke které došlo z jiného důvodu.

Patologové rozdělují uzliny jater do dvou velkých skupin. Jedna skupina zahrnuje regenerační uzliny sestávající z růstu normálních hepatocytů. Další skupina zahrnuje maligní nebo dysplastické uzliny, které se skládají z abnormálních přerostlých hepatocytů. Noduly se mohou lišit velikostí a játra mohou být v důsledku nemoci poseta noduly.

Některé uzliny jsou zcela benigní a vyskytují se častěji u pacientů užívajících antikoncepční přípravky nebo jiné léky.

Obvykle nerostou do takové velikosti, která by mohla představovat zdravotní riziko, neblokují krevní cévy a nebudou metastázovat do jiných orgánů. Jiné uzliny mohou být důvodem ke znepokojení, protože jejich potenciálně velká velikost a agresivní povaha. Maligní uzliny jsou obvykle dysplastické povahy.

Lékař může stanovit uzlík v játrech během operace nebo ultrazvukem.

Může si vzít vzorek tkáně a požádat patologa, aby ho prozkoumal. Patolog zkontroluje vzorek na známky buněčných abnormalit a určí, zda představuje zdravotní riziko. Lékař může doporučit chirurgický zákrok nebo jinou léčbu k odstranění uzlin. Pokud pacient již podstoupil léčbu cirhózy nebo jiných onemocnění jater, je pravděpodobné, že dojde k odhalení uzlin a jejich léčba může přinést úlevu pacientovi.

Když se játra nacházejí v játrech, pacient by se měl obrátit na lékaře s podrobnějšími informacemi. Lékař není schopen porozumět povaze uzliny a před biopsií nebude schopen předepsat vhodnou léčbu. Po vyšetření vzorku tkáně bude lékař schopen předepsat léčbu, pokud uzel představuje určité zdravotní riziko. Pacienti s benigními tumory, lékař může doporučit pozorování, protože benigní nádory se mohou proměnit v maligní. Včasná diagnóza maligních nádorů může také zachránit pacienta.

Viz také téma: Protetické nohy: co je a jak 5 návyků interferuje se spánkem se liší? Jaká je závislost na tramadolu? Použití interferonu pro hepatitidu Jak léčit jejichtyózu? Jak léčit kožní houby? Jak si vybrat krém na křečové žíly? Co jsou polymorfonukleární leukocyty? Co je triclosan? Co lze očekávat od operace k odstranění ledvinových kamenů? Výběr osobního antidepresiva na základě vlastností genomu Ibuprofen je neúčinný při léčbě nachlazení Je laryngitida nakažlivá? Diagnostika nefropatie u dětí Jak se vyvarovat abdominální distenze? Léčba kolorektálního karcinomu aspirinem Nové metody léčby žloutenky.

V současné době se stále častěji objevují pacienti s jaterními neoplazmy (benigní a maligní tumory, cysty). Zjišťujte je pomocí moderních diagnostických metod. CT, ultrazvuk a MRI jsou široce používány pro zkoumání vnitřních orgánů.

Nejbezpečnější a nejdostupnější výzkumnou metodou je ultrazvukové vyšetření jater. Ultrazvuk jater vyžaduje trénink. Proveďte diagnostiku v poloze na zádech nebo na levé straně.

Ultrazvukové vyšetření jater

Účelem ultrazvuku jater je studium jeho oddělení, anatomie a hledání patologických změn. Ohnisková výchova v játrech je koncept, který kombinuje nemoci s abnormálním růstem jaterní tkáně.

1. Adenom - benigní glandulární nádor. Podle ultrazvuku vypadají adenomy jako jednoduché struktury s rovnoměrnými konturami. Pokud jde o stupeň zásobování krví, buď neobsahují krevní cévy nebo obsahují jen velmi málo.

2. Cysty (jednoduché, vícenásobné) formace, které mají dutinu, kapsli na povrchu a tekutinu uvnitř. Cysty se dělí na vrozené a získané. Vrozené obsahují žluč. Rozlišujte také jednoduché a vícečetné cysty. Většina cyst je tvořena v pravém laloku. Ultrazvuková cysta je anechoická (kapalná) lokální nebo difúzní hmota s kapslí na povrchu.

3. Hemangiomy (kavernózní a kapilární) se tvoří z patologicky přerostlých cév v tkáni - benigního vaskulárního tumoru. Ultrazvukové zobrazení představuje vzdělání s nepravidelnými konturami, nehomogenní strukturou.

4. Jaterní lipom - mastný nádor. Skládá se z tukových buněk (adipocytů) - 90%, 10% patologicky se dělících jiných buněk. Ve struktuře je podobná hemangiomu a metastázám nádorů, takže k potvrzení diagnózy se používá počítačová tomografie s kontrastem.

5. Fokální nodulární hyperplazie je benigní novotvar charakterizovaný nadměrným difuzním buněčným růstem a nepřítomností kapsle. Ultrazvukové zobrazení je reprezentováno jednotlivými foci. Mají zaoblený tvar, hladké kontury. Diagnostické kritérium - přítomnost jaterních žil ve formaci, která potvrzuje diagnózu.

6. Biliární cystadenom je benigní novotvar jater, který je extrémně vzácný. Toto je jednoduchá cysta s mnoha fotoaparáty. Stěny komor produkují mucin (slizovitá substance sestávající z proteinu a glukosaminu). Charakteristické ultrazvukové znaky, které odlišují od jednoduchých cyst - bohatou zásobu krve na stěnách cysty a více papilárních ložisek v nich. Metastázy se netvoří.

7. Hamartom mesenchymálního původu. Charakteristické rysy jsou náhodně umístěné cévní a cystické uzly a spojivová tkáň kolem nich. Metastázy se netvoří.

8. Hamartom žlučových cest je benigní malformace. Je velmi obtížné detekovat hamartom pomocí ultrazvuku, protože nemoc je asymptomatická a samotný hamartom je malý. Je snadné zaměnit se s metastázami, proto jsou zapotřebí další výzkumné metody.

Charakteristické rysy všech benigních nádorů:

Pomalu se zvětšující velikost, neklíčí v okolních tkáních a orgánech, nemetastazují, dobře reagují na léčbu a nevracejí se, mohou se změnit v rakovinu.

Z výše uvedeného je zřejmé, že benigní nádory se v příznivém průběhu liší od maligních nádorů. Ale tady jsou skrytá úskalí. Benigní vzdělávání má tendenci narušovat funkci těla.

Následující komplikace mohou také nastat později:

krvácení v dutině břišní, prasknutí těla, krvácení do tkáně.

Aby se předešlo výše uvedeným komplikacím, je nutné pravidelně provádět diagnostické studie (počítačová tomografie, ultrazvuk a zobrazení magnetickou rezonancí) s frekvencí 1 každé 3 měsíce.

Maligní nádory se dělí na primární a metastatické.

Primární zahrnují:

1. Fibrolamelární karcinom.

Ultrazvuk potvrzuje přítomnost nádorů do velikosti 3 cm, ložiska jsou obvykle hustá, ultrazvukové vyšetření s kontrastem. Ultrazvuk s kontrastem v důsledku zvýšené dodávky krve odhaluje rakovinu. Kontrast se zavede katétrem do nádorové tepny a sleduje se jeho akumulace. To je nejinformativnější způsob, jak posoudit krevní zásobu rakoviny.

2. Hepatocelulární karcinom (hepatocelulární karcinom). Na ultrazvukovém snímku jsou detekovány novotvary o velikosti až 3 cm, přičemž použití kontrastních látek zlepšuje přesnost studie. Ultrazvuk zkoumá změnu portální žíly, orgán pečeň a cirhózu.

3. Kaposiho sarkom je vzácné onemocnění. Klinickým znakem je rychlý růst a rychlá infiltrace tkáně. S rozpadem nádoru dochází k krvácení do dutiny břišní. Nádor má elastickou strukturu a tvar cysty. Ultrazvukové vyšetření nebude stačit pro stanovení diagnózy, laboratorního výzkumu a s přihlédnutím k anamnéze onemocnění je zde zapotřebí.

4. Periferní cholangiokarcinom. Ultrazvukové zobrazení je nárůst lumen jaterních kanálků. Také odhalit porážku portální žíly, blokování jeho lumen. Léze jaterní tepny nejsou rozpoznány.

5. Hepatoblastom. Ultrazvuk a CT by měly být provedeny k detekci jednoduchého nádoru. Její vztah s okolními normálními tkáněmi je založen na magnetické rezonanci.

6. Hemangiosarkom jater. Uzel má na ultrazvuku heterogenní strukturu.

7. Epitelioidní hemangioendotheliom. Rakovina hustá ultrazvukem.

Metastatické nádory vznikají z nádorů vaječníků, rakoviny prsu u žen, gastrointestinálního traktu a plic u obou pohlaví.

Charakteristické rysy všech zhoubných novotvarů:

rychlý růst novotvarů a progrese rakoviny, nádorových metastáz v orgánech, tkáních, poškození struktury a funkce postižených orgánů.

Nádory jater

Nádory jater jsou neoplazmy maligní a benigní povahy pocházející z parenchymu, žlučových cest nebo jaterních cév. Mezi nejčastější projevy nádorů jater patří nevolnost, ztráta hmotnosti, ztráta chuti k jídlu, hepatomegalie, žloutenka, ascites. Diagnóza nádorů jater zahrnuje ultrazvuk, jaterní testy, CT, biopsii jater. Léčba nádorů jater je chirurgická a spočívá v resekci postižené části orgánu.

Nádory jater

V hepatologii je obvyklé rozlišovat mezi primárními benigními tumory jater a primárními a sekundárními (metastatickými) maligními nádory (rakovinou jater). Znalost typu a původu jaterního tumoru umožňuje diferencovanou léčbu. Benigní tumory jater jsou poměrně vzácné. Obvykle jsou asymptomatičtí a vyskytují se náhodně. Častěji se v gastroenterologii musí řešit primární rakovina jater nebo sekundární metastatické poškození orgánů. Metastázy jater jsou často nalezeny u pacientů s primární rakovinou žaludku, plic, tlustého střeva, karcinomu prsu.

Klasifikace benigních nádorů jater

Mezi benigními tumory jater v klinické praxi existují adenomy (hepatoadenomy, adenomy žlučových cest, biliární cystadenomy, papilomatóza). Pocházejí z prvků epitelu a pojivové tkáně jater nebo žlučových cest. Mezi nádory jater mesodermálního původu patří hemangiomy, lymfangiomy. Vzácné jsou hamartomy, lipomy, fibromy jater. Někdy jsou parazitické cysty označovány jako jaterní tumory.

Jaterní adenomy jsou jednodílné nebo vícenásobné kulaté útvary šedé nebo tmavě červené barvy různých velikostí. Jsou umístěny pod kapslí jater nebo v tloušťce parenchymu. Předpokládá se, že vývoj jaterních adenomů u žen může být spojen s dlouhodobým užíváním perorální antikoncepce. Některé typy benigních nádorů jater (trabekulární adenomy, cystadenomy) jsou náchylné k degeneraci do hepatocelulárního karcinomu.

Vaskulární léze (angiomy) jsou nejčastější u benigních nádorů jater. Mají kavernózní, houbovitou strukturu a pocházejí ze žilní sítě jater. Mezi vaskulárními tumory jater jsou kavernózní hemangiomy a kavernomy. Předpokládá se, že vaskulární formace jater nejsou pravdivé nádory, ale vrozená vaskulární anomálie.

Jaterní nodulární hyperplazie se vyvíjí v důsledku lokálních oběhových a žlučových poruch v určitých oblastech jater. Tento nádor jater může mít makroskopicky tmavě červenou nebo růžovou barvu, malý kopcovitý povrch různých velikostí. Konzistence nodulární hyperplazie jater je hustá, lokalizovaná cirhóza je mikroskopicky detekována. Nevylučuje znovuzrození nodulární hyperplazie u maligního tumoru jater.

Původ neparazitických jaterních cyst může být vrozený, traumatický, zánětlivý.

Příznaky benigních nádorů jater

Většina benigních nádorů jater nemá žádné jasné klinické symptomy. Na rozdíl od zhoubných nádorů jater rostou benigní růsty pomalu a po dlouhou dobu nevedou k narušení celkového zdraví.

Velké jaterní hemangiomy mohou způsobovat bolest a těžkost v epigastriu, nevolnost a říhání vzduchem. Riziko jaterního hemangiomu je vysoká pravděpodobnost ruptury nádoru s rozvojem krvácení do břišní dutiny a hemobilie (krvácení do žlučových cest), torze nohou tumoru. Velké cysty jater způsobují závažnost a tlak v hypochondriu a epigastriu. Komplikace jaterních cyst mohou být ruptura, hnisání, žloutenka, krvácení do dutiny tumoru.

Jaterní adenomy mohou způsobit bolest břicha, pokud jsou významné, a mohou být také palpovány jako nádorová hmota v pravém hypochondriu. Ve složitých případech se při rozvoji hemoperitoneum může vyskytnout ruptura adenomu. Nodulární hyperplazie jater obvykle nemá žádné výrazné symptomy. Při palpaci jater se může objevit hepatomegálie. Spontánní přestávky tohoto tumoru jater jsou pozorovány vzácně.

Diagnostika a léčba benigních nádorů jater

Pro diagnostiku benigních nádorů jater, ultrazvuku jater, hepatoscintigrafie, CT, hepatoangiografie, diagnostické laparoskopie s cílenou biopsií jater a morfologického vyšetření bioptického materiálu. U adenomů nebo nodulární hyperplazie může být provedena perkutánní biopsie jater.

Vzhledem k pravděpodobnosti malignity a komplikovanému průběhu benigních nádorů jater je hlavní taktika jejich léčby chirurgická, která zahrnuje resekci jater v rámci hranic zdravých tkání. Množství resekce je určeno umístěním a velikostí nádoru jater a může zahrnovat okrajovou resekci (včetně laparoskopické), segmentektomii, lobektomii nebo hemihepatektomii.

U cysty jater, excize cyst, endoskopické nebo otevřené drenáže, zavedení cystoduodenoanastomózy může být provedena marsupializace.

Klasifikace a příčiny zhoubných nádorů jater

Maligní jaterní tumory mohou být primární, tj. Postupovat přímo ze struktur jater nebo sekundárních, spojených s růstem metastáz, přinesených z jiných orgánů. Sekundární nádory jater se nacházejí 20krát častěji než primární nádory, což je spojeno s filtrací jater krve z různých orgánů a hematogenního driftu nádorových buněk.

Primární maligní tumory jater jsou poměrně vzácné. Vyskytuje se převážně u mužů starších 50 let. Podle původu se rozlišují následující formy primárních maligních nádorů jater:

 • hepatocelulárního karcinomu (hepatocelulárního karcinomu, hepatomu) pocházejícího z buněk jaterního parenchymu
 • cholangiokarcinom pocházející z epitelových buněk žlučových cest
 • angiosarkom z cévního endotelu
 • hepatoblastom - nádor jater, který se vyskytuje u dětí

Mezi příčiny vzniku primárních zhoubných nádorů jater patří primát k chronické virové hepatitidě B a C. Pravděpodobnost vzniku hepatocelulárního karcinomu u pacientů s hepatitidou se zvyšuje 200krát. Mezi další faktory spojené s rizikem rozvoje zhoubných nádorů jater patří cirhóza jater, parazitární léze (schistosomiasis, opisthorchiasis), hemochromatóza, syfilis, alkoholismus, karcinogenní účinky různých chemických sloučenin (tetrachlorid uhličitý, nitrosaminy, organické pesticidy obsahující chlor), alimentární příčiny (potraviny mykotoxin - aflatoxin).

Příznaky zhoubných nádorů jater

Počáteční klinické projevy maligních nádorů jater zahrnují malátnost a celkovou slabost, dyspepsii (zhoršení chuti k jídlu, nevolnost, zvracení), těžkost a bolestivost v pravé hypochondriu, subfebrilu a úbytku hmotnosti.

Se zvětšením velikosti nádoru vyčnívají játra pod okrajem pobřežního oblouku, získávají tuberozitu a hustou hustotu. V pozdějších stadiích anémie se vyvíjí žloutenka, ascites; zvyšuje endogenní intoxikace a selhání jater. Pokud mají nádorové buňky hormonální aktivitu, pak dochází k endokrinním poruchám (Cushingův syndrom). Při stlačení rostoucího tumoru jater v dolní duté žíle se objeví edém dolních končetin. U eroze krevních cév se může rozvinout intraabdominální krvácení; v případě křečových žil jícnu a žaludku se může vyvinout gastrointestinální krvácení.

Diagnostika a léčba zhoubných nádorů jater

Typické pro všechny maligní tumory jater jsou změny v biochemických ukazatelích charakterizujících fungování orgánu: snížený albumin, zvýšený fibrinogen, zvýšená aktivita transamináz, zvýšená močovina, zbytkový dusík a kreatinin. V tomto ohledu, pokud máte podezření na zhoubný nádor jater, je nutné vyšetřit testy funkce jater a koagulogram.

Pro přesnější diagnózu se uchylují k ultrazvukovému skenování, počítačové tomografii, jaterní MRI, jaterní angiografii. Pro účely histologického ověření vzdělání se provádí biopsie jater nebo diagnostická laparoskopie.

Pro známky jaterního metastatického poškození je nutné stanovit lokalizaci primárního nádoru, který může vyžadovat radiografii žaludku, endoskopii, mamografii, ultrazvuk prsních žláz, kolonoskopii, irigoskopii, radiografii plic atd.

Úplné vyléčení zhoubných nádorů jater je možné pouze s jejich radikálním odstraněním. Nádory jater jsou zpravidla resekovány v laloku jater nebo hemihepatektomii. Když se cholangiokarcinom uchýlil k odstranění kanálu a uložení píštělí (hepaticojejunostomie, hepaticoduodenostomie).

U jednotlivých nádorových uzlin v játrech je možné provést jejich destrukci pomocí radiofrekvenční ablace, chemoablace a kryoablace. Chemoterapie (systémová, intravaskulární) je metodou volby pro rakovinu jater.

Prognóza nádorů jater

Nekomplikované benigní tumory jater jsou příznivé z hlediska prognózy.

Maligní tumory jater jsou charakterizovány rychlým průběhem a bez léčby vedou k úmrtí pacienta do 1 roku. U operativních maligních nádorů jater je průměrná délka života v průměru asi 3 roky; 5letá míra přežití - méně než 20%.

Jsou uzly v játrech nebezpečné?

Uzel v játrech je nádor uvnitř jater skládající se z hepatocytů - buněk jaterní tkáně. Uzliny mohou být maligní nebo benigní, a když se v játrech objeví uzlík, lékař může nařídit vyšetření, aby určil rizika s ním spojená. Často jsou náhodně objeveny u pacienta, který je vyšetřován na jiné onemocnění nebo po smrti, ke které došlo z jiného důvodu.

Patologové rozdělují uzliny jater do dvou velkých skupin. Jedna skupina zahrnuje regenerační uzliny sestávající z růstu normálních hepatocytů. Další skupina zahrnuje maligní nebo dysplastické uzliny, které se skládají z abnormálních přerostlých hepatocytů. Noduly se mohou lišit velikostí a játra mohou být v důsledku nemoci poseta noduly.

Některé uzliny jsou zcela benigní a vyskytují se častěji u pacientů užívajících antikoncepční přípravky nebo jiné léky.

Obvykle nerostou do takové velikosti, která by mohla představovat zdravotní riziko, neblokují krevní cévy a nebudou metastázovat do jiných orgánů. Jiné uzliny mohou být důvodem ke znepokojení, protože jejich potenciálně velká velikost a agresivní povaha. Maligní uzliny jsou obvykle dysplastické povahy.

Lékař může stanovit uzlík v játrech během operace nebo ultrazvukem.

Může si vzít vzorek tkáně a požádat patologa, aby ho prozkoumal. Patolog zkontroluje vzorek na známky buněčných abnormalit a určí, zda představuje zdravotní riziko. Lékař může doporučit chirurgický zákrok nebo jinou léčbu k odstranění uzlin. Pokud pacient již podstoupil léčbu cirhózy nebo jiných onemocnění jater, je pravděpodobné, že dojde k odhalení uzlin a jejich léčba může přinést úlevu pacientovi.

Když se játra nacházejí v játrech, pacient by se měl obrátit na lékaře s podrobnějšími informacemi. Lékař není schopen porozumět povaze uzliny a před biopsií nebude schopen předepsat vhodnou léčbu. Po vyšetření vzorku tkáně bude lékař schopen předepsat léčbu, pokud uzel představuje určité zdravotní riziko. Pacienti s benigními tumory, lékař může doporučit pozorování, protože benigní nádory se mohou proměnit v maligní. Včasná diagnóza maligních nádorů může také zachránit pacienta.

Uzly v játrech, co to je

Uzel v játrech je nádor uvnitř jater skládající se z hepatocytů - buněk jaterní tkáně. Uzliny mohou být maligní nebo benigní, a když se v játrech objeví uzlík, lékař může nařídit vyšetření, aby určil rizika s ním spojená. Často jsou náhodně objeveny u pacienta, který je vyšetřován na jiné onemocnění nebo po smrti, ke které došlo z jiného důvodu.

Patologové rozdělují uzliny jater do dvou velkých skupin. Jedna skupina zahrnuje regenerační uzliny sestávající z růstu normálních hepatocytů. Další skupina zahrnuje maligní nebo dysplastické uzliny, které se skládají z abnormálních přerostlých hepatocytů. Noduly se mohou lišit velikostí a játra mohou být v důsledku nemoci poseta noduly.

Některé uzliny jsou zcela benigní a vyskytují se častěji u pacientů užívajících antikoncepční přípravky nebo jiné léky.

Obvykle nerostou do takové velikosti, která by mohla představovat zdravotní riziko, neblokují krevní cévy a nebudou metastázovat do jiných orgánů. Jiné uzliny mohou být důvodem ke znepokojení, protože jejich potenciálně velká velikost a agresivní povaha. Maligní uzliny jsou obvykle dysplastické povahy.

Lékař může stanovit uzlík v játrech během operace nebo ultrazvukem.

Může si vzít vzorek tkáně a požádat patologa, aby ho prozkoumal. Patolog zkontroluje vzorek na známky buněčných abnormalit a určí, zda představuje zdravotní riziko. Lékař může doporučit chirurgický zákrok nebo jinou léčbu k odstranění uzlin. Pokud pacient již podstoupil léčbu cirhózy nebo jiných onemocnění jater, je pravděpodobné, že dojde k odhalení uzlin a jejich léčba může přinést úlevu pacientovi.

Když se játra nacházejí v játrech, pacient by se měl obrátit na lékaře s podrobnějšími informacemi. Lékař není schopen porozumět povaze uzliny a před biopsií nebude schopen předepsat vhodnou léčbu. Po vyšetření vzorku tkáně bude lékař schopen předepsat léčbu, pokud uzel představuje určité zdravotní riziko. Pacienti s benigními tumory, lékař může doporučit pozorování, protože benigní nádory se mohou proměnit v maligní. Včasná diagnóza maligních nádorů může také zachránit pacienta.

Viz také téma: Protetické nohy: co je a jak 5 návyků interferuje se spánkem se liší? Jaká je závislost na tramadolu? Použití interferonu pro hepatitidu Jak léčit jejichtyózu? Jak léčit kožní houby? Jak si vybrat krém na křečové žíly? Co jsou polymorfonukleární leukocyty? Co je triclosan? Co lze očekávat od operace k odstranění ledvinových kamenů? Výběr osobního antidepresiva na základě vlastností genomu Ibuprofen je neúčinný při léčbě nachlazení Je laryngitida nakažlivá? Diagnostika nefropatie u dětí Jak se vyvarovat abdominální distenze? Léčba kolorektálního karcinomu aspirinem Nové metody léčby žloutenky.

V současné době se stále častěji objevují pacienti s jaterními neoplazmy (benigní a maligní tumory, cysty). Zjišťujte je pomocí moderních diagnostických metod. CT, ultrazvuk a MRI jsou široce používány pro zkoumání vnitřních orgánů.

Nejbezpečnější a nejdostupnější výzkumnou metodou je ultrazvukové vyšetření jater. Ultrazvuk jater vyžaduje trénink. Proveďte diagnostiku v poloze na zádech nebo na levé straně.

Ultrazvukové vyšetření jater

Účelem ultrazvuku jater je studium jeho oddělení, anatomie a hledání patologických změn. Ohnisková výchova v játrech je koncept, který kombinuje nemoci s abnormálním růstem jaterní tkáně.

Lokální benigní novotvary na ultrazvuku

1. Adenom - benigní glandulární nádor. Podle ultrazvuku vypadají adenomy jako jednoduché struktury s rovnoměrnými konturami. Pokud jde o stupeň zásobování krví, buď neobsahují krevní cévy nebo obsahují jen velmi málo.

2. Cysty (jednoduché, vícenásobné) formace, které mají dutinu, kapsli na povrchu a tekutinu uvnitř. Cysty se dělí na vrozené a získané. Vrozené obsahují žluč. Rozlišujte také jednoduché a vícečetné cysty. Většina cyst je tvořena v pravém laloku. Ultrazvuková cysta je anechoická (kapalná) lokální nebo difúzní hmota s kapslí na povrchu.

3. Hemangiomy (kavernózní a kapilární) se tvoří z patologicky přerostlých cév v tkáni - benigního vaskulárního tumoru. Ultrazvukové zobrazení představuje vzdělání s nepravidelnými konturami, nehomogenní strukturou.

4. Jaterní lipom - mastný nádor. Skládá se z tukových buněk (adipocytů) - 90%, 10% patologicky se dělících jiných buněk. Ve struktuře je podobná hemangiomu a metastázám nádorů, takže k potvrzení diagnózy se používá počítačová tomografie s kontrastem.

5. Fokální nodulární hyperplazie je benigní novotvar charakterizovaný nadměrným difuzním buněčným růstem a nepřítomností kapsle. Ultrazvukové zobrazení je reprezentováno jednotlivými foci. Mají zaoblený tvar, hladké kontury. Diagnostické kritérium - přítomnost jaterních žil ve formaci, která potvrzuje diagnózu.

6. Biliární cystadenom je benigní novotvar jater, který je extrémně vzácný. Toto je jednoduchá cysta s mnoha fotoaparáty. Stěny komor produkují mucin (slizovitá substance sestávající z proteinu a glukosaminu). Charakteristické ultrazvukové znaky, které odlišují od jednoduchých cyst - bohatou zásobu krve na stěnách cysty a více papilárních ložisek v nich. Metastázy se netvoří.

7. Hamartom mesenchymálního původu. Charakteristické rysy jsou náhodně umístěné cévní a cystické uzly a spojivová tkáň kolem nich. Metastázy se netvoří.

8. Hamartom žlučových cest je benigní malformace. Je velmi obtížné detekovat hamartom pomocí ultrazvuku, protože nemoc je asymptomatická a samotný hamartom je malý. Je snadné zaměnit se s metastázami, proto jsou zapotřebí další výzkumné metody.

Charakteristické rysy všech benigních nádorů:

Pomalu se zvětšující velikost, neklíčí v okolních tkáních a orgánech, nemetastazují, dobře reagují na léčbu a nevracejí se, mohou se změnit v rakovinu.

Z výše uvedeného je zřejmé, že benigní nádory se v příznivém průběhu liší od maligních nádorů. Ale tady jsou skrytá úskalí. Benigní vzdělávání má tendenci narušovat funkci těla.

Následující komplikace mohou také nastat později:

krvácení v dutině břišní, prasknutí těla, krvácení do tkáně.

Aby se předešlo výše uvedeným komplikacím, je nutné pravidelně provádět diagnostické studie (počítačová tomografie, ultrazvuk a zobrazení magnetickou rezonancí) s frekvencí 1 každé 3 měsíce.

Lokální maligní nádory na ultrazvuku

Maligní nádory se dělí na primární a metastatické.

Primární zahrnují:

1. Fibrolamelární karcinom.

Ultrazvuk potvrzuje přítomnost nádorů do velikosti 3 cm, ložiska jsou obvykle hustá, ultrazvukové vyšetření s kontrastem. Ultrazvuk s kontrastem v důsledku zvýšené dodávky krve odhaluje rakovinu. Kontrast se zavede katétrem do nádorové tepny a sleduje se jeho akumulace. To je nejinformativnější způsob, jak posoudit krevní zásobu rakoviny.

2. Hepatocelulární karcinom (hepatocelulární karcinom). Na ultrazvukovém snímku jsou detekovány novotvary o velikosti až 3 cm, přičemž použití kontrastních látek zlepšuje přesnost studie. Ultrazvuk zkoumá změnu portální žíly, orgán pečeň a cirhózu.

3. Kaposiho sarkom je vzácné onemocnění. Klinickým znakem je rychlý růst a rychlá infiltrace tkáně. S rozpadem nádoru dochází k krvácení do dutiny břišní. Nádor má elastickou strukturu a tvar cysty. Ultrazvukové vyšetření nebude stačit pro stanovení diagnózy, laboratorního výzkumu a s přihlédnutím k anamnéze onemocnění je zde zapotřebí.

4. Periferní cholangiokarcinom. Ultrazvukové zobrazení je nárůst lumen jaterních kanálků. Také odhalit porážku portální žíly, blokování jeho lumen. Léze jaterní tepny nejsou rozpoznány.

5. Hepatoblastom. Ultrazvuk a CT by měly být provedeny k detekci jednoduchého nádoru. Její vztah s okolními normálními tkáněmi je založen na magnetické rezonanci.

6. Hemangiosarkom jater. Uzel má na ultrazvuku heterogenní strukturu.

7. Epitelioidní hemangioendotheliom. Rakovina hustá ultrazvukem.

Metastatické nádory vznikají z nádorů vaječníků, rakoviny prsu u žen, gastrointestinálního traktu a plic u obou pohlaví.

Charakteristické rysy všech zhoubných novotvarů:

rychlý růst novotvarů a progrese rakoviny, nádorových metastáz v orgánech, tkáních, poškození struktury a funkce postižených orgánů.

Fokální léze u infekcí

virová hepatitida v akutních a chronických formách, tuberkulóze, kandidóza, toxokaróza, echinokokóza, absces.

Difuzní poškození jater na ultrazvuku

1. Lipidová hepatóza - depozice tukových vakuol v hepatocytech. Ultrasonografie odhaluje difúzní zvýšení signálu, zhutnění orgánu.

Mastná hepatóza má 3 stupně:

1 stupeň mastné hepatózy - jednoduchý: obsah tuku v jaterních tkáních začíná převyšovat normu, 2 stupně mastné hepatózy - steatohepatitida: projevuje se difuzními změnami v tkáni, 3 stupněm mastné hepatózy - fibrózou: dochází k difuzní změně v okolí cév, orgán se stává hustým.

alkoholická hepatóza, nealkoholická hepatóza, hepatóza těhotných žen, hepatóza u diabetes mellitus.

2. Cirhóza je náhrada normální tkáně pojivovou tkání. Charakteristickým rysem cirhózy na ultrazvuku je místo plomby v tkáni. Dále, pokud nechcete léčit nemoc, změní se na rakovinu.

Je třeba mít na paměti, že v případě výskytu pochybných změn jsou aplikovány další studie ve formě počítačové tomografie a magnetické rezonance. Tyto metody umožňují podrobně popsat vzdělávání a odhalit metastázy zhoubných nádorů. Včasná detekce rakoviny, stejně jako jakékoli jaterní onemocnění, je klíčem k úspěšné a účinné léčbě.

Poškození jater může být difuzní nebo fokální. Záleží na příčině onemocnění a počátečním stavu žlázy. V tomto článku se budeme podrobně zabývat tím, co může být fokální tvorba jater, co to je a jaké diagnostické metody lze detekovat. Velká skupina nemocí, která se projevuje tvorbou patologického ohniska v žláze, má jeden společný znak - nahrazení normálního parenchymu změnou tkání. Ty nejsou schopny provádět fyziologické funkce, proto trpí nejen játra, ale i celé tělo.

Novotvary mohou mít vzhled dutiny s kapalným obsahem, mohou být rozlišeny vysokou hustotou nebo mohou být umístěny v kapsli. Všechny tyto vlastnosti lze identifikovat pomocí přístrojové diagnostiky, včetně ultrazvuku. Zvláště důležité pro léčbu a život člověka je původ patologie - benigní nebo maligní.

Vlastnosti zobrazování na ultrazvuku

Pomocí ultrazvuku můžete identifikovat následující fokální změny jater:

neparazitické cystické útvary; bakteriální parazitická ložiska; benigní neoplazmy (adenom, vaskulární anomálie, hyperplazie); maligní; pooperační, posttraumatické změny.

Každý rok se stále zvyšuje počet pacientů s jaterní patologií. Je to způsobeno nekvalitními produkty, nekontrolovanými léky, zneužíváním alkoholu a pozdní diagnózou onemocnění.

Fokální jaterní léze mohou být vizualizovány na ultrazvuku, pomocí počítače, stejně jako pomocí magnetické rezonance. V tomto případě je možné podezření na benigní nebo maligní průběh onemocnění na základě struktury formace.

Vzhledem k vysokému obsahu informací a bezpečnosti ultrazvukové diagnózy lze využít jako preventivní metodu pro primární detekci patologie, stejně jako pro hodnocení dynamiky (rychlost progrese onemocnění).

Taková studie samozřejmě neumožní ověření diagnózy, ale je možné detekovat patologické fokus pomocí ultrazvuku.

Pro potvrzení diagnózy je přiřazena tomografie a biopsie žlázy.

Ultrazvuk může odhalit změny ve struktuře jaterní tkáně, vizualizovat další tvorbu, vyhodnotit její obsah, velikost, hustotu a také analyzovat obrysy samotných jater, jejich objem, průtok cév a stav okolních orgánů.

Stručně popište v tabulce znaky vizualizace běžných nádorů v játrech.

- lokalizované jednotlivě nebo ve shlucích;

- omezeno na zdravé kapsle jaterní tkáně;

- sestávají ze změněné tkáně žlázy nebo malých žlučovodů, které mají cystické procesy a jsou naplněny sliznicemi.

- krbu s krimpovanými cévami;

- jasné, nerovnoměrné obrysy;

- sestává z tukové tkáně;

- průměr často nepřesahuje 5 cm;

- jednoduché nebo tvoří konglomerát s hustou kapslí.

- ztráta lobularity orgánu;

- je pozorována tkáňová heterogenita;

- omezená nebo difúzní hyperplazie;

- echogenita může být vyjádřena větší nebo menší intenzitou (v závislosti na hustotě tkání);

- přítomnost uzlin, které nezvyšují velikost jater a nemění strukturu parenchymu, indikuje nodulární hyperplazii.

- formace ve formě cyst s jednou nebo více kamerami;

- přítomnost intrakavitární septy;

- vnitřní povrch vláknité kapsle má různé výstupky;

- obsah cystické dutiny může obsahovat hlen;

- lokalizace ve žlázách a žlučových cestách.

- mají kapsulární pochvu;

- kapalný obsah (transparentní, smíchaný s krví nebo žlučí) - umístění cyst může být přímo pod kapslí jater nebo hluboko v parenchymu;

- průměr může překročit 20 cm;

- Přítomnost několika cyst ukazuje polycystickou.

- intrakavitární sraženiny indikují časné posttraumatické období;

- vláknité oblasti jsou vizualizovány ve fázi resorpce cystického fokusu.

- klíčení v okolní tkáni;

- nedostatek jasných hranic;

Pro přesné stanovení diagnózy je nutná dopplerovská sonografie (pro stanovení průtoku krve) a elastografie (pro potvrzení diagnózy).

Všimněte si, že i benigní průběh onemocnění za určitých podmínek může mít maligní formu.

Benigní vzdělávání

Ve většině případů se tato ložiska neprojevují jasnými příznaky. Jejich struktura může být reprezentována epiteliálními tkáněmi, jako je adenom, stromální - nodulární hyperplazie nebo vaskulární prvky, které jsou charakteristické pro hemangiom.

Symptomaticky benigní tumory se prakticky neobjevují, takže jejich detekce ultrazvukem je obvykle náhodná.

Pouze s výrazným nárůstem vzdělání se může obtěžovat těžkost v pravém hypochondriu. Terapeutické taktiky závisí na velikosti nádoru a průběhu onemocnění. Prognóza je často příznivá.

Nyní více o každém benigním nádoru.

Adenom

Adenom není v parenchymu žlázy tak běžný. Může se skládat z buněk připomínajících hepatocyty (jaterní buňky) - hepatocelulárního adenomu. Ve většině případů je tento typ patologie diagnostikován v ženské populaci v plodném věku.

Foci jsou umístěny jeden po druhém nebo skupinami uzlin omezených z normálního parenchymu kapslí. Vzhledem k riziku rychlého nárůstu adenomu (do průměru 20 cm) je chirurgický zákrok indikován pro terapeutické účely. Je nutné zabránit prasknutí nádoru, poškození cév a rozvoji masivního krvácení.

Kromě toho se adenom může skládat z malých žlučovodů s cystami a akumulací sliznic. Tento typ patologie je více charakteristický pro mužskou polovinu populace.

Hemangiom a lipom

Změny v játrech ve formě hemangiomu - nejběžnější typ léze benigní žlázy. Strukturu formace představují žilní prvky. Vyznačuje se pomalým růstem, nedostatkem metastáz a poškozením zdravých tkání jater.

I přes tento průběh se doporučuje, aby profylaktický ultrazvuk byl prováděn pravidelně kvůli riziku komplikací:

stlačení žlučovodu s obtížností odtoku žluče; komprese krevních cév, která narušuje přívod krve do těla; ruptura krevních cév s výskytem krvácení; degenerace maligní tkáně.

Pokud jde o lipom, tvoří se z tukové tkáně. Průměr často nepřesahuje 5 cm.

Diagnóza lipomu začíná ultrazvukem, ale často vyžaduje další vyšetření, například MRI. Ve většině případů je Wen lokalizován v pravém laloku, může být jednoduchý nebo uspořádaný ve skupinách. Postupem času se tyto formace spojují do konglomerátů a jsou obklopeny kapslí pojivové tkáně.

Z komplikací, které stojí za to zdůraznit riziko vzniku liposarkomu - maligního onemocnění jater.

Hyperplazie a cystadenom

V případě hyperplazie není pozorována změna buněk, ale je narušena loulace žlázy. Ve většině případů je patologie genetického původu, diagnostikována převážně v pravém laloku orgánu v ženské části populace.

Vzhledem k podobnosti s maligními lézemi je nutná další diagnóza. Ultrazvuk vykazuje heterogenní strukturu, stejně jako odlišnou echogenitu (zvýšenou nebo sníženou).

Když nodulární hyperplazie během vyšetření odhalila mnoho uzlin do 4 cm a velikost žlázy zůstává v normálním rozmezí a změny v parenchymu jsou minimální.

Rozdíl v benigním procesu je:

pomalý růst; nedostatek klíčivosti v okolních orgánech; dobrá reakce na terapii; nedostatek metastáz.

Cystadenomy jsou benigního původu, nicméně v 10% případů je pozorována malignita tkání. Na ultrazvuku vypadají jako cystické jednokomorové struktury s vláknitou kapslí. Uvnitř cysty mohou být septa, papilární výrůstky a hlen. Tyto útvary mohou být umístěny jak intrahepaticky, tak žlučové cesty nebo močového měchýře.

Cystické formace

Tyto nádory se liší v původu, struktuře a velikosti. Mohou být zánětlivé, parazitární nebo vrozené, mají kapsle a kapalný obsah. Obvykle jsou naplněny čirou nebo nažloutlou kapalinou, ale vzhled hnědého nebo zeleného odstínu není vyloučen, což naznačuje příměs krve nebo žluči.

Cysty mohou být lokalizovány povrchově nebo uvnitř žlázy, stejně jako až 25 cm, pokud se v průběhu diagnózy nachází cysta v každém segmentu, je obvyklé hovořit o polycystickém onemocnění.

Neparazitické cysty

Jsou to kapalné útvary s kapslí, které jsou tvořeny žlučovodem. Registrováno v 5% populace, zejména u žen. Může být jednorázové nebo vícečetné, postihující ne více než 30% tkáně jater.

Ve většině případů se cysty nacházejí v jednom laloku. U polycystických onemocnění je postiženo více než 50% glandulární tkáně a cysty jsou lokalizovány v obou lalocích, aniž by mezi nimi byla zachována normální žlázová tkáň.

Pokud vezmeme v úvahu falešné cysty, tvoří se v posttraumatickém období. Stěna nádoru je reprezentována vláknitou tkání. Kromě toho mohou být tyto cysty vytvořeny po léčbě vředů nebo excize hydatidové cysty. Jejich obsah je čistá kapalina, která může někdy mít příměs žluči.

Klinicky neparazitické formace se neobjevují, jen občas s výrazným zvětšením velikosti, je v pravé hypochondriu těžkost nebo bolestivost. Nepohodlí může být spojeno s natažením kapsle žlázy, stejně jako komprese okolních orgánů.

Parazitární cysty

Díky moderním ultrazvukovým přístrojům může diagnostik přesně určit lokalizaci nádoru a jeho obsah. V diagnostice se také používají imunologické metody, například REEF.

Alvekokokóza se vyvíjí v důsledku infekce cestodem echinokoku, který se liší od původce echinokokózy morfologickými a biologickými rysy.

Za prvé, podrobněji zvažte echinokokózu. Považuje se za poměrně závažnou chorobu, vyvíjí se v důsledku infekce těla echinokokem. Hlavním problémem diagnózy je dlouhý asymptomatický průběh, kvůli kterému osoba navštěvuje lékaře v patologii pozdního stádia. Objem obsahu cysty může dosáhnout 5 litrů.

Pooperační a posttraumatické cysty

Vzhledem k abscesu jater by mělo být řečeno o infekčním původu patologie. Patogenní mikroorganismy napadají žlázovou tkáň se žlučí, lymfou nebo krevním oběhem. Často jsou ložiska lokalizována v pravém laloku, mají zaoblený tvar a jsou doprovázena nepohodlí a bolestí v pravém hypochondriu.

Infikovaná dutina ve žláze se může tvořit v přítomnosti intraabdominální infekce, po úrazech, traumatickém poškození orgánů nebo chirurgických zákrocích.

Kromě syndromu bolesti se onemocnění projevuje horečkou, výrazným chtíčem a hojným pocením. Frekvence výskytu mezi příčinami abscesu vede k infekci žlučových cest (cholecystitis, cholangitis). Zánět může také nastat po endoskopické manipulaci nebo parazitární infekci žlučových cest.

Na druhém místě mezi příčinami abscesů je intraabdominální infekce, která proniká portální žílou do jater. To je pozorováno u divertikulitidy (záněty procesů střev), porušení integrity střeva nebo ulcerózní léze.

Hematomy se tvoří po úrazu nebo operaci, kdy se krev hromadí v dutině, která vstoupila do parenchymu z poraněné cévy.

V procesu ultrazvuku lze detekovat:

formace je naplněna tekutinou se sraženinami, což indikuje počáteční stadium tvorby cyst; střed s tlustými hmotami, příčky s různou tloušťkou a hustými stěnami (postupový stupeň); v poslední fázi může být detekována falešná cysta s obsahem tekutiny nebo vláknitými oblastmi, které indikují resorpci cysty.

Maligní nádory

Morfologickou strukturu nádoru lze stanovit pouze histologickou analýzou.

V procesu laparoskopického vyšetření břišní dutiny se shromažďuje materiál, který se následně odešle na histologii. Navíc laparoskopie poskytuje příležitost zkoumat okolní orgány, což je nezbytné pro stanovení prevalence maligního procesu.

Není vždy možné použít techniku ​​vpichu pod ultrazvukovou kontrolou, protože materiál může být odebírán z nedotčené části orgánu. Ve většině případů je patologie diagnostikována v pozdním stádiu, kdy je nádor považován za nefunkční a jsou pozorovány metastázy.

Ne vždy je možné podezření na maligní lézi pomocí ultrazvukového vyšetření, protože může mít stejnou echogenitu s normálními žlázovými tkáněmi. Pouze počítačová a magnetická rezonance může přesněji určit lokalizaci fokusu, zhodnotit jeho velikost, hustotu a vztah s okolními tkáněmi.

S využitím elastografie a elastometrie se významně zvyšuje informační obsah ultrazvuku. Důležitou součástí diagnózy je stanovení průtoku krve v novotvarech.

Maligní léze může být primárního nebo sekundárního původu. V prvním případě dochází k maligní transformaci buněk přímo v játrech. Pokud jde o sekundární proces, je žláza ovlivněna metastázami z hlavního nádoru, který může být umístěn v jiném orgánu. Často jsou játra opět postižena.

Mezi typy rakoviny patří:

hepatocelulárního karcinomu, který se vyznačuje rychlou progresí a vysokou mortalitou. Rizikem je mužská část populace po 50 letech; angiosarkom, který je také charakterizován vysokou agresivitou; hepatoblastom - projevené uzly bez kapsle, nažloutlý odstín. Patologie je diagnostikována u kojenců.

Symptomaticky maligní proces se projevuje:

těžká malátnost; ikterický syndrom (zežloutnutí kůže, sliznic, ztmavnutí moči a odbarvení stolice); rychlý úbytek hmotnosti; syndrom bolesti v pravé oblasti hypochondria; dyspeptické poruchy (nevolnost, zvracení a nadýmání); nedostatek chuti k jídlu.

Při palpaci je žláza hmatatelná hustou, nerovnoměrnou, bolestivou tvorbou. Terapeutická taktika závisí na stupni onkoprocesu a morfologii nádoru. Pokud je formace považována za resekovatelnou, je odstraněna.

Léčba novotvarů v játrech je založena na:

typ onemocnění; patologických procesů; funkční stav žlázy; celkový stav pacienta (přítomnost alergických reakcí a komorbidity); riziko komplikací (to platí pro případy, kdy formace postihuje velké cévy, střeva a bránici).

Zvláštností maligního procesu je rychlý růst vzdělání, metastáz, klíčení v okolních orgánech, inhibice funkcí orgánu a často i nepříznivý výsledek způsobený pozdní diagnózou a agresivitou nádoru.

Difuzní porážka

Pokud se při ultrazvukovém vyšetření zjistí difuzně změněná tkáň, je nutné podezření na hepatózu nebo cirhózu. V závislosti na typu provokujícího faktoru může být hepatóza:

lipidů, když se v hepatocytech ukládá tuk. Když ultrazvuk odhalil zisk signálu v celé žláze, stejně jako jeho těsnění. Existují tři stupně progrese tukové hepatózy. Na první je přebytek obsahu tuku v orgánu na úrovni horní hranice normálu. Na druhé, steatohepatitis je diagnostikována, když je tkáň difúzně postižena. Pokud jde o třetí stupeň, je charakterizován vláknitými změnami lokalizovanými kolem cév. Když se to stane, žláza se stane hustou; alkoholické druhy; hepatóza těhotenství; nealkoholická forma; hepatózy u diabetu.

Změny cirhózy zahrnují náhradu normální glandulární tkáně pojivovou tkání. U ultrazvukové diagnózy bylo zjištěno zhutnění tkáně. V nepřítomnosti terapie zvyšuje riziko ozlokachestvleniya jater.

Ultrazvuk je bezpečná diagnostická technika, která se široce používá pro rutinní prohlídky, hodnotí rychlost vývoje onemocnění a analyzuje dynamiku během léčby. Ultrazvuk je předepisován dětem a těhotným ženám, což potvrzuje jeho neškodnost.

Pokud se během ultrazvukového vyšetření zjistí v játrech podezřelá léze, doporučuje se pokračovat v diagnóze, aby se objasnil její původ a povaha patologie. To pomůže diagnostikovat nemoc v počáteční fázi, zahájit léčbu včas a vyhnout se vážným komplikacím.

Diagnostika útvarů v játrech ultrazvukem, difúzní změny

V současné době se stále častěji objevují pacienti s jaterními neoplazmy (benigní a maligní tumory, cysty). Zjišťujte je pomocí moderních diagnostických metod. CT, ultrazvuk a MRI jsou široce používány pro zkoumání vnitřních orgánů.

Nejbezpečnější a nejdostupnější výzkumnou metodou je ultrazvukové vyšetření jater. Ultrazvuk jater vyžaduje trénink. Proveďte diagnostiku v poloze na zádech nebo na levé straně.

Ultrazvukové vyšetření jater

Účelem ultrazvuku jater je studium jeho oddělení, anatomie a hledání patologických změn. Ohnisková výchova v játrech je koncept, který kombinuje nemoci s abnormálním růstem jaterní tkáně.

Lokální benigní novotvary na ultrazvuku

1. Adenom - benigní glandulární nádor. Podle ultrazvuku vypadají adenomy jako jednoduché struktury s rovnoměrnými konturami. Pokud jde o stupeň zásobování krví, buď neobsahují krevní cévy nebo obsahují jen velmi málo.

2. Cysty (jednoduché, vícenásobné) formace, které mají dutinu, kapsli na povrchu a tekutinu uvnitř. Cysty se dělí na vrozené a získané. Vrozené obsahují žluč. Rozlišujte také jednoduché a vícečetné cysty. Většina cyst je tvořena v pravém laloku. Ultrazvuková cysta je anechoická (kapalná) lokální nebo difúzní hmota s kapslí na povrchu.

3. Hemangiomy (kavernózní a kapilární) se tvoří z patologicky přerostlých cév v tkáni - benigního vaskulárního tumoru. Ultrazvukové zobrazení představuje vzdělání s nepravidelnými konturami, nehomogenní strukturou.

4. Jaterní lipom - mastný nádor. Skládá se z tukových buněk (adipocytů) - 90%, 10% patologicky se dělících jiných buněk. Ve struktuře je podobná hemangiomu a metastázám nádorů, takže k potvrzení diagnózy se používá počítačová tomografie s kontrastem.

5. Fokální nodulární hyperplazie je benigní novotvar charakterizovaný nadměrným difuzním buněčným růstem a nepřítomností kapsle. Ultrazvukové zobrazení je reprezentováno jednotlivými foci. Mají zaoblený tvar, hladké kontury. Diagnostické kritérium - přítomnost jaterních žil ve formaci, která potvrzuje diagnózu.

6. Biliární cystadenom je benigní novotvar jater, který je extrémně vzácný. Toto je jednoduchá cysta s mnoha fotoaparáty. Stěny komor produkují mucin (slizovitá substance sestávající z proteinu a glukosaminu). Charakteristické ultrazvukové znaky, které odlišují od jednoduchých cyst - bohatou zásobu krve na stěnách cysty a více papilárních ložisek v nich. Metastázy se netvoří.

7. Hamartom mesenchymálního původu. Charakteristické rysy jsou náhodně umístěné cévní a cystické uzly a spojivová tkáň kolem nich. Metastázy se netvoří.

8. Hamartom žlučových cest je benigní malformace. Je velmi obtížné detekovat hamartom pomocí ultrazvuku, protože nemoc je asymptomatická a samotný hamartom je malý. Je snadné zaměnit se s metastázami, proto jsou zapotřebí další výzkumné metody.

Charakteristické rysy všech benigních nádorů:

 • pomalu se zvětšující velikost;
 • neklíčí v okolních tkáních a orgánech;
 • nemetastazují;
 • dobře reagovat na léčbu a neopakovat se;
 • může jít do rakoviny.

Následující komplikace mohou také nastat později:

 • krvácení do dutiny břišní;
 • prasknutí orgánů;
 • krvácení do tkáně.

Aby se předešlo výše uvedeným komplikacím, je nutné pravidelně provádět diagnostické studie (počítačová tomografie, ultrazvuk a zobrazení magnetickou rezonancí) s frekvencí 1 každé 3 měsíce.

Lokální maligní nádory na ultrazvuku

Maligní nádory se dělí na primární a metastatické.

Primární zahrnují:

1. Fibrolamelární karcinom.

 • Ultrazvuk potvrzuje přítomnost nádorů do velikosti 3 cm, které jsou obvykle husté.
 • Ultrazvuk s kontrastem. Díky zvýšenému přísunu krve ultrazvuk s kontrastem odhaluje rakovinu.
 • Ultrazvuková angiografie. Kontrast se zavede katétrem do nádorové tepny a sleduje se jeho akumulace. To je nejinformativnější způsob, jak posoudit krevní zásobu rakoviny.

2. Hepatocelulární karcinom (hepatocelulární karcinom). Na ultrazvukovém snímku jsou detekovány novotvary o velikosti až 3 cm, přičemž použití kontrastních látek zlepšuje přesnost studie. Ultrazvuk zkoumá změnu portální žíly, orgán pečeň a cirhózu.

3. Kaposiho sarkom je vzácné onemocnění. Klinickým znakem je rychlý růst a rychlá infiltrace tkáně. S rozpadem nádoru dochází k krvácení do dutiny břišní. Nádor má elastickou strukturu a tvar cysty. Ultrazvukové vyšetření nebude stačit pro stanovení diagnózy, laboratorního výzkumu a s přihlédnutím k anamnéze onemocnění je zde zapotřebí.

4. Periferní cholangiokarcinom. Ultrazvukové zobrazení je nárůst lumen jaterních kanálků. Také odhalit porážku portální žíly, blokování jeho lumen. Léze jaterní tepny nejsou rozpoznány.

5. Hepatoblastom. Ultrazvuk a CT by měly být provedeny k detekci jednoduchého nádoru. Její vztah s okolními normálními tkáněmi je založen na magnetické rezonanci.

6. Hemangiosarkom jater. Uzel má na ultrazvuku heterogenní strukturu.

7. Epitelioidní hemangioendotheliom. Rakovina hustá ultrazvukem.

Metastatické nádory vznikají z nádorů vaječníků, rakoviny prsu u žen, gastrointestinálního traktu a plic u obou pohlaví.

Charakteristické rysy všech zhoubných novotvarů:

 • rychlý růst nádorů a progresi rakoviny;
 • rakovinové metastázy v orgánech, tkáních;
 • poškození struktury a funkce postižených orgánů.

Fokální léze u infekcí

 • akutní a chronické virové hepatitidy;
 • tuberkulóza;
 • kandidóza;
 • toxokaróza;
 • echinokokóza;
 • absces

Difuzní poškození jater na ultrazvuku

1. Lipidová hepatóza - depozice tukových vakuol v hepatocytech. Ultrasonografie odhaluje difúzní zvýšení signálu, zhutnění orgánu.

Mastná hepatóza má 3 stupně:

 • 1 stupeň mastné hepatózy - jednoduchý: obsah tuku v tkáních jater začíná překračovat normu;
 • 2 stupeň mastné hepatózy - steatohepatitida: projevuje se difuzními změnami v tkáni;
 • 3 stupeň mastné hepatózy - fibróza: kolem cév dochází k difuzní změně, tělo se stává hustým.
 • alkoholická hepatóza;
 • nealkoholická hepatóza;
 • hepatóza těhotenství;
 • hepatózy u diabetu.

2. Cirhóza je náhrada normální tkáně pojivovou tkání. Charakteristickým rysem cirhózy na ultrazvuku je místo plomby v tkáni. Dále, pokud nechcete léčit nemoc, změní se na rakovinu.

Je třeba mít na paměti, že v případě výskytu pochybných změn jsou aplikovány další studie ve formě počítačové tomografie a magnetické rezonance. Tyto metody umožňují podrobně popsat vzdělávání a odhalit metastázy zhoubných nádorů. Včasná detekce rakoviny, stejně jako jakékoli jaterní onemocnění, je klíčem k úspěšné a účinné léčbě.