OBS90 HIV, syfilis, hepatitida B, C

Tento profil obsahuje následující testy:

 • Protilátky proti HIV 1 a 2 a HIV antigen 1 a 2
 • RPR Syphilis (Rapid Plasma Reagin - Antikardiolipinový test)
 • Syfilis (anti-Tr. Pallidum IgG / IgM)
 • Celkové množství anti-HCV (protilátky proti antigenům viru hepatitidy C)
 • HBsAg, kvalitativní test (HBs antigen, povrchový antigen viru hepatitidy B, „australský“ antigen)

 • ZÁKLADNÍ INFORMACE

(uvedené období nezahrnuje den převzetí biomateriálu)

Výběr, kde projít testovací profil "HIV, syfilis, hepatitida B, C" za přijatelnou cenu v Magnitogorsku, nezapomeňte, že náklady, metody a podmínky výzkumu v regionálních lékařských ordinacích se mohou lišit

Termíny dodání a vlastnosti získání výsledků testu pro HIV, hepatitidu, syfilis

Pro diagnostiku možného onemocnění existuje mnoho metod, které mohou identifikovat nemoc v raném stadiu vývoje a okamžitě zahájit komplexní terapii. Pozitivní aspekty testování AIDS, syfilis, hepatitidy zahrnují skutečnost, že mohou být prováděny současně, což vylučuje možnost diagnostické chyby.

K viru lidské imunodeficience dochází na pozadí oslabené imunity, s genetickou polohou, zejména v důsledku promiskuitního pohlavního styku nebo kontaktu s krví nosiče. Darovaná krev pro HIV a hepatitidu je hlavním zdrojem informací o přítomnosti viru v těle.

Předpokládá se, že infekce virem hepatitidy C je během pohlavního styku nepravděpodobná, nicméně vzhledem k povaze onemocnění není možné si být jistý. Tento typ hepatitidy postihuje játra a pomocné orgány, což vede k cirhóze a řadě patologií rakoviny. Aby se vyloučila pravděpodobnost nemoci, dárcovství krve se provádí na hepatitidu a HIV.

Účel zkoušek a místo jejich dodání

Testy na HIV a hepatitidu jsou předepsány ošetřujícím lékařem po odebrání a vyšetření pacienta v důsledku zjištění příznaků onemocnění nebo po konzultaci s venereologem. Krevní test na HIV (AIDS) a hepatitidu na prázdný žaludek musí být proveden, když se žena registruje pro těhotenství. Kde dostávají krev na HIV a hepatitidu - nejčastější z dotazů se zeptali na specialisty. Krevní testy se odebírají z krychlové žíly pomocí sterilní injekční stříkačky, manipulace se provádí ve speciální ošetřovně.

Testování na AIDS, syfilis a hepatitidu B a C lze provádět jak ve specializovaných městských institucích, tak na soukromých klinikách. Výhodou soukromých klinik je zpravidla jemnější a pozornější přístup k pacientovi. Navíc se v těchto institucích objevují nové způsoby a metody diagnostiky rychleji než v institucích městského typu. Jak dlouho fungují testy na HIV a hepatitidu? Vzhledem k možným změnám v těle, odpověď na otázku - "Jak dlouho lékařský průkaz HIV, hepatitida poslední?" - Je třeba poznamenat, že jeho užitečnost je omezena na maximálně půl roku.

Po zadání testů poskytne kvalifikovaný odborník pokyny pro přípravu a dodání vzorků, aby byl zajištěn vysoký stupeň spolehlivosti výsledků. Po absolvování prvního stupně testování na HIV, PB a hepatitidu B a C jsou podmínky připravenosti výsledků použitím konvenčních (neexpresních) metod 4-7 dnů. Pro potvrzení výsledku je potenciální testovací nosič naplánován na opakované testování, obvykle prováděné několik měsíců po prvním. Často se při konzultacích pacienti ptají: „krevní test na HIV, dává hepatitida na prázdný žaludek nebo ne?“. Vzhledem k tomu, že různé prvky, které vstupují do těla s jídlem, mohou ovlivnit výsledky, musí být krevní test na HIV (AIDS) a hepatitidu užíván výhradně na prázdný žaludek.

Nejpřesnější údaje o stavu těla a přítomnosti nebezpečných infekcí a virů lze poskytnout pouze komplexním vyšetřením a testováním všech typů možných hrozeb pro jejich potvrzení nebo vyloučení při stanovení diagnózy. Spolu s hlavními diagnostickými metodami je žádoucí provádět vyšetření, která nepřímo detekují přítomnost škodlivých virů a infekcí (candidaóza, tuberkulóza mimo plíce).

Testy na AIDS

Nejpoužívanější metodou výzkumu je provedení skupiny krevních testů na HIV a hepatitidu, krevní sérum je studováno sérologickými studiemi. Metoda je studium kapalné části krve, ze které se oddělují proteiny, které ovlivňují její srážení. Zavedením kmenů různých modifikací viru do vzorku krevního séra a studiem odpovědi je možné zjistit, zda bylo tělo dříve vystaveno těmto látkám. Přesný název testu na HIV a hepatitidy zní jako "krevní test na HIV, krevní test na hepatitidu, Wassermanova reakce (RV)". První test na AIDS, hepatitidu, se provádí nalačno po průchodu nejméně jeden měsíc od data možné infekce, aby se získal spolehlivý výsledek. Dárcovství krve HIV, hepatitida k ověření výsledků první analýzy se provádí za 1-3 měsíce. Spolehlivé stanovení diagnózy lze provést pouze v případě, že je v obou testech pozitivní reakce. Pro potvrzení diagnózy je nutný tzv. Immunoblot test, který se vyznačuje téměř 100% přesností výsledku.

Pokud chcete zkrátit dobu vyšetření, můžete použít jednu z rychlých metod, například PCR pro HIV a hepatitidu. V tomto případě však čekání na diagnózu trvá asi 10 dní, protože její přesnost je nízká, nedoporučuje se používat pouze pro diagnózu. Podstata metody spočívá ve stanovení přítomnosti DNA virů v krvi metodou polymerázové řetězové reakce citlivé na přítomnost cizích těles a virů v těle. Tato metoda se také používá při diagnostice infekce parazity nebo při diagnóze syfilisu.

Dokonce i pozitivní výsledek sérologických krevních testů a metoda PCR nedává úplnou důvěru v přítomnost nemoci bez zjištění přítomnosti symptomů spojených s onemocněním, jako je dystrofie HIV, extrapulmonální tuberkulóza a kandidomykóza.

Testy na syfilis

Existuje několik známých metod provádění výzkumu syfilis různých stupňů spolehlivosti, mezi nimiž je nejčastěji používána Wassermanova reakce. Podstata metody spočívá v odběru krve ze žíly umístěné na lokti a zkoumání přítomnosti bledého treponema. Metoda umožňuje získat odpověď na otázku ve formě znaménka plus: „+“, což znamená negativní výsledek „++“, což znamená pochybnou odpověď „+++“ a „++++“, což znamená pozitivní a ostře pozitivní reakci.

Stejně jako většina metod pro stanovení virové infekce se Wassermanova reakce provádí za 1,5-2 měsíce po očekávaném datu infekce. HIV (AIDS) testy mohou detekovat (ukázat) hepatitidu, protože symptomy nemocí jsou často podobné a doplňovat se, mít různé formy projevu. Ve studiích imunodeficience a zánětu hepatocytů se také doporučuje testování přípravku Wasserman. Jak a kde získat krevní testy na HIV (AIDS), rv (syfilis) a hepatitidu zdarma, můžete se poradit s lékařem, který vám předepíše vyšetření. Stejně jako většina studií o identifikaci různých typů pohlavních nemocí jsou testy prováděny ve všech institucích městského typu zdarma.

Někdy se při provádění testu u těhotných žen může vyskytnout falešně pozitivní reakce spojená s lidskými autoimunitními chorobami. V tomto případě venereolog po prostudování výsledků analýz doporučuje další studie a určuje jejich rozsah a použité metody.

Testy na hepatitidu

Diagnóza a screening na hepatitidu, HIV se doporučuje provádět s určitou frekvencí u ohrožených osob, mezi které patří osoby se sníženou imunitou, pacienti s poruchou funkce jater a související onemocnění. Obecně platí, že krevní test na HIV, hepatitida různých skupin je stanovena různými metodami. Můžete se testovat na HIV a hepatitidu ve specializovaných zdravotnických zařízeních, kde je možnost studovat vzorek v jedné nebo více ze tří známých výzkumných skupin. Jak dlouho jsou platné testy na HIV a hepatitidu? Výsledky testů na HIV a hepatitidu platí po dobu 3 a 6 měsíců. Je možné jíst před testováním na hepatitidu a HIV? Odpověď je jednoznačná: ne, vzhledem k možnému zavedení potravinářských látek, které ovlivňují spolehlivost výsledku.

Jaké jsou sazby v přítomnosti infekcí v těle?

 • Obecná analýza krve a moči. V přítomnosti infekce snižuje počet leukocytů, umírajících odolávající viru; přítomnost zánětlivých procesů ukazuje zrychlení ESR; pozorován pokles proteinů odpovědných za koagulační schopnost. Diagnostikováno porušením jater změnou množství bilirubinu.
 • Biochemické studie. Studujeme metabolické poruchy spojené s prací jater a hodnotíme stupeň lokalizace viru. Při provádění těchto diagnostických metod je možné studovat hladinu bilirubinu, zvýšení, které indikuje přítomnost viru; stanovení intenzity jaterních transamináz, jejichž hladina se také zvyšuje s infekcí; provedení koagulogramu, což znamená posouzení koagulační kapacity těla, narušené expozicí viru hepatitidy; studie metabolismu tuků k posouzení hladiny triglyceridů a cholesterolu v těle.
 • Studie na virových markerech hepatitidy. Liší se v přesnosti určení typu původce onemocnění, což zase poskytuje možnost výběru nejúčinnější terapie. Když je vystaven markerům, je možné detekovat virus hepatitidy, který není charakteristický pro tělo protilátek, vyvinutý jím proti viru, infikované nukleové kyseliny, které tvoří genom a jsou součástí DNA a RNA.

Všechny výše uvedené studie jsou jmenovány pouze odborníkem. A pokud lékař dal směr, je nutné vyšetřit přítomnost těchto patologií, protože v počátečních stadiích je každé onemocnění lépe léčitelné, navíc je minimalizováno riziko komplikací.

Nemocniční screening (HIV, syfilis a hepatitida B a C)

Termín

Analýza bude připravena do 1 dne, s výjimkou neděle (kromě dne převzetí biomateriálu). Výsledky obdržíte e-mailem. poštou ihned po připravenosti.

Termín: 1 den, kromě neděle (kromě dne převzetí biomateriálu)

Příprava na analýzu

24 hodin omezit tuk a smažená jídla, odstranit alkohol a těžké fyzické námaze, stejně jako X-paprsky, fluorografie, ultrazvuk a fyzikální terapie.

Od 8 do 14 hodin před darováním krve, nejezte, nepijte jen čistou vodu.

Promluvte si se svým lékařem o lécích, které užíváte, ao nutnosti je zastavit.

Informace o analýze

Nemocniční screening může detekovat viry hepatitidy B a C, HIV a syfilis u lidí.

Nemocniční screening je standardní soubor studií před operací nebo hospitalizací, aby se zabránilo infekci personálu a lidí, kteří budou ve stejné místnosti s pacientem. Často dlouho po infekci člověk nemusí vědět o své nemoci. Je to nebezpečné jak pro něj, tak pro jeho okolí. Včetně personálu během hospitalizace nebo operace.

Analýza je prováděna s cílem eliminovat rizika infekce zaměstnanců během hospitalizace a dalších osob na oddělení.

Jmenován lékařem před přijetím.

Složení a výsledky

Nemocniční screening (HIV, syfilis a hepatitida B a C)

Pokud plánujete operaci, musíte kromě testů obsažených v tomto komplexu provést i ostatní. Seznam testů bude předepsán lékařem, nebo si můžete před zákrokem vybrat komplexní vyšetření, které zahrnuje standardní soubor testů pro hospitalizaci a operaci.

Komplex těchto testů je určen k identifikaci infekcí přenášených z krve a jiných biologických tekutin před hospitalizací. Účelem těchto testů před hospitalizací je chránit ty, kteří jsou kolem vás, jak zaměstnanců, tak hospitalizovaných pacientů, před infekcí.

V případě výskytu nemoci vezměte v úvahu pravděpodobné komplikace.

Po obdržení pozitivního nebo pochybného výsledku kteréhokoli z testů se provedou potvrzující testy.

Pouze s pozitivním výsledkem potvrzujících testů je uveden pozitivní výsledek. Za tímto účelem může být doba analýzy prodloužena o dalších 7 dní.

Pozitivním výsledkem jakékoli analýzy tohoto komplexu není vždy přítomnost onemocnění u pacienta.

Diagnózu onemocnění provádí lékař na základě klinického vyšetření, údajů z dalších laboratorních testů a výsledků dalších studií.

Složení profilu

Interpretace výsledků studie "Nemocniční screening (HIV, syfilis a hepatitida B a C)"

Pozor! Interpretace výsledků testů je informativní, není diagnózou a nenahrazuje radu lékaře. Referenční hodnoty se mohou lišit od uvedených hodnot, v závislosti na použitém zařízení budou skutečné hodnoty uvedeny na formuláři výsledků.

Pozitivní výsledek kteréhokoli z testů může indikovat přítomnost současné choroby nebo minulé nemoci.

Negativní výsledek testu může znamenat absenci současné nebo minulé infekce, ale časné období nemoci nelze vyloučit.

Při obdržení pochybného výsledku kteréhokoli z testů musí být test opakován po 10 až 14 dnech.

testu kvality, výsledek je uveden ve formě: kladné, záporné, pochybné

Referenční hodnoty: Negativní výsledek

Lab4U je lékařská online laboratoř, jejímž cílem je učinit testy pohodlnými a dostupnými, abyste se mohli postarat o své zdraví. K tomu jsme eliminovali veškeré náklady na pokladny, administrátory, nájemné atd. A poslali peníze na využití moderního vybavení a reagencií od nejlepších světových výrobců. Laboratoř zavedla systém TrakCare LAB, který automatizuje laboratorní výzkum a minimalizuje dopady lidských faktorů.

Tak proč bez pochyb Lab4U?

 • Je vhodné, abyste si vybrali přiřazené analýzy z katalogu, nebo v průchozím vyhledávacím panelu, vždy máte k dispozici přesný a srozumitelný popis přípravy na analýzu a interpretaci výsledků
 • Lab4U pro vás okamžitě vytvoří seznam vhodných zdravotnických středisek, zbývá si vybrat den a čas, v blízkosti domova, kanceláře, mateřské školy nebo po cestě.
 • Analýzy pro všechny členy rodiny si můžete objednat několika kliknutími, jakmile je provedete ve svém osobním účtu, rychle a pohodlně získáte výsledek do pošty.
 • Analýzy jsou výhodnější než průměrná tržní cena až do výše 50%, takže můžete ušetřený rozpočet využít pro další pravidelný výzkum nebo jiné důležité výdaje.
 • Lab4U vždy pracuje online s každým klientem 7 dní v týdnu, což znamená, že každý dotaz a výzvu vidí manažeři, právě díky tomu Lab4U neustále zlepšuje služby.
 • Archiv dříve získaných výsledků je ve vašem účtu pohodlně uložen, dynamiku můžete snadno porovnat
 • Pro pokročilé uživatele jsme vytvořili a neustále vylepšujeme mobilní aplikaci.

Od roku 2012 pracujeme ve 24 městech Ruska a již jsme dokončili více než 400 000 analýz (data k srpnu 2017).

Tým Lab4U dělá vše pro to, aby byl nepříjemný postup jednoduchý, pohodlný, přístupný a srozumitelný.

Výsledky testu získáte v čase určeném na webu e-mailem a v případě potřeby v lékařském centru.

* Objednávka zahrnuje náklady na převzetí materiálu pro analýzu a může zahrnovat roční předplatné 99 rublů (placeno jednou ročně a není účtováno při registraci prostřednictvím mobilní aplikace pro iOS a Android).

Testování HIV, syfilis a hepatitida

Jak se testovat na HIV, hepatitidu a syfilis

Každý člověk, který přemýšlí o přítomnosti genitální infekce, je úzkostný a strašný. To je způsobeno tím, že počet lidí s diagnózou HIV, AIDS, hepatitidy a syfilis rychle roste. Zároveň není těžké se chránit před těmito chorobami, protože pro to existují určitá jednoduchá pravidla. Po nich, syfilis a hepatitida nebude pro vás tak hrozné onemocnění, protože budou obcházet vaši stranu. Přenos virových buněk syfilis, hepatitidy a HIV infekce se provádí hlavně pohlavním stykem. V lidských biologických tekutinách obsahuje vysokou koncentraci patogenů. Krev také obsahuje velké množství patogenů, které mohou být snadno přenášeny pomocí stejného zdravotnického vybavení nebo hygienických prostředků několika lidmi, krevní transfuzí, náhodným vstřikováním a v jiných případech. Samozřejmě existují hepatitidy, které mohou být přenášeny na lidi v domácím prostředí, ale nejnebezpečnější z nich nejsou schopni zůstat životaschopné mimo tělo, proto patogeny zemřou dostatečně rychle, když nejsou podporovány člověkem.

Prevence syfilis, hepatitidy a HIV infekce

Chcete-li zabránit infekci uvedenými chorobami, použijte následující doporučení:

 • Při pohlavním styku používejte kondom. To je nesmírně nutné, když svého sexuálního partnera neznáte velmi dobře. Je důležité poznamenat, že je nutné použít prezentovanou metodu antikoncepce nejen s klasickým sexuálním kontaktem, ale se všemi jejími formami. Výběr kondomů je kvalitní.
 • Když jdete k lékaři, zubaři nebo kosmetička, nezapomeňte se podívat, jaké nástroje používá. Je důležité, aby všechna zařízení byla dobře dezinfikována a injekční stříkačky byly na jedno použití. Pokud jdete do zdravotnického zařízení, kde jste si nevšimli 100% sterility, neměli byste riskovat své zdraví, ale spíše jít na jinou kliniku. Navíc je nemožné jít do podzemních tetovacích salonů nebo provádět kosmetické procedury v pochybných organizacích.
 • Snažte se sledovat své zdraví, zkuste posílit svou imunitu, protože slabý organismus je náchylnější k nakažení, když přijde do styku s infikovanou osobou.
 • Pravidelně se doporučuje darovat krev pro infekce AIDS, syfilis, hepatitidy a HIV, aby bylo možné včas je odhalit a zahájit léčbu. Je známo, že čím dříve je nemoc léčena, tím účinnější bude. Zanedbatelná situace je zřídka léčitelná. V tomto ohledu analýza syfilisu, hepatitidy a dalších onemocnění zabrání hrozným následkům.

Hiv hepatitis syphilis

Mnozí se zajímají, jak se testovat na syfilis a hepatitidu, jak se tento postup provádí a jak dlouho budou výsledky. Za prvé, osoba, která chce být testována na AIDS, syfilis a hepatitidu, by měla jít do polikliniky v místě svého bydliště u svého lékaře. Specialista bude muset pacienta vyšetřit, aby zjistil jakékoli známky přítomných nemocí, po kterých vám bude přiděleno doporučení k dárcovství krve. Lékař vám musí sdělit, jak budou testy provedeny tak, aby jejich výsledky byly co nejpřesnější. Předložené analýzy musí být odevzdány ráno před jídlem, protože potraviny mohou ovlivnit změnu výsledků. Testování je prováděno pouze na soukromých klinikách nebo ve speciálních městských institucích. Na jiných místech jste vystaveni velkému riziku nejen, že nedostanete kvalitativní výsledek, ale naopak můžete infekci přenášet do těla. V této věci je nejlepší se rozhodnout pro soukromé kliniky, protože léčí pacienty s velkou laskavostí a laskavostí. Mnoho lidí se ptá, kolik je testováno na hepatitidu a syfilis? Obvykle na to stačí 4 dny, ale některé kliniky poskytují výsledky pouze po týdnu. K potvrzení získaných výsledků může lékař předepsat reanalýzu, která bude muset projít během několika měsíců. Výsledky jsou relevantní po dobu dalších šesti měsíců, poté je nutná re-take. To je způsobeno tím, že za 6 měsíců se stav člověka může dramaticky změnit. Pokud předložené testy ukazují na infekci, budete muset podstoupit komplexní vyšetření, které potvrdí diagnózu. Úplná studie přesně určí přítomnost onemocnění.

Proč krevní testy na HIV, syfilis, hepatitidu B a C během těhotenství

Doba těhotenství je charakterizována nejen pozitivními emocemi, ale také častými návštěvami odborníků různých zdravotnických profilů. V gestačním období je velká pozornost věnována laboratorním testům pro stanovení stavu těhotné ženy a detekce infekcí, zejména pohlavně přenosných infekcí.

Co jsou perinatální infekce

Krevní test pro intrauterinní (perinatální) infekce je podáván nejvýše 2krát: když je registrován na porodnici pro porodnice a 30 týdnů těhotenství.

Perinatální infekce jsou onemocnění bakteriální nebo virové etiologie, která se přenáší z matky na dítě hematogenní cestou nebo když dítě prochází porodním kanálem.

Definice infekce přispívá ke správnému výběru léčby a schématu léčby těhotných. V procesu plánování těhotenství - je nutné.

Infekční fetopatie se v poslední době „vytáhla“ vpřed ve vývoji fetálních defektů plodu a smrti.

Typy perinatálních infekcí zahrnují:

Závažná onemocnění, jako jsou: HIV, syfilis a hepatitida B a C, se týkají odrůd IUI, charakterizovaných zvýšenou citlivostí plodu k těmto patogenním agens.

V závislosti na původci PI existují:

 • Bakteriální;
 • Virová;
 • Prvoky;
 • Spirochet;
 • Smíšené.

Jaké infekce se přenášejí placentou na dítě

Dráha infekčního agens v plodové vodě a těle dítěte je transplacentární.

Infekce je přenášena krevním oběhem, což má škodlivý vliv na mateřský a dětský organismus. Tato infekce je charakterizována zvýšenou hemoplacentární bariérou.

Další způsoby získávání bakterií a virů:

 1. Sexuální cesta.
 2. Invazivní cesta.
 3. Infekce během porodu.
 4. Laktační cesta.

Infekce překonávající placentární bariéru:

 1. Rubella - má negativní vliv na tělo nenarozeného dítěte. Jednou nemocný, nemá vliv na ženské tělo v důsledku nahromaděných protilátek. Existují preventivní očkování proti zarděnkám. Nebezpečí je jen v období gestace. Až 12 týdnů v 70% případů vede k intrauterinnímu úmrtí plodu.
 2. Virus herpes simplex typu 1 a 2 způsobuje poškození mozku.
 3. Cytomegalovirová infekce je jedním ze zástupců klasifikačního screeningu pro intrauterinní infekce. Ovlivňuje dítě velmi negativně.
 4. Chlamydie je nebezpečná asymptomatická infekce. Intracelulární parazit ovlivňuje plicní tkáň, močový systém a orgány vidění dítěte.
 5. Toxoplazmóza je infekční onemocnění šířící se od neočkovaných zástupců kočičího království. Infekce po dobu až 12 týdnů vede k trojici onemocnění: hydrocefalus, poškození cévní tkáně a spojivky.

Perinatální infekce, jejichž léze je produkována placentární bariérou, jsou seskupeny do skupiny nazvané TORCH infekce.

Dekódování: T-toxoplazmóza, O - ostatní, R - rubeola, C - cytomegalovirus, H - herpes.

„Ostatní“ (O) jsou pohlavně přenosné infekce: hepatitida B a C, HIV, syfilis.

Příznaky onemocnění

Příznaky infekce HIV během těhotenství

 • slabost;
 • mírně zvýšená tělesná teplota;
 • papulární a petechiální vyrážka na těle a genitáliích;
 • lymfatické uzliny jsou zvětšeny;
 • kandidóza

Vertikální infekce plodu se pohybuje v rozmezí od 30 do 60% v nepřítomnosti podpůrné lékové terapie.

Riziko infekce placentou nepřesahuje 30%. Při průchodu porodním kanálem je pravděpodobnost infekce 90%.

Vrozený HIV se vyvíjí agresivně a po 4-5 letech vede ke syndromu získané lidské imunodeficience.

Symptomy syfilis

 • charakteristické příznaky chřipkové infekce (zimnice, bolesti těla);
 • horečný stav;
 • ostrý úbytek hmotnosti;
 • hlavním a nepopiratelným příznakem syfilisu je výskyt chancre (vyrážka s konvexní zónou vytvořenou na genitáliích a v oblasti úst);
 • vředy a vředy se objevují v pozdní fázi.

Syfilis je onemocnění související se STI. V současné době je to vzácné. Dokonale přístupná k terapii.

Při zjištění těhotenství v 1 krevním screeningu.

Pravděpodobnost infekce dítěte v nepřítomnosti léčby 100%, z toho 40% vede k narození mrtvého dítěte.

Kauzativní agens u dítěte způsobuje léze centrálního nervového systému, anémie a placentární insuficience.

Virová hepatitida B a C: symptomy

Specifický projev symptomů nemoci během těhotenství není pozorován.

Mezi nepřímé znaky:

 • poruchy spánku;
 • nevolnost s paroxyzmálním zvracením;
 • vyjasnění výkalů;
 • změna charakteru moči (barva a kyselost);
 • nízká horečka.

U hepatitidy C u těhotných žen je klinický obraz mírný. Hlavní patologické procesy probíhají uvnitř těla: zvětšení jater, sleziny, výskyt volné tekutiny v dutině břišní - ascites.

Screening

Prenatální screening je typ krevního testu, který umožňuje diagnostikovat přítomnost infekce v mateřském organismu.

Prenatální diagnostika může snížit riziko intrauterinní infekce plodu.

Termíny screeningového testu pro PI

Při registraci do 12 týdnů těhotenství - první screening.

30 týdnů těhotenství - druhý screening perinatálních infekcí.

Je povinné, aby při vstupu do nemocnice pro těhotnou ženu odebrali krev na studii HIV, syfilis a hepatitidy B a C.

Testy AIDS a syfilis jsou zahrnuty v seznamu povinných testů pro přijetí do nemocnice, aby se stanovil imunitní stav těhotné ženy.

Příprava na dodávku biomateriálu pro analýzu

 1. Hlavní podmínkou je odběr krve na prázdný žaludek;
 2. V předvečer testu nejezte mastné potraviny bohaté na bílkoviny;
 3. Před odběrem krve odstraňte alkohol po dobu 5 dnů;
 4. Neprovádějte fyzioterapii a neprovádějte rentgenovou diagnostiku;
 5. Zabraňte přepětí a napětí;
 6. Několik dní před porodem nejezte produkty obsahující karoten (mrkev, hrušky);
 7. V den analýzy můžete pít slabý sladký čaj - výsledek to neovlivní.

Manipulace s odběrem krve se provádí v ošetřovně místním vpichem žíly ohybu lokte.

Test se provádí ve sterilních lékařských rukavicích.

Jaká je samotná analýza

Stanovení infekce krve virem lidské imunodeficience se provádí laboratorním rozborem imunoanalýzy. V krvi pacienta jsou detekovány specifické protilátky a imunodeficientní virus.

Pozitivní test ELISA je potvrzen polymerázovou řetězovou reakcí na virovou RNA.

Studie trvá průměrně 3 dny. Kromě toho existuje rychlá diagnóza infekce HIV, ale musí být také potvrzena.

Analýza syfilisu je rozdělena do 2 kategorií:

 1. Expresní diagnóza suchým roztokem. Provádí se v laboratoři aplikací biologické tekutiny na testovací proužek s kardiolipinovým antigenem.
 2. Wassermanova reakce - sérum těhotné se titruje. Přidání antigenu a komplimentu (vazebný protein). Sraženina ve zkumavce s testovaným vzorkem je pozitivním výsledkem - syfilis je „detekován“.

Hepatitida je stanovena diagnostikou ELISA. Metoda umožňuje stanovit imunoglobuliny M a G.

Metody analýzy pro detekci pohlavně přenosných nemocí

 1. Jednou z používaných metod je PCR diagnostika. Pomocí analýzy jsou identifikovány bakteriální a virové infekce.
 2. Bakteriologicky rostoucí plodiny v obohaceném prostředí. Tato metoda nemůže detekovat HIV, AIDS a hepatitidu.
 3. Mikroskopická analýza biologické tekutiny, škrábání, sputa, slin a spermatu.

Výsledky dekódování

Výsledek může být dvou typů:

 • Pozitivní. Označuje přítomnost infekce v akutní nebo chronické formě; skrytý nosič a falešně pozitivní výsledky (opakujte po 1 měsíci);
 • Negativní. Nemoc je nepřítomná nebo je překonána infekce a člověk je zdravý.

Rozluštění hepatitidy B

Pozitivním výsledkem je potvrzení stanovené diagnózy, to znamená, že těhotná žena má hepatitidu B.

Dešifrování hepatitidy C

Pozitivním výsledkem je další kontrola s opakovanou diagnostikou. Onemocnění je potvrzeno.

Transkript syfilis

2 proužky na testu, když expresní stanovení indikuje vývoj treponematózní infekce.

Dešifrování HIV

V přijatém formuláři s výsledkem analýz se umístí razítko o stavu.

HIV, hepatitida, syfilis testy

V moderním životě, nikdo není imunní proti infekci virem imunodeficience, HIV testy vám pomohou znát váš stav. Chcete-li získat spolehlivé výsledky výzkumu, měli byste znát několik pravidel. Testování na HIV by mělo být provedeno nejdříve 30 dní po nechráněném kontaktu. Opakovaná analýza by měla být prováděna za 1-3 měsíce (během této doby jsou produkovány protilátky proti viru).

Hepatitida C je zákeřná choroba, která je asymptomatická ve svých raných stadiích, proto, aby bylo možné co nejdříve stanovit přesnou diagnózu, je třeba provést testy na hepatitidu. Odběr krve pro detekci hepatitidy C se provádí ráno, na lačný žaludek. U testů na hepatitidu, které poskytují přesné výsledky, musí uplynout nejméně 4-5 týdnů od okamžiku infekce.

Wassermanova reakce nebo testy na syfilis vám umožní diagnostikovat syfilis po 6-7 týdnech po údajné infekci. Pro testování syfilis ukázaly nejpřesnější výsledky, krev je odebírána pouze z krychlové žíly. Falešně pozitivní výsledky mohou být během těhotenství. Několik reakčních indexů se liší v analýze syfilisu, od slabě pozitivních 1+ až po ostře pozitivní 4+.

Sérologické studie jsou založeny na studii interakce antigenů a protilátek v séru. Dávají příležitost identifikovat původce onemocnění, určují krevní skupinu, různá autoimunitní a imunitní onemocnění. Na základě sérologických reakcí lze identifikovat:

Analýza HIV syfilis hepatitidy

Plán pro budoucí matky musí zahrnovat diagnózu infekce HIV, syfilis, virové hepatitidy B a C. Důležitost těchto testů je dána tím, že tyto infekce mohou mít velký negativní dopad na vývoj plodu, stejně jako přenos z těhotné ženy na jiné pacienty a zdravotnický personál.

Včasná diagnóza syfilis, infekce HIV, virová hepatitida B a C vám umožní chránit nenarozené dítě před infekcí nebo se připravit na problémy předem, pokud se intrauterinní infekce stále vyskytuje. Všechna tato virová onemocnění jsou stejně nebezpečná ve vývoji patologií plodu, liší se však stupněm infekčnosti (schopnost přenosu z matky na dítě), symptomy a diagnostickými metodami.

Syfilis
Tato choroba je pohlavně přenosná a je způsobena treponema pallidum. V raných stadiích se syfilis projevuje bezbolestnou ulcerací v oblasti genitálií, nejčastěji na děložním čípku, takže si to žena zřejmě nevšimne. Pokud se neléčí, symptomy mohou ustoupit a po chvíli se objeví malá vyrážka na dlaních a chodidlech chodidel. Před výskytem vyrážky od okamžiku infekce může trvat 6 týdnů až 6 měsíců. Tato fáze se nazývá sekundární syfilis. Pokud se neléčí, vyrážky zmizí samy o sobě, ale během 2 let se mohou znovu objevit. V pozdějším stádiu nemoci jsou postiženy terciární syfilis - kardiovaskulární a nervový systém. Riziko intrauterinní infekce je u primárního a sekundárního syfilisu velmi vysoké. Při intrauterinní infekci plodu dochází často k jeho smrti nebo se dítě narodí s poškozením nervového systému, kostí, úst, očí.

HIV infekce (AIDS)
Virus lidské imunodeficience způsobuje poškození buněk imunitního systému. HIV se přenáší pohlavně, skrze krev pomocí lékařských přístrojů, od matky k dítěti během těhotenství, porodu nebo kojení.
Symptomy a jejich projevy mohou být různé, protože imunodeficience se může nejprve projevit porážkou všech orgánů a systémů. Obvykle několik týdnů po infekci může být prudký nárůst tělesné teploty, vyrážka na těle, bolest v krku a oči. V průběhu několika následujících let dochází k postupnému oslabování imunitního systému, na jehož pozadí se vyvíjejí různé infekce. Při absenci terapie, po asi 10 letech, se vyvíjí AIDS, který je charakterizován rozvojem závažných infekcí, které ohrožují život člověka nebo výskyt zhoubných novotvarů. Bez preventivních opatření se fetální infekce během těhotenství vyskytuje v 25-40% případů. Většina infekcí se vyskytuje během průchodu plodu porodním kanálem. Navíc existuje vysoké riziko infekce během kojení. V případě infekce HIV, aby se snížilo riziko přenosu na plod, se ve druhé polovině těhotenství léčí antivirotikum.

Hepatitida B
Virová hepatitida B je závažné infekční onemocnění, které může mít za následek vznik závažného onemocnění jater - cirhózy jater. Je přenášen pohlavně, prostřednictvím krve, nástrojů, stejně jako během těhotenství od matky k plodu. Nejčastěji je infekce virem hepatitidy B asymptomatická a u pouze pětiny pacientů se rozvine žloutenka. Hepatitida B je léčena antivirotiky hepatologem.

Hepatitida C
Toto je nejzávažnější forma virové hepatitidy, jejíž chronická forma se často promění v cirhózu a rakovinu jater. Akutní hepatitida C je často také asymptomatická. Virus hepatitidy C je nejčastěji přenášen krví, riziko sexuálního přenosu je velmi malé. Je také velmi vzácné, aby se virus přenášel z matky na plod, i když se riziko přenosu HIV zvyšuje současně s infekcí HIV. Riziko infekce je také zvýšeno v přítomnosti akutního procesu a aktivní reprodukce viru. Je možné předčasné ukončení těhotenství a intrauterinní retardaci růstu.

Testování na HIV, hepatitidu a syfilis se provádí několikrát během těhotenství. Krev na syfilis musí být odevzdán po registraci, poté 30 týdnů a 2-3 týdnů před porodem, tj. Asi 37 týdnů. Krev pro HIV a hepatitidu B a C se vyšetřuje dvakrát - při registraci na předporodní klinice a po 30 týdnech. Taková četnost testů umožňuje plně identifikovat případy infekce těhotných žen. Po infekci těmito infekcemi nedochází okamžitě k detekci specifických proteinů v krvi, které indikují onemocnění. Několik týdnů nebo měsíců může být krevní test pro nemocnou osobu negativní. Jedná se o tzv. Seronegativní období onemocnění. U různých infekcí se toto období liší v délce trvání, od 21 dnů pro syfilis až po šest měsíců s infekcí HIV.

Diagnostika infekcí
Absolutně všechny těhotné ženy, které jsou registrovány pro těhotenství na předporodní klinice, jsou vyšetřeny na HIV, hepatitidu B a C, syfilis. Pro obecný screeningový průzkum, tj. Vyšetření, které všechny ženy podstoupí s použitím nejjednodušších, nejlevnějších a rychle proveditelných testů.

Diagnóza syfilis
Stanovení syfilisu se provádí pomocí tzv. Netreponemálních testů. Jsou založeny na detekci proteinových protilátek v krvi pacienta, které se tělo nevyvíjelo proti samotným patogenům, ale proti tkáním, které byly zničeny syfilisem, a tuků, které tvoří stěnu patogenu syphilis, bledého treponema. Tyto testy jsou vždy pozitivní v přítomnosti syfilisu. Non-treponemální testy však mohou být pozitivní a u některých neinfekčních nemocí, které jsou charakterizovány produkcí protilátek proti vlastním buňkám těla - jedná se o tzv. Autoimunitní onemocnění, jako je systémový lupus erythematosus, jiná onemocnění pojivové tkáně, antifosfolipidový syndrom (onemocnění, při kterém tělo produkuje protilátky proti tělesných buněk).

Non-treponemální testy pro diagnózu syfilis zahrnují dříve rozšířenou Wasserman reakci, stejně jako modernější metody - rychlý plazmatický reagin test (Rapid Plasma Reagins, RPR) a mikroskopický VDRL test (Venereal Disease Research laboratory). Rychlost vyléčení syfilisu je také běžně diagnostikována kvantitativními netreponemálními testy.

Nevýhody netreponemálních testů

 • falešně negativní výsledky s vysokými hladinami protilátek v krvi. Tento jev lze pozorovat v časných stádiích syfilisu au pacientů se souběžnou infekcí HIV,
 • nedostatečná citlivost pro diagnózu syfilis v pozdním stádiu,
 • falešně pozitivní výsledky v přítomnosti jiných akutních nebo chronických onemocnění.

Pokud pacient dostane pozitivní netreponemální test, lékař ji odkáže na diagnózu venereologovi, který předepíše další testy, a to treponemální testy na syfilis. Treponemální testy se provádějí za účelem stanovení protilátek proti původci syfilis - bledého treponema, proto jsou vysoce citlivé a specifické, to znamená, že mohou být pozitivní pouze v případě syfilisu. Tyto testy se používají pouze pro diagnostiku syfilisu, nejsou vhodné pro monitorování léčby, protože mohou zůstat pozitivní po celý život.

Nejčastěji se používají následující treponemální testy:

 • Imunofluorescenční reakce (REEF-FTA) v různých modifikacích,
 • Reakce pasivní aglutinace (RPHA - TPHA),
 • ELISA (EIA-EIA) včetně rekombinantní ELISA,
 • Reakce imobilizace světlého treponemu (RIBT),
 • Imunoblotování

Diagnóza syfilis vyžaduje pozitivní výsledky z jedné ne treponemální a dvou metod měření krevního testování.
V porodnici, po přijetí, jsou všichni pacienti vyšetřeni na syfilis dvěma metodami - jednou ne treponemální a nutně RPHA. Proto je v případě dříve léčeného a vyléčeného syfilisu nezbytné, abyste informovali svého lékaře, aby byla strategie léčby zvolena správně.

Diagnóza infekce HIV
Pro vyšetření všech těhotných žen na detekci infekce HIV za použití metody stanovení specifických proteinů produkovaných v těle viru HIV za použití enzymového imunotestu (ELISA).

Nevýhody ELISA

 • sérologická diagnóza je neúčinná v tzv. „sérologickém okně“, kdy během prvních týdnů po infekci nemohou být protilátky proti HIV detekovány pomocí ELISA z důvodu jejich nepřítomnosti nebo nízké koncentrace,
 • možnost falešně pozitivních výsledků v těhotenství, rakovině.

Pro potvrzení přítomnosti infekce HIV se používají dvě metody - metoda imunoblot a metoda polymerázové řetězové reakce (PCR). Metoda PCR se používá častěji, protože umožňuje levnější. Stejná metoda se používá pro pochybné výsledky testu ELISA, protože je citlivější, PCR detekuje virus v krvi asi o 11 dní dříve, než se stává pozitivním testem ELISA.

Diagnostika hepatitidy B a C
Screeningový test na hepatitidu B je stanovení povrchového antigenu HBsAg enzymovou imunoanalýzou (ELISA). Když se HBsAg infikuje virem hepatitidy B, objeví se nejprve v krvi, několik týdnů před nástupem příznaků a zvýšenou aktivitou jaterních enzymů, protilátky proti viru hepatitidy (anti-HBs) se objevují v krvi po asi 6 týdnech od nástupu onemocnění a přetrvávají až do konce života. Krevní test pro HBsAg je poměrně citlivou metodou výzkumu, falešně pozitivní výsledky jsou vzácné. Pacienti, jejichž krevní test na HBsAg byl pozitivní, jsou podrobeni podrobnějšímu vyšetření, zejména kvalitativní a kvantitativní stanovení DNA viru hepatitidy B pomocí PCR.

Screening hepatitidy C je stanovení protilátek proti viru hepatitidy C - anti-HCV a imunoanalýze spojené s enzymem (ELISA). Tyto protilátky jsou detekovány přibližně 50-140 dnů po infekci. Pro potvrzení standardního testu pomocí pomocného testu rekombinantního imunoblotování (RIBA) nebo detekce virové RNA pomocí polymerázové řetězové reakce, PCR. Pokud jsou oba testy pozitivní, potvrzuje to diagnózu hepatitidy C, v tomto případě lékaři infekčních onemocnění předepisují dodatečnou kvantitativní PCR k určení virové zátěže, tj. Počtu virů v krvi, což umožňuje posoudit aktivitu nebo rychlost reprodukce virů. Čím vyšší je virová zátěž, tím je aktivnější reprodukce virů. V případě aktivní hepatitidy C může být také nutná analýza genotypu HCV, která je nutná pro výběr účinného léčebného režimu hepatitidy.

Vedení těhotenství a porodu s pozitivními testy
Syfilis
Při přijímání pozitivních výsledků testů na syfilis je nutně vyřešena otázka předpisu přeneseného syfilisu nebo jeho přítomnosti v daném okamžiku. Pokud byl syfilis dlouhodobě léčen, ale testy zůstaly pozitivní, profylaktická antibiotika se provádějí v období 20-24 týdnů těhotenství a dítě po porodu musí být zkontrolováno na vrozený syfilis. V takových situacích, se souhlasem venereologist, porod může být řízen v obyčejných porodnicích.
V případě potvrzené choroby syfilis během těhotenství je žena nutně hospitalizována ve specializované dermatovenerologické nemocnici pro antibakteriální léčbu. Antibiotika skupiny penicilinu - penicilin, bicilin, extensilin nebo erythromycin a ceftriaxon - pro intoleranci penicilinu - jsou běžně používány pro léčbu. Délka léčby závisí na stadiu nemoci - s primárním syfilisem, léčba trvá několik týdnů, s terciárním - několik let. Všechny těhotné ženy, které byly léčeny během těhotenství, mají navíc profylaktický průběh antibiotik již 20-24 týdnů. Po porodu také všechny děti narozené nemocným matkám, které neprošly kompletní léčbou a profylaxí, také provádějí profylaktický průběh léčby antibiotiky.
V současné době neexistují jasná doporučení, kdy ukončit těhotenství syfilisem. Moderní metody léčby syfilis mohou zabránit vrozené syfilis při detekci onemocnění u matky v první polovině těhotenství. Pokud je syfilis zjištěn po 12 týdnech těhotenství, je léčba těhotné ženy již léčbou plodu. Narození pacientů se syfilisem se nutně provádí ve specializovaných porodnicích.

HIV infekce
Pokud je během těhotenství zjištěna infekce HIV, žena nutně chodí do specialisty na infekční onemocnění virologa, aby rozhodla, zda může být těhotenství prodlouženo, protože těhotenství v důsledku přirozeného poklesu imunity může urychlit a zhoršit průběh infekce HIV. Těhotenství provádí společně porodník-gynekolog a specialista na infekční onemocnění-virolog. Během těhotenství je infekce HIV léčena Zidovudinem pod kontrolou imunologického stavu těhotné ženy. Tento lék proniká placentou a třikrát snižuje pravděpodobnost infekce plodu. Narození žen infikovaných HIV se provádí ve specializovaných porodnicích. Pokud byla během těhotenství provedena antivirová léčba, je porod prováděn přirozeným porodním kanálem, v nepřítomnosti léčby během těhotenství je indikován císařský řez, aby se snížilo riziko infekce dítěte. Kojení pro ženy infikované HIV je kontraindikováno, protože infekce dítěte s HIV se často vyskytuje v mateřském mléku.

Hepatitida B a C
Všichni pacienti, kteří byli pozitivně testováni na hepatitidu B nebo C, jsou nutně pozorováni během těhotenství specialistou na infekční onemocnění. V akutní hepatitidě může těhotenství významně zhoršit průběh onemocnění a virus často prochází placentou k plodu a způsobuje vrozené vady. Když tedy žena v prvním trimestru těhotenství onemocní hepatitidou, rozhodne se o otázce potratu. U chronických forem hepatitidy B a C se obvykle neprovádí specifická léčba, jaterní testy se sledují v každém trimestru těhotenství. S rozvojem klinických příznaků by měli být hospitalizováni ve speciálních odděleních nemocnic infekčních nemocí pro hospitalizaci. V závažných případech může být nezbytné ukončit těhotenství ze zdravotních důvodů. Narození pacientů s hepatitidou může být provedeno ve specializované porodnici nebo na pozorovacím oddělení pravidelné porodnice, a pokud není poskytnuta jiná indikace, porodním kanálem. Kojení pro hepatitidu B je kontraindikováno, pacienti s neaktivní hepatitidou C mohou kojit. Dítěti, jehož matka je nemocná hepatitidou B bezprostředně po narození, je podána prevence hepatitidy - je podáván specifický imunoglobulin a je očkována hepatitida B. V případě očkování dětí bezprostředně po narození může být povoleno kojení.

Jak získat krevní testy na HIV a hepatitidu

Existuje mnoho smrtelných nemocí. Někteří se projevují okamžitě a někteří přes dlouhou dobu.

Jako výsledek, diagnóza nemoci je děláno příliš pozdě, když to je už nemožné pomoci pacientovi. S pomocí profylaktického anonymního screeningu se však můžete dozvědět o přítomnosti infekce HIV a hepatitidy. Statistiky ukazují, že více než 10% osob infikovaných HIV je také nemocných s hepatitidou. To je způsobeno silným oslabením imunitního systému. Proto se doporučuje, abyste byli současně testováni na HIV a hepatitidu, materiály budou vhodné pro diagnostiku obou onemocnění.

Jak získat a složit testy

Mnozí se zajímají o to, jak projít krevními testy na HIV a hepatitidu, kolik jich je platných a jak jsou prováděny, trvanlivost testů.

Chcete-li být testováni na HIV, hepatitidu a syfilis, musíte přijít na kliniku navštívit svého lékaře. Poté, co prozkoumá člověka, pokud se u něj objeví známky nemoci, budou posláni do léčebny doporučení, aby se vzdali. Lékař musí instruovat pacienta, jak jsou testy prováděny tak, aby jejich výsledky byly správné. Krevní testy na hepatitidu a HIV musí být provedeny ráno před jídlem, protože výsledek analýzy se může změnit, když lidské tělo vstoupí do těla spolu s jídlem.

Odběr krve se provádí sterilní injekční stříkačkou ze žíly.

Měli byste darovat krev pro HIV syfilis a hepatitidu ve specializované komunální instituci nebo soukromé klinice. V tomto případě je vhodnější soukromá klinika, protože tam zachází s osobou s pozorností a jemněji a zpravidla se používají v diagnostice s novými a moderními metodami. Běžné testy jsou připraveny nejméně 4 dny, maximálně týden. Pokud je to nutné, aby se potvrdil výsledek, opakované testy na virus imunodeficience, syfilis nebo hepatitidu budou naplánovány na několik měsíců. Platnost analýzy je omezena na šest měsíců.

Přítomnost nebezpečné infekce a viru v těle by měla být potvrzena komplexním vyšetřením a výsledky testů. Pouze tímto způsobem můžete potvrdit nebo popřít diagnózu onemocnění.

Jaké testy by měly být provedeny k identifikaci hepatitidy

Správně posoudit, jak jsou játra a jejich funkční aktivita ovlivněny a určit typ viru, použijte laboratorní výzkumnou metodu.

Krevní testy na hepatitidu jsou rozděleny takto:

 • obecná klinická analýza - je dodáním obecné analýzy krve a moči;
 • biochemická analýza zahrnuje aplikaci jaterních funkčních testů atd.;
 • Pokud je specifická diagnóza nebo detekce markeru hepatitidy určována svým typem, virovým genotypem a množstvím v krvi.

Každý z nich podrobněji popisujeme.

1. V každé nemocnici, ve veřejné nebo soukromé laboratoři bude pacient schopen provádět obecné klinické studie, podle kterých je virus určen pro něj v případě změn. Výsledek analýzy je připraven den. Virová hepatitida je doprovázena následujícími změnami v krvi:

 • leukocyty, které zemřou kvůli boji proti virovému onemocnění, jsou sníženy;
 • míra sedimentace erytrocytů se urychluje, což znamená, že v lidském těle existuje zánětlivý proces;
 • snížil počet krevních destiček a řekl, že funkční aktivita jater na srážení krve je narušena.

V moči v přítomnosti onemocnění zvyšuje rychlost urobilin.

2. V biochemickém krevním testu se stanoví, zda se jedná o metabolickou poruchu a kolik jater je postiženo viry. Výsledky výzkumu jsou ovlivněny: tučnými jídly, alkoholickými nápoji, tabákem, fyzickou aktivitou. Proto před tím, než se krev z toho všeho bude muset vzdát. Analýzy se provádějí po dobu jednoho nebo dvou dnů.

"Jaterní test" zahrnuje celou řadu studií:

 • Je nutné určit ukazatel bilirubinu. V přítomnosti nemoci se zvyšuje, což může vést k žloutence;
 • jaterní transaminázy s onemocněním jsou mnohem větší, což naznačuje vývoj cholestázy a cytolýzy;
 • stanoví se celkový protein v krvi, stejně jako hladiny globulinu a albuminu, vzorky sedimentů (thymol), pomocí kterých se hodnotí funkční aktivita jater, která syntetizuje protein;
 • coagulogram je odhadnutý koagulační systém.

3. Ve specifických studiích je stanoven marker virové hepatitidy, který pomáhá při výběru správné léčby onemocnění a při předvídání jeho dalšího průběhu.

Když je toto diagnostikováno:

 • virus hepatitidy;
 • struktura genomu viru;
 • specifické protilátky.

Pro vytvoření kompletního obrazu viru se používají různé diagnostické metody, jejichž účelem je identifikovat specifický marker. Patří mezi ně:

 • stanovení antigenu a protilátek proti virům hepatitidy se provádí pomocí enzymového imunoanalýzy nebo ELISA. Tato diagnostická metoda má široké uplatnění v medicíně;
 • rekombinantní imunobloting nebo RIBA se používá k potvrzení pozitivních výsledků metody ELISA, která je považována za přesnější a nákladnější;
 • Diagnóza pomocí imunochromatografické analýzy nebo ICA není tak citlivá jako předchozí dva, ale také se nazývá rychlý test;
 • Stanovení genomu viru pomocí PCR nebo diagnostiky pomocí polymerázové řetězové reakce. Při zodpovězení otázky, kolik stojí tato analýza, lze říci, že je to také drahé.

Co potřebujete vědět při diagnostice AIDS

Pro diagnostiku HIV je nutné provést celou řadu různých klinických, laboratorních a epidemiologických vyšetření. Krevní test na HIV je klíčový pro diagnostiku onemocnění. Enzymová imunoanalýza patří mezi hlavní metody diagnostiky onemocnění v laboratorních testech.

Podle rozkazu Ministerstva zdravotnictví Ruska, při absolvování testů, pravidla procházejí následujícími kroky:

 • screening nebo screening, skládající se z enzymové imunoanalýzy nebo metody ELISA;
 • ověření nebo potvrzení metodou imunoblot a provedené ve městě AIDS.

V první fázi, s použitím enzymového imunotestu v přítomnosti pozitivního výsledku, je nutně provedeno opakování. Pokud na konci byl alespoň jeden pozitivní výsledek, pokračujte do druhého stupně, kde pomocí metody imunoblot potvrdit nebo vyloučit onemocnění.

Zvláštní pozornost je věnována laboratorní diagnóze přítomnosti infekce HIV u novorozenců, jejichž matky jsou infikovány AIDS. Jsou zkoumány tři roky od data narození.

Pokud má někdo podezření, že se mohl nakazit AIDS, doporučuje se darovat krev na infekci HIV jeden měsíc od očekávaného data infekce. Platí po dobu 6 měsíců.

Pokud se v první fázi průzkumu získá negativní výsledek, může být osoba považována za neinfikovanou virem, a proto s ním nejsou přijata žádná protiepidemická opatření.

Je třeba poznamenat, že studie o přítomnosti nemoci je prováděna každou osobou dobrovolně. Lidé však musí pochopit, že včasná detekce infekce HIV umožní zahájit léčbu, která vyústí v úplný a dlouhý život.

Pokud jsou všechny laboratorní testy pozitivní na AIDS, bude nutné identifikovat symptomy spojené s tímto onemocněním, vyšetřit na dystrofii HIV a přítomnost extrapulmonální tuberkulózy a kandidomykózy. Pouze to dá plnou důvěru, že osoba je nakažená.

Je důležité vědět, že všechny předložené testy by měly spadat do rukou lékaře pro jejich další studium a dešifrování. Vlastní krev a pokus o diagnostiku nemoci v sobě je pro zdraví nebezpečný.