Co je to echogenita, proč je příliš vysoká nebo nízká a měla by být léčena?

Echogenita označuje schopnost tkáně orgánu absorbovat ultrazvuk - vysokofrekvenční zvuk, který není vnímán lidským sluchem, který je posílán speciálním senzorem ultrazvukového přístroje. Tento termín se používá při popisu výsledků ultrazvuku.

Výsledek ultrazvuku je obraz, který může být viděn kvůli rozdílné schopnosti různých struktur těla absorbovat ultrazvukové vlny. Nováčci ji definují pomocí speciální stupnice šedé, kterou lze vidět na levé straně obrazovky přístroje, protože její pravá strana je černá a bílá, stejně jako stará fotografie.

Typy a vlastnosti

Normální echogenita se nazývá iso-echogenicita. Má zdravé orgány reprodukčního systému, různé žlázy. Nicméně karcinom a jiné maligní a benigní tumory jsou často iso-echogenní, což komplikuje jejich diagnózu.

Isoechoické struktury organismu v obraze získaném ultrazvukem jsou natřeny šedě. Hypoechoické nebo anechoické (se sníženou echogenitou nebo vůbec ne odrážející ultrazvuk) objekty jsou černé a hyperechoické (s příliš vysokou echogenitou) jsou bílé.

Barva orgánu je zpravidla stejnoměrná. Pokud se však objeví tmavé nebo světlé vměstky, pak je to důvod, proč je třeba být opatrný. Snížená nebo zvýšená echogenita v orgánu může být známkou onemocnění. Kameny v žlučníku nebo močovém měchýři a usazeniny vápenatých solí jsou hyperechogenní, zatímco naplněný močový měchýř nebo žlučník je anechogenní.

Také v normálním stavu jsou dutiny srdce, střeva a žaludku, cév a komor mozku anechoické. Tkáně, které ve svém složení prakticky neobsahují tekutinu, však odrážejí ultrazvukové vlny. Oni jsou hlavně reprezentováni non-buněčné struktury, a smět také obsahovat plyny (například, plíce nebo střeva).

Různé orgány mají obvykle různé schopnosti odrážet ultrazvuk. Čím vyšší je orgán, tím vyšší je jeho echogenita a jasnější barva.

Kapaliny mají nízkou echogenitu. Proto může být jeho abnormální pokles známkou edému nebo zánětu, tvorby cysty nebo lipomu (nádor tukové tkáně).

Léčba poruch

Porušení normální echogenity není léčeno samo o sobě, ale jeho změny pomáhají při diagnostice mnoha nemocí, od zánětu až po rakovinu. Nejčastěji se echokotvorné útvary (jedná se o útvary, které se liší barvou od sousedních tkání) vyskytují v játrech, slinivce, štítné žláze, v ženském reprodukčním systému (například v kanálu děložního). Poměrně často jsou v těhotenství cystické formace corpus luteum, takže se doporučuje, aby těhotné ženy prováděly ultrazvuk - v tomto případě je možné diagnostikovat jak ženské tělo, tak plod v různých stadiích vývoje.

Echo-negativní orgán je ten, který neodráží ultrazvukové vlny vůbec. Jeho barva na echogramu je tmavě černá. To může být známkou rakoviny.

Pokud máte zvýšenou echogenitu na ultrazvukové diagnóze, nepropadejte panice. Někdy v lékařské praxi chyby mohou nastat, zejména v případě, že lékař je nezkušený.

Nesprávné nastavení může být způsobeno nízkou třídou zařízení nebo jeho nesprávným nastavením. Pokud zvýšíte jas obrazovky, bude i zdravé tělo zobrazeno jako hyperechoické. V tomto případě je nejlepší studii opakovat.

Co je to echogenita

Obsah článku

 • Co je to echogenita
 • Ultrazvukové výzkumné metody: výhody a nevýhody
 • Ultrazvuk sleziny: charakteristika postupu

Echo a echo struktura

Termín "echogenita" odráží stupeň hustoty tkáně orgánu. Jeho změny mohou nastat v důsledku různých onemocnění. Ve většině případů je echogenita orgánů snížena v důsledku zánětu nebo otoku. Spolu s tímto termínem v ultrazvukové diagnostice se také používá termín "echostruktura", který odkazuje na určitou kombinaci ultrazvukových prvků. Echogenitu a echo strukturu objektu určuje lékař při porovnávání studované struktury s úrovní stupnice na monitoru ultrazvukového přístroje.

Echogenita studovaného orgánu závisí na jeho akustických vlastnostech (odraz, zvuková vodivost, lom a absorpce zvukových vln). Na druhé straně jsou určeny morfologickou strukturou objektu. Pravidelnost vztahu mezi morfologickou a ultrazvukovou strukturou tkáně je následující: čím menší je struktura tekutiny, tím vyšší je její echogenita a naopak čím více tekutiny obsahuje, tím nižší je její echogenita.

Úrovně echogenity

Studie odhalila ultrazvukové objekty 4 typů: hyperechoická (se zvýšenou echogenitou), isoechogenní (echogenita je normální), hypoechoická (se sníženou echogenitou) a anechoická (chybí echogenita). Stupeň snížení echogenity lze rozdělit na výrazné (blíže anechoické) a mírné (blíže k isoechoickým). Hyperechoické struktury neobsahují kapalinu, mají nejvyšší akustickou hustotu (odraz zvukové vlny) a nejnižší zvukovou vodivost. Takové prvky jsou vizualizovány pouhým lidským okem.

Isoechoická tkáň odpovídá nezměněnému tělu, stejně jako novotvarům, protože mají téměř stejnou celistvost celistvosti tkání. Hypoechoická tkáň odpovídá různým difuzním patologiím. Představuje oblasti s vysokou celularitou charakteristické pro určité typy tkáňových novotvarů. Isoechoické a hypoechoické prvky mohou odpovídat pouze buněčným strukturám.

Anechoické nebo hydrofilní struktury nemají vnitřní ozvěny. Jsou reprezentovány objekty obsahujícími kapalnou složku (například cystické dutiny). Anechoické struktury mají vysokou vizuální citlivost. Při změnách echogenity jakéhokoliv organismu je nutné se poradit s lékařem. Možná budete muset podstoupit další testy. Čím dříve je onemocnění detekováno, tím účinnější bude léčba.

Příčiny snížené echogenity vaječníků

Nízká echogenita (snížená) je termínem ultrazvukové diagnostiky, což naznačuje, že je detekována oblast se sníženou akustickou hustotou. Na ultrazvukovém monitoru představuje tmavší (vzhledem k ostatním) oblastem, kde se ultrazvukové vlny pohybují pomalu.

Vzdělávání s nízkou echogenitou

Nízká vodivost zvuku má tekutou strukturu, která je často cysta, tj. Dutina s tenkými stěnami s vodnatou náplní. Údaje o ultrazvuku však nestačí k jednoznačnému závěru o typu vzdělávání. Pro objasnění diagnózy se provádí biopsie nebo laparoskopie.

Některé typy nádorů, vaskulární formace jsou cizí inkluze s malou hustotou ozvěny. Tyto charakteristiky mají normální folikul, který je detekován blíže středu cyklu. Varianta normy je heterogenní struktura vaječníků v reprodukčním věku.

Patologie s nízkou echogenitou

Při apoptóze vaječníků na echogramu se zjistí, že se zvětšuje ve velikostech, má sníženou echogenitu a přerušované kontury v místě mezery. Když je pak vnější obal orgánu se zvýšenou akustickou hustotou, poškozená oblast je jasně viditelná.

V případě ovariální apoplexie, kolem ní, podél boční stěny reprodukčního orgánu a za ním se někdy určuje krev. Když se v postižené oblasti objeví krevní sraženiny, zobrazí se na ultrazvukovém monitoru různé hodnoty zvukových signálů.

Echogenicita endometriální cysty tekutého typu je snížena nebo chybí. Velikost vzdělání je 1,5-20 cm a jen zřídka více. Průměr nádorů čokolády je v průměru 3 - 10 cm a je možná přítomnost několika cizích inkluzí.

Když se zánět vaječníků zvětší, na echografu jsou jasně definovány jeho kontury a snížená vodivost zvuku. U některých pacientů jsou v dynamice detekovány ohniska nekrózy, tj. Abscesy ve formě hypoechoických oblastí, které mohou sloučit.

Odezva štítné žlázy se snižuje, co to znamená

Štítná žláza v lidském těle plní funkci zachování jodu, produkující hormony obsahující jód, které jsou přímo zapojeny do metabolismu, růstu určitých buněk a těla. Problémy spojené s dysfunkcí štítné žlázy odhalují ultrazvukové vyšetření. Echografie je metoda vizuálního posouzení struktury vnitřních orgánů, měkkých tkání a štítné žlázy. Echogenicitu štítné žlázy určuje lékař na základě osobní praxe srovnáním údajů orgánu pacienta s koeficienty odpovídající stupnice šedi na obrazovce ultrazvukového přístroje.

Echogenicita je termín ultrazvuková diagnostika.

Typy echo struktury štítné žlázy

Echogenicita je intenzita odrazu ultrazvukového signálu, která se odhaduje na základě stupně zčernění vizuálního zobrazení jednotlivých částí žláz s vnitřní sekrecí. Akustická odolnost štítné žlázy se liší od sousedních buněk. Mimořádná malá granulovaná echostruktura je tvořena lomem a odpuzováním ultrazvukových vln buňkami bublin a vrstev pojivových tkání. Lékaři hodnotí štítnou žlázu porovnáním akustické hustoty žlázy se svalovou hmotou krku.

Existují čtyři typy echogenity.

Isoechogenita (normální). Jednotný isoechoický signál indikuje homogenní nezměněnou strukturu štítné žlázy. Pokud jsou zvukové vlastnosti jednotlivých částí těla odlišné, endokrinologové mají podezření na přítomnost nádorů štítné žlázy, které mají stejnou hustotu se zdravými buňkami, ale hraničí s jiným typem echogenity. Nadřazenost glandulární pojivové tkáně, ukládání vápenatých solí zvyšuje zvukovou masivitu organismu Hypoechogenita (snížená). Podceňovaný echogenní novotvar štítné žlázy je tvořen v důsledku hromadění tekutiny, zvýšení počtu krevních cév a maligní zánětlivé reorganizace struktury orgánu. Úplná absence zobrazení ultrazvukového signálu tkáněmi štítné žlázy.

Uzly smíšené echostruktury se skládají z množství úseků buněk s heterogenním zhutněním zvuku.

Vyjádření lékařské zprávy

Hypoechoické formace indikují špatnou patologii, vzhled tekutých struktur, cystu. Se sníženou akustickou hustotou glandulárních oblastí a objemů novotvarů, které přesahují jeden centimetr, je indikována biopsie, jejíž výsledky ukazují, že uzel je benigní nebo maligní. Rovněž se kontroluje množství hormonů štítné žlázy v krvi.

Pro diagnostiku zkontrolujte množství hormonů štítné žlázy v krvi.

K hypoechogenicitě:

nedostatek jódu v těle, autoimunitní zánět nezměněné štítné žlázy, vznik smíšené toxické strumy.

Hyper echogenita štítné žlázy nastává, když se množství tekutiny snižuje a objem pojivové tkáně se zvyšuje, hladina vápníku v buňkách se zvyšuje.

Identifikace oblastí s vysokou zvukovou rezistencí neumožňuje diagnostikovat nemoc, ale je základem pro stanovení krevních testů na hormony, aby se určila účinnost štítné žlázy.

na tvorbu papilárního, folikulárního karcinomu (maligního nádoru), na tvorbu funkčního adenomu.

Nedostatek odrazu zvukového signálu (anechogenicita) je způsoben cévami krmícími normální štítnou žlázu, umístěnou uvnitř uzlu, v tkáních benigního nádoru, cyst.

Faktory ovlivňující akustickou odolnost

Odezva zvuku tkanin je ovlivněna těmito parametry:

typ ultrazvukového přístroje - technické vlastnosti ovlivňují kvalitu obrazu (hrubost, kontrast), nastavení parametrů zobrazení - zvýšení jasu vytváří dojem hyperechogenicity, ultrazvukové záření - výkon paprsku je přímo úměrný hustotě zvuku studovaného orgánu;

Echografie je metoda vizuální analýzy vnitřních orgánů, měkkých tkání a žláz s vnitřní sekrecí. Lékaři endokrinologové, na základě údajů echografického vyšetření štítné žlázy, určují diagnózu, předepisují léčbu.

Co znamená výraz „snížená echogenita štítné žlázy“ nebo „hypoechoická štítná žláza“, která se často vyskytuje v ultrazvukových protokolech?

Na stránkách tohoto webu, v jednom z článků, jsme s vámi již diskutovali otázku, co je to echogenita. Pamatujete?

Co je to echogenita?

Echogenicita je jednou z vlastností tkání lidského těla. Konkrétně se jedná o schopnost tkáně odrážet ultrazvukové paprsky. Čím lepší tkanina odráží ultrazvukové paprsky, tím jasnější je obraz na obrazovce.

Proč Je to jednoduché. Čím lepší tkanina odráží ultrazvukové paprsky, tím více se dostanou, zhruba řečeno, na obrazovku, tím přirozeněji získáme jasnější obraz.

Co je to echogenita?

Dokonale odrážejí paprsky, například kosti. Prakticky všechny ultrazvukové paprsky zachycené v husté kostní tkáni se od ní odráží.

To je důvod, proč je kostní tkáň na obrazovce bílá a za ní je stín. Přesně stejný stín jako ten, který lidské tělo vrhá za slunečného dne. A to vše proto, že paprsky nemohou proniknout do kostí, jak se od nich téměř odráží.

Zaměřením a nasměrováním ultrazvukového paprsku na kostní tkáň vidí lékař na obrazovce velmi jasnou bílou formaci, za kterou je viditelný stín.

Dostaneme úplně jiný obraz, pokud nasměrujeme paprsek na kapalinu. Například na močovém měchýři nebo žlučníku.

Tekutina prochází ultrazvukem téměř bez překážek. Jejich odraz od kapaliny je tak malý, že nasměrováním paprsku do močového měchýře nebo žlučníku získáme na obrazovce téměř černý obraz. V tomto případě samozřejmě nevidíme žádný stín.

Na čem záleží?

Čím více tekutiny obsahuje tělo, tím lépe prochází ultrazvukovými paprsky. A čím horší je odráží. V tomto případě lékaři říkají, že ozvěna je nízká a na obrazovce dostáváme tmavý obraz.

S echogenitou si myslím, že jsme na to přišli. Předpona "hypo", o které si myslím, že by neměla nikoho zmást, zůstává.

Každý ví, co to znamená snížit, snížit. Takže slovo "hypoechoický" znamená "nízkou echogenitu". Výraz "hypoechoická štítná žláza" znamená, že žláza odráží ultrazvukové paprsky horší, než by mělo normálně.

Totéž znamená ruský analog tohoto výrazu - „echogenita štítné žlázy je snížena“.

Echogramy štítné žlázy

Podívejte se na obrázky. Konkrétně jsem je umístil do párů.

V každém páru je první výstřel normální štítná žláza. Jak vidíte, normální štítná žláza je poměrně lehká. To znamená, že odráží ultrazvukové paprsky dobře. Nebo, jak říkají lékaři, je docela echogenní. Jeho echogenicita je nižší než echogenicita kostní tkáně, ale nesrovnatelně vyšší než echogenicita tekutiny.

Druhým výstřelem je tzv. Hypoechoická štítná žláza nebo štítná žláza se sníženou echogenitou. Rozdíl, myslím, si všiml?

To by mohl být konec mého článku o tom, co je hypoechoická štítná žláza.

Ale myslím, že vás zajímá druhá otázka:

"Kdy se to stane?"

Odpověď je také docela logická. Snížení echogenity jakéhokoliv orgánu je pozorováno, když se v tkáni tkáně hromadí více tekutiny, než by mělo být normální.

Kdy k takovému hromadění dochází?

Samozřejmě s edémem, který vždy doprovází zánět orgánů. Čím silnější je zánět, tím výraznější je otok (akumulace tekutin), tím nižší je echogenita orgánu.

Proto je echogenita štítné žlázy snížena při zánětu žlázy. Při akutním zánětu bude rovnoměrně tmavý, a chronicky - na pozadí tmavé žlázy, lékař uvidí světlé oblasti - jizvy po starých zánětech.

Jak vidíte, všechno je velmi jednoduché! Doufám, že jsem vám mohl pomoci pochopit tento problém!

Předchozí článek - Fokální změny štítné žlázy - co to je?

Další článek - Co dělá ultrazvukové vyšetření ledvin?

NA ZAČÁTEK ČLÁNKU

Přejděte do seznamu článků v části Co je...

Přejděte do seznamu článků v části "Články"

Autor: Tatyana Timchishena

© Všechna práva vyhrazena.

Kopírování článků je povoleno, ale všimněte si, že moje autorství bylo potvrzeno jak v Googlu, tak v Yandexu.

Takže nezapomeňte dát aktivní odkaz na mé stránky! V opačném případě vaše stránky dříve či později (spíše dříve) spadají pod sankce vyhledávačů pro plagiátorství.

Vy jste prostě vyhodil z hledání a temnota přijde na váš zdroj.

Další stránky autora:

"Promluvme si o cholelitiáze"

"Gallstoneova choroba v otázkách a odpovědích"

"Zdravá výživa pro žlučové kameny"

uziprosto.ru

Encyklopedie ultrazvuku a MRI

Vše, co potřebujete vědět o zvýšené echogenitě

Ultrazvukové vyšetření je jednou z vedoucích pozic v diagnostice mnoha onemocnění. Díky němu mohou lékaři přesněji určit přítomnost mnoha nemocí u pacienta, určit příčiny jejich výskytu a předepsat účinnou léčbu.

V tomto ohledu se mnoho zajímá o termín "echogenicita". S ní je spojena definice mnoha nemocí. Podívejme se, co znamená zvýšení echogenity, v jakých případech se to děje a co to znamená.

Co je to echogenita?

Ultrazvukový výzkum pracuje na známém principu echolokace. Vzhledem k tomu, že ultrazvuk se používá v takové diagnóze, různé tkáně těla jej odrážejí svým vlastním způsobem. Specialista vidí na monitoru svého počítače černobílý obraz vyšetřovaných orgánů.

Každý orgán odráží ultrazvuk jinak. Vlastně záleží na tom, co doktor vidí na obrazovce. Čím více tělesa obsahuje, tím tmavší je na monitoru a naopak.

Příklad zvýšené echogenity v příkladu pankreatu. Rakovina PZH.

Kapalina je viditelná v černé barvě. A husté objekty jsou viditelné v bílé barvě. Vlastnost tkáně lidského těla odrážet ultrazvukové vlny se nazývá echogenicita.

To také znamená další konvenci - pojem „normy“ s ohledem na echogenitu - podmíněně. Opět je tomu tak proto, že každý orgán má svou vlastní hustotu a echogenitu. Odborník ví, jaký stupeň echogenity by orgán měl mít a porovnává normu s tím, co vidí na monitoru. Zaznamenává tedy odchylky echogenity v jednom směru nebo v jiném směru a na základě toho dělá diagnózu.

Jaké parametry lékař vyhodnocuje ultrazvukem?

Parametr echogenicity je důležitý především pro ultrazvukového specialistu. Jeho normální parametr se nazývá iso-echogenicita. V tomto případě budou zdravé orgány a tkáně viditelné na obrazovce šedě.

Hypoechogenicita je pokles echogenity, kdy se barva stává tmavší.
Zvýšená echogenita se nazývá hyperechogenicita. Objekty se zadanou vlastností jsou viditelné na obrazovce v bílé barvě. Když budou objekty ekhohgativnosti viditelné v černé barvě. Z toho můžeme vyvodit závěr: čím lehčí objekt, tím vyšší je jeho ozvěna a naopak. Například ledvinové kameny jsou hyperechoické: ultrazvuk jim neprochází. Lékař vidí horní část této formace a její stín (je akustický).

Snížená echogenita obvykle ukazuje, že v tkáni nebo orgánu dochází k otoku. Naplněný močový měchýř bude viditelný na monitoru v černé barvě, což bude normou.

Tyto parametry jsou navíc vyhodnocovány.

Struktura

Normálně může být pouze homogenní. Pokud je patrná heterogenita, bude podrobně popsána. Na základě těchto změn je možné posoudit přítomnost patologických změn v orgánu.

Obrysy.

Normálně jsou hladké. A nerovnosti obrysů těla indikují zánětlivý proces.

Nepravidelnost objektu v těle naznačuje, že je maligní.

Co je to vysoká echogenita?

Hodnota vysoké echogenity závisí na struktuře tkáně. Se zvýšením tohoto indexu v glandulární tkáni jsou jeho normální buňky postupně nahrazovány jizvou nebo tukovou tkání. V tomto místě je také možné hromadění sloučeniny vápníku.

Možná změna a tkáň parenchymu. Připomeňme si, že toto je hlavní tkáň orgánu, který nemá dutinu. Zvýšená echogenita parenchymu naznačuje, že obsah tekutiny v ní je snížen. To se děje v důsledku:

 • porušení hormonů v těle;
 • metabolické poruchy (metabolismus);
 • škodlivá výživa (zejména pro slinivku břišní);
 • přítomnost špatných návyků;
 • parenchymální onemocnění;
 • otok způsobený zánětem nebo poraněním.

Co znamená zvýšení stupně echogenity tohoto orgánu?

Zvýšení echogenity různých orgánů lze na ultrazvuku pozorovat odlišně a má proměnlivou hodnotu. Zvažte tyto změny podrobněji.

Děloha

Hypoechoická děloha s endometriózou

Normálně má pouze homogenní strukturu. Posílení tohoto ukazatele indikuje přítomnost těchto onemocnění u pacienta:

 • zánět (echo negativní);
 • fibrom dělohy;
 • myomy (v tomto případě je v děloze zobrazen světlý objekt se zesílením zvuku);
 • neoplazma (benigní nebo maligní);
 • endometrióza (vyplývající z hormonální nerovnováhy nebo rakoviny). Vyznačuje se také rozmazanými konturami a heterogenitou struktury.

Ovarie

hypoechoická tvorba vaječníků

Graf s vysokou hustotou je zobrazen na obrazovce jako hypoechoická formace. Tyto objekty jsou často:

 • usazeniny vápníku;
 • benigní a maligní nádory.

Slinivka břišní

hypoechoická tvorba slinivky

Zvýšená hustota ozvěny tohoto orgánu indikuje rozvoj akutního nebo chronického zánětu. To může vést k rozvoji edému. Zde jsou další důvody pro zvýšení ultrazvukové hustoty takového orgánu:

 • nadýmání;
 • různé nádorové struktury, včetně maligních;
 • abnormální tlak v portální žíle;
 • tvorba kalcifikací;
 • kameny v organu.

Difuzní zvýšení hustoty ukazuje, že zdravá tkáň slinivky břišní je postupně nahrazována jinou. Zjizvení v uvedeném orgánu znamená, že se zmenšuje. To nepříznivě ovlivňuje výsledek onemocnění. V případě degenerace tělesného tuku se jeho velikost nezvyšuje. Nachází se u diabetiků i starších osob.

Přechodné zvýšení ultrazvukové hustoty těla se vyskytuje při nadměrné spotřebě tuku, nepravidelné stolice nebo životního stylu s kombinací alkoholu. Proto je při provádění změny echové struktury slinivky břišní nutné provést důkladné diagnostické vyšetření pacienta, zejména gastroenteroskopie.

Žlučník

High-density ultrazvuk plot se nachází v žlučníku ukazuje, že kámen se vytvořil v něm.

S difúzní změnou propustnosti ultrazvuku v močovém měchýři směrem nahoru ukazuje, že se v něm vyvíjí dlouhotrvající zánětlivý proces. V obou případech lékař uvidí bílý předmět.

Hyper echogenita štítné žlázy

Hypoechoický uzel štítné žlázy

Tento jev naznačuje, že postupně snižuje množství vytvořené koloidní látky v důsledku účinků hormonů. Hyperechgeny ve štítné žláze jsou často způsobeny ukládáním kalcinátů do tkáně. Ve všech těchto případech mají cizí tkáňové útvary světlou barvu, která se liší od zdravé tkáně.

K této situaci dochází z následujících důvodů:

 • nedostatečné množství jódu v těle, které způsobuje fenomén endemického strumu;
 • toxická struma vznikající z porážky štítné žlázy jedovatými látkami;
 • tyreoiditida autoimunitní povahy;
 • subakutní tyreoiditida.

Přesná diagnóza spojená s patologií štítné žlázy nemůže dát specialistu provádějící studii a endokrinologovi. Pro přesné stanovení diagnózy často nestačí pouze jeden ultrazvuk.
Kromě toho, hyperechoic objekt ve štítné žláze nastane v důsledku rakoviny nebo sklerózy.

Prsní žlázy

hypoechoická tvorba prsu. Fibroadenom.

V některých případech ženy absolutně žádný důvod k panice o zvýšení echogenicity mléčných žláz. V menopauze a po menopauze je taková změna normou, protože se zvyšuje množství pojivové tkáně v tkáni. Pokud však hyperechogenita mléčné žlázy u mladých žen a dívek naznačuje, že v organu došlo k zánětu, který ovlivnil strukturu orgánu.

Tvorba vysoké hustoty je vizualizována jako objekt světelné barvy. Analýza snímku může znamenat, že žláza pokračuje:

 • atypická cysta;
 • kalcinovaná oblast;
 • graf s modifikovanou fibrotickou tkání.

Heterogenita struktury mléčných žláz také naznačuje, že v něm jsou nějaké mimozemské změny. Jejich povaha může určovat lékaře, a proto předepisovat léčbu.

Ledviny

Hyperechogenita ledviny je na monitoru zobrazována různými způsoby v závislosti na patologii. U diabetické nefropatie se zvyšuje velikost ledvin. Renální pyramidy se však vyznačují sníženou echogenitou. Naopak posilování tohoto ukazatele parenchymu je pozorováno u glomerulonefritidy, zejména u těžkého průběhu.

Oblasti se zvýšenou hustotou jsou také určeny pro následující patologie:
maligní onemocnění ledvin, zejména hypernefrotická rakovina;

 • myelom;
 • infarkt ledvin;
 • akumulace kalcinátů v ledvinovém parenchymu.

Slezina

Zvýšení hustoty ultrazvuku může být ve slezině. To přímo závisí na věku pacienta, ale nemělo by být více než jaterní. Pokud zvýšení echogenity ultrazvuku ledvin nezávisí na věku, může to znamenat takové patologické stavy:

 • zvýšený tlak portální žíly;
 • Konovalov-Wilsonův syndrom;
 • amyloidóza;
 • zvýšení krevní žlázy.

Změny echogenity během těhotenství

Akustické změny se mohou objevit ve fetálních tkáních a v matce. Lékař si může všimnout určité patologie ve střevech nenarozeného dítěte. Často mluví o ischemii tohoto orgánu, cystické fibróze, opožděném vývoji. Když je orgán perforovaný, je patrný také nárůst jeho echogenity.

Lékař také stanoví ultrazvukovou hustotu placenty. Jeho nárůst indikuje začátek orgánového infarktu, odloučení a přítomnost kalcifikací v něm. Normálně, kalcináty mohou být jen po 30. týdnu těhotenství.

Zvýšení ultrazvukové hustoty plodové vody je normální, ale až po 30. týdnu. Pokud je taková změna stanovena před nástupem tohoto období, je nutné provést další vyšetření matky a plodu.

Závěr

Pokud závěr odborníka, který provedl ultrazvukovou studii, obsahuje informace o zvýšení echogenity tohoto orgánu, jedná se o závažný symptom. Není třeba hledat na internetu informace o tom, jak vyléčit nemoc, jaké jsou její příznaky a tak dále. Pacient musí konzultovat s příslušným lékařem další diagnostiku nebo léčbu. Je třeba mít na paměti, že takový závěr není definitivní diagnózou.

Lékař často předepisuje další studie, aby získal objektivní obraz toho, co se děje v těle. Dnes se stále více předepisuje magnetická rezonance. Nebojte se takové studie: je zcela bezbolestná a neinvazivní. Dnes MRI poskytuje nejpřesnější obraz všech procesů probíhajících v těle a pomáhá určit diagnózu.

Pouze po pečlivé analýze všech výsledků získaných ultrazvukem může lékař zvolit nejvhodnější variantu léčby.

Snížená echogenita štítné žlázy na ultrazvuku: jak o tom svědčí

Pokud je nutné vyšetřit štítnou žlázu, upřednostňuje se metoda ultrazvukové diagnózy - je vysoce informativní, neinvazivní, bezbolestná a může být prováděna tak často, jak je potřeba.

Jedním z nejdůležitějších ukazatelů aktivity štítné žlázy podle výsledků ultrazvukové diagnostiky je zvýšená nebo snížená echogenita štítné žlázy.

Druhy echogenity žláz

Echogenicita je stupeň odrazu ultrazvukového signálu, který je určen v závislosti na intenzitě zčernání vizuálního zobrazení jednotlivých částí endokrinní žlázy (v tomto případě štítné žlázy) na obrazovce monitoru.

Během ultrazvuku se rozlišují 4 stupně echogenicity vyšetřovaného orgánu:

 1. Normální (iso-echogenní) - jednotný iso-echogenní displej ultrazvukového signálu žlázy na obrazovce monitoru indikuje nepřítomnost jakýchkoli patologických změn ve struktuře tkáně štítné žlázy. V tomto případě, pokud se ultrazvukové přenosy jednotlivých částí orgánu liší, může specialista podezřívat existující novotvary štítné žlázy, které jsou identické v hustotě s nezměněnými buňkami, ale hraničí s echogenitou jiného druhu.
 2. Zvýšená (hyperechoická) - převaha pojivové tkáně ve štítné žláze, vápenaté soli a různá ložiska minerálů zvyšují intenzitu přenosu ultrazvukového signálu.
 3. Snížená (hypoechoická) - snížená intenzita přenosu ultrazvukového signálu je charakteristická pro akumulaci tekutin ve žláze, zánětlivé procesy, které vedou ke změnám ve struktuře orgánu, zhoubných nádorech a zvýšení počtu krevních cév.
 4. Anechoické - nebo úplná absence přenosu ultrazvukového signálu tkáněmi štítné žlázy.

Nejčastěji dochází ke zvýšení a snížení echogenity štítné žlázy podle výsledků ultrazvuku.

Faktory změny echo

Ultrazvukový přenos tkáně štítné žlázy ovlivňuje několik faktorů, které je třeba vzít v úvahu při uzavírání studie. Tyto faktory jsou:

 • typ zařízení pro provádění ultrazvukové diagnostiky - vlastnosti zařízení ovlivňují kvalitu zobrazení tkáně na obrazovce monitoru (kontrast, hrubost);
 • schopnost regulovat displej - zvýšení jasu obrazu na monitoru vytváří dojem zvýšené echové žlázy;
 • zkušenosti sonologa (specialisty na ultrazvukové diagnostiky) - subjektivní hodnocení parametrů obrazu;
 • Ultrazvukové záření - síla ultrazvuku do značné míry určuje hustotu zvuku štítné žlázy.

Vlastnosti studie

Vzhledem k tomu, že štítná žláza se nachází na čelním povrchu krku, pomocí ultrazvukového vyšetření, může být orgán považován za téměř úplně, s výjimkou oblastí, které jsou umístěny za průdušnicí a hrudní kostí.

Během studie lékař upozorňuje na následující parametry a znaky:

 1. Anatomické rysy struktury těla - u normálního železa mají dva laloky a isthmus, který je spojuje. Je-li v prenatálním období narušena tvorba žlázy, může být nepřítomný isthmus, a pak orgán není rozdělen laloky, ale zcela posunut do jednoho z nich. Podobná situace je charakterizována jako ageneze nebo aplazie laloku žlázy. V nepřítomnosti vývoje celé štítné žlázy mluví o aplázii.
 2. Lokalizace - může být typická (bezprostředně pod hrtanem), nízká, odchylná nebo patologická.
 3. Obrysy - obvykle by měly být jasné, se zánětlivými procesy žlázy a nádorových formací, obrysy jsou fuzzy.
 4. Struktura - normální homogenní struktura štítné žlázy, má zrno. Heterogenní tkáňová struktura se nachází v zánětlivých procesech.
 5. Velikost
 6. Fokální inkluze - jejich parametry jsou hodnoceny, pokud jsou v průběhu studie detekovány cysty, kalcináty, uzly.
 7. Echogenicita je ultrazvuková odezva tkáně žlázy na obrazovce monitoru.
 8. Stav přilehlých lymfatických uzlin - podle jejich stavu můžeme předpokládat přítomnost nádorových nádorů v rané fázi, růst cyst, mikroskopické kalcináty, zvýšení krevního zásobení žlázy.

Během studie lékař dále vyhodnocuje stav hrtanu a měkkých tkání krku, umístěných v těsné blízkosti štítné žlázy.

Technika ultrazvukového vyšetření štítné žlázy

Ultrazvuková diagnostika štítné žlázy může být prováděna nezávisle na denní době, bez jakékoli přípravy pacienta. Výsledky studie budou informativnější, pokud je ultrazvukový senzor připojen přes plastový sáček naplněný vodou.

Na přední stranu krku se aplikuje sáček s vodou a na něj se nanese speciální gel. Ultrazvuk se provádí v příčné a podélné poloze pacienta na zádech s hlavou nakloněnou na maximum - pro pohodlí je pod krk umístěn váleček o výšce nejméně 10 cm, při vyšetření může lékař požádat pacienta, aby provedl několik polknutí nebo naopak změřil v jedné poloze. Celková doba trvání procedury je asi 10 minut.

Echogramy štítné žlázy

Na echogramu, štítná žláza je reprezentována jako podkova s ​​konkávní stranou dozadu a sestává ze dvou lalůček různé velikosti. Akcie jsou propojeny tenkým tempem. Obrysy orgánu jsou jasně uvedeny v normě, struktura železa je homogenní, jemnozrnná, s normální echogenitou. V příčném skenování železa do 8 cm je normální, anteroposteriorní rozměry zlomků jsou nejvýše 2 cm, v isthmu až 7 mm, zatímco jeho rozměry nejsou vždy určeny.

Užitečné video

Za jakých podmínek by mělo projít zkouškou vyjádřenou v tomto videu.

Echogenita štítné žlázy na ultrazvuku

Jakékoli oblasti barvy světla na obrazovce monitoru indikují, že hustota parenchymu v této oblasti je snížena, což znamená, že železo má narušení práce. Úroveň této hustoty je přímo úměrná množství tekutiny obsažené v parenchymu štítné žlázy - čím menší je, tím nižší je tento ukazatel.

Jak je charakterizována normální echogenita štítné žlázy?

Normální echogenita štítné žlázy indikuje plnou tělesnou práci. To znamená, že žláza nemá žádné patologické inkluze, nádorové formace a trpí zánětlivými procesy. Samozřejmě existují případy, kdy je nádor detekován ve žláze normální echogenity, což není onemocnění, ale vyžaduje pozorování endokrinologa a periodické opakování studie. Na ultrazvuku jsou tyto modifikované tkáňové řezy vymezeny ze zdravých míst žláz s okrajem.

Snížená echogenita štítné žlázy: co to znamená?

Co znamená snížení echogenity štítné žlázy ultrazvukem? Hypoechoicita je diagnostikována v situacích, kdy se tekutina hromadí v parenchymu orgánu nebo se ve struktuře žlázy vyvíjí maligní novotvar.

Pokud je snížena echogenita štítné žlázy a během studie lékař detekuje hypoechoický uzel větší než 1 cm, provede se další biopsie modifikované oblasti, která umožňuje posoudit povahu novotvaru (maligní nebo benigní), na základě čehož bude léčba předepsána. Pacient musí navíc projít krevním testem na hormony štítné žlázy (T3, T4 a TSH) - jejich koncentrace umožní posoudit, jak moc se projevuje poškození orgánů.

Také snížená echogenicita žlázy může signalizovat nedostatek jodu v těle, pokud je celý parenchymus orgánu hypoechogenní, pak je diagnostikována toxická struma.

Nedostatek ozvěny

Nedostatek echogenity štítné žlázy podle výsledků ultrazvuku je pozorován se zvýšením počtu krevních cév v parenchymu orgánu (struktura cév má odlišnou strukturu) nebo přítomnost folikulárního adenomu, dutiny naplněné cystami.

Onemocnění štítné žlázy při změnách echogenity

Echogenicita orgánu na ultrazvuku pomáhá lékaři navrhnout přítomnost určitého onemocnění, které vyžaduje řadu dalších studií k potvrzení. Ve většině případů je diagnostikována průměrná echogenita štítné žlázy, což znamená rozdílnou vodivost částí orgánu ultrazvukového paprsku.

Echogenní vzdělávání - co to je, příčiny, symptomy a léčba

V dnešní době je ultrazvuk považován za jednu z nejběžnějších metod diagnostiky stavu těla. Pozitivní stránkou této metody je absence jakékoli zvláštní přípravy na její realizaci, bezpečnost a úplná dostupnost. Při zkoumání různých orgánů lze často slyšet takový termín jako echogenní formaci a co tato osoba ví, bohužel ne každého pacienta.

Echogenní vzdělávání: popis

Co je echogenní vzdělávání?

Moderní medicína definuje „echogenitu“ jako termín, který se používá při ultrazvukových studiích k určení stupně vodivosti ultrazvukových vln ve tkáních.

Například kosti mají schopnost zcela odrážet ultrazvuk díky své zvýšené hustotě. Kromě toho je pozorován úplný odraz ultrazvuku v oblasti, kde hranice mezi orgány a tkáněmi a velkým množstvím vzduchu.

Silný odraz ultrazvuku je nejčastěji charakteristický pro husté tkáně a ty, které obsahují velké množství tekutiny, obvykle tento signál provádějí a zesilují.

Všechny tyto odrazy ultrazvuku jsou zobrazeny na obrazovce monitoru a akumulace vzduchu jsou natřeny bílou barvou.

Odborníci říkají, že husté tkáně se vyznačují zvýšenou echogenitou a orgány s vysokým obsahem vody mají nižší stupeň.

Ve štítné žláze

Echogenní vzdělávání ve štítné žláze: příčiny a symptomy

Stanovení echogenity štítné žlázy ovlivňuje kvalitu ultrazvukového odrazu od vyšetřované tkáně. Diagnostická studie je založena na akustické hustotě štítné žlázy a nejčastěji tato vlastnost vystupuje jako určitý stupeň černění na obrazovce monitoru přístroje.

Hypoechoické uzliny ve štítné žláze jsou normální uzly, jejichž přítomnost může indikovat progresi zhoubných novotvarů v žláze nebo vzhled struktur s kapalným obsahem. V případě, že je odborník určen sníženou echogenicitou, můžeme hovořit o tvorbě cyst různé povahy ve štítné žláze.

Jedná se o ultrazvuk s definicí echokálních inkluzí, které vám umožní určit kvalitativní složení buněk tohoto orgánu a odpovědět na otázku, zda je odhalený nádor maligní.

Diagnostika nízké echogenity štítné žlázy vyžaduje další výzkum, jako je krevní test k určení hladiny hormonů.

V případě, že provedené krevní testy budou mít normální výsledky, je pacient jednoduše registrován odborníkem a je pod neustálou kontrolou. Při diagnostice různých odchylek od standardních indexů je pacientovi předepsána příslušná léčba.

Důvody pro sníženou echogenitu štítné žlázy mohou být následující:

 • nedostatečný příjem jódu
 • tvorba difuzní toxické strumy ve štítné žláze
 • imunitní tyreoiditida

V některých případech se při provádění diagnostické studie odborníkem zjistí snížená echogenita štítné žlázy. Důvodem tohoto stavu těla může být začátek aktivního procesu destrukce štítné žlázy. Vývoj takového patologického procesu může začít v důsledku snížení množství tekutiny, proliferace pojivové tkáně a na počátku její kalcinace.

Stanovení oblastí se zvýšenou echogenitou odborníkem není důvodem pro neuspokojivou diagnózu. V takové situaci je krevní test obvykle přiřazován hladinám hormonů a na základě jeho výsledků určí stupeň funkce štítné žlázy.

Echogenní útvary ve štítné žláze tekuté struktury, tj. Cysty se mohou vyskytnout z následujících důvodů:

 • časté napětí a nervové napětí
 • progresi zánětlivých procesů v tkáních orgánů
 • změny hormonálního pozadí těla
 • vliv na životní prostředí

S progresí patologů v lidském těle lze pozorovat určité symptomy:

 • problémy s váhou
 • zvýšená slabost celého těla
 • obtížné polykání
 • pocit komatu a zúžení hrdla
 • vznik bolesti v krku

S takovými příznaky byste měli určitě navštívit odborníka, protože pro rané stádia vývoje patologie je charakteristická absence jakýchkoli výrazných příznaků.

Ve vaječnících

Echogenní formace ve vaječnících

S progresí různých hormonálních změn a dysfunkcí vaječníků v ženském těle může být pozorován výskyt takových echogenních formací jako cyst. Odborníci nejčastěji diagnostikují folikulární cystu, jejíž příčinou je změna hormonálního pozadí ženského těla.

Pod vlivem pohlavních hormonů jsou vaječníky poškozeny a výsledkem je nedostatek ovulace, to znamená, že je narušen proces uvolňování vajíčka z vaječníků.

Nejčastěji tyto cysty samy zmizí bez jakékoli léčby, a pouze ve vzácných případech, k jejich odstranění, je vyžadováno chování lékové terapie. Anechoická inkluze, jako je endometrioidní cysta, není neobvyklá.

Hlavním rozdílem od ostatních nádorů je:

 • tvrdá skořápka
 • heterogenní neoplasmová struktura
 • má konstantní velikost nebo se postupně zvyšuje během několika cyklů

Více informací o cystách vaječníků naleznete ve videu.

Při diagnostice endometriózy mohou odborníci identifikovat jak jednotlivé endometrioidní cysty, tak velký počet z nich.

Ve vážnějších případech mohou být v ženském těle diagnostikovány jedno nebo vícekomorové serózní cysty.

V některých situacích mohou působit jako nezávislé tumory a někdy se projevují maligními nádory.

V játrech

Echogenní formace v játrech: diagnóza a příčiny

Diagnóza oblastí se sníženou echogenitou v játrech může indikovat následující patologie:

 • tvorba uzlů v játrech ve stavu, jako je cirhóza
 • výskyt cyst s krvácením
 • přítomnost oblastí s různým stupněm echogenity a obsahem plynových bublin naznačuje vývoj abscesu

V játrech mohou vznikat echogenní formace:

 • rakovina jater
 • tvorby metastáz
 • intrahepatická trombóza
 • adenomy

Vzhled echogenních útvarů v játrech může hovořit o progresi v těle naprosto jakékoliv patologie. Nejčastěji odborníci diagnostikují tvorbu uzlů nebo cyst, nicméně je možný i vývoj složitějších stavů. Léčba v každém případě je předepsána individuálně a může probíhat za použití lékové terapie a chirurgického zákroku.

V hrudi

Echogenní vzdělávání na hrudi: typy patologií

Každá žena se doporučuje alespoň jednou ročně podstoupit vyšetření prsou a co nejrychleji to udělat doma. V případě, že porušení symetrie prsou, velikosti a tvaru začne narušovat ženu, pak byste měli co nejdříve navštívit odborníka.

Hustota mléčných žláz ve spojení s výskytem bolestivých pocitů se nemůže stát příjemným signálem. V takové situaci bude žena při návštěvě lékaře požádána o vyšetření ultrazvukem a na základě získaných výsledků bude učiněn odpovídající závěr.

V závislosti na hustotě echoických útvarů prsu se rozlišují následující typy patologií:

 • Ženy nejsou tak vzácně diagnostikovány s hypoechoickými formacemi v prsu ve formě benigních nádorů nebo cystických útvarů. Důvodem jejich výskytu je obvykle změna hormonálního pozadí ženského těla. Pro tyto útvary v mléčné žláze je charakteristická akumulace tekutiny a s postupným zvyšováním jejich velikosti odborníci jmenují další biopsii nebo histologii.
 • Jednou z nebezpečných echokálních útvarů v prsní tkáni je cysta, která je obvykle detekována při ultrazvukovém vyšetření. Pro určení nebezpečí je prováděn další výzkum formou punkce a cytologického vyšetření.
 • Echogenní útvary v mléčné žláze se obvykle objevují ve formě uzlů se zvýšenou hustotou, které mají silné stěny a tekutý obsah. Při popisu jednoduchých cyst se používá termín „homogenní echogenní struktura“ a ve složitějších případech může odborník hovořit o přítomnosti hyperechoické inkluze v dutině mléčné žlázy. V každém z těchto popisů existuje nebezpečí, že v identifikované formaci mohou být rakovinné buňky. Zvláštní hrozbou jsou echogenní útvary s nerovnými konturami a různými typy inkluzí a deformací.

K závěru o bezpečnosti jakéhokoliv vzdělávání může pouze lékař - mamolog na základě výsledku ultrazvuku a dalších testů.

V cervikálním kanálu

Echogenní výchova v děložním kanálu: příčiny, symptomy a léčba

U žen je cervikální kanál reprezentován jako část děložního čípku, který spojuje dutinu reprodukčního orgánu a pochvy. Vnitřní dutina cervikálního kanálu je lemována buňkami válcového epitelu, ve kterém jsou různé deprese ve formě žláz.

V případě, že se vyvine okluze těchto žláz, objeví se takové echogenní formace jako cysty. Důvodem jejich vzniku je porušení procesu odtoku substrátu a jeho hromadění ve velkém množství a v důsledku toho jsou stěny potrubí protaženy.

Nejčastěji je tento patologický jev pozorován:

 1. s progresí zánětlivých procesů v děložním kanálu
 2. po zákroku pro kauterizaci cervikální eroze

Cysta je benigní růst, ve kterém se hromadí tekutina.

S rozvojem tohoto vzdělávání může žena věnovat pozornost následujícím příznakům:

 • selhání menstruačního cyklu
 • výskyt bolesti v podbřišku
 • vývoj zánětlivého procesu v končetinách

Cysta, jejíž lokalizace se stává cervikálním kanálem, je považována za jednu z nejčastějších chorob žen v reprodukčním věku.

Při provádění ultrazvukového vyšetření cysty děložního čípku je detekována jako hypoechoická tvorba.

Obvykle takové cysty nemají významný vliv na průběh těhotenství a často vymizí po porodu dítěte bez jakékoli speciální léčby.

Na děložním čípku se mohou vyskytnout dva typy cyst:

V případě, že takové echogenní útvary nezpůsobí u ženy žádnou úzkost a nepohodlí, obvykle se neposkytuje žádná léčba. Takové cysty obvykle nevyvolávají rozvoj komplikací, nejsou ohroženy zdravotním stavem a mohou se absorbovat. Pouze v případech, kdy cysty jsou velkými formacemi, které nadále rostou a deformují děložní hrdlo, provádí odborník jejich otevření a odstranění obsahu.

V každém případě je volba konkrétního způsobu léčby určena specialistou na základě výsledků ultrazvuku a dalších typů procedur.

Léčba těchto echogenních útvarů v děložním kanálu se obvykle provádí následujícími metodami:

 • laserová resekce se provádí, když se cysta nachází vedle děložního čípku a je dobře viditelná zrcadly
 • chirurgie radiové vlny je předepsána, pokud se nádor nachází v blízkosti vnější části cervikálního kanálu
 • Kryoterapie je uchvácena, když je nutné odstranit hluboce lokalizované cysty

Echogenní vzdělávání během těhotenství

Nejčastějšími cystickými formacemi, které jsou zjištěny během těhotenství, jsou cysty korpus luteum. V časném těhotenství, hlavní úkol corpus luteum je produkovat progesteron, který pomáhá procesu decidualization endometrium. Korpus luteum se nachází v tloušťce vaječníku a tvoří echogenní tvorbu 2-3 cm.

Ve většině případů není vývoj cyst v těle těhotné ženy doprovázen projevem jakýchkoliv symptomů a je vzácně diagnostikován během rutinního gynekologického vyšetření.

Nejčastěji tyto cysty nevyžadují žádnou intervenci, protože do poloviny druhého trimestru těhotenství podléhají involuci. Echogenní vzdělávání lze také nalézt v děloze, což není absolutně důvodem pro provedení jakéhokoliv druhu analýzy. V takové situaci odborník sbírá anamnézu ženy, zkoumá její stížnosti a zadává další vyšetření.

Nejčastější příčinou vzniku echogenní formace v děloze je časné těhotenství, což se projevuje zpožděním menstruace a pozitivním těhotenským testem.

V případě, že příčinou zjištěné echogenní formace je těhotenství, pak se ženě doporučuje podstoupit ultrazvukové vyšetření a provést krevní test, aby se stanovil obsah choriového gonadotropinu.

V dnešní době je ultrazvuk jednou z nejinformativnějších a nejspolehlivějších metod výzkumu, která umožňuje identifikovat echogenní formace v různých orgánech a tkáních. V každém případě není diagnóza takových útvarů zatím důkazem, že taková nebezpečná patologie, jak se rakovina vyvíjí v lidském těle. Konečná diagnóza je schopna provést pouze zkušený odborník na základě výsledků studie a předepsat účinnou léčbu patologie.