Chemoterapie jaterních metastáz: pomáhá

Přítomnost metastáz v játrech je velmi nepříznivým znakem a vyžaduje urgentní zásah. Je však vhodné zvážit, jak účinná je léčba? Může chemoterapie v této fázi pomoci, nebo zhorší pouze kvalitu života pacienta?

Co je to metastáza?

Jednou z hlavních klasifikací při určování závažnosti a stadia rakoviny je klasifikace TNM. To vám umožní určit umístění počáteční formace tvorby, stupeň metastáz a prevalenci procesu v regionálních lymfatických uzlinách, stejně jako léze vzdálených orgánů.

Tak proč je tak důležité určit přítomnost metastáz a jejich prevalenci?

Metastázy jsou sekundární nádory, které jsou tvořeny primárními rakovinnými buňkami, které vznikly v jiném orgánu. Když původní nádor rychle roste, poškozuje stěnu sousedních tkání, vstupuje do krevního oběhu nebo lymfatického systému. Odtud se rakovinné buňky šíří po celém těle, nejčastěji se usazují v játrech. Pak je v těle uchycení abnormálních buněk a začíná jejich aktivní růst.

Obvykle, když mluví o včasné detekci rakoviny, znamenají nádor, který nepřesahuje sliznici a nemá metastázy. Tento typ rakoviny má nejpříznivější prognózu, protože radikální odstranění takového nádoru přispívá k úplnému vyléčení. Solidní tumory rostou zpravidla během 3-8 let. Jejich první klinické projevy se obvykle objevují v závěrečných fázích procesu s existujícími metastázami, což je důvod, proč se léčba ukazuje být neúčinnou.

Vzhledem k tomu, že játra jsou jedním z největších orgánů a jím prochází hlavní průtok krve břišní dutinou, stává se nejčastějším orgánem, který je ovlivněn metastázami. Navíc membrány jaterních buněk mají speciální strukturu, která neumožňuje imunitnímu systému mít účinný protirakovinný účinek.

Klinický obraz

Stejně jako u všech pacientů s rakovinou, onemocnění začíná nespecificky a projevuje se:

 1. Zvýšená únava.
 2. Ostré hubnutí.
 3. Snížená nálada, dokonce i deprese.
 4. Společná slabost.
 5. Poruchy spánku.

Rozsah šíření a lokalizace metastáz hraje důležitou roli v době nástupu prvních příznaků.

V tomto ohledu jsou pacienti rozděleni do dvou skupin: t

 1. Pacienti s 1 až 3 metastázami v játrech, které jsou umístěny společně a mají tendenci sloučit (solitárně) nebo s jednotlivými lézemi.
 2. Pacienti s mnohočetnými metastatickými lézemi jater.

Ve druhé skupině, vzhledem k závažnému průběhu, budou symptomy výraznější, doprovázené zvyšujícím se selháním jater. Kvůli mechanickému blokování nádorů žlučovodů bude pozorována výrazná žloutenka.

Vzhledem k tomu, že jsou stlačeny nejen kanály, ale i velké cévy, portální žíla a jaterní tepna, zvyšuje se otok dolních končetin a pak celého těla.

Je to důležité! Nejnebezpečnějšími projevy jsou velké nádorové uzliny - bolestivé hmatné oblasti jater v pravém hypochondriu. Mohou nekrotizovat a prasknout, poškozovat parenchymu orgánu a hrozit krvácením.

Jediné uzly poskytují zvětšenou játra. Hepatomegaly dává sílu v pravém hypochondriu, tupé bolestivé bolesti, nevolnost a zvracení. Práce trávicího traktu se zhoršuje v důsledku nedostatečné produkce enzymů.

Postupem času se přidávají neurologické symptomy ve formě pavoučích žil a erytému palmy.

Diagnostika

Protože jaterní metastázy rychle rostou a nemají zvláštní symptomatický a laboratorně-klinický obraz, časná detekce je poměrně obtížná.

V případě detekce metastáz před jejich prvními klinickými symptomy se významně zvýší přínosy zahájené terapie a prognóza života. Je důležité provádět včasné monitorování u pacientů, kteří podstoupili rakovinu jakéhokoli místa. To bude určovat začátek a cesty pro šíření metastáz a případně zabránit jejich růstu.

Neinvazivní diagnostické metody

Pro zjištění zhoršení existujících metastáz a identifikaci nových metastáz využívají studium nádorových markerů v dynamice. V současné době je známo více než dvě stě specifických látek, které produkují nádory různých lokalizací. Tato metoda tedy umožňuje nejen stanovit přítomnost sekundárních nádorů, ale také identifikovat primární postižený orgán.

Z instrumentálních metod je vhodná ultrazvuková počítačová tomografie (UZKT). Tato metoda umožňuje rozlišit rakovinné tkáně od normálních s poloměrem postižené tkáně dvou milimetrů. UZKT je také široce používán při chirurgických operacích, což umožňuje stanovení krevního zásobení nádoru a taktiky dalšího zásahu.

Rentgenová počítačová tomografie (CT) se používá pro obecnou diagnostiku těla a hledání ložisek pro šíření rakoviny. To vám umožní skenovat téměř všechny orgány a systémy, identifikovat heterogenní patologické oblasti. Pro stejný účel se používá magnetická rezonance (MRI). Na rozdíl od CT nemá prakticky žádné kontraindikace a umožňuje dobrou vizualizaci jaterních žil a největší cévy, dolní duté žíly.

Invazivní diagnostické metody

V případech, kdy je obtížné identifikovat benigní nebo maligní ložiska v játrech, je použita biopsie. Její podstata spočívá v celoživotním příjmu kusu nemocné tkáně pro cytologické vyšetření. Biopsie je dnes jednou z nejinformativnějších diagnostických metod a umožňuje určit typ, stádium a primární lokalizaci metastáz téměř nezaměnitelně.

Je-li zvolena operace, provádí se angiografie, která je účinná i u nádorů menších než jeden centimetr v průměru. To vám umožní adekvátně posoudit krevní zásobu nádoru a jeho okolních tkání.

Léčba

Hlavními metodami léčby jsou:

 • chirurgický zákrok;
 • transplantace jater;
 • lokální léčba metastáz (ablace a cytoredukce);
 • kryodestrukci;
 • chemoterapie;
 • radiační terapie.

Chirurgická léčba je zaměřena především na odstranění postižené oblasti a poskytuje nejlepší prognostické výsledky. Nicméně, s množstvím metastáz, takový způsob radikální terapie je nemožný a má docela vysoká rizika.

U pacientů s primárními nádory plic, kůže (melanomu) a hlavní duodenální papily je kontraindikován chirurgický zákrok resekce jater.

Lokální cytoredukaci lze provést zavedením ethanolu do tumoru, což má za následek smrt a rozpouštění maligních buněk.

Transplantace jater s vhodným výběrem dárce významně zvyšuje přežití pacienta. Vzhledem ke složitosti samotné operace se však problémy s dopravou a potřeba speciálního nákladného vybavení zřídka provádějí.

V poslední době se v onkologii staly běžnějšími fyzikálními metodami boje proti rakovině, jako je kryodestrukce a mikrovlnná ablace. Působí v důsledku lokálního vystavení extrémním teplotám a vlnovému záření, které pozastavuje růst a dělení rakovinných buněk a pak je zničí.

Radiační terapie je založena na biologických účincích radioizotopů. Při vystavení volným iontům jsou některé buňky, které jsou na tento typ záření nejcitlivější, zničeny. Radioaktivní prvky nejvíce ovlivňují aktivně rostoucí a dělící se buňky, jako jsou rakovinné buňky. I přes selektivitu však celé tělo dostává určitou dávku záření, což značně oslabuje přirozenou ochranu a může způsobit relaps onemocnění.

Pomáhá chemoterapie metastázám v játrech?

Chemoterapie zahrnuje použití léků, které selektivně působí na atypické buňky a zastaví jejich růst. Téměř všechny používané chemoterapeutika jsou cytostatika.

Věnujte pozornost! Metastázy v játrech jsou velmi nepříznivým prognostickým znakem, jejich vývoj může významně snížit životnost pacienta. Proto by měla být léčba zahájena co nejdříve, což zvyšuje pravděpodobnost pozitivního účinku.

Léky se nejčastěji podávají intravenózně nebo pomocí speciálního katétru, který vede přímo k orgánu. V poslední době se rozšířila chirurgická metoda, při které se kapsle s lékem sešívá do nádoby, která krmí nádor během operace. Výhodou je lokální expozice a minimalizace vedlejších účinků.

Hlavními léky pro léčbu metastáz v játrech jsou:

 1. Cisplatina
 2. Metotrexát.
 3. Cyklofosfamid.
 4. Fluorouracil.
 5. Mitomycin
 6. Etoposid.

Účinnost chemoterapie bude záviset na tom, jaký typ rakoviny způsobuje metastázy, protože rakovinné buňky vznikající v játrech budou identické s primárním onkologickým místem.

Tabulka ukazuje typy nádorů, které způsobují metastázy v játrech a jejich odpověď na chemoterapii.

Léčíme metastázy v játrech

Nové technologie přicházejí do Ruska.

Zveme pacienty k účasti na nových metodách léčby rakoviny, stejně jako v klinických studiích terapie LAK a terapií TIL.

Zpětná vazba na metodu ministra zdravotnictví Ruské federace Skvortsova V.I.

Tyto metody jsou již úspěšně používány na velkých rakovinových klinikách ve Spojených státech a Japonsku.

Bez ohledu na místo lokalizace metastazují maligní tumory častěji do jater. Podle statistických údajů jsou jaterní metastázy 20krát častější než hepatocelulární karcinom (CCP) a cholangiokarcinom. Toto je kvůli rysu krevního zásobení těla - portální žíla a centrální tepny.

Ve většině případů jaterní metastázy pocházejí z primárního zaměření, které je v žaludku nebo střevech. Rakoviny plic, vaječníků a rakoviny prsu tvoří méně často metastázy v játrech.

Metastázy jater jsou často důkazem sekundárních lézí lymfatických uzlin, kostních struktur, plic a dalších orgánů. V situacích běžného nádorového procesu doporučujeme pacientům účastnit se experimentální léčby metastáz v játrech.

Příznaky šíření

Při významném úbytku hmotnosti mají pacienti s rakovinou vyčerpaný vzhled, zatímco je pozorován nárůst objemu břicha. Velikost jater může zůstat stejná, ale v některých případech se zvyšuje až do té míry, že je možné vidět její kontury v horní části břicha.

Vzhled ascites naznačuje, že je také ovlivněna břišní dutina. Je nutné diagnostikovat pacienta na trombózu portální žíly, což vede k uzavření lumen žíly, který vede k smrti. K úmrtí pacienta dochází v důsledku smrti pankreatu, jater. Naléhavě nutné obnovit průtok krve obejít portální žíly.

Jaké je nebezpečí metastáz do jater?

Jak ukazuje praxe, nebezpečí spočívá ve skutečnosti, že metastázy, vyvíjející se, přinášejí patologii:
• vznik selhání jater;
• syndrom Budd Chiari;
• rozvoj obstrukční žloutenky;
• trombóza jaterních žil;
• vzhled portální hypertenze;
• rozvoj krvácení z rozšířených žil.

Diagnostické postupy

Diagnóza je obvykle prováděna pomocí PET, CT nebo MRI, sekundární léze jater jsou často detekovány při hledání nádorů v jiných orgánech. Portografie je jednou z nejlepších metod pro diagnostiku nádorů jater, podrobná studie portálních cév se provádí přidáním kontrastní látky.

Mikrometastázy v porogramech mohou být pozorovány deplecí vaskulárního vzoru v oblasti metastatických lézí. S pomocí angiografie můžete pozorovat poškození cévního lůžka, postup je monitorován na CT vyšetření. V hepatovografii tvoří jaterní metastázy patologii pro zastínění kontrastní látky v segmentech jater.

Zavedení chemoterapeutik do jaterní tepny

Všechny nádory v játrech jsou zásobovány krví, obvykle z jaterní tepny. Léčivé přípravky se doporučují záměrně vkládat do nádoru pomocí katétru, který je vložen do jaterní tepny a je zaveden gastroduodenální tepnou. Floxuridin je běžněji používán jako chemoterapeutický lék, z něhož 80-95% je absorbováno během počáteční pasáže postiženým orgánem.

Tento postup se provádí s použitím implantabilního infuzoru po dobu dvou týdnů. Tato terapie přispívá k regresi neoplazie u 18–22% pacientů. Vedení výzkumu umožnilo prokázat, že chemoembolizace přináší podstatně více výsledků ve srovnání s konvenční chemoterapií.

Bioimunoterapie

Šíření několika metastáz v játrech je rakovina stadia 4. V tomto případě chemoterapie nepřináší výsledky a pacient s rakovinou je poslán do skupiny bioimunoterapie, kde je možné zvýšit účinnost účinku na nádorové buňky.

• Monoklonální protilátky mají schopnost zaměřit se na nádor.
• Dendritická vakcína - je nutný nádorový materiál onkologického pacienta, v laboratorních podmínkách jsou dendritické buňky pacienta vycvičeny k rozpoznání nádoru, poté jsou vyškolení seznámeni s pacientem.
• TIL-technologie - T-lymfocyty jsou izolovány z pacientovy krve, která, když se geneticky modifikuje, se stává lékem.

Použití bioimunoterapie se doporučuje téměř ve všech formách a stadiích onkologie. Hlavní výhodou této techniky je minimum vedlejších účinků, které nelze říci o vedlejších účincích chemoterapie nebo radioterapie. Specialisté pracují na vývoji novějších a efektivnějších prostředků imunoterapie. Získejte více informací o všech skupinách a přípravách, které nás můžete kontaktovat.

Intraarteriální chemoterapie

Vstup do tepny vedoucí do jater se provádí pomocí inguinální tepny metodou angiografie. Lék se vstřikuje přímo do těla jednou za 2-3 týdny. Možnost umístění stacionárního portového katétru do tříselné tepny zabraňuje potřebě konstantní angiografie. To zjednodušuje intraarteriální chemoterapii.

Radioembolizace

Používá se k léčbě určitého laloku jater. Vstoupí do cév odpovědných za krevní zásobení nádoru. Radioaktivní látka se vstřikuje mikroinjekcemi. Poté se provede CT a / nebo PET skenování. Pokud nádor reaguje pozitivně na léčbu, je předepsáno další zasedání. Přestávka mezi zasedáními je 1-2 měsíce. Hlavním směrem aplikace metody je léčba metastáz v játrech.

Chirurgická metoda

Používá se k léčbě mladých pacientů s uspokojivým zdravotním stavem. Současně se 1–4 ohniska nachází v jednom orgánovém laloku, což by mělo být potvrzeno výsledky CT, PET a MRI skenů. Odstranění postiženého laloku jater se provádí chirurgicky. Pro zvýšení zdravého laloku jater před operací se používá embolizace portální žíly.

Chemoembolizace

Nejprve se provede vstup do cév zásobujících zhoubný novotvar krve. Pomocí mikroinjekcí se do nich vstřikuje chemoterapeutický lék. Přívod krve do nádoru je blokován a je zajištěn prodloužený účinek intraarteriální chemoterapie. Pro lepší vazbu chemoterapeutických léčiv s nádorovými buňkami se k němu přidá lipiodol. Tato technika je vysoce účinná při léčbě jaterních metastáz.

Celková expozice

Celková radiační terapie zahrnuje mnohočetné metastázy. Tímto postupem je ozařován celý objem orgánu. Celková dávka je zpravidla rovna 24 Gray pro 10-12 frakcí nebo 30 Gray pro 12-15 frakcí.

Daleko od každého radiologa takový postup provede, překročení těchto norem může vést k radiační hepatitidě. Když jsou brány komprimovány zvětšenými lymfatickými uzlinami, lze aplikovat lokální ozáření. Díky takovému záření lze dosáhnout lepšího výsledku s menším rizikem vedlejších účinků než při chemoterapii.

Chemoaturace

Speciální filtry překrývají krevní cévy vycházející z jater. Pak se do těla vstříkne velká dávka Melfalanu, vysoce účinného chemoterapeutického léčiva.

Blokování krevních cév brání šíření léku v celém těle a zabraňuje jeho intoxikaci. To umožňuje podávání dávek převyšujících 50–100 násobek obvyklých dávek. Krev je již cirkulována tělem přirozenými filtry.

S malým počtem sekundárních nádorů, v nepřítomnosti významného poškození životně důležitých funkcí těla, může být jejich aktivita řízena radioterapií, chemoterapií a perkutánní ablací.

Pro léčbu pacientů s takovou diagnózou lze použít chemoembolaci, radioembolaci, intraarteriální chemoterapii. O výběru léčebného plánu rozhoduje onkolog společně se specialistou intervenční radiologie.

Průměrná délka života pacienta

Po zjištění jaterních metastáz je délka života s chemoterapií 12-18 měsíců. Bez léčby může být život pacienta s rakovinou 4 až 8 měsíců.

Často se špatně diferencovanými tumory a rozšířeným procesem chemoterapie zkracuje život pacienta. Někteří pacienti hledají významné prodloužení života, s odkazem na experimentální terapii, která se koná v předních výzkumných ústavech Ruské federace.

- inovativní terapie;
- jak získat kvótu v onkologickém centru;
- účast na experimentální terapii;
- pomoc při neodkladné hospitalizaci.

Jak chemoterapie ovlivňuje metastázy v játrech?

Chemoterapie a radiační terapie rakoviny jater

Bez ohledu na to, jak nebezpečná chemoterapie je v jiných orgánech, v rakovině jater a dalších neoplastických onemocněních v pozdějších stadiích, je to často jen to, že to není vůbec benigní metoda, která může zničit rozšiřující se destruktivní buňky. Zavedení toxických léků nebo preventivní ozařování bohužel neubývá nejen nemocných, ale i zdravých tkání, a má mnoho komplikací.

Jaká chemie se provádí při rakovině jater: léky pro chemoterapii

Chemoterapie je léčba jakéhokoliv parazitárního, infekčního nebo onkologického onemocnění podáváním jedů a toxinů škodlivých pro škodlivý faktor. Je nutné věnovat pozornost častému používání slova „selektivní“ a v moderní interpretaci se nepoužívá, protože v tomto případě jedy a toxiny ovlivňují také zdravé tkáně a tělesné systémy. Bohužel, s výjimkou chemoterapie pro stadium karcinomu jater 4, neexistuje jiný způsob ovlivnění nádoru.

Je třeba říci, že chemie v rakovině jater může být použita jako vynikající účinný doplněk v případě úspěšné operace. Faktem je, že ani jeden chirurg nemůže zaručit, zda byl nádor zcela odstraněn, nebo ještě izolované rakovinné buňky, které mohou opět způsobit maligní růst. To je důvod, proč lékaři také musí předepsat chemoterapii rakoviny jater, což je nepříjemný postup pro pacienta.

Jaká chemie se provádí při rakovině jater a jak se léky aplikují? Existuje mnoho typů léků pro chemoterapii rakoviny jater; nemusíte je ani znát všechny, zejména proto, že každý rok je tento seznam aktualizován desítkami nových jmen. Je třeba věnovat pozornost něčemu jinému: jak podávat lék během chemoterapie jater, tak i rehabilitaci pacienta během a po zákroku.

Terapie rakoviny jater s chemií je obvykle prováděna intravenózně, ale to neznamená, že lékaři nehledají nové způsoby, jak „doručit“ léky do nemocného orgánu. Jen v loňském roce byly úspěšně zahájeny klinické studie amerických chirurgů, kteří dokázali vymyslet metodu dodávání "jedu" přes lymfatické kanály. Tento způsob podání se před dvaceti lety nazýval „endolymfatický“. Doposud, s léčbou metastáz v játrech chemií, nebylo možné takové kurzy provádět.

Medicína nestojí v klidu, nicméně konstatujeme, že zatímco tato metoda je ve fázi testování a schvalování výsledků. Většina lékařů jedním hlasem říká, že rakovina jater vyžaduje chemii, a není účinné užívat jakékoli tabletové přípravky uvnitř - je nepravděpodobné, že by ovlivnily rakovinu.

Jak se chemoterapie pro rakovinu jater, prognóza a účinky chemoterapie

Jak se chemoterapie pro rakovinu jater tak, že léčba je účinná? Chemoterapie v onkologii jater je prováděna pomocí kurzů - týdně - po kterých je krátká přestávka dána a vše se opakuje znovu. Pokud jste viděli balíček s lékem, nikdy na to nezapomenete. Externě se jedná o neprůhlednou nádobu, jejíž personál nese pouze rukavice, méně často - ve speciálních ochranných oblecích. Tato opatření při léčbě chemoterapie jater jsou oprávněná, ale pacient musí být informován, že pokud je to možné, měl by se také vyhnout kontaktu účinné látky s injekční lahvičkou na kůži, včetně infuze. Na rakovinu jater, lék tímto způsobem nefunguje, ale může způsobit dermatitidu - takové případy nejsou neobvyklé.

Mnoho pacientů se bojí ztráty vlasů, vzniku nevratných změn v orgánech a systémech osoby. Naneštěstí droga ničí nejen rakovinné buňky, ale i normální, zdravé - je zbavena jakékoli selektivity. Je zřejmé, že růst vlasů se může zastavit, je pravděpodobné, že bude pozorována jejich křehkost; ale po týdnu jsou obnoveny všechny fyziologické procesy. Plná plešatost je pozorována velmi vzácně, to by se nemělo bát, ale samozřejmě je morálně nutné být připravený. Pacienti potřebují vědět, že budou muset ležet celé hodiny bez kapání, s krátkými přestávkami na jídlo a toaletu. Účinek chemoterapie na játra a jiné orgány neprochází bez stopy, léčba často „rozbije“ psychiku, která je již otrávena onkopatologií.

Z neznámých důvodů lékaři neříkají, že ani malá část drog nemůže přímo změnit duševní stav člověka, který by ovlivňoval centrální nervový systém. Někdo srovnává takovou situaci s intoxikací, například s chřipkou, když je pacient zpočátku rozrušený, a pak je pozorován opačný stav - útlak. Je těžké předvídat všechny duševní změny, ale to rozhodně stojí za to upozornit pacienta i jeho příbuzné. Toto časové období je nejdůležitější pro všechny pacienty, když pacient potřebuje podporu více než kdy jindy. Všimněte si, že když pacient ví o úspěšné operaci, chemoterapie je vnímána jako konečná vazba a je mnohem snadněji přenášena.

Často je prognóza chemoterapie pro rakovinu jater zklamáním, a pokud pacient ví, že je nemožné odstranit rakovinu, lékaři provádějí pouze symptomatickou léčbu a rakovina se s největší pravděpodobností bude vyvíjet stejným způsobem - jen otázkou času - je nutné projevit citlivost vůči pacientovi. To platí jak pro zdravotnický personál, tak pro příbuzné.

Chemoterapie pro jaterní metastázy: účinky chemie

Porušení lidské duševní aktivity nejsou jedinými vedlejšími účinky takové léčby. Následky chemoterapie jater, jako jsou problémy spojené s trávicím traktem. Jmenovitě: přetrvávající nevolnost, zvracení a někdy nezkrotné, průjem, střídání se zácpou, snížená chuť k jídlu (možná jeho nepřítomnost). Stručně řečeno, nejrozmanitější seznam symptomů, které lze popsat pouze pro onemocnění gastrointestinálního traktu, je vhodný také pro chemoterapii. Samozřejmě, že by se mělo očekávat. Žádný lékař určitě neřekne, zda pacient zvrací, průjem nebo jinak, ale měli byste se na všechno připravit.

Co se týče otázky počtu chemoterapeutických sezení pro jaterní metastázy, jejich trvání, dávka léčby - něco jednoznačného nelze říci. Zaprvé, v současné době - ​​a tak to bude po dlouhou dobu - všechny konzervativní metody léčby rakoviny jsou ve fázi objevování a testování, tj. Každý zkušený lékař hledá své vlastní způsoby, jak tento problém vyřešit, vybrat léky a jejich dávkování, zejména když na tom závisí život pacienta. Za druhé, všichni pacienti jsou individuální, stejně jako jejich nemoc, i když to znamená běžný proces rakoviny: hodně závisí na individuálních vlastnostech lidského těla. Je také důležité říci o operabilitě nebo nefunkčnosti pacienta - jedná se o zcela odlišné léčebné režimy, které závisí do značné míry na schopnostech lékaře.

Ozařování v jaterních metastázách a komplikace po radioterapii

Princip metody radiační terapie jater (preventivní radiace) je založen na škodlivém působení záření na lidské tělo. Všimněte si, že stejně jako v případě chemoterapie, tato metoda postrádá jakoukoliv selektivitu: pokud se podél cesty paprsku setkávají nejen rakovinné buňky, ale také normální a zdravé, jsou také vystaveny nekróze.

Před několika desítkami let, kdy ozáření jater a dalších orgánů postižených rakovinou vstoupilo do široké lékařské praxe, bylo něco jako radiační dermatitida, komplikace charakterizovaná zánětem kůže v reakci na záření. V současné době byste se neměli bát něčeho takového. Kliniky hlavních měst Ruské federace jsou vybaveny zařízeními, která umožňují měřit a především lokálně nasměrovat paprsky do oblasti lidského těla, kde se nachází rakovina. Tato metoda se stala velmi populární v léčbě zhoubných nádorů kůže, stejně jako při léčbě rakoviny prostaty. Pokud mluvíme o rakovině jater, pak se v tomto případě používá jak obecné, tak lokální radiace.

Faktem je, že žádný lékař nebude garantovat absenci metastáz. Protože rakovina jater má velmi rychlou tendenci k metastazování, lékaři se často musí uchýlit k „nepopulárním“ opatřením obecného nebo celkového záření. Jaké problémy mohou vzniknout u pacientů s radiační terapií? V první řadě je třeba říci o odezvě z kůže ve formě zánětlivé reakce, která se v medicíně nazývá "dermatitida". Nemyslete si, že s lokálním ozářením se tento problém nemusí vyskytnout - konec konců, jen malá plocha kůže, která má velikost dlaně, je vystavena záření. Tam se může vyvinout dermatitida. Samozřejmě nemluvíme o rozsáhlých lézích, ale může to být i nepohodlí.

Jak léčit takovou komplikaci po radioterapii jater nebo jiného orgánu? Bez ohledu na to, jak paradoxně to může znít - v každém případě. Vidíte-li lehký peeling nebo zarudnutí kůže, pak někdy radiolog přeruší sezení, ale obecně to není nutné.

Komplikace jako ulcerózní kožní léze představují určité nebezpečí při radioterapii v jaterních metastázách. V tomto případě je nutné konzultovat přímo s dermatologem a dodržovat jeho doporučení bez výhrad - konec konců by měl pacient začít znovu ozařovat co nejdříve. Protože radiační terapie má škodlivý účinek na všechny rychle se dělící buňky, může se u pacienta vyvinout příznaky nedostatečné funkce krevních destiček, leukocytů a červených krvinek. Pokud je ve většině případů možné a nezaznamenat pokles v posledních dvou uvedených krevních buňkách, pak je nemožné říci to s ohledem na krevní destičky. Nejsou to jen faktory tvorby krevní sraženiny, ale také krmení cévní stěny. Pokud dojde k jejich nedostatečnosti, jsou cévy nejen neschopné rychle trombovat, pokud jsou poškozeny v životních podmínkách, ale také se stávají křehkými v důsledku nedostatku živin.

Klinicky se pacient bude stěžovat na hematomy, "červené vyrážky" a dokonce i krvácení z ran, pokud vůbec nějaké, na těle.

Bohužel informace o možném závažném vnitřním krvácení, které je fatální během jedné hodiny, jsou omylem distribuovány. V moderním světě, kdy byly radiační dávky vybrány déle než jeden rok; proto je z paměti těžké si vzpomenout na posledního pacienta trpícího těžkým krvácením způsobeným zářením.

Chemoterapie pro rakovinu jater: je chemie potřebná pro metastázy?

Odděleně stojí za zmínku těžké stadium vývoje rakoviny jater, kdy ve všech orgánech a systémech je detekován velký počet metastáz, kdy dochází k více poruchám srdce, jater, střev, plic a ledvin. V případě jaterních metastáz má léčba chemoterapií kontraindikace samotné operace. Možná neexistuje žádná přesná data, ale sotva radiace a léky mohou zastavit nebo alespoň zpomalit tak prudký růst nádorů.

Je však chybné domnívat se, že v přítomnosti metastáz je účinnost chemoterapie ve stadiu 4 rakoviny jater snížena na nulu a nelze nic udělat. Samozřejmě, musíte vyzkoušet všechny možné způsoby, musíte hledat správnou dávku a snažit se zastavit růst metastáz.

V onkologii během lékařských diskusí o léčbě rakoviny jater metastázami v průběhu chemoterapie nemají lékaři v této věci společný názor. Neudělat nic pro zmírnění utrpení pacienta, nehledání možných cest - sotva správný způsob, dokonce z hlediska psychologie.

Kontraindikace při léčbě chemoterapií jaterních metastáz

Existují nějaké kontraindikace pro chemoterapii a radiační terapii, zejména pro metastázy? Samozřejmě, že ano. Jednou z kontraindikací je individuální intolerance na chemoterapii pacienta a ozáření. Může to být například neomezené zvracení, výrazné vzrušení pacienta, duševní zákal a alergie. Kdykoliv je to možné, každý lékař by měl takové komplikace varovat nebo je omezit na minimum, aby pacientovi nezpůsobovaly vážné potíže. To bohužel není vždy možné dosáhnout.

Mimochodem, tento koncept má velmi „volný“ charakter; Kromě toho musí být kompetentní onkolog schopen rozlišovat mezi „duševní intolerancí“ a fyziologií. V poslední době byly na toto téma publikovány desítky vědeckých článků, ve kterých jsou uvedeny statistiky, podle nichž více než 60% všech komplikací je buď vytvořeno pacienty, nebo je provokují. Můžete si položit logickou otázku: jak můžete způsobit alergie, zvracení nebo dermatitidu? S duševními poruchami se vše zdá být srozumitelné, ale budete příjemně překvapeni, stejně jako anglickí lékaři, kteří se rozhodli provést zvědavý výzkum. Byly vybrány dvě skupiny pacientů s onkologií a jedna skupina, kromě chemoterapie a ozařování, byla předepsána individuálně podaná dávka sedativa a kontrolní skupině byla předepsána léčba podle standardů. Překvapující lékaři v kontrolní skupině byli pozorováni při 20 - 30% méně komplikací jakékoliv povahy, včetně zánětlivých a alergických projevů.

Pro prevenci komplikací by příbuzní a zdravotnický personál měli projevovat sympatie a maximální citlivost. Neměli byste je kupovat pacientovi ani žádat o jejich jmenování do jiného odborníka, s výjimkou psychiatra. Nadměrný příjem může „rozmazat“ obraz základního onemocnění, nasměrovat lékaře na falešnou cestu léčby. Je také nezbytné, aby pacienti učinili pravidlo.

Méně časté, ale přesto důležité kontraindikace chemoterapie a radiační terapie jsou komorbidity, zejména v akutním stadiu. Samozřejmě nemluvíme o chronické bronchitidě, rinitidě nebo pyelonefritidě. Hematologická onemocnění, jako je chronická leukémie, trombocytopenie nebo hemofilie, berou lví podíl. Během ozáření se počet krevních destiček a počet leukocytů snižuje.

Obecně platí, že většina pacientů nemá významné kontraindikace chemoterapie a radiační terapie.

Průměrná délka života jaterních metastáz

Primární rakovina jater je opravdu vzácná - méně než 10%. V 90% případů je rakovina jater metastatická z jiných orgánů. Výjimkou jsou africké země, kde vysoký podíl primární rakoviny jater je způsoben hepatitidou a jinými infekcemi. Je charakteristické, že u mužů se rakovina jater vyvíjí 2krát častěji než ženy.

Lokalizace metastáz z různých orgánů, játra zaujímá první místo. To se děje v důsledku hojného krevního oběhu v těle, velkého počtu úzkých kapilár, kde se usazují rakovinné buňky.

Metastázy v játrech významně snižují délku života, takže má smysl hovořit o metastázách jater podrobněji.

Symptomy a první známky metastáz v játrech

Velkým problémem je, že rakovina jater je často detekována v pozdějších stadiích onemocnění. Pacienti hledají v průměru 3 měsíce po objevení prvních příznaků onemocnění.

Hlavní stížnosti (75%) jsou následující:

Takové známky jsou méně často uváděny:

  slabost, únava, letargie; žloutenka; vysoká horečka; zvýšení velikosti břicha; průjem; nevolnost nebo zvracení; krvácení z nosu; rozvoje edému.

Objektivním znakem onemocnění jater je jeho zvýšení (hepatomegalie). Dolní hranice jater je snížena o 5-10 cm, horní - stoupá na úroveň čtvrtého žebra. Při palpaci je játra tvrdá, hustá, cítí se jako kámen, obvykle s hladkým povrchem a ostrým náběžným okrajem. Nádory často stlačují větve portální žíly, proto se vyvíjí portální hypertenze, slezina se zvyšuje, někdy se žíly jícnu rozšiřují.

Bolest v pravém hypochondriu je způsobena rychlým zvětšením jater a roztažením tobolky orgánových glissonů, po které prochází mnoho nervů. Zpočátku je bolest periodická, objevuje se při chůzi, fyzické námaze. Později se stává konstantní střední intenzitou. V pravém hypochondriu se nezdá, že by pociťoval pocit, že je těžký.

Žloutenka je zaznamenána v 50% případů, ale obvykle tento příznak není výrazný. Příčinou mechanického poranění jater je zvýšení nádoru a protože játrové paprsky se nemohou protáhnout, jsou odtrženy od stresu. Žloutenka však není kritériem pro posouzení stavu orgánu.

Ascites (abdominální dropsy) nastane kvůli tlaku na portální žíle, který je zvětšen v játrech. Vzhledem ke zvýšení tlaku v břišních žilách část krevní plazmy prosakuje cévní stěnou do břišní dutiny. Krevní a rakovinné buňky, zatímco zůstávají v krevním řečišti.

U většiny pacientů teplota stoupá, ale stížnosti na hypertermii se ne vždy ukazují. K tomu dochází z důvodu mírného zvýšení teploty - pouze 0,5-1 ° C. Teplota stoupá v důsledku porušení čistící funkce jater a intoxikace těla.

Co je nebezpečné v přítomnosti metastáz v játrech?

Játra jsou tělem rafinérie, krev je filtrována skrz ni a produkt rozkladu bílkovin, čpavku, je zde dezinfikován. Játra produkují mnoho vitamínů, albuminu a globulinů, je to v tom, že vzniká glukóza - hlavní zdroj energie pro člověka. Nakonec játra produkují žluč, důležitý enzym trávení potravy. Bez jater člověk nepřežije ani několik minut.

Hlavní problém metastáz spočívá v tom, že chirurgický způsob léčby a chemoterapie jsou neúčinné. Chemoterapie není účinná, protože játra provádějí čistící a dezinfekční funkce.

Chirurgické léčebné metody mají větší účinek, ale operace se provádějí pouze v přítomnosti jednotlivých nádorů. Pokud je postižena celá játra, je zpochybněna účelnost zásahu.

To vše vede ke skutečnosti, že rakovina jater často končí smrtí.

Co je třeba zkoumat?

Všechna vyšetření jsou naplánována na konzultaci se svým lékařem. Konzultace budou muset projít několika (s vedoucím oddělení, terapeutem atd.).

Jelikož játra postižená metastázami mění svou konzistenci, je nutné provést ultrazvukové vyšetření. Nejedná se o nejinformativnější výzkumnou metodu, ale je to předepsáno první kvůli nízké traumatu.

Radioaktivní jod nebo zlato se používá jako markery. Radioaktivní prvek nesou červené krvinky. Povaha jejich pohybu a odchylky od normy umožňují i ​​metastázování, které se neprojevilo.

Je nutné použít, protože metoda umožňuje získat vrstvený obraz jater. Na základě zobrazování magnetickou rezonancí můžete vytvořit 3D portrét jater. Pro zlepšení účinku osoby může vstupovat radioizotopy.

V závažných případech je laparoskopie prováděna biopsií nádoru nebo angiografickým vyšetřením. Pokud to neposkytuje přesné informace o stavu jater, je předepsána diagnostická laparotomie.

Jaké testy budou muset projít?

Pacient musí projít sérií testů, které poskytnou podrobné informace o stavu jater:

  kompletní krevní obraz; analýza moči; Wassermanova reakce; detekce protilátek proti HIV; definice australského antigenu; detekce replikace viru hepatitidy; protilátková odpověď na hepatitidu všech typů; výzkum moči podle Zimnitského metody; biochemická analýza krve na bilirubin, protein, poměr A / G, ALT, AST, draslík, sodík, kreatinin, močovina, alfa-amyláza, alkalická fosfatáza; testování cukru v krvi; biochemická koagulografie; histologické vyšetření jaterní punkce; měření nádorových markerů krve.

Kromě toho se stanoví krevní skupina a Rh faktor. Kompletní krevní obraz se odebírá nejméně 5krát - před, během léčby, po léčbě. Kromě toho se provádí všeobecná analýza jednou týdně během chemoterapie. Rovněž se provádí 3-krát všeobecný test moči (před, během, po léčbě).

Proveditelnost léčby

I přes zdánlivou beznadějnost je výhodnost léčby. Pětiletá míra přežití je poměrně nízká - pouze asi 5-10% a většina pacientů nežije rok.

V praxi však míra přežití vypadá jako nálevka, v prvním roce žije 10% mužů a 15% žen, ale po prvním roce je míra přežití již 50%. Do 5 let žije 5% mužů a 7% žen.

Pokud pacient přežije v prvním roce, pak jeho šance na život 5 let po onemocnění výrazně vzrostou. Samozřejmě, že šance závisí nejen na šanci, ale také na stavu organismu, věku, postoje osoby k léčbě, stejně jako na jeho finančních prostředcích.

Nejlepší léčba metastáz v játrech

Jedinou skutečně optimální léčbou je operace. Radiační terapie primárního karcinomu a metastáz není prováděna. Chemoterapie jako nezávislá metoda léčby se nepoužívá, používá se pouze po chirurgické léčbě.

Chirurgický zákrok na játrech je komplikovaný postup, protože vzhledem k hojnému zásobování krví musí být velmi pečlivě prováděna hemostáza. Játra mají naopak velkou regenerační schopnost, která pomáhá v pooperačním období.

K léčbě rakoviny jater se používají následující operace:

  atypická ekonomická resekce jater; resekce segmentu jater; bisegmentální resekce; segmentektomie; hemihepatektomie; pokročilá hemihepatektomie; hepatogastropancreatoduodenální resekce; transplantaci jater.

Jaké faktory ovlivňují délku života v jaterních metastázách?

Životnost ovlivňují následující faktory:

  stadium rakoviny; umístění nádoru; množství škody na těle; závažnost patologie; imunita pacienta; včasné odhalení patologie; metody terapie, jejich účinnost; přítomnost průvodních onemocnění; emocionální stabilita, psychika pacienta.

Primárním účinkem je přítomnost doprovodných metastáz. Protože rakovina jater je metastatické onemocnění, tumory lze nalézt v plicích, mozku a dalších orgánech. Navíc sexuální věk a věk pacienta ovlivňují délku života.

Míra přežití žen je vyšší než u mužů. Do prvního roku po diagnóze umírá pouze 10–13% mužů a 13–17% žen. Až 3 roky žije 6-9% mužů a 10-14% žen. A až 5 let - 4,5-7% mužů a 10-13% žen.

Ve fázi 1 je roční míra přežití žen okolo 80% a pětiletá je přibližně 50%, ve stadiu 2 - 20%, resp. 17%, ve stadiu 3 - 21% a 13%, ve stadiu 4 - 18% a 16%. U mužů je míra přežití o něco nižší. Ve stadiu 2 - 15% a 11%, ve stadiu 3 - 11% a 5%, ve stadiu 4 - 9% a 5%.

Přežití nezávisí tolik na věku. Roční míra přežití osob ve věku 40–49 let je 20–25%, pro osoby ve věku 50–69 let - 10–16% a pro osoby starší 70 let - 13–14%.

Jak dlouho tito pacienti žijí a jak prodloužit život?

Průměrná délka života s diagnózou je 12-18 měsíců. Mělo by se však chápat, že průměrné statistiky pro konkrétní případ mají z několika důvodů málo užitečných informací:

Někteří lidé žijí ne více než několik měsíců nebo dokonce týdnů, zatímco jiní po léčbě žijí mnoho let. Pravděpodobnost přežití nemá šanci. Životnost závisí zcela na rozsahu léze, schopnosti chirurga, věku a pohlaví pacienta, jeho psychickém stavu. Protože rakovina jater má obvykle metastatický charakter, lokalizace primárního nádoru má velký účinek. Statistiky se sbírají za uplynulé období, někdy po statistice 10-15 let, což je pro medicínu velmi dlouhá doba. Díky novým lékům a zdravotnickému vybavení můžete žít déle.

Bez léčby pacienti žijí v průměru asi šest měsíců. Díky účinné léčbě, stravě nalačno se životnost prodlužuje na jeden nebo jeden a půl roku. Například úspěšná operace zvyšuje pětileté přežití až o 30-40%.

Ačkoli chemoterapie přímo pro léčbu metastáz v játrech není prováděna, ale nemůže být opuštěna, protože je nutné odstranit počáteční zdroj nádorových buněk. Chemoterapie tak ovlivňuje přežití a prodlužuje ji o 1-2 roky.

Kromě léčby léčba metastáz ovlivňuje přežití. Pokud se po ošetření odstraní primární zaměření rakovinných buněk spolu s metastázami v játrech, pak má člověk mnoho šancí žít 5 let nebo déle. S rozvojem relapsu jsou šance na přežití velmi malé.

Šance zvýší některé populární recepty:

25 g hemlocku naplněné 500 ml 40% vodky. Je třeba trvat 40 dní na místě bez světla. Pravidelně je třeba třepat tinkturu. Po uplynutí této doby se médium přefiltruje a vypije podle následujícího schématu: první den - pokles, pak 2, později 3 a tak dále na 40 kapek. Rozpustí se ve 100 g vody. V termosku nalijte 0,5 litru horké (ne vařící!) Vody. Tam jde lžíce květin brambor. Je třeba trvat do 4-5 hodin. Pak musíte napít a vypít 100 ml 3x denně. Skladujte tinkturu by neměla být v termosce, ale na chladném místě. Otřete hlavu lastury a nalijte 500 ml 70% alkoholu. Musíte trvat během dne, pak kmen a vzít 25 ml jednou denně v týdnu, a poté - 50 ml denně po dobu 20 dnů.

Existuje několik výživových pokynů pro rakovinu jater:

  červené ovoce a zelenina, zejména granátová jablka, borůvky; zelený čaj; bobule: malina, jahoda, jahoda.

Je zakázáno používat tyto produkty:

  Masné a tučné potraviny; houby; fazole, hrášek, jiné luštěniny; Cukrovinky; Konzervy; čokoláda a kakao; Pekařské výrobky; nakládané, solené, nakládané okurky a zelí; tučné mléko; smažené v oleji a uzených výrobcích.

Jak můžete vidět, jaterní metastázy, i když zkracují délku života, nejsou větou. Má smysl bojovat. Proto je nutné především normalizovat vlastní výživu, aby se játra "vyložila". Také musíte použít všechny možné moderní metody léčby. Pokud nezoufnete a neuděláte vše, co potřebujete, můžete žít mnoho let. Hodně štěstí a být zdravý!

Chemoterapeutická léčba jaterních metastáz

Nabízíme Vám, abyste si přečetli článek na téma "Léčba chemoterapie jaterních metastáz" na našem webu věnovaném léčbě jater.

Metastatická rakovina jater je jednou z nejzávažnějších onkologických onemocnění - po dlouhou dobu se věřilo, že přítomnost metastáz v játrech je nutně fatální. V současné době se situace poněkud změnila: moderní medicína může nabídnout účinné metody proti některým typům metastatického karcinomu. Volba konkrétní metody léčby závisí na velikosti metastatických uzlů a jejich počtu.

S velkým počtem rozvinutých metastáz je hlavní metodou léčby chemoterapie. Lékařské léky mohou být pacientovi podávány intravenózně (přes žíly paže) nebo přímo přes krevní cévu do orgánu postiženého metastázami. V některých případech může být nezbytné provést embolizaci - zastavení toku krve do maligního novotvaru zavedením speciálního gelu do jaterní tepny.

Navzdory úspěchům moderní onkologie není metastatická rakovina jater vždy léčitelná. Proto je velmi důležité pochopit cíl léčby: dojde k úplnému vyléčení patologie, prodloužení života pacienta nebo zmírnění pozorovaných symptomů. Rovněž je třeba vzít v úvahu, že v některých případech může stejný postup sledovat všechny výše uvedené cíle.

Mezi mnoha pacienty existuje všeobecný názor: „Je-li rakovina nevyléčitelná, pak se nedá nic udělat“ - pacienti při této myšlence přestali s jakoukoli léčbou. Nicméně téměř vždy existuje možnost provádět nápravná opatření, která pomohou kontrolovat symptomy a zlepšit kvalitu života pacienta - například zmírněním bolesti, zvracením a zácpou.

Metody zpracování

Moderní medicína nabízí následující léčbu metastatického karcinomu jater:

Chirurgická excize nádoru

Tento způsob léčby se obvykle aplikuje, pokud existuje jediná metastáza nebo jsou všechny metastázy lokalizovány v jedné oblasti jater. Ve většině případů se chirurgická léčba sekundárního karcinomu jater nepoužívá jako jediný typ terapie, pokud má pacient několik malých metastáz, operace může být doplňkem k jiným léčebným metodám. Existují situace, kdy je vhodné použít chirurgický zákrok jako nezávislý způsob léčby, avšak extrémně vzácně.

Chirurgický zákrok ke zmírnění symptomů za účelem zlepšení kvality života pacienta

Pokud se rakovina rozšířila příliš daleko, aby mohla být úplně vyléčena, může být nutný chirurgický zákrok, aby se zmírnily symptomatické projevy onemocnění. Například v některých případech mohou nádory zablokovat střeva, což vede ke vzniku velmi bolestivých pocitů. V takové situaci může chirurg najít způsob, jak obnovit funkci střev přes operaci. V některých případech se provádějí jednoduché operace, během nichž se injikují určité lékařské přípravky nebo se instalují zkumavky pro krmení.

Chirurgický zákrok k zastavení krvácení

Provádění takového chirurgického zákroku je indikováno v případě závažného krvácení ze žil jícnu. V tomto případě závisí odpověď na otázku proveditelnosti chirurgického zákroku na celkovém stavu pacienta.

Chemoterapie

Metoda zahrnuje použití léků, které zabíjejí maligní buňky. Takové léky se zpravidla podávají pacientovi intravenózně nebo jím užívají ve formě tablet orálním způsobem. Poté, co lék vstoupí do krevního oběhu, rychle se rozšíří po celém těle - to činí chemoterapii optimální metodou pro léčbu rakoviny s rozsáhlými metastázami. S metastatickým karcinomem jater není systémová chemoterapie tak účinná jako u primárního karcinomu, nicméně tato léčba může pomoci zmírnit symptomy a výrazně prodloužit život.

Úspěch chemoterapie v léčbě pacientů se sekundárním karcinomem jater přímo závisí na tom, jak dobře lze primární rakovinu léčit vybranými léky. Pokud některá léčiva působí na primární neoplasmus účinněji než jiné léky, bude stejný obraz probíhat v případě metastáz.

Pozoruhodná je také moderní metoda chemoembolizace - v tomto případě jsou chemoterapeutika aplikována přímo do tepny, která dodává krev do jater. Tento přístup umožňuje pracovat s vyššími dávkami léků přímo na nádoru, což snižuje závažnost vedlejších účinků léčby.

Radiofrekvenční ablace

Radiofrekvenční ablace je nejpoužívanějším typem lokální hypertermie na základě využití vysokoenergetických rádiových vln. Do novotvaru se umístí jehla podobná jehlu na krátkou dobu (obvykle 10-15 minut) - sonda se umístí pomocí ultrazvuku nebo CT. Tato sonda produkuje vysokofrekvenční proudy, které vytvářejí teplo a způsobují destrukci maligních buněk.

Radiofrekvenční ablace může být léčbou recidivujícího nádoru, náchylného k rychlému růstu novotvaru, nebo může být použita jako konečný způsob léčby. Tato technika může být také použita v kombinaci s jakoukoliv jinou metodou léčby metastatického karcinomu jater: chirurgie, chemoterapie, radioterapie, alkoholismu, terapie tepnovou infuzí nebo chemoembolizace.

Kryochirurgie

Kryochirurgie je léčebná technika, která umožňuje účinně odstranit metastatická ložiska s minimální invazí. Typicky se tato metoda používá u primárního karcinomu jater (zvláště často v případech, kdy chirurgický zákrok z nějakého důvodu není možný), ale v některých situacích se tato metoda používá k léčbě metastatického karcinomu. V tomto případě předchází kryochirurgická léčba chemoterapie a / nebo radiační terapie.

Podstatou kryochirurgie je zmrazení nádoru, což vede ke smrti nádorových buněk. Ultralow teplota je vytvořena pomocí tenké sondy, která je vložena chirurgicky.

Psychologické aspekty léčby

Je důležité si uvědomit, že vzhledem k tomu, že v současné době nejsou všechny typy metastatického karcinomu jater přístupné k léčbě, může pacient nevyhnutelně pociťovat psychické a sociální problémy, které mohou významně narušit kvalitu života pacienta. Vzrušení a úzkost mohou způsobit dušnost, bušení srdce, depresi a další komplikace. V některých případech je situace zhoršena skutečností, že rodinní příslušníci pacienta trpí podobnou úzkostí, čímž zhoršují stav pacienta.

S cílem vyrovnat se s úzkostí lékaři doporučují:

 • Vyhledejte pomoc kvalifikovaného odborníka - to platí zejména v případě, že alarm dlouho nezmizí;
 • Chcete-li požádat o pomoc rodinné příslušníky - někdy, abyste se cítili lépe, stačí mluvit o svých obavách;
 • Provádíme relaxační cvičení - zejména dechová cvičení;
 • Používejte antidepresiva (pokud jiné metody nepomáhají).

Je to naděje a schopnost psychologicky čelit nemoci, které jsou faktory, které mohou zvýšit účinnost léčby a pomoci pacientovi zlepšit jeho vlastní stav.

Pomohl materiál?

Celkový počet pacientů s jaterními metastázami je přibližně třetina z celkového počtu pacientů se zhoubnými nádory.
V Rusku je každoročně detekováno asi 450 tisíc nových pacientů s rakovinou.
Významná část z nich již má jaterní metastázy, u jiných pacientů mohou být detekovány jaterní metastázy v různých časech po stanovení diagnózy rakoviny.

Počet všech pacientů s metastázami v játrech v Rusku je více než 100 tisíc, což je desetinásobek počtu všech pacientů s primárními nádory jater a intrahepatických žlučových cest.

Metastázy jater jsou nejčastěji pozorovány u pacientů s primárním nádorem tlustého střeva, plic, žaludku, slinivky břišní a mléčné žlázy. Rakovina žlučových cest, jícnu, vaječníků, prostaty, ledvin a melanomu méně často postihuje játra.

Nejčastěji jaterní metastázy opakují strukturu primárních nádorů. V některých případech se však metastázy liší od primárních nádorů podle stupně diferenciace (zrání) nádorových buněk, což ztěžuje stanovení příslušnosti primárního nádoru.

Metastatické tumory jater jsou zřídka pozorovány u pacientů s cirhózou jater. To lze vysvětlit špatnými podmínkami pro fixaci a reprodukci nádorových buněk v orgánu modifikovaném jizvou.

Metastatická rakovina jater je obvykle charakterizována rychlou progresí a nedostatkem specifických laboratorních a klinických příznaků.

Zvýšená slabost (36%), ztráta chuti k jídlu, ztráta hmotnosti (18%), neintenzivní tlakové bolesti (72%) v žaludku, zvýšení velikosti jater (22%), periodický nárůst teploty (20%) - znamenají významné poškození jater, v procesu obou částí těla.

Všichni pacienti s jaterními metastázami jsou rozděleni do dvou skupin bez ohledu na zdroje metastáz:

 • pacienti s jedinými metastázami v játrech;
 • pacientů s mnohočetnými jaterními metastázami.

(Více než tři metastázy jsou považovány za násobné).

U pacientů s jednotlivými metastázami se příznaky onemocnění podobají projevům primární rakoviny jater (zvětšená játra a tupá bolest v pravé hypochondriu s menšími velikostmi nádorů).

U pacientů s mnohočetnými metastázami jsou lokální a obecné symptomy výraznější a vyznačují se zvýšeným selháním jater a komplikacemi, jako je obstrukční žloutenka.

Někteří pacienti mají otok dolních končetin a křečové žíly přední stěny břicha v důsledku stlačení dolní duté žíly. U 30% pacientů je v době diagnózy ascites (hromadění tekutiny v břiše) v důsledku peritoneálního poškození.

Pravidelné pozorování a vyšetření pacientů, kteří podstoupili léčbu zhoubného nádoru, umožňuje relativně včasné odhalení metastáz v játrech a provedení vhodné léčby. Prognóza (výsledek) onemocnění je lepší v případě detekce metastáz v játrech po skončení primární léčby nádorových onemocnění na různých místech ve srovnání s pacienty, kteří měli metastázy zjištěné v době diagnózy primárního nádoru.

Studium imunochemických nádorových markerů (alfa-fetoprotein - AFP, rakovinový embryonální antigen - CEA, lidský choriový gonadotropin - CG, prostatický specifický antigen - PSA, atd.) Umožňuje specifikovat lokalizaci primárního nádoru.

Mezi hlavní biochemické markery jaterních metastatických lézí patří: alkalická fosfatáza - alkalická fosfatáza, transaminázy, laktátdehydrogenáza (LDH) atd.

Ultrazvukové vyšetření (ultrazvuk) umožňuje řešit většinu diagnostických úkolů: velikost metastáz, jejich spojení s velkými cévami a játrovými kanály. Použití ultrazvuku během operace umožňuje identifikovat další nádorová ložiska v játrech a pomáhá při použití metod lokální expozice metastázám.

Rentgenová počítačová tomografie (CT) a zobrazení magnetickou rezonancí (MRI) není obvykle účinnější než ultrazvuk, ale může poskytnout další užitečné informace, zejména při rozhodování o chirurgické léčbě jaterních metastáz.

Punkční biopsie (odebrání kousku tkáně) jater je indikována v případech, kdy je pochybnost o povaze lézí v játrech.

Angiografie (kontrastní studie krevních cév) jater se doporučuje pro dobře dodané krevní metastázy a může pomoci při objasnění lokalizace nádorových ložisek a jejich původu.

Komplexní vyšetření nám umožňuje řešit řadu otázek souvisejících s primárním nádorem a stanovit léčebný plán pro metastatické poškození jater.

Léčba a prognóza (výsledek)

Léčba pacientů s jaterními metastázami má znaky odlišné od léčby pacientů s primárními maligními tumory jater a intrahepatických žlučových cest.

Vzhledem k biologickým rysům karcinomu tlustého střeva a jeho metastázám jsou pacienti této skupiny s metastázami v játrech rozděleni do samostatné skupiny.

Při chirurgické léčbě metastáz karcinomu tlustého střeva se přikládá velký význam prognostickým faktorům, což umožňuje posoudit výsledek onemocnění.

Mezi tyto faktory patří:

 • povaha růstu nádoru (infiltrační nebo ne),
 • přítomnost vláknité kapsle
 • infiltrace lymfocytů kolem metastáz,
 • poškození jaterních jater,
 • růst metastatického nádoru v orgánech a strukturách obklopujících játra,
 • počet metastáz v játrech,
 • poškození jednoho nebo dvou laloků jater,
 • velikost metastáz a mnoho dalších faktorů.

Pětileté přežití pacientů s metastázami rakoviny jater po částečném odstranění jater je 25-35%. V případě zpočátku neoperovatelných (neodstranitelných) metastáz karcinomu tlustého střeva v játrech lze provést systémovou (intravenózní) a regionální (prostřednictvím jaterních jater) chemoterapii. Po této léčbě navíc operaci zvládne 15% pacientů.

V prvních dvou letech se u 40–60% operovaných pacientů může rozvinout relaps (návratnost) onemocnění v játrech. Do konce třetího roku zůstává přibližně 30% operovaných pacientů bez relapsu.

Mezi lokální způsoby léčby metastáz karcinomu tlustého střeva v játrech patří: radiofrekvenční termodestruktura (destrukce tumoru vysokými teplotami), kryodestrukce (destrukce metastáz při nízkých teplotách), zavedení ethanolu do nádorových uzlin apod.

Pro systémovou chemoterapii u pacientů s metastatickým karcinomem tlustého střeva se používají různé protinádorové léky a jejich kombinace: fluorouracil, tegafur, kapecitabin, irinotekan, oscaliplatin, raltitrexed. Účinek chemoterapie je pozorován u 14-50% pacientů.

Kombinovaná (kombinovaná) léčba pacientů s metastatickým karcinomem tlustého střeva do jater dává nejlepší dlouhodobé výsledky.

Léčba metastáz jiných nádorů do jater

Přežití pacientů během chirurgické léčby nezávisí na načasování detekce metastáz po odstranění primárního nádoru, objemu chirurgických zákroků, velikosti a počtu metastáz. Dlouhodobé přežití je lepší po resekci jater než při chemoterapii. Nezbytnou podmínkou resekce jater u metastáz je úplné odstranění primárního nádoru. Kryodestrukce, mikrovlnná hypertermická koagulace, intratumorální injekce ethanolu, kyselina octová, ultrazvuková fokální, laserová, radiofrekvenční termální destrukce jaterních metastáz v kombinaci s lokální nebo systémovou chemoterapií a resekce jater jsou paliativní povahy a jejich cílem je zvýšit životnost. Všechny tyto způsoby léčby se vyznačují uspokojivou snášenlivostí pacientů.

U pacientů s chemosenzitivními metastázami v játrech (rakovina prsu, rakovina varlat, rakovina vaječníků) je optimální použít chirurgický zákrok s předchozí chemoterapií a možnou chemoterapii po operaci pro izolované poškození jater.

Další možností léčby může být operace v kombinaci s lokální expozicí (radiofrekvenční tepelná destrukce, kryodestrukce, zavedení ethanolu do nádoru atd.).

Další léčbou jaterních metastáz je resekce jater v kombinaci s intravaskulární chemoterapií.

Jaterní metastázy - chemoterapie a dieta. Kolik žije s metastázami v játrech

Játra jsou silným detoxikačním tělem. Je vyživován systémem krve a portální žíly. Jedná se o nejdůležitější systém, který absorbuje žilní krev, která pochází z trávicích orgánů a přenáší ji do jater. V souvislosti s tím existuje úzký vztah mezi funkcí jater a trávením.

Játra jsou silným detoxikačním tělem. Je vyživován systémem krve a portální žíly. Jedná se o nejdůležitější systém, který absorbuje žilní krev, která pochází z trávicích orgánů a přenáší ji do jater. V souvislosti s tím existuje úzký vztah mezi funkcí jater a trávením. Je-li v tomto komplexním systému postižen jeden orgán, sousední orgány nevyhnutelně trpí. V závislosti na stadiu vývoje rakoviny, celkového zdravotního stavu pacienta a stavu jater je možné stanovit další prognózu jaterních metastáz.

Větší složitost časné diagnózy rakoviny je ta, že tyto procesy se nemusí projevit po dlouhou dobu. Onkologie se často vyskytuje v 70% případů pouze v okamžiku, kdy rakovinné buňky již udeřily velkou část orgánu a dotkly se cév. Pouze ve velmi vzácných případech se lékařům podaří odhalit nemoc, zastavit nebo dokonce zvrátit proces pomocí moderních technik. Ale i v takových případech mohou mít důsledky některé komplikace.

Metastatická rakovina je zpravidla prvním jasným znakem procesu rakoviny v trávicím systému. Počet metastáz závisí na stupni poškození orgánů v místě rakoviny a na vývoji samotného onemocnění. Odstranění všech více metastáz ve stejnou dobu není možné, protože v tomto případě osoba zcela ztrácí játra. V tomto ohledu jsou operace prováděny v několika etapách as velkou opatrností. Míra poškození orgánů a počet metastáz v něm přímo ovlivňuje délku života pacienta. Například pacient žije déle než rok v případě detekce onkologie ve slinivce břišní nebo žaludku a v případě metastázy tlustého střeva bude pacient žít až 2 roky.

Příznaky metastáz

Často se příznaky jaterních metastáz zdají být příliš pozdě vzhledem k vysokým regeneračním vlastnostem jater. Až do určitého bodu jsou příznaky vyvíjející se choroby nejasné a nejednoznačné, což zpravidla zasahuje do přesné diagnózy.

Zpočátku existují symptomy poruchy v zažívacím systému, zažívací potíže a nevolnost, které zřídka navrhují metastázy u rakoviny.

V raných fázích se projevují symptomy ascitu, ale ne v plném rozsahu. Tón pleti se nemusí měnit, ale pacient může být narušen bolestí v pravé nebo levé hypochondrii, v závislosti na velikosti jater a místě rakoviny.

V průběhu času se celkový zdravotní stav pacienta zhoršuje, nevolnost, únava, apatie, prudký pokles chuti k jídlu a tělesná hmotnost. V případě rozsáhlé biliární obstrukce se může hlavní příznak metastáz u karcinomu jater výrazně projevit - žloutnutí kůže a očí (žloutenka).

Léčba jaterních metastáz

Účinnost léčby a dlouhověkost přímo závisí na tom, jak daleko tento proces uplynul. Způsoby léčby jsou vybrány výhradně pro každého pacienta individuálně a především přísná dieta s výjimkou alkoholických nápojů a kouření. Vzhledem k neschopnosti filtrovat krev nemocných jater, tyto příčiny eliminují příčiny intoxikace.

Pokud stadium nemoci a stav pacienta dovolí operaci, nejprve se odstraní jednotlivé metastázy a pak se určí resekce orgánu, tj. Odstranění jeho části, ve které se pozoruje akumulace nádorových buněk. Resekce je možná pouze tehdy, je-li možnost oddělit část orgánu a ne mnoho lézí. Účel této operace je přiměřený za předpokladu, že játra si zachovávají své schopnosti a celkovou funkčnost.

V některých případech, kdy operace není možná, se používá ozařování nebo chemoterapie, jejímž úkolem je vstřikování speciálních látek do těla, které ničí rakovinné buňky. Tato léčba není schopna vyléčit pacienta a je zaměřena pouze na snížení intenzity bolesti a zpomalení procesu nekrózy postiženého orgánu.

Také v léčbě metastáz, tam jsou některé tradiční metody medicíny. Někteří z nich mohou nějakou dobu zmírnit stav pacienta, ale dnes může pouze prodloužená životnost poskytnout pouze medicínu založenou na důkazech ve formě záření a chemoterapie.

Pokud jsou podezření na metastázy v játrech, obvykle se provádějí funkční jaterní testy, ale nejčastěji nejsou pro tuto patologii specifické. Časné zvýšení hladiny alkalické fosfatázy, gama-glutamyltranspeptidázy a někdy - ve větší míře než jiné enzymy - LDP, hladiny aminotransferáz se liší. Instrumentální studie jsou poměrně citlivé a specifické. Ultrazvuk je obvykle informativní, ale spirální CT s kontrastem poskytuje více přesných výsledků. MRI je poměrně přesná.

Jaterní biopsie poskytuje definitivní diagnózu a je prováděna v případě nedostatečného obsahu informací jiných studií nebo v případě potřeby histologického ověření (například typu buněk jaterních metastáz) pro volbu metody léčby. Je vhodnější provést biopsii pod kontrolou ultrazvuku nebo CT.

I u velkých jater může být zachována jeho funkce. Komprese relativně malých intrahepatických žlučových cest nemusí být doprovázena žloutenkou. Odtok žluči může být zároveň přes neovlivněné kanály. Zvýšení hladiny bilirubinu v séru nad 2 mg% (34 µmol / l) naznačuje porušení průchodnosti velkých žlučovodů v oblasti brány jater.

Biochemická kritéria pro jaterní metastázy zahrnují zvýšení aktivity alkalické fosfatázy nebo LDH. Možná zvýšení aktivity sérových transamináz. Pokud je koncentrace bilirubinu v séru, stejně jako aktivita alkalické fosfatázy, LDH a transamináz v normálním rozmezí, je pravděpodobnost absence metastáz 98%.

Koncentrace sérového albuminu je normální nebo mírně snížená. Hladina sérových globulinů se může zvýšit, někdy významně. Elektroforéza může odhalit zvýšení alfa2- nebo y-globulinu.

Někteří pacienti v séru detekují karcinoembryonální antigen.

Obsah proteinu je zvýšen v ascitické tekutině, někdy je přítomen karcinoembryonální antigen; Aktivita LDH je třikrát vyšší než aktivita v séru.

Docela často dochází k neutrofilní leukocytóze, někdy se zvyšuje počet leukocytů na 40-50 • 109 / l. Lehká anémie je možná.

Biopsie jater

Diagnostický význam biopsie jater se zvyšuje, když se provádí pod vizuální kontrolou ultrazvukem, CT nebo peritoneoskopií. Nádorová tkáň má charakteristickou bílou barvu a volnou strukturu. Pokud není možné získat kolonu nádorové tkáně, měla by být jakákoliv krevní sraženina nebo detrit vyšetřena na přítomnost nádorových buněk. I když nádorové buňky nemohly být aspirovány, identifikace proliferujících a abnormálních žlučových cest a neutrofilů v edematózních portálních traktech, jakož i fokální dilatace sinusoidů, indikuje přítomnost metastáz v přilehlých oblastech.

Histologické vyšetření léčiv neumožňuje vždy stanovit lokalizaci primárního nádoru, zejména s těžkou anaplasií metastáz. Cytologické vyšetření nasáté tekutiny a otisků preparátů získaných biopsií může poněkud zvýšit diagnostickou hodnotu metody.

Histochemické barvení je zvláště důležité pro cytologické vyšetření a malou velikost získaného vzorku tkáně. Monoklonální protilátky, zejména HEPPARI, které reagují s hepatocyty, ale ne s epitelem žlučových cest a neparenchymálními buňkami jater, nám umožňují rozlišit primární rakovinu jater od metastatických.

Pravděpodobnost detekce metastáz během biopsie jater je vyšší s významnou hmotou tumoru, velkou velikostí jater a přítomností hmatných uzlin.

Průzkum radiografie břicha odhaluje zvýšení velikosti jater. Membrána může být zvednuta a má nerovnoměrné kontury. Zřídka se pozoruje kalcifikace primárního karcinomu nebo hemangiomu a metastáz rakoviny tlustého střeva, prsu, štítné žlázy a průdušek.

RTG hrudníku může odhalit související plicní metastázy.

Studie rentgenového kontrastu horního gastrointestinálního traktu s baryem umožňuje vizualizaci křečových žil jícnu, posunutí žaludku doleva a tuhost menšího zakřivení. Irrigoskopie odhaluje sestup pečeňového úhlu a příčného tračníku.

Skenování obvykle umožňuje identifikovat léze s průměrem větším než 2 cm, je důležité stanovit velikost nádorových uzlin, jejich počet a lokalizaci, což je nezbytné k posouzení možnosti resekce jater a sledování pacienta.

Ultrazvuk je jednoduchá, efektivní diagnostická metoda, která nevyžaduje velké výdaje. Ultrazvukové metastázy vypadají jako echogenní léze. Pro diagnózu jaterních metastáz je zvláště účinný intraoperační ultrazvuk.

U hypertenze mají metastázy formu ložisek s nízkou absorpcí záření. Metastázy z tlustého střeva mají obvykle velké avaskulární centrum s akumulací kontrastního materiálu po celém obvodu ve formě kruhu. Přibližně 29% pacientů, kteří podstoupili resekci tlustého střeva pro rakovinu, má skryté metastázy do jater v CT. Zpožděná akumulace kontrastní látky zvyšuje frekvenci detekce metastáz. CT se také používá s kontrastním jodolipolem.

MRI v režimu T1 je nejlepší metodou pro detekci metastáz karcinomu jater. T2-vážené obrazy odhalují edém přilehlý k ložiskům metastáz tkáně jater.

MRI se zavedením oxidu železitého nebo gadolinia má větší citlivost. Duplexní barevný Dopplerův ultrazvuk odhaluje méně výraznou stagnaci v portální žíle než v jaterní cirhóze a portální hypertenzi.

U pacienta s diagnostikovaným primárním nádorem a podezřelými metastázami jater není obecně možné potvrdit přítomnost metastáz na základě klinických údajů. Možné metastatické poškození jater je indikováno zvýšením sérového bilirubinu, aktivity transaminázy v séru a alkalické fosfatázy. Pro potvrzení diagnózy se provede biopsie jater, provede se skenování a peritoneoskopie.

Další diagnostický problém, který je zpravidla čistě vědeckého zájmu, je neznámá lokalizace primárního nádoru v diagnostikovaném metastatickém poškození jater. Primárním nádorem může být rakovina prsu, rakovina štítné žlázy a rakovina plic. Pozitivní výsledky fekálního okultního krevního testu naznačují lokalizaci nádoru v gastrointestinálním traktu. Instrukce v historii vzdálených kožních nádorů a přítomnost nevi naznačují melanom. Podezřelý karcinom pankreatu určuje potřebu endoskopické retrográdní cholangiopancreatografie. Výsledky biopsie punkcí jater mohou obvykle určit lokalizaci primárního nádoru. Někdy však může biopsie odhalit pouze dlaždicovité, skirózové, válcové nebo anaplastické buňky, ale lokalizace primárního fokusu zůstává neznámá.