Úmrtnost na onemocnění jater v Rusku. Šokující statistiky

Nabízíme Vám, abyste si přečetli článek na téma "Úmrtnost na onemocnění jater v Rusku. Šokující statistické údaje" na našich webových stránkách věnovaných léčbě jater.

Úmrtnost na onemocnění jater v Rusku / 100000 obyvatel romix1cFebruar 8th, 2015

Úmrtnost na cirhózu a jiná onemocnění jater a žlučových cest - onemocnění jater (K70-K76).

Zdroje a zdrojové tabulky lze stáhnout z odkazu: (dokument se otevře v aplikaci Excel nebo Calc).

Úmrtnost na 100 000 podle Rosstata, viz také zde:

Bez přepočtu na 100000 obyvatel a zvlášť u mužů a žen tento ukazatel vypadá takto:

Tento ukazatel je jedním z indikátorů onemocnění (spolu s alkoholickou psychózou a otravou alkoholem), které ukazují problémy s alkoholem ve společnosti a úmrtnostní grafy z vnějších příčin (např. Dopravní nehody nebo vraždy a sebevraždy) a onemocnění kardiovaskulárního systému a úmrtnost.

Onemocnění jater patří mezi hlavní příčiny úmrtnosti. V posledních letech dochází k nárůstu morbidity a mortality u osob v produktivním věku. Vysoká míra úmrtnosti obyvatelstva související s alkoholem podtrhuje význam realizace státního programu zaměřeného na snížení úrovně problémů s alkoholem ve městě a na venkově. Cílem tohoto článku bylo vyvinout pochopení intra- a meziskupinových poměrů u onemocnění jater podle etiologických a nozologických kritérií, definice převažující patologie ve struktuře onemocnění jater, vztahu a vzájemné závislosti jaterních lézí jater.

Neustálé zvyšování výskytu hepatitidy A, B, C na celém světě, nedostatek klesajícího trendu, vysoký stupeň chronicity způsobený výraznou genetickou variabilitou virů a nedostatek vyhlídek na optimistickou prognózu vyžadují, aby byl problém hepatitidy otázkou zásadní lidskosti. V zemích v evropském regionu WHO každoročně eviduje přibližně 100 000 případů hepatitidy A. Onemocnění jater zaujímají významné místo mezi příčinami časného postižení a úmrtnosti. Každý rok onemocní více než 1 milion obyvatel zeměkoule. V posledních letech dochází k nárůstu morbidity a mortality u osob v produktivním věku. Frekvence jaterní cirhózy ve Spojených státech je 3,5%, v Itálii - 9,5%. Na Ukrajině se úmrtnost na cirhózu jater během 10 let zvýšila ze 7,4 na 22,2 na 100 tisíc obyvatel. Prevalence alkoholických, virových a autoimunitních jaterních onemocnění, možnost chronických onemocnění s přechodem na cirhózu a (nebo) hepatocelulární karcinom, velké ekonomické ztráty, které tyto nemoci způsobují - to vše vede k úzké pozornosti lékařů ke studiu etiologie, metod diagnostiky a léčby různých onemocnění. onemocnění jater. WHO staví nemoci způsobené infekcí herpes na druhém místě proti chřipce jako příčina smrti virových infekcí. Více než 70% případů generalizované infekce herpesu postihuje játra, herpetická hepatitida se může vyskytnout také jako nezávislé onemocnění nebo interagovat s jinými viry v různých imunodeficitních stavech. Bylo zjištěno, že hlavními etiologickými faktory ve vývoji patologie jater jsou alkoholické a virové infekce. Četné studie domácích i zahraničních autorů se věnují studiu alkoholických jater, virové hepatitidě a cirhóze jater. Je třeba poznamenat, že patologie jater není vyčerpána alkoholickými, virovými a autoimunitními lézemi - nádory jater, primární i metastatické, mají tendenci stabilně růst.

Na základě statistické analýzy lze konstatovat, že struktuře jaterních lézí v závislosti na etiologickém faktoru a mezi nosologickými skupinami dominuje alkoholická cirhóza jater. Virová cirhóza je méně častá než alkohol. Význam nádorů jater na pozadí alkoholické a virové cirhózy. Onemocnění autoimunitní povahy a nemoci s metabolickými poruchami jsou velmi vzácné. Výrazný podíl herpetické hepatitidy ve struktuře onemocnění jater přitahuje pozornost, což naznačuje rostoucí roli tohoto viru v etiologii různých lidských onemocnění. Získaná data potvrzují vedoucí úlohu alkoholu jako hlavního etiologického faktoru vzniku a vývoje onemocnění jater.

Související zprávy: Onemocnění jater

1. Belova L.A. Biochemie zánětů a vaskulárních lézí. Úloha neutrofilů / Biochemie. -1997. - T.62, vydání 6. - S.659-668.

2. Gichev Yu.P. Moderní problémy environmentální medicíny. Novosibirsk: Nakladatelství sibiřské pobočky Ruské akademie lékařských věd, 1996. - P.5-18.

3. Glantz S. Biomedicínská statistika. Per. z angličtiny - M.: Praktika, 1998. - 459 s.

4. Zemskov V.M., Barsukov A.A., Beznosenko S.A. Studium funkčního stavu lidských fagocytů (metabolismus kyslíku a pohyblivost buněk). M.: In-t Immunology, 1988. - str. 18.

5. Zemskov A.M., Zemskov V.M. Další metody hodnocení imunitního stavu // Klinická laboratorní diagnostika. - 1994. - №3. - str.34.

6. Klebanov G.P., Vladimirov Yu.A. Buněčné mechanismy aktivace a aktivace fagocytů // Pokroky v moderní biologii. - 1999. - T. 119, №5. -C.462-475.

7. Pukhov K.I. Automatizované monitorování funkční aktivity bílých krvinek chemopaminem // V knize: „Molově specifické mechanismy imunitní regulace homeostáz

a problémy matematického modelování “. Krasnojarsk: IF SB AS SSSR, 1990. - P.97-98.

8. Pukhova, Y.P., Solovyova, L.N., Menshikova, T.N. Chemiluminiscenční analýza zákonů upravujících tvorbu mechanismů imunologického stavu dětí během vývoje patologického procesu: systémové studie, postinfekčně-alergické stavy, renální patologie. Krasnojarsk: KNTSSO RAS, 1995.

9. Savchenkov M.F., Lemeshevskaya E.P. Zdravotně-environmentální problémy na Sibiři // Sib. medu časopisu. - 1998. - № 4. - P.34-37.

10. Tutelyan V.A. O problematice korekce nedostatků mikronutrientů s cílem zlepšit výživu a zdraví dětí a dospělých v předvečer třetího tisíciletí // Vaše strava. - 2000. -JVb4. - C.6-7.

11. Khaitov P.M., Pinegin B.V., Istamov Kh.I. Ekologická imunologie. M., 1995.

12. Magrisso M.Y., Aleksandrova M.L., Markova V.I., Bechev B.G., Bochev P.G. Funkční stádia poly-morfonukleárních leukocytů stanovená analýzou chemilumi-nescenl // Luminescence - 2000: 15: 143-151.

Praktické případy

O TUUL N.. DOLGORSUREN H „DUMZHNN c. C. -UDK 616.36-004-036.8

ANALÝZA STATISTICKÝCH ÚDAJŮ O MORBIDITĚ ŽIVÉ KIRROZÓZY, JEJICH KOMPLIKACÍ A LETALITY

I. Tuul, C. Dolgorsuren, C. Dazhin.

(Mongolsko, Centrální republikánská klinická nemocnice - hlavní lékař, MUDr. Prof. Muhar, mongolská státní lékařská univerzita, rektor - prof., Dms C. Lhagvasuren, oddělení gastroenterologie, hlava - G. Enhdolgor

Shrnutí V Mongolsku nejsou žádné údaje spojené s jaterní cirhózou. Článek shrnuje statistické údaje pacientů hospitalizovaných za posledních 10 let v laboratoři budování hepatogů Centrální republikánské klinické nemocnice (CDCH). Podle statistik mongolské vlády je incidence jaterní cirhózy 0,4% a zákonnost 2,1%. Za posledních 10 let bylo v gastroenterologickém oddělení Ústřední klinické nemocnice diagnostikováno 831 pacientů s cirhózou jater, z toho 78 (52,3%) zemřelo.

Důsledkem chronické hepatitidy je cirhóza jater. Předpokládá se, že cirhóza je vzácná. Podle pitev byla však cirhóza jater zjištěna v bývalém Sovětském svazu v 1% případů, v západní Evropě a Americe - od 3% do 8,6%. V evropských zemích, například v Itálii, Francii, Španělsku a Portugalsku, kde používají a vyrábějí víno tradičními metodami, je výskyt cirhózy jater také poměrně vysoký. Pacienti s tímto onemocněním jsou z hlediska průměrné hospitalizace na 24. místě.

nemocnosti Ve stejné době, ego osoby ve věku 2060 le. Podle ruských výzkumníků v období 1980-1990. Procento úmrtnosti na cirhózu se snížilo, u nás je výskyt chronické virové hepatitidy a cirhózy jater poměrně častý. U pacientů s onemocněním trávicího traktu je pozorována zejména mortalita. Problém prodlužování přežití pacientů s cirhózou jater se stává naléhavou.

Cílem této práce bylo zhodnotit incidenci jaterní cirhózy inpatientem

právní odvolání a jeho příčiny zákonnosti, jakož i provedení retrospektivní analýzy státních statistických ukazatelů výskytu a úmrtnosti tohoto onemocnění za posledních 10 let.

Materiály a metody Výskyt a mortalita pacientů s cirhózou jater byla studována na podkladech státních statistických zpráv za roky 1992-2001. Dále byly retrospektivně ošetřeny případy z 845 pacientů s cirhózou, kteří byli v nemocnici v témže letech na gastroenterologickém oddělení Ústřední klinické nemocnice, s přihlédnutím k případům nemocnosti, věku, pohlaví, typů komplikací, příčin smrti.

Výsledky a diskuse Ze všech 88 6400 pacientů zaznamenaných v letech 1992 až 2001 vládními statistikami bylo 3 613 (0,4%) s jaterní cirhózou.

Počet případů jaterní cirhózy (z hlediska státní statistiky)

Obecný výskyt cirhózy jater Pacienti s cirhózou jater

1992 936293 4739 0,51

1993 889014 3179 0,36

1994 874139 3353 0,38

1995 949633 3850 0,41

1996 801895 4368 0,54 2204 50,5 2164 49,5

1997 852903 2524 0,30 1411 55,9 1113 44,1

1998 857067 2649 0,31 1480 55,9 1169 44,1

1999 826858 3202 0,39 1678 52,4 1524 47,6

2000 883636 4005 0,45 2027 50,6 1978 49,4

2001 992558 4261 0,43 2154 50,6 2107 49,4

Celkem 886400 3613 0,41 1826 52,1 1676 47,9

Výskyt cirhózy jater zaznamenaný ve státních statistických zprávách (Tabulka 1) ukazuje, že se stejnou četností jako u žen, háčků a mužů.

Podle vládních statistik bylo zjištěno, že za pouhých 10 let bylo 153940 úmrtí z různých patologických stavů. Počet úmrtí na komplikace cirhózy byl 328 (2,1%). Nebyly zjištěny žádné významné rozdíly ve výskytu úmrtí na cirhózu u žen a mužů (Tabulka 2).

Z 9603 pacientů, kteří podstoupili hospitalizaci v gastroenterologickém oddělení Centrální klinické nemocnice posledních 10 let, bylo 831 (8,7%) diagnostikováno jaterní cirhózou (Tabulka 3).

Z 831 pacientů bylo ve stadiu dekompenzace diagnostikováno 425 (51,1%) pacientů s cirhózou. Ascites byl diagnostikován od 425 - u 174 (40,9)%, krvácení z dilatačních ezofageálních a křečových žil bylo pozorováno u 117 (27,5%).

Pacienti s cirhózou ve stadiu kompenzace a subkompenzace byli 406 (48,9%).

Počet úmrtí na cirhózu podle státních statistických zpráv

Obecná odealita Frekvence v cirhóze jater až po strepání Pacienti s cirhózou

1992 17421 354 2,0 ​​180 50,8 174 49,2

1993 16839 412 2,4 205 49,8 207 50,2

1994 15000 389 2,6 197 50,6 192 49,2

1995 16186 448 2,8 229 51,1 219 48,9

1996 15113 187 1.2 87 46.5 100 53.5

1997 15020 250 1,7 129 51,6 121 48,4

1998 14573 294 2,0 ​​144 49,0 150 51,0

1999 14996,298 2,0 160 53,7 138 46

2000 14237 309 2,2 180 58,7 129 41,7

2001 14555 336 2,3 179 53,3 157 46,7

Celkem 153940 3277 2,1 1690 51,6 1587 48,4

Tabulka 3. Počet pacientů s cirhózou jater distribuovaných ve fázích procesu (data CDCC)

Koupit Sofosbuvir a Daclatasvir

Statistiky onemocnění jater v Rusku

Statistiky hepatitidy

V našem století se virová hepatitida A změnila v epidemii (epidemie je masivní šíření infekčního onemocnění člověka v lokalitě, zemi, mnohem vyšší než normální výskyt). To může být způsobeno poklesem celkové ochranné (imunitní) úrovně lidskosti, nerušeným pohybem lidí do všech částí Země, množstvím obchodních vazeb mezi státy s odlišným statusem socioekonomického rozvoje a rozšířením stravování (mimo domov), což je důležitým faktorem výskytu hepatitidy a pro Rusko za posledních 5 let.

Asi 2 miliardy lidí měly akutní virovou hepatitidu. Ministerstvo zdravotnictví Ruska popisuje epidemickou situaci v zemi pro virovou hepatitidu A jako velmi nepříznivou. Po dlouhém klidu v loňském roce vzrostl počet pacientů s hepatitidou A o 84%. Hlavním faktorem nemocí je nízká kvalita pitné vody a v nejbližší době nejspíše nedojde ke zlepšení.

Ministerstvo zdravotnictví je ještě více znepokojeno stavem virové hepatitidy B a C, které jsou přenášeny krví během gynekologických, urologických a dalších vyšetření a procedur, jakož i pohlavním stykem. Tyto nemoci se často stávají chronickými, což vede k rozvoji cirhózy a rakoviny jater. Roční ekonomické škody způsobené hepatitidou B a C převyšují 2 miliardy rublů.

Počet pacientů s hepatitidou B za posledních pět let se více než zdvojnásobil. Výskyt hepatitidy C ročně roste o 7-15%.

Hepatitida B a C - problém není jen ruština. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) na světě každoročně onemocní hepatitidou B 50 milionů lidí a zemře až 2 miliony lidí. Od 100 do 200 milionů jsou chronickými nositeli viru hepatitidy C. Podle prognóz WHO se v příštích 10–20 letech počet pacientů s cirhózou jater může zvýšit o 60%, rakovina a úmrtnost na jiné jaterní nemoci se dvakrát zvýší.

Chronické onemocnění jater se vyvíjí u 10% pacientů s akutní virovou hepatitidou B, u 30% pacientů s progresivním průběhem v 70% případů vedoucích k přechodu chronické aktivní hepatitidy na cirhózu (degenerace buněk) jater během 2-5 let.

Hepatitida B (HBV) způsobuje genatocelulární karcinom (rakovinu) ve 30-80% případů. Akutní virová hepatitida C se stává chronickou v 60% případů a ve 20% vede k cirhóze.

Na pozadí snížené imunity se obvykle virová hepatitida většinou nevyskytuje, ale se symptomy akutních respiračních infekcí, akutních respiračních virových infekcí, chronického únavového syndromu, alergií, otravy a obecného onemocnění gastrointestinálního traktu zůstávají nediagnostikované a rychle se stávají chronickými. Chronická hepatitida s úplnou nebo téměř úplnou absencí klinických projevů může trvat mnoho let, v průměru 15–20 let. Během tohoto období, v důsledku oslabení jater, lidé vyvíjejí onemocnění urogenitálního a kardiovaskulárního systému. Tak, hepatitida vede k notoricky známé "Bukey" nemocí - člověk jde od lékaře k lékaři, někdy je dokonce poslán k psychiatrovi. A tak to pokračuje, dokud hepatitida nevede člověka k fatálnímu onemocnění - cirhóze jater. To je, když lékaři začnou přemýšlet o virové hepatitidě a provádět laboratorní testy na přítomnost protilátek v krvi. Podle výsledků testu je přítomnost chronické virové hepatitidy detekována, ale již ve stadiu hluboké cirhózy jater. Hrozný trest je oznámen pacientovi: „Máte půl roku na život. ".

V mé paměti jsou dva podobné verdikty „vyrobené“ v době, kdy jsem pracoval v nemocnici v horském táboře „Dombai“. Dva muži starší padesáti let, s takovým zoufalým rizikem, jeli přes ledové hory, že jsem je oslovil otázkou: "Proč riskujete svůj život tolik?" Viděl jsem vyhynulé oči a v reakci jsem slyšel slova „odsouzený“: „Máme 5 až 6 měsíců na život, máme jaterní cirhózu.“ V té době, ještě ne zcela pochopit, proč, ale vidět vynikající výsledky očištění jater u mnoha pacientů, jsem přesvědčil je, aby se na léčbu pomocí mé metody. Čištění jater bylo provedeno ve dvou fázích - od jednoduché až po silnou verzi a výsledky těchto pacientů překročily všechna moje a jejich očekávání. Dvě třetiny jater se vyléčily, jaterní žlučové kanály se staly volnými, hepatocyty (jaterní buňky) se zjevně zotavily, což způsobovalo, že se kůže změnila na žlutošedou až růžově bílou a oči se rozsvítily tak, že byly vidět z nejvyššího bodu. Dombai. Pozorování pacientů s větou „žije 6 měsíců vlevo“ trvalo 10 let, pak bylo spojení prostě „ztraceno“. V naší době se epidemie virové hepatitidy A stále více chopí mladší generace, což vede k vážným ekonomickým a sociálním škodám ve vývoji země. Šíření epidemie přispívá k degradaci životního prostředí: zvýšení koncentrace radioaktivních, toxických látek, chemikálií a jedů v životním prostředí. Problémy s životním prostředím se zhoršují zejména v období dešťů, kdy se praní špinavých odpadů z „civilizace“, kanalizace atd. Znečišťují zdroje pitné vody. „Vznik epidemických epidemií hepatitidy může způsobit fekální kontaminaci vodních zdrojů. ".

V souvislosti s tím vše, mladší generace vyvíjí vyčerpání imunitního systému, ve kterém se tělo nemůže vyrovnat s infekcí a je zcela vyléčeno virové hepatitidy. Člověk se stává nositelem viru hepatitidy a stává se potenciálně nebezpečným zdrojem infekce.

Podle WHO je na světě až 300 milionů nosičů viru hepatitidy B (HBV) a více než 500 milionů nosičů hepatitidy C (HCV).

Problém diagnostiky a léčby hepatitidy tak zůstává vysoce relevantní. Pokračuje hledání a zavádění nových technologických a léčebných prostředků, které zvyšují účinnost včasné diagnostiky a léčby pacientů se všemi typy hepatitidy (včetně „skrytých“ pacientů - nosičů virů hepatitidy) do praxe. Ministerstvo zdravotnictví neponechává takovou bezvadnou situaci bez pozornosti. Neexistuje žádný nedostatek programů, směrnic, pravidel kontroly a prevence. Ale ani jeden, ani ten nejdokonalejší program bez financí bude fungovat. Není dostatek finančních prostředků na nákup domácí vakcíny proti hepatitidě B, takže ne všichni novorozenci jsou očkováni. Ani lidé v ohrožení (zdravotnický personál, adolescenti, homosexuálové, příbuzní pacientů) nestačí.

Nedostatek peněz na moderní dezinfekční prostředky a jednorázové zdravotnické nástroje je v důsledku toho, že téměř 10% pacientů se během lékařských zákroků infikuje hepatitidou. Vědecké studie jsou omezené, mnoho pacientů nedostává nezbytnou léčbu kvůli vysokým nákladům na moderní léky proti hepatitidě.

Úmrtnost na onemocnění jater v Rusku. Šokující statistiky

Související články

 • Ve světě je každoročně prováděno přibližně 8 000 transplantací jater, zatímco počet pacientů čekajících na tuto operaci stále roste;
 • 80% všech případů intoxikace játry je způsobeno reakcí na farmakologická léčiva;
 • Každý rok zemře 1–1 250 milionů lidí na primární rakovinu jater na světě. V zemích SNS představují maligní tumory jater 0,9 - 2,2% všech onkologických onemocnění. Zvýšený výskyt primární rakoviny jater je pozorován u lidí v Africe a ve východní Asii v důsledku prevalence virové hepatitidy B a C;
 • Podle statistik WHO trpí přibližně 30% dospělých obyvatel planety onemocněním jater, které nějakým způsobem souvisejí s negativními důsledky života v megakomodách;
 • podle WHO je asi jedna třetina všech lidí na Zemi nakažena virem, který způsobuje hepatitidu a každoročně zabíjí asi milion lidí;
 • v posledních letech ve většině oblastí Ruska dominují pacienti s akutní hepatitidou C lidé ve věku 15–29 let (70–80%), zatímco děti tvoří 3,3–3,6%;
 • špatná výživa, zneužívání tukových potravin (včetně rychlého občerstvení), přejídání je hlavní příčinou toxických usazenin v těle a jaterních problémů;
 • kameny v játrech a žlučových cestách jsou přítomny ve 20% populace;
 • nekvalitní pitná voda vede k hromadění arsenu v játrech;
 • U 90% lidí závislých na alkoholu se rozvine tukové onemocnění jater.

Jako pomocná léčba cirhózy, hepatitidy, alkoholických lézí orgánu, selhání jater a dalších onemocnění jater jsou ve světě široce používány specializované léky - hepatoprotektory, které stimulují regenerační proces hepatocytů, a také chrání jaterní buňky před destrukcí a škodlivými účinky toxických látek a jedů. Jsou také předepsány k opravě jaterních buněk, které byly poškozeny různými druhy léků (antibiotika, léky proti bolesti a léky proti tuberkulóze, protinádorové léky, různé perorální antikoncepce atd.). Hepatoprotektivní léky předepisuje ošetřující lékař pro prevenci i léčbu - vše závisí na konkrétním případě.

Alkoholické onemocnění jater: epidemiologie v různých zemích světa

Podle Světové zdravotnické organizace se pravidelné užívání alkoholických nápojů a rostoucí počet případů toxického poškození jater staly jedním z hlavních problémů moderní medicíny a příčiny zvýšené úmrtnosti ve vyspělých zemích světa. Dokonce i ve Spojených státech amerických, s nejvyšší technologickou úrovní léčby a prevencí cirhózy jater, se úmrtnost tohoto onemocnění udržuje v prvních 10 letech po diagnóze na 13,6%. Současně, podle lékařských odhadů, 10% Američanů pravidelně konzumuje alkoholické nápoje, a asi 15% těch, kteří ji užívají, si stěžuje, že jejich játra po bolestech bolí. Všichni tito lidé jsou nevyhnutelně ohroženi rozvojem a rozvojem jedné z forem alkoholického onemocnění jater - její obezity (steatózy), alkoholické hepatitidy nebo cirhózy - již nevratného poškození orgánu, v němž je jedinou účinnou metodou léčby stále nákladná a riziková transplantace jater. Každý rok v Americe umírá až 20 tisíc lidí na komplikace alkoholické cirhózy, zatímco většina úmrtí se vyskytuje u pacientů ve věku od 46 do 64 let.

Alkoholické onemocnění jater v Evropě a Asii

Studie provedené ve 43 evropských zemích také odhalily nepříznivý obraz: v průměru mezi Evropany se úroveň konzumace alkoholu za posledních 30 let zvýšila o 1 litr na obyvatele ročně, v dynamice se počet zemí, kde se zvýšila úmrtnost na cirhózu, zvýšil z 10 na 14, a počet zemí s „dobrým“ trendem se snížil z 19 na 17. Ve zbývajících státech zůstaly údaje na stejné úrovni.

V absolutním vyjádření se úmrtnost na cirhózu u mužů zvýšila o 4 osoby na 100 tisíc obyvatel ročně (z 26 na 30) a mezi ženami o 1 osobu (z 13 na 14). Zvláště radovat se z "úspěchu" krásné poloviny za to nestojí, protože alkoholická cirhóza je stále převážně mužská choroba. Současně u žen není toto onemocnění v příkladu maligní a kritická dávka alkoholu s rizikem nevratného poškození jater u žen je 3-4krát nižší. Pokud je denní spotřeba 80–90 g čistého alkoholu (láhev suchého vína, půl láhve vodky, dva litry piva) považována za cirkulující dávku pro muže, pak 20 ml čistého etanolu je nebezpečné pro ženy.

Zde si vzpomínám na pozdní večeři scénu z románu Michail Bulgakov.

- Je to vodka? Zeptala se Margarita slabě.

Kočka vyskočila na židli na odpor.

"Milovat, královno," zavrčel, "dovolil bych, abych nalil dámu vodky?" To je čistý alkohol!

Bohužel, jak ženy, tak Margarita zachránila vysoká postava a všemohoucnost postavy, která ji pozvala na ženský žaludek, je stejně nebezpečná.

Faktem je, že v ženském žaludku se enzym alkoholdehydrogenáza (ADH) vyrábí v mnohem menším množství, které má čas rozbít část alkoholu ještě předtím, než vstoupí do krevního oběhu, a pak do jater. Kromě toho, v ženském těle více tuku a méně vody. Alkohol a jeho metabolity v krevním řečišti jsou méně ředěny vodou, a proto toxičtější. Vysoký obsah tuků v jaterních buňkách vede k intenzivnějším redox reakcím, což vede k zánětu a fibrózní degeneraci jaterního parenchymu. S tímto jevem mnozí vysvětlují častější „mastný“ průběh hepatózy u žen a zároveň významně menší množství času, které krásné dámy potřebují, aby beznadějně zasadily játra s pravidelným pitím ve srovnání s muži. Nicméně, hodně záleží na individuálních vlastnostech těla - někdo má bolesti v játrech po alkoholu, přijaté v množství jednoho skla, a někdo docela úspěšně zvládá s "koňskými" dávkami alkoholu, a to dostane pryč s ním na nějakou dobu. Bohužel, navždy takové štěstí nemůže pokračovat.

V Indii, druhé největší zemi na světě, za posledních půlstoletí došlo k 50% nárůstu vývoje alkoholické cirhózy jater. Obecně je však její distribuce mnohem nižší ve srovnání s Evropou a USA. V tropických zemích je však riziko poškození jater v důsledku parazitárních invazí vyšší.

Pro Čínu nejsou alkoholická onemocnění jater tak charakteristická vzhledem ke zvláštnostem zpracování alkoholu v těle zástupců mongolské rasy. S ohledem na jejich genetické rysy je syntéza jak uvedené ADH, tak acetaldehyddehydrogenázy (ACDG) ostře oslabena. Acetaldehyd je extrémně toxický produkt zpracování ethanolu. Je neutralizován ATSDG. Pokud je v těle hodně alkoholu, není dostatek enzymů, které by ho neutralizovaly, a člověk má těžkou intoxikaci, kterou lidé nazývají kocovinou. Všichni Mongoloids kvůli přirozenému nedostatku ADH a ATSDG konzumace alkoholu nevyhnutelně vede k nepříjemným důsledkům a nemůže způsobit závislost - oni jsou příliš špatní po pití. Pokud se však organismu zástupce Mongolska, Číny, Japonska nebo domorodého obyvatelstva Ameriky podařilo přizpůsobit používání velkých dávek alkoholu, cirhóza jater se vyvíjí podle stejného scénáře jako evropský nebo bílý či černý Američan.

Vlastnosti alkoholismu v Rusku

Počet pacientů s alkoholismem v Rusku se odhaduje na 10 milionů. To je 10% pracujících obyvatel a významně více v procentech než v Severní Americe a ve většině evropských zemí. Téměř 4 milionům Rusů hrozí riziko vzniku alkoholického poškození jater. Zvláště těžké poškození je způsobeno alkoholem v játrech pacienta s virovou hepatitidou, jejíž výskyt se v porovnání s 80. lety zvýšil více než desetkrát. Člověk by neměl přehlížet skutečnost, že virová hepatitida (s výjimkou hepatitidy A) je ve většině případů spojena s užíváním omamných látek a nemorálního životního stylu, což dále zhoršuje vývoj patologií a přibližuje nevratné poškození jater. Pravidelný příjem některých syntetických drog může způsobit cirhózu nebo rakovinu jater po dobu 1 roku.

Ačkoli alkohol je škodlivý pro játra v jakékoliv formě a množství, v Rusku je bezpodmínečný přitěžující faktor - notoricky známý "severní" opilství vodky. Studie provedená v řadě evropských zemí prokázala (i když ne zcela přesvědčivě), že pití vína (zejména červeného, ​​díky flavonoidům v něm přítomným, které mají antioxidační účinek a snižuje intenzitu redoxních reakcí v jaterních buňkách) nezpůsobuje tak katastrofální úder tělu, jako pití tvrdého alkoholu. Mimochodem, pivo je také velmi nebezpečné pro játra kvůli velkému absolutnímu množství ethanolu vstupujícího do těla typického pijana piva. Naši mužští krajané pijí pivo 3-5 litrů najednou, což odpovídá 120-200 gramům čistého alkoholu. Současně, kromě alkoholu, sacharidy, které jsou zcela zbytečné v těchto množstvích vstupují do těla. Zpracovávají se na tuky a usazují se ve všech játrech.

Není nic překvapivého ve skutečnosti, že naše játra bolí po alkoholu. I když se nejedná o hepatitidu nebo cirhózu, nadbytek alkoholu v parenchymu vyvolává zánětlivé záněty. Objeví se edém, normální cirkulace žluči je narušena. Nejprve je bolest v pravé hypochondrii způsobena biliární dyskinezí.

Výhody suchých zákonů

Podle historických pozorování a údajů moderních statistik vede sociálně odhodlané odmítnutí alkoholu nebo zákaz jeho užívání úřady vždy ke snížení úmrtnosti na cirhózu jater. Tak to bylo v době zákazu v USA. Ve Francii, během německé okupace během druhé světové války, výroba vína prudce klesla - úmrtnost na cirhózu klesla téměř pětkrát. I během sovětské protialkoholové kampaně v letech 1986-1989 se výskyt snížil o 2,6 krát. Bohužel, v těchto letech dramaticky vzrostla spotřeba náhrad. V důsledku toho do roku 1995 došlo k rychlému epidemiologickému růstu, který byl usnadněn šířením hepatitidy, zejména hepatitidy C.

Jak chránit játra, pokud není odhodlání přestat pít?

Takže vaše játra bolí po alkoholu a vy se ptáte na otázku - co dělat. Nejjednodušším řešením je samozřejmě úplně přestat pít alkohol. Bohužel, ne každý se může chlubit dostatečnou vůlí, aby se nezávisle vzdal zhoubného zvyku. Pokud vás bolest v játrech po alkoholu nezvedne a vy si myslíte, že vaše játra jsou silnější než játra ostatních, zkuste dodržovat tato doporučení:

 1. Vyhněte se použití pochybných alkoholických nápojů neznámých výrobců. Místo ethylalkoholu mohou obsahovat smrtící buket smrtící organické hmoty.
 2. Nepijte domácí nápoje, jako by je autor receptu neochvěl.
 3. Snažte se přejít ze silného alkoholu na kvalitní červené suché víno.
 4. Nepijte alkohol sám. Muž, který pije sám cinkání s čertem.
 5. Denní užívání rizikové dávky (80-90 g čistého ethanolu) je stejně nebezpečné jako nadměrné pití v pátek a sobotách se střízlivostí ve všední dny. Pouze opilost - týdenní, tvrdé pití po měsíci abstinence může být horší. Nejvíce „bezpečný“ pitný režim předpokládá pravidelné přestávky 1-2 dny a pití alkoholu v dávce rizika i 1-2 dny. V tomto případě budou mít játra čas na oddech a regeneraci buněk.
 6. Nezasahujte. Jíst po celý den buď hroznové nebo obilné nápoje. Ten může být podmíněně přisuzován whisky, ginu a jiné tequile.
 7. Nedotýkejte se jako. Pokud bude druhý den ráno bolet hlava, znamená to, že acetaldehyddehydrogenáza je v těle. Nová dávka alkoholu povzbudí jeho syntézu, ale byl vyřízen nemilosrdný úder do jater. Užívání analgetik bude mnohem menší.

Tento model je bohužel účinný pouze pro muže. Ženy, vzhledem k nevýznamné dávce rizika (20 g etanolu - to je jedna hromada vodky nebo sklenice suchého vína), mohou být poučeny pouze k tomu, aby přestaly pít úplně, protože nespadají do rámce kultury severní vodky. Obzvláště opatrné při nakládání s alkoholem musí být dámy v období menopauzy, protože hormonální změny v těle a nerovnováha produkce estrogenů mohou dramaticky zvýšit příznaky intoxikace alkoholem a poškození jater během menopauzy. O nebezpečí alkoholu pro zdraví budoucích matek přirozeně nemluvíme vůbec.

Prevence alkoholické hepatózy

Kromě vyhýbání se konzumaci alkoholu nebo přinejmenším jeho omezení hraje důležitou roli ochrana jaterních buněk pomocí hepatoprotektorů. Nebudou schopny léčit oblasti jaterní tkáně, které jsou již postiženy cirhózou nebo hepatitidou, ale mohou posilovat zdravé jaterní buňky a oddálit rozvoj obezity a fibrózní transformace pravidelným pitím.

Hnpatoprotector na bázi přírodních rostlinných složek, jako je bodlák bodlák, posiluje buněčné membrány a zabraňuje jak pronikání tuků, tak porážce hepatoxických látek - ethanolu a acetaldehydu.

Kromě hepatoprotektorů je nutné před a po konzumaci alkoholu použít enterosorbenty, například Enterosgel. Spolu s alkoholdehydrogenázou sorbent rozdělí alkohol v žaludku a tenkém střevě a sníží toxické zatížení jater. To také neutralizuje střevní endotoxiny, které pod vlivem alkoholu pronikají střevními stěnami mnohem aktivněji a také načítají naše játra.

Statistiky statistiky jaterní cirhózy v Rusku

Kolik žije s jaterní cirhózou?

 • 1 Co ovlivňuje délku života v jaterní cirhóze?
 • 2 Kolik žije v závislosti na stadiu onemocnění?
 • 3 Prognóza vývoje komplikací
 • 4 Prognóza porušení v závislosti na etiologii
 • 5 Trvání života v závislosti na pohlaví a věku pacienta.
 • 6 Co čeká, pokud porušíte předpisy lékaře?
 • 7 Paralelní účinky jiných poruch
 • 8 Lékařské statistiky
 • 9 Jak zvýšit délku života?

Diagnóza jaterní cirhózy je věta pro osobu. Prognóza je zklamáním, takže v našich myšlenkách vyvstává jedna otázka: „Kolik zbývá?“ Nelze jednoznačně odpovědět na otázku, kolik lidí žije s jaterní cirhózou. Počet dnů měřených u těchto pacientů je ovlivněn mnoha faktory. Někteří žijí až 10 let, zatímco jiní umírají v jednom.

Kolik lidí má žaludek s cirhózou závisí do značné míry na životním stylu pacienta a stupni poškození.

Co ovlivňuje délku života v jaterní cirhóze?

Trvání životní cesty u tohoto komplexního onemocnění je ovlivněno několika faktory:

 • stadium poškození orgánů;
 • následkem komplikací;
 • příčiny onemocnění;
 • věk, pohlaví pacienta;
 • správnost předepsané léčby;
 • dodržování doporučení lékaře;
 • jak silná je imunita pacienta;
 • komplikace.

Zpět na obsah

Kolik žije v závislosti na stadiu nemoci?

Jaterní cirhóza se vztahuje na získané choroby, vzácně je vrozená. Vyšetření a pozorování pacientů umožňuje pochopit, jaké procento pacientů může žít déle než pět let po diagnóze. Je třeba říci, že podle statistik je procento přežití velké. 50% pacientů žije více než 7 pramenů. Rozsah poškození orgánů však také ovlivňuje výsledek léčby a životnost jaterní cirhózy. V lékařství existují 4 stupně závažnosti cirhózy:

 • První (kompenzace). Počáteční forma onemocnění je kompenzovaná cirhóza, charakterizovaná schopností živých buněk jaterního parenchymu převzít jejich funkce a funkce mrtvých buněk. Často člověk s první fází necítí symptomy nemoci. Trvání života v této situaci ovlivňují další okolnosti. Pacienti, kteří necítí známky nemoci, žijí v průměru asi 7 let. To je krátký čas, ale s obtížnou diagnózou je dobrý indikátor.

Cirhóza, způsobená komplikacemi a nevratnou smrtí buněk, nedává naději žít více než pár let.

 • Druhá (subkompenzace). S nástupem druhé fáze onemocnění se začínají objevovat první příznaky. To je dáno tím, že subkompenzovaná cirhóza je charakterizována deplecí funkčních buněk. Buňky jaterního parenhemu zemřou a narušují funkční proces orgánu. Příznaky druhé fáze onemocnění: nevolnost, ztráta hmotnosti. Průměrná délka života není delší než 5 let.
 • Třetí (dekompenzace). V období dekompenzace je zdravý parenchym nahrazen vazivovou vazivovou tkání. Tělo nemůže vykonávat funkci, vznikají komplikace, které končí rozkladem. Dekompenzovaná cirhóza přináší zhoršení stavu pacienta, člověk může zemřít po 3 letech. V moderní medicíně, tam je metoda, která dovolí, v decompensated stádiu, ne čekat na játra k selhání, ale prodloužit délku života tím, že provede transplantaci orgánu.
 • Čtvrtý (terminál). Poslední stupeň vývoje cirhózy, prognóza zotavení je špatná. Vývoj nejrůznějších komplikací v poslední fázi, rozklad těla nedává šanci a člověk zemře do jednoho roku.

Zpět na obsah

Prognóza ve vývoji komplikací

Kolik lidí žije s takovou komplexní diagnózou, zjistili, a existují nějaké šance na život s rozvojem komplikací? Obtíže vznikající na pozadí onemocnění jsou spojeny se zvýšením krevního tlaku v žilním trupu a pravděpodobným krvácením. Výsledkem vysokého krevního tlaku mohou být různé nevratné procesy, které jsou fatální. Samotná povaha komplikace má velký vliv na délku života:

Exacerbace onemocnění jater zahrnuje řadu smrtelných onemocnění s krvácením, kýly.

 • Vnitřní krvácení. Nejtěžší a nebezpečné komplikace této nemoci. Výskyt krvácení v různých orgánech vede ke špatnému výsledku, s největší pravděpodobností je smrtelný. Krvácení jícnu a gastrointestinálního traktu je považováno za nejrizikovější. Ve většině případů pacienti s vnitřním krvácením nežijí dlouho. Úmrtnost je 40% všech pacientů.
 • Ascites Onemocnění jater může vést k výskytu tekutiny v dutině břišní. Tato komplikace se nazývá ascites nebo abdominální dropsy. Parenhemové buňky, umírající, naplněné pojivovou tkání, překrývají cévy. Funkce čištění krve orgánem je narušena, krevní tlak v portální žíle stoupá a ledviny selhávají. Příznaky otravnosti je těžké si všimnout:
 1. objem žaludku se zvyšuje;
 2. vzniká kýla (inguinální, pupeční, femorální);
 3. Klepání na břicho, lékař slyší tupý zvuk (u zdravého člověka, zvonění).

Během vyšetření provádí odborník průzkum a vyšetření pacienta, aby zjistil potřebu propíchnutí tekutiny. Dropsie dropsy k odběru tekutiny se provádí v případě podezření na infekci (komplikovanou peritonitidou) nebo rakovinou. Cirhóza, komplikovaná opuchem břicha, zhoršuje prognózu a končí smrtí bez včasné léčby. Malé procento pacientů je schopno žít nějakou dobu s podobnou komplikací, zbytek nežije a neumírá mnohem dříve.

 • Jaterní encefalopatie. Jedna z hlavních komplikací onemocnění jater, jejichž složitost ovlivňuje formu onemocnění. S takovými indikátory mohou pacienti žít dva prameny. A čím obtížnější je nemoc, tím menší je šance.

Nejtěžší nebezpečnou fází je jaterní kóma. Během kómatu je proces syntézy a zrání proteinu narušen, ztrácí se schopnost zničit toxický produkt, který je výsledkem metabolismu. Příznaky nástupu jaterní kómy:

 1. zvýšená tělesná teplota;
 2. neustále chtějí spát;
 3. emocionální nerovnováha;
 4. ztráta orientace;
 5. obtížnost koordinace pohybu.

S progresí encefalopatie, na pozadí onemocnění jater, se může objevit kóma. Pacient je v jaterní kómě, existuje:

 1. ztráta vědomí;
 2. podráždění ze zdroje přímého světla (pacient se od něj může automaticky odvrátit);
 3. na počátku je pozorována reakce na podněty, ale brzy zmizí;
 4. ztuhlost končetin a zadní části hlavy;
 5. projevy patologických reflexů centrální nervové soustavy.

Při dlouhém pobytu v kómatu nastane situace, kdy je zaznamenána smrt. Žáci jsou rozšířeni, nejsou žádné reakce, ventily pro regulaci přechodu látek z jednoho orgánu do druhého jsou ochromeny. Příčinou smrti ve stavu kómatu je zástava dýchání.

Zpět na obsah

Prognóza poruchy v závislosti na etiologii

Je možné zpomalit cirhózu z alkoholismu nebo bilar, které mají lepší životní styl.

V závislosti na etiologii jsou alkohol a biliární (autoimunitní) typy onemocnění považovány za méně komplexní. Jaká je očekávaná délka života v takových případech? Pokud pacient přestal pít, když je typ alkoholik, zvyšuje se počet dnů, které mu byly přiděleny, a dosahuje více než 5-6 let. Při žlučových žlázách není vše tak optimistické, až se první příznaky objeví u pacienta ne více než 5.

Existuje komplikace virového typu (virová hepatitida). To je nejtěžší případ léčby cirhózy s komplikacemi. Situace se zhoršuje, když se společně vyvíjejí dva typy: alkoholické a virové. V těchto případech se o pozitivním výsledku nemluví, výsledkem je rychlá smrt.

Zpět na obsah

Termín života v závislosti na pohlaví a věku pacienta

Věk při nemoci vždy hraje roli a v případě vážných onemocnění je to dvojnásobek. Šance na zotavení se s touto poruchou ve stáří jsou nulové. Čím vyšší je věk, tím nižší je obrana těla a často i další chronická onemocnění. Je pravda, že pro mladé takové onemocnění ne vždy končí pozitivně. Často se u alkoholiků, drogově závislých a pacientů s virovou hepatitidou rozvine cirhóza jater.

Zvláštností ženského těla je citlivost buněk na ethylalkohol. Proto ženy trpí onemocněním mnohem horším než muži a jejich délka života je kratší.

Zpět na obsah

Co čeká, když porušíte lékařská pravidla?

Při léčbě jakékoli nemoci je nutné dodržovat lékařská opatření, nemluvě o takovém komplexním. Pozitivní výsledek bude pouze při plném dodržování úkolů a doporučení. Zdravý životní styl je důležitým aspektem terapie. Je nutné vyloučit užívání alkoholických nápojů, kouření, mají toxický účinek na tělo. Pouze jasné provedení receptů pomůže nejen prodloužit život, ale také zvýšit šance na pohodlnou budoucnost.

Zpět na obsah

Paralelní účinky jiných poruch

Vývoj cirhózy ve srovnání s jinými chorobami vnitřních orgánů zhoršuje situaci. Nejhorší výsledek nastává při onkologických onemocněních. K zodpovězení otázky o očekávané délce života v takové situaci určitě nebude možné odpovědět, je třeba vzít v úvahu složitost souvisejících patologií a nemocí.

Zpět na obsah

Lékařské statistiky

Lékařská praxe je bohatá na případy zbavení se vážného stavu a úspěšného zotavení. Ale lepší než slova, suchá fakta mluví sama za sebe. Nejhorší výsledek léčby u pacientů, kteří vedli hektický životní styl spojený s alkoholem a drogami. Průměrná délka života se souvisejícími komplikacemi je malá. V případě nepřetržité konzumace alkoholických nápojů není řeč o zvyšování života. Smrt nastane náhle.

Úmrtnost ze třetí, nejzávažnější formy cirhózy dosahuje 60 až 90%. Pokud se u pacienta objeví zánět pobřišnice a života, je pravděpodobnost recidivy peritonitidy v prvních šesti měsících 50%. Čím více času uplyne, tím vyšší hodnota se stane a dosáhne 74%. Nejčastější příčiny smrti:

Urychlit smrt v cirhóze může krvácet nebo dysfunkci jiných orgánů vylučovacího systému.

 • Krvácení vnitřních orgánů. Úmrtnost z prvního krvácení je od 30 do 50%. Přetrvávající relaps může nastat a hodnota dosahuje 70%.
 • Funkce orgánu jsou porušeny (játra, ledviny odmítnuty). Když k smrti koma dochází ve 100%. Pokud je terminální forma komplikována selháním vnitřních orgánů, vstupem onkologie, šance na zotavení se okamžitě snižují.

Zpět na obsah

Jak zvýšit délku života?

Fakta jsou čísla, se kterými se lze hádat. Je možné prodloužit dny života s tak vážnou nemocí. Postupujte podle jednoduchých doporučení:

 • Po přenesení virové hepatitidy není nutné čekat na začátek cirhózy, stojí za to zahájit léčbu okamžitě. Nejdůležitější je, aby pacienti s hepatitidou sledovali dietu. Opustit kořeněné, mastné, smažené, odstranit alkohol.
 • Je zakázáno léčit samoúčelně, není možné začít a zastavit léčbu bez lékařského předpisu.
 • Je nutné posílit imunitní systém, chránit tělo před viry.
 • Následujte ústa.
 • Nesmíme zapomenout na emocionální stav. Je důležité naladit se na pozitivní výsledek, s podporou blízkých, přátel.

Rakovina jater

Příznaky rakoviny jater v posledních letech se nachází v rostoucím počtu lidí. To je způsobeno zvýšením statistiky výskytu chronické hepatitidy způsobené onkogenními viry.

Pozdní detekce onemocnění vede ke vzniku metastáz, které již nejsou přístupné chirurgické léčbě.

 1. Formuláře
 2. Příznaky onemocnění
 3. Důvody
 4. Diagnostika
 5. Léčba
 6. Chirurgický zákrok
 7. Chemoterapie
 8. Lidové léky
 9. Dieta
 10. Důsledky
 11. Předpověď

Formuláře

Elena Nikolaeva, PhD., Je hepatologka, docentka: „Existují bylinky, které působí rychle a ovlivňují játra, anulují nemoc. [...] Osobně znám jediný lék, který obsahuje všechny potřebné extrakty... "

Rakovina jater je charakterizována lézemi orgánu v maligních nádorových buňkách. Toto onemocnění může být primární nebo sekundární.

 • V primární formě jsou nádorové buňky lokalizovány v samotném orgánu.
 • Vývoj sekundárního karcinomu je způsoben průnikem metastáz z okolních orgánů v játrech. Tato forma onemocnění se vyskytuje 30krát častěji než primární.

Primární forma onemocnění je rozdělena do následujících typů:

 1. Hepatocelulární karcinom - charakterizovaný tvorbou rakoviny z jaterních buněk.
 2. Cholangiokarcinom - vyvíjí se ve žlučovodech.

Příznaky onemocnění

Pravděpodobně jsem byl jedním z těch „šťastných“, kteří museli projít téměř všemi příznaky nemocných jater. Pro mě bylo možné popsat nemoc ve všech detailech a se všemi nuancemi!

Příznaky rakoviny jater v primární formě mohou být velmi rozdílné.

Zpravidla v raném stádiu nejsou pacienti informováni o vyvíjejícím se onemocnění.

Vzhledem k latentnímu průběhu a nespecifickým symptomům je již pojetí onemocnění zjištěno v pozdějších stadiích.

Přítomnost následujících příznaků může být důvodem pro podezření na tuto nebezpečnou patologii:

 • Krvácení z nosu.
 • Hypertermie.
 • Ztráta výkonu, letargie.
 • Vzhled edému bez zjevného důvodu.
 • Žloutnutí kůže.
 • Někdy - nevolnost - zvracení.
 • Snížení hmotnosti.
 • Zvětšené břicho.
 • Nedostatek chuti k jídlu.
 • Poruchy křesla.

Pacienti, kteří sami zjistili některé z uvedených příznaků, je mylně spojují s jinými chorobami. Chybná diagnóza je často stanovena samotnými lékaři, což vede k dlouhodobé léčbě údajné hepatitidy nebo jiné nemoci.

Když nádor roste a začíná vyvíjet tlak na okolní orgány, pacienti pociťují bolest v pravém hypochondriu, zatímco dřívější symptomy jsou výraznější.

Důvody

Neničte své tělo pilulky! Játra jsou léčena bez drahých léků na rozhraní vědecké a tradiční medicíny.

Přesné příčiny rakoviny jater nejsou zcela známy, ale je známo, že následující faktory ovlivňují tvorbu nádorových buněk:

 • Hepatitida. V 80% případů je příčinou onemocnění virová hepatitida B, která se vyskytuje v chronické formě.
 • Cirhóza jater. V tomto onemocnění jsou jaterní buňky nahrazeny pojivovou tkání. V důsledku toho tělo ztrácí své hlavní funkce. Vývoj cirhózy přispívá k dlouhodobému zneužívání alkoholu, přítomnosti virové hepatitidy, užívání některých farmakologických léčiv.
 • Použití přípravků s aflatoxinem.
 • Kouření
 • Zneužívání anabolických steroidů.
 • Otrava těla arsenem.

Diagnostika

Na úpravu a čištění LIVERu naši čtenáři úspěšně používají metodu Heleny Malyshevové. Po pečlivém prostudování této metody jsme se rozhodli nabídnout ji vaší pozornosti.

Palpace jater ukazuje zvýšení velikosti a zhutnění orgánu.

Hlubší kontrola odhaluje heterogenní povrch a pocit nepohodlí v játrech.

Vizuální kontrola také odhaluje žloutenku skléry a kůže, i když tyto příznaky mohou chybět v raných stadiích.

Diagnóza onemocnění se provádí vyšetřením kusu nádorové tkáně. Pro identifikaci procesů probíhajících v postiženém orgánu se provádí abdominální ultrazvukové vyšetření, CT vyšetření, MRI, vyšetření moči a krve.

Léčba

Lékaři vybírají léčbu rakoviny jater v závislosti na různých faktorech - povaze nádoru, stadiu vývoje onemocnění, vlastnostech těla pacienta.

Chirurgický zákrok

 • Při včasné detekci nádoru je postižený orgán odstraněn.
 • Při hemihepatektomii se resekuje polovina orgánu. Jeho přeživší část zároveň plní své funkce a po chvíli se játra obnoví do své normální velikosti.

Před zahájením operace, stejně jako v případech, kdy pacienti netolerují celkovou anestézii, onkolog použije radiofrekvenční ablaci. V tomto postupu jsou rakovinné buňky zničeny pomocí rádiových vln.

Tento postup se zpravidla několikrát opakuje - to vám umožní dosáhnout efektivnějšího výsledku.

Chemoterapie

Boj proti malignímu nádoru se provádí pomocí řady chemických látek.

Obtížnost spočívá ve skutečnosti, že se pacientovi může po chemoterapeutickém postupu časem vyvinout závislost, která významně snižuje účinnost těchto léků.

Aby se zabránilo rozvoji závislosti, lék se podává způsobem infuze tepnami jater. To umožňuje, aby byl lék transportován výhradně do postižené oblasti bez ovlivnění jiných tkání a orgánů.

Po chemoterapii se u pacientů často projevují vedlejší účinky - nevolnost, zvracení, celková slabost, krvácení, ztráta vlasů.

Pro snížení účinků účinných léků a zvýšení jejich účinnosti jsou pacientům předepsány kurzy přípravků enzymů, například Wobenzym.

Lidové léky

Je třeba mít na paměti, že léčba tohoto onemocnění bylinami a jinými lidovými prostředky je nepřijatelná.

Pomáhají však významně zlepšit stav pacientů a urychlit proces hojení.

Tato jedovatá rostlina je považována za jednu z nejsilnějších v léčbě nádorových onemocnění. Hemlock přispívá k destrukci rakovinných buněk, aniž by negativně působil na zdravé buňky.

Pro léčbu se používají alkoholické tinktury, které musí být užívány velmi opatrně, několik kapek denně.

Pro maligní nádory v játrech se propolis užívá v čisté formě, přibližně 5-6 g před každým jídlem. Pro zvýšení terapeutického účinku propolisu se doporučuje kombinovat s hemktovou tinkturou.

Stejně jako hemlock patří i žížalka k jedovatým rostlinám, proto je nutné je dodržovat a dodržovat doporučené dávkování. Z rozdrcených kořenů čerstvé rostliny vytlačte šťávu a promíchejte s alkoholem v poměru 1: 1. Nádoba s výslednou směsí se odstraní na tmavém chladném místě po dobu tří týdnů.

Po 21 dnech můžete zahájit léčbu, jeden cyklus je 25 dní. První den vezměte jednu kapku peněz, druhou - dvě, třetí - tři a tak dále. Posledních 25. den se opije 25 kapek.

Dieta

Výživa je obzvláště důležitá v boji proti této nebezpečné nemoci.

Je nezbytné co nejvíce vyvážit dietu pacienta, aniž by došlo k zátěži postiženého orgánu. Stravování se doporučuje často a v malých porcích.

Většina pacientů trpí nedostatkem proteinů, a proto musí do stravy zahrnout co nejvíce ryb a masa.

Hlavní potraviny pro pacienty by měly být:

 • Mléčné výrobky.
 • Rýže, proso, pohanka.
 • Zeleninové a ovocné pokrmy.
 • Řepy a mrkev šťávy.

Vyloučit ze stravy by mělo:

 • Sycené nápoje.
 • Velmi tučné maso.
 • Alkoholické nápoje.
 • Káva
 • Výrobky vařené s vysokým obsahem margarínu.
 • Výrobky s konzervačními látkami a jinými chemikáliemi.

Důsledky

Účinky rakoviny jater se projevují rychlým nebo postupným rozšířením nádorových buněk na sousední orgány.

Tento proces se nazývá metastázy. Pacienti mají neustálý nárůst počtu nádorových buněk, časem se zvětšují tumory.

Předpověď

Úspěšné vyléčení jakékoliv rakoviny je její včasné odhalení. Chirurgie v počáteční fázi rakoviny jater v 75% případů dává pozitivní výsledky.

V případě pozdní detekce onemocnění nepřináší chirurgický zákrok žádný efekt, proto se nepoužívá odstranění postižených oblastí jater chirurgickým zákrokem. V takových případech je pravděpodobnost úplného uzdravení pacienta velmi malá.