Co je hypoplazie žlučníku

AGENESIE, APPLASIA A HYPOPLASIA GALLBAL BUBBLE A BILACÁRNÍCH DUCTS - to jsou defekty embryonálního vývoje, projevující se úplnou absencí žlučníku a žlučovodů nebo nedostatečným rozvojem žlučníku a žlučovodu.

Etiologie a patogeneze

Ageneze a aplazie žlučníku je extrémně vzácná vývojová abnormalita (vyskytuje se jednou za 500 000 porodů) a patologie je neslučitelná se životem (i když literatura popisuje případ tvorby žlučníku u novorozence v případě normálního vývoje žlučovodů). Mnohem častější hypoplazie žlučníku s úplnou nebo částečnou absencí žlučových cest - atresie nebo jejich aplázie. Vývoj tohoto defektu je způsoben charakteristikami embryonálního vývoje. Porušení konfluence a rekanalizace procesu vede ke vzniku aplázie a atrézie žlučového systému. Fetální patologické procesy v játrech (vrozená hepatitida atd.) Mohou mít určitou hodnotu.

Typické jsou projevy hypoplazie žlučníku a atresie žlučových cest. Dítě se narodí se žloutenkou nebo se vyvíjí během prvních 2–3 dnů po narození. Charakterizovaný postupným nárůstem žloutenky. Židle je od okamžiku narození zbarvena. Moč je barva tmavého piva. Po 2-3 týdnech od narození se nejprve zvětší játra a pak slezina. Vzrůst velikosti břicha, expanze sítě safenózních žil břišní stěny, hemoragické projevy následují, vyvíjí se ascites. děti umírají na biliární cirhózu 6–9 měsíců po porodu.

Diagnóza vrozených anomálií žlučového systému představuje významné obtíže vzhledem k identitě klinických projevů řady onemocnění doprovázených prodlouženou žloutenkou. Diferenciální diagnostika je prováděna s dlouhodobou fyziologickou žloutenkou novorozence, konfliktní hemolytickou žloutenkou, generalizovanou cytomegalií, toxoplazmózou. syfilis. blokování žlučových cest žlázovou kongescí, vrozenou hepatitidou obřích buněk. S prodlouženou fyziologickou žloutenkou novorozence, stolice je obvykle nadměrně zbarvená, moč je tmavý, žloutenka je náchylná ke snížení, volná frakce bilirubinu převažuje v krvi (žloutenka zvyšuje atresii, převažuje přímá frakce bilirubinu).

S konfliktní hemolytickou žloutenkou, stejně jako s fyziologickou žloutenkou, převládá volný bilirubin, zpravidla existuje konflikt Rh nebo konflikt v systému ABO.

Diagnóza vrozené syfilis, toxoplazmózy a cytomegálie je odmítnuta nebo potvrzena sérologickými testy, speciálními testy. Máte-li podezření, že jsou předepsány obstrukce žlučových cest, antispasmodika, pod jejich vlivem jsou žlučovody rozšířeny, zátky vycházejí, žloutenka rychle přechází a dítě se zotavuje.

Diferenciální diagnostika s vrozenou hepatitidou obřích buněk je možná pouze pomocí speciálních metod výzkumu - laparoskopie a biopsie jater.

Důležitou roli pro správnou diagnózu jsou: biochemické krevní testy (stanovené celkovým přímým, nepřímým bilirubinem) a ultrazvukem.

Je ukázána operace zaměřená na obnovení průchodnosti žlučovodů. V případě celkové atresie a hypoplazie žlučníku, aby se částečně vyprázdnil žluč do střeva a prodloužil se život dítěte, je hrudní lymfatický kanál transplantován do jícnu.

Výsledky operace jsou přímo závislé na formě a stupni vývojové anomálie a načasování intervence. Nejlepších výsledků lze dosáhnout v prvních dvou měsících života dítěte.

Anomálie žlučníku

Žlučník je rezervoárem žluči. U novorozenců, to má fusiform nebo válcovitý tvar. Jeho dno nevyčnívá z dolního okraje jater. U dospělých je močový měchýř dlouhý 8–12 cm, u dospělých 30–65 ml, průměrně 45 ml. Žlučník je přilehlý k břišní stěně v místě, kde úhel tvořený pobřežním obloukem a vnějším okrajem svalu rectus abdominis (Kera bod).

Žluč je vylučována játry nepřetržitě, ale na cestě do dvanáctníku se svěrač setkává, proto je poslán do žlučníku, kde sliznice absorbuje vodu a žluč je koncentrován pětkrát. Během dne se vylučuje 3 až 4,5 litrů rezervního žluči; v žlučníku zhušťuje. Pokud se v žlučníku hromadí 40 cm 3 žluči, nervové prvky jsou podrážděné, svaly jsou reflexně stimulovány a spirálovitý záhyb se uvolňuje, což vede k toku žluči do dvanácterníku. Podobně, žluč je uvolněna reflexivně jestliže jídlo vejde do dvanáctníku.

Pravé a levé jaterní kanály v bráně jater jsou spojeny se společným jaterním kanálem. Ten se slučuje a cystický kanál tvořící společný žlučovod. Existují různé možnosti pro vztah cystických a společných žlučových cest. Cystický kanál může přejít přes společnou žluči nebo být umístěn vedle ní. Někdy oba kanály proudí odděleně do dvanáctníku.

Společný žlučovod v polovině případů se váže na pankreatický kanál, tvořící jaterní pankreatickou ampulku, která se nachází ve velké papile duodena. Vytváří speciální zařízení, které reguluje průtok žluči a pankreatické šťávy do střeva, svěrače jaterní pankreatické ampule, která pokračuje do svěrače žlučovodu a svěrače pankreatického kanálu. Sfinkter ampule sestává z propletených svazků buněk hladkého svalstva běžících v kruhovém, podélném a šikmém směru, které pokrývají ampulku a koncové části společných žlučových a pankreatických kanálků. U novorozenců a v hrudním období je svěrač ampule slabě vyvinut a je reprezentován především kruhovými svaly. Ve 2-4 letech roste počet svalových buněk v ní a získává charakteristickou strukturu.

1. Ageneze žlučníku - na základě poškození kaudální části jaterního divertiklu během 4. týdne embryonálního vývoje. Existují 2 formuláře:

A) kompletní - nedostatek pokládání žlučníku a extrahepatických kanálků;

B) při zachování žlučových cest.

2. Hypoplazie žlučníku - projevuje se ve formě velmi malého měchýře.

3. Dystopie žlučníku - změna polohy žlučníku. Pro situaci existuje několik možností:

B) intraperitoneální (syn. Žlučník) - nedostatečná fixace žlučníku na játra, když leží zcela mimo něj, je ze všech stran pokryta peritoneem a má mezentérii, která může být příčinou vývoje žlučníku.

D) pod levým lalokem jater,

D) levostranné s obráceným uspořádáním orgánů.

4. Zdvojnásobení žlučníku - existuje několik forem:

A) Žlučník je dvouděložný - je zde společný krk pro 2 oddělené komory. Odvodnění může být prováděno prostřednictvím jediného nebo dvojitého cystického kanálu.

B) Žlučník "ductular" - opravdové zdvojení žlučníku. Současně se vyskytují 2 plně zformované orgány, cystické kanály se otevírají nezávisle na společném žlučovodu nebo jaterních kanálcích.

B) Triplikace žlučníku - všechny tři orgány jsou umístěny ve společné fosse a mají společný serózní kryt.

studopedia.ru není autorem publikovaných materiálů. Ale poskytuje možnost bezplatného použití. Existuje porušení autorských práv? Napište nám

Laboratorní příznaky cholestázy:

• zvýšení koncentrace konjugovaného bilirubinu v séru;

• zvýšená aktivita alkalické fosfatázy v séru (zejména jaterního isoenzymu);

• zvýšená aktivita y-glutamyl transpeptidázy (y-GTP) v séru;

• zvýšení aktivity leucinaminopeptidázy (PAH) v séru;

• zvýšená aktivita 5 # 8242 -nukleosidázy v séru;

• zvýšení koncentrace cholesterolu v séru;

• zvýšená koncentrace žlučových kyselin v séru;

• zvýšení koncentrace mědi v séru;

• zvýšení koncentrace urobilinogenu v moči. Závažnost symptomů se může značně lišit u různých onemocnění od minimálních po extrémně vysoké. Další známkou cholestázy je přítomnost tlusté žluči (žlučového kalu) v lumen žlučníku. Přítomnost cholestázy lze spolehlivě potvrdit pomocí hepatobiliární scintigrafie: zaznamenává se zpomalení dodávky radiofarmaka do dvanáctníku.

V každodenní praxi se pediatr nejčastěji setkává s excesy a zúženími žlučníku, které nemusí mít žádný klinický význam nebo způsobit poruchy v průchodu žluči. Zvláště důležité jsou kombinace uzlů, které tvoří tzv. Žlučník ve tvaru S a vedou k jeho dysfunkci. Funkce žlučníku:

• akumulační - akumulace žluči v inter-trávicím období;

• koncentrace - absorpce vody;

• reabsorpce - reabsorpce aminokyselin, albumin, anorganické látky;

• kontraktilní - podpora žluči podél žlučových cest;

• sekrece - vylučování hlenu, enzymů, elektrolytů a

• enzymatické - urychlení pankreatické lipázy;

• hormonální - uvolnění antiholecystokininu;

• regulační - udržování dostatečné úrovně složek žluči v průběhu trávení.

Dysfunkční poruchy žlučníku a žlučových cest u dětí jsou běžnou příčinou vzniku zánětlivých onemocnění žlučového systému.

Anomálie a malformace žlučníku

Játra a žlučové cesty jsou tvořeny z reniformního výrůstku ventrální stěny primárního střeva předního střeva, umístěného v lebečním žlábku. Ze dvou hustých výhonků buněk se tvoří pravé a levé laloky jater a z prodlouženého divertikulu - jaterní a žlučové kanály. Žlučník je tvořen menšími buněčnými shluky ve stejném divertiklu.

Již v raných stadiích prenatálního vývoje je žlučový trakt průchodný, ale následně proliferující epitel uzavírá svůj lumen. Časem dochází k sekundárnímu otevření lumenu, který začíná současně v různých částech hustého pupenu žlučníku a postupně se šíří do všech žlučových cest.

V procesu prenatálního vývoje je stěna žlučníku nejprve lemována víceřadým epitelem, který se skládá z 5 řad buněk a více, a následně se epithel mění na jednořadý cylindrický. Do pátého týdne je dokončena tvorba cystických, společných žlučových a jaterních kanálků a do třetího měsíce prenatálního období začínají fetální játra vylučovat žluč, který tvoří hlavní část mekonia.

Ve 20–25 týdnech intrauterinního vývoje dochází k intenzivnímu růstu žlučníku, zvyšuje se tloušťka svalové vrstvy, zatímco tloušťka ostatních membrán se snižuje v důsledku protahování žlučníku. Dochází k tvorbě klků a krypt, které se mohou dostat do svalové vrstvy, tvořící ponorné průchody, jejichž přítomnost někteří autoři považují za vadu vývoje.

Morfologické vyšetření ukázalo různé dysplazie epitelu, mezenchymální tkáně a vegetativní nervové struktury. Hypoplastická a hyperplastická změna v epitelu, myocytech, zhoršené struktuře pojivové tkáně, jakož i strukturní znaky inervačních poruch ve formě hypo- a aplazie nervových plexusů, tvorba gliálních kordů a dysganglióza jsou uvedeny v žlučníku. Strukturální změny v tkáních stěny žlučníku v blízkém nebo vzdáleném období ovlivňují jeho funkční stav a přispívají k tvorbě různých žlučových onemocnění.

Klinický význam anomálií žlučníku a duktálního systému spočívá v tom, že v některých případech mohou způsobit stázu žluči, podporovat zánět a tvorbu žlučových kamenů.

Anomálie mohou být kombinovány s malformacemi jiných orgánů, včetně srdečních vad, polydakticky, polycystického onemocnění ledvin atd.

Možnost vyšetření anomálií žlučníku a duktálního systému by měla být vzata v úvahu při vyšetření a interpretaci získaných výsledků i při chirurgických zákrocích.

Hlavní anomálie žlučníku jsou uvedeny v tabulce. 7.1.

Ageneze žlučníku je poměrně vzácná vrozená a často nízká symptomová anomálie. Vyskytuje se v asi 1 případu při 1600 pitvách. Předpokládá se, že žlučník se ve čtvrtém týdnu embryonálního vývoje podrobí poškození kaudální části jaterního divertiklu. V závislosti na úrovni, při které je tvorba žlučníku narušena, existují dva typy ageneze.

Anomálie typu I jsou způsobeny porušením výtoku žlučníku a cystického kanálu z jaterního divertikulu předního střeva. Anomálie tohoto typu jsou často kombinovány s jinou vrozenou patologií žlučového traktu.

Anomálie typu II jsou způsobeny porušením tvorby lumen žlučníku. Je tu žlučník, ale je v základním stavu. Tento typ abnormality je obvykle spojován s atresií extrahepatického žlučového traktu.

Ve 40-60% případů je ageneze spojena s. jiné vady (žaludek nebo střeva, kardiovaskulární nebo močový systém). Ve 20-50% případů v kombinaci s kameny ve společném žlučovodu. Ve většině případů asymptomatický. Předoperační diagnostika je často obtížná i přes vysokou přesnost moderních diagnostických metod.

Neschopnost odhalit žlučník během ultrazvukového vyšetření nebo jeho rudimentární stav někdy způsobí, že pacient bude odkázán na operaci v důsledku podezření na organickou nemoc.

Pro diagnostiku ageneze žlučníku se používá cholangiografie, dynamická cholescintigrafie nebo cholangiografie magnetické rezonance. Pokud nelze během operace najít žlučník, je použita intraoperační cholangiografie.

Aplasie a hypoplazie žlučníku jsou výsledkem jeho neúplného vývoje v procesu tvorby a jsou charakterizovány malou velikostí, sníženou kontraktilní a koncentrační funkcí. S ultrazvukem nebo cholecystografií v projekci žlučníku - protáhlý tvar a výuka malých rozměrů s nerovnými konturami a dutinou v podobě úzké štěrbiny (obr. 7.1). Stěny bubliny jsou zahuštěné a zhutněné, cystický kanál je viditelný jako hustá šňůra bez lumenu. Společný žlučovod je kompenzační expand.

Dvojitý žlučník je vzácný (1: 3000-1: 4000). V japonské literatuře do roku 2009 bylo popsáno pouze 88 případů.

Během tvorby žlučníku se někdy vytvoří další kapsa, ze které se následně vytvoří druhý žlučník, který má buď svůj vlastní cystický kanál nebo společný, pokud je žlučník vytvořen z kapsy cystického kanálu (obr. 7.2). Když ultrazvuk, dva ehonegative formations oválného tvaru, umístil blízko nebo pod úhlem k sobě navzájem. Bubliny mohou být nerovnoměrného tvaru a velikosti, obvykle jsou náhodné. Jsou zde popsány případy vzniku žlučových kamenů v dutině jednoho nebo obou žlučníků. A. Goel a kol. představila popis výskytu obou puchýřových cholesterolů. Máme pozorování, že v dutině jednoho žlučníku se vytvořil velký kámen a ve stěně druhého střeva se nacházela síťová cholesteróza (obr. 7.3). Při blokování cystického kanálu může dojít k otoku jednoho ze žlučníku.

V některých případech může být předoperační diagnóza obtížná, protože stín jednoho žlučníku se může překrývat. Druhý žlučník během cholecystektomie proto není vždy detekován a nalezen pouze během reoperace. F. Borghi et al. popsal 72-letého pacienta, který 8 dní po laparoskopické cholecystektomii měl bolesti břicha a zvracení pro cholecystolitiázu. S ultrazvukem a KT - druhým žlučníkem s 12 mm kamenem a hromaděním tekutiny v subhepatickém prostoru. Chyba byla způsobena tím, že při předoperačním vyšetření na ERCP byl jeden žlučník s fistulou zadní stěny zablokován druhým, hustě vyplněným kontrastem. Takové chyby se vyhýbají intraoperační cholangiografii. Aby se tak předešlo chybám při laparoskopické cholecystektomii, je nutná důkladná předoperační studie: ERCP, EUS, MRCP.

Dicotyledonous žlučník nastane v důsledku zdvojení rudimentálního žlučníku během jeho formování a je charakterizován přítomností podélného “pasu” rozdělit orgán na dvě části. S ultrazvukem ve spodní části - přepážkou, která jej dělí na dvě dutiny (obr. 7.4). Příčné příčky jsou mnohem častější, podle některých údajů jsou detekovány u 18% subjektů.

Skládaný žlučník - charakterizovaný ostrým ohybem na dně, což má za následek vznik tzv. Phrygian cap. Existují dva typy této anomálie: ohyb mezi dnem a tělem (retroserosální "Phrygian cap") a ohyb mezi tělem a nálevkou žlučníku (serózní "Phrygian cap").

Žlučník ve formě přesýpacích hodin má typický tvar, možná typ "Phrygian čepice" (serózní typ), ale výraznější. Konstanta pozice dna během kontrakce a malá velikost zprávy mezi dvěma částmi žlučníku naznačují, že se jedná o fixní vrozenou anomálii.

Centra uvnitř žlučníku jsou vzácná. Septas může být podélný, příčný nebo kvůli úhlovému zakřivení, lépe vizualizovaný s ultrazvukem než s CT. Žlučník může být normální velikosti, s ultrazvukem na průřezu jasně viditelnými příčkami, které dávají lumen vzhledu bublinkové voštiny (obr. 7.5).

Divertikuly žlučníku jsou vzácné a jejich četnost je asi 1%. Mohou být umístěny na dně, těle nebo krku žlučníku (viz obr. 7.2). Vrozené divertikuly by měly být odlišeny od získaných, vyskytujících se při onemocněních žlučníku (pseudodivertikuly), které se vyskytují častěji. Soubor M. Sirakov et al. četnost pseudodivertikul žlučníku je 8,2%. Ve většině případů je přítomnost divertikly žlučníku doprovázena cholecystolitiázou. Jsou diagnostikovány, zpravidla po studiu makropreparace, protože klinika je nejistá, se symptomy cholecystolitiázy nebo jejích komplikací.

Anomálie polohy žlučníku jsou spojeny se zhoršeným vývojem (orientací) v procesu embryogeneze. Neobvyklé umístění orgánu má velký význam v případě nouzových chirurgických zákroků, zejména v případě poranění břišních orgánů nebo při diagnostikování akutního břicha.

Levý žlučník. Tento typ anomálie vzniká v důsledku toho, že v embryonálním období se pupen z divertikulu jater neodchází doprava, ale doleva. S touto anomálií se žlučník nachází pod levým lalokem jater, nalevo od půlměsíčního vazu. Funkce močového měchýře zpravidla nejsou narušeny, a proto tento typ anomálie nemá klinický význam. U ultrazvuku je dno žlučníku lokalizováno pod levým lalokem jater nad hlavními cévami břišní dutiny - aortou, dolní dutou žílou a páteří.

Intrahepatické umístění žlučníku se vyskytuje u dětí ve 8-10% případů. Normálně, žlučník jen jeho horní stěna přilehlá k nižšímu povrchu jater, oddělený od toho tenkou vrstvou tukové tkáně. V embryonálním období je žlučník ze všech stran obklopen jaterní tkání pouze po dobu prvních 2 měsíců, později zaujímá extrahepatickou pozici. Nicméně, v některých případech, toto uspořádání žlučníku může být udržováno. Tato anomálie umístění žlučníku ovlivňuje jeho funkci, která rychle vede k cholecystolitiáze a infekci. Při akutní cholecystitidě se může patologický proces šířit přímo do jater.

Mezi dalšími možnostmi pro atypickou lokalizaci žlučníku může být jeho retroperitoneální umístění a umístění v půlměsíčním vazu.

Anomálie fixace. Existují 2 hlavní možnosti pro kliniku: putující žlučník a vrozené srůsty žlučníku. Nejčastěji (asi 4-5%) dochází k putujícímu žlučníku. S touto anomálií fixace žlučníku ji peritoneum pokrývá dvěma vrstvami, které tvoří mezentérium, kterým je bublinka upevněna na spodním povrchu jater. Mezenterie může být krátká nebo tlustá. V některých případech je to poměrně dlouhá - pohybující se nebo putující žlučník.

S pohyblivým žlučníkem existuje nebezpečí jeho zkroucení, v důsledku čehož dochází k narušení prokrvení stěny.

Identifikace putujícího žlučníku je poměrně složitým úkolem, protože žlučník s dlouhým mezentériem se může mísit na značné vzdálenosti a v přítomnosti nadýmání se jeho identifikace stává téměř nemožnou. V těchto situacích je indikováno použití intravenózní choleografie, dynamické cholesteintigrafie nebo cholangiografie magnetické rezonance.

Vrozené srůsty žlučníku nejsou považovány za vzácnou patologii, protože jsou častější než jsou diagnostikovány. Adheze jsou tvořeny z listů peritoneum v tvorbě orgánů umístěných v blízkosti žlučníku - dvanácterníku, jaterního ohybu tlustého střeva, pravého laloku jater. Během chirurgických zákroků by neměly být užívány jako zánětlivé adheze.

V procesu embryogeneze se tvoří různé varianty heterotopií žlučníku, které jsou charakterizovány přítomností atypických struktur v jeho stěně - tkáně pankreatu, sliznice žaludku nebo vředů dvanáctníku. Je třeba poznamenat, že heterogonie žaludeční sliznice v gastrointestinálním traktu se často vyskytuje a je pozorována ve všech sekcích od jazyka po konečník. Heterogonie žaludeční sliznice v žlučníku je však spíše vzácným jevem.

Klinicky, žaludeční heterogony v žlučníku obvykle představuje symptomy chronické cholecystitidy. Má-li formu polypu a je lokalizován v oblasti hrdla močového měchýře nebo cystického kanálu, pak se rychle vyvíjí klinický obraz odpojeného žlučníku. Makroskopicky jsou ve všech případech intramurální: uzly o průměru od 1 do 2,5 cm, sliznice, která je pokrývá, vybuchnou do lumen žlučníku. Histologické vyšetření odhalí typickou sliznici žaludku s přítomností hlavních žláz.

Z 1340 cholecystektomií provedených v Centrálním výzkumném ústavu gastroenterologie pro cholelitiázu, pouze ve dvou případech, histologické vyšetření odhalilo gastrickou geurotopii v žlučníku a v jednom případě v žlučovodech.

Vzhledem k vzácnosti patologie, dáváme všechny 3 pozorování.

Pacient III.. 40 let. Po dobu 6 let, zaznamenal paroxyzmální bolest v pravém hypochondrium po chybě ve stravě. Během vyšetření - několik malých kamenů v žlučníku, o kterých byla provedena plánovaná cholecystektomie. Makroskopicky má žlučník délku 5x3 cm, tloušťka stěny 0,3 cm, v oblasti dna bubliny je stěna zahuštěná na 0,5 cm na ploše 1 cm, bělavá, hustá. Histologické vyšetření této oblasti žlučníku - záhyby sliznice jsou vyhlazeny, epitel je vysoký, submukózní vrstva je sklerotická, existují jednovrstvé stonky, cévy s ostře zesílenými stěnami. V tloušťce svalové vrstvy v jedné oblasti, glandulární výrůstky jsou reprezentovány Lushka průchody, v lumen který být žlučové hmoty, hlavní žlázy a pyloric žlázy. Závěr: chronická cholecystitida, gastrická gegerotopie, žlázy žlázového typu v oblasti dna žlučníku (obr. 7.6).

Pacient M., 35 let. Dlouho jsem byl léčen na chronickou cholecystitidu. Stížnosti na povahu vyklenutí bolesti v pravém hypochondriu, zhoršené ohnutím trupu dopředu. Během vyšetření v žlučníku byl jeden vytěsněný zubní kámen do průměru 2 cm, měchýř byl zvětšen na 10 cm a po choleretické snídani se nesnížil. Cholecystektomie rutinně. Makroskopicky má žlučník velikost 9x3,5x0,4 cm, serózní membrána je hladká, lesklá a sliznice je jemnozrnná. V oblasti děložního čípku je tvorba pasu na široké základně, vyčnívající do lumenu, 2,5x2,1x1,5 cm, s měkkou elastickou konzistencí šedé barvy s nerovným povrchem. Při histologickém vyšetření jsou záhy sliznice nízké, lemované zploštělým epitelem, svalová vrstva je hypertrofovaná, cévy se zesílenými stěnami. V oblasti krku žlučníku se nachází vláknitý adenomatózní polyp s heterotopií sliznice těla žaludku (hlavní žlázy, obr. 7.7), na povrchu sliznice je mnohočetná akutní eroze.

Závěr: chronická cholecystitida, fibroadenomatózní polyp cervikální oblasti s heterotopií žaludeční sliznice, eroze v heterotopické oblasti sliznice žaludku.

Sick R.. 40 let. Po dobu 5 let pozoroval ulcerózní bolest v epigastriu, častěji v období podzim-jaro, ale po opakovaném vyšetření vředů sliznice horní části trávicího traktu nebyl. V uplynulém roce se bolest stala lokalizovanou v pravém hypochondriu, stala se trvalou, vyzařující na záda. Při perorální cholerapii není kontrastní žlučník naučen. Když ultrazvuk, žlučník je pomačkaný, ve volné dutině malé množství tlusté žluči. Na soutoku cystických a běžných jaterních kanálků je průměr choledoch 1,3 cm, jeho distální části nejsou rozšířeny. Klinické a biochemické krevní testy bez znaků. S diagnózou odpojeného žlučníku je Miritsiho syndrom (?) Zaměřen na operaci. Když laparotomie zjistila: žlučník je vrásčitá ve tvaru šňůry, bez kamenů. Společný jaterní kanál je rozšířen na 1,5 cm, v oblasti přítoku cystického kanálu do choledoch je laterální stěna jeho stěny expandována ve formě divertikulu 2x3 cm, v lumenu, jehož těsnění je palpováno. Slinivka břišní, žaludek a dvanáctník se nemění. Byla provedena diagnóza benigního tumoru společného žlučovodu. Boční stěna společného žlučovodu s divertiklem a žlučníkem je vyříznuta jedním blokem. Vada ve stěně žlučovodu je přišita spojitým stehem pevně. Při intraoperační cholangiografii je zachována průchodnost žlučovodu. Ve vyříznutém divertikulu byl nalezen polyp o velikosti 0,8 x 0,4 x 0,3 cm.

Morfologický obraz. Žlučník má makroskopicky velikost 8x2x2 cm, tloušťka stěny je 0,5 cm, v oblasti přítoku cystického kanálu do choledoch je jeho členěná stěna divertikulárně rozšířená, hustá, bělavá. Na základně divertiklu je vytvořen polypoidní útvar o rozměrech 0,8x0,4x0,3 cm na bělavém řezu. Sliznice žlučníku obvyklého typu. Histologické vyšetření - sliznice fundu žaludku s přítomností hlavních žláz. V PAS reakci, v oblasti hlavních žláz, povrchové epitelové skvrny pozitivně, a v alciánské modré je negativní, zatímco v jiných oblastech epitel a sliznice jsou Alcianovo pozitivní (Obr. 7.8). V jiných částech polypu nejsou všechny žlázy pozitivní.

V žlučníku jsou vysoké záhyby, které jsou na místech (obr. 7.12) s vysokým obsahem alkyanu pozitivní (obr. 7.12), v některých místech s plochým epitelem.

Závěr: chronická cholecystitida, fibroadenomatózní polyp běžného žlučovodu s heterotopií sliznice fundu, chronický vřed v heterotopické oblasti sliznice žaludku.

Případ má své vlastní charakteristiky, protože heterotopie sliznice fundu žaludku je nejprve popsána ve stěně žlučovodu s rozvojem adenomatózního polypu a chronických vředů hluboko v polypu. Vzácný případ heterogonie žaludeční sliznice v žlučových cestách s tvorbou vředového defektu je nejen praktický, ale i vědecky zajímavý.

V literatuře je již dlouho diskutována otázka role žluči v patogenezi peptického vředu. Dosud není jasné, zda refluxní obsah dvanáctníku do žaludku nebo jeho pahýlu po resekci hraje pozitivní úlohu neutralizací obsahu žaludku, nebo zda tento reflux přispívá k poškození žaludeční sliznice a vzniku vředů. Bylo navrženo, že kyselina chenodeoxycholová obsažená v refluxní směsi způsobuje ulcerogenní účinek, zatímco kyselina ursodeoxycholová je cytoprotektivní.

Experiment na psech ukázal, že transplantovaná vaskularizovaná stěna žaludku do žlučníku, dokonce jeden rok po transplantaci, si zachovává svou strukturu. Tyto experimenty umožnily vyjádřit názor, že vstup jedné žluči do žaludku stále není dostačující pro rozvoj patologických změn. Přítomnost malé izolované oblasti žaludku v žlučníku však není ekvivalentní pronikání žluči do žaludku, protože v experimentu v žlučníku nemohla být vytvořena stejná koncentrace kyseliny chlorovodíkové a pepsinu jako v celém žaludku nebo dokonce v resekovaném žaludku.

V našem pozorování příroda sama reprodukuje tento experiment. Jak je vidět na přípravku, v těch částech polypu, které byly neustále umyty žlučí, nedocházelo k ulceraci žaludeční sliznice a vřed tvořený v hloubce polypu, tj. kde koncentrace pepsinu a kyseliny chlorovodíkové byla vysoká a alkalizační účinek žluči nebyl přítomen. Navzdory tomu, že v jednom příkladu nelze vyvodit žádné závažné závěry, tento případ nám umožňuje potvrdit koncept těch autorů, kteří poukazují na ochrannou (alkalizační) funkci žlučového refluxu v patogenezi peptického vředu.

Někdy, během operace nebo na řezech ve stěně žlučníku, se nachází ektopické místo jaterní tkáně, které nemá anatomické spojení s hlavními játry. Velikosti ektopických míst se liší od mikroskopických až po 3-4 cm, přičemž je třeba poznamenat, že ektopie jater se může vyskytovat v různých zažívacích orgánech. Ektopická jaterní tkáň se obvykle neprojevuje klinicky a chová se jako ortotopická játra, ve které se mohou vyvíjet stejné patologické procesy jako v hlavních játrech. M. Watanabe a kol. popsal pět případů ektopie jater v různých orgánech, M.J.Y. Hadda a kol. - obstrukce pyloru způsobená ektopickou jaterní tkání.

Navzdory těsné blízkosti jater a žlučníku je ektopie jater ve stěně žlučníku vzácná. Toannis Triantafyllidis et al. nalezla ektopii jater ve stěně žlučníku u 54leté ženy během cholecystektomie, ale o cholecystolitiáze. Ektopické místo jater, o velikosti přibližně 1x2 cm, bylo umístěno na povrchu serózní membrány v oblasti těla žlučníku (obr. 7.13) a bylo s ní spojeno krátkou nohou (obr. 7.14). Histologické vyšetření ektopického místa jater ukázalo jeho normální strukturu - cévy, žíly, žlučovody a nezměněné hepatocyty (Obr. 7.15).

Anomálie žlučníku

Anomálie žlučníku je výskyt drobných odchylek od normy, které nemají pro pacienta významné problémy a jsou snadno korigovatelné. Nicméně mají velký význam jako předpoklad rozvoje závažnějších patologií.

Některé anomálie se mohou časem zhoršit a proměnit v deformity. V průměru se frekvence těchto funkcí pohybuje v rozmezí od 0,4 do 4%, v závislosti na jednotlivých případech.

Typy anomálií

Anomálie žlučníku se mohou objevit během vývoje dítěte a v důsledku změn v těle. Některé z nich znamenají vznik druhých, takže celý řetězec odchylek od normy se může vyrovnat. Aby se takovým situacím zabránilo, doporučuje se chirurgický zákrok.

Kvantitativní anomálie

Kvantitativní abnormality žlučníku zahrnují několik možností:

Vývojová funkce

Naši čtenáři doporučují

Náš pravidelný čtenář doporučil efektivní metodu! Nový objev! Novosibirsk vědci identifikovali nejlepší způsob, jak obnovit žlučník. 5 let výzkumu. Vlastní ošetření doma! Po důkladném přečtení jsme se rozhodli nabídnout vám to.

Popis

Absence (ageneze žlučníku)

Vyznačuje se přítomností žlučových cest v nepřítomnosti žlučníku. Místo toho se v těle vyvíjí nefunkční proces, který je často založen na jizvové tkáni.

Další kvantitativní obsah (triplikace)

To je extrémně vzácné pro 3 nebo více žlučníků se vyskytovat, někteří který také zůstat nedostatečně rozvinutý ve většině případů. Jsou obklopeny serózní membránou. S touto situací je možné se vyrovnat vypuštěním stávajících žlučovodů.

Všechny tyto anomálie v obvyklé formě nejsou symptomatické a nezpůsobují nepříjemnosti. Chirurgický zákrok není nutný, pokud na jejich základě nezačne vznik závažných patologických stavů žlučového systému. Většina z nich se vyvíjí při tvorbě plodu a děti jim někdy čelí poměrně brzy.

Pozice anomálie

Anomálie žlučníku spojené s jeho polohou v těle se také nazývají dystopie. Orgán je v tomto případě umístěn mimo normální anatomickou polohu:

 • Vlevo.
 • Vpravo.
 • Utopil se v tkáních jater (nejčastější možnost, často způsobující tvorbu kamenů).
 • Pohybuje se volně v dutině břišní (mobilní močový měchýř).

Druhý případ také způsobuje anomálie polohy a velikosti mezenterie, která potřebuje kontrolovat pohyb žlučníku současně s dýcháním osoby, jeho fyzickou námahou a vlivem jiných vnějších faktorů.
Existuje několik typů válcového měchýře v závislosti na tom, jak se pohybuje a je pevná:

Typ

Popis

Nachází se uvnitř břišní dutiny

Nachází se mimo tkáně jater, obklopené peritoneálními tkáněmi.

Kompletní extrahepatická poloha

Kontakt s játry se nevyskytuje, fixace zajišťuje mesentery prodloužené velikosti. Obklopen peritoneálními tkáněmi.

Patologie spojené se změnou polohy žlučníku jsou zpravidla charakterizovány nedostatečně vyvinutými žlučníky, které nejsou schopny plně plnit své funkce. Šance zánětu jsou vysoké.

Tvarové anomálie

Anomálie tvaru žlučníku - nejběžnější typ odchylky. Mezi nimi jsou:

 • ve tvaru písmene s;
 • kulové;
 • připomínající bumerang;
 • přebytky;
 • bannery;
 • výčnělek (divertikulum žlučníku).

Ne všechny jsou vrozené anomálie: zlomy a opasky často způsobují mobilitu močového měchýře. Někdy jsou malformace spojené s formou korigovány samy, ale někdy jsou nebezpečné a vyžadují speciální léčbu nebo operaci.

Nejčastěji se vyskytujícími a nebezpečnými abnormalitami jsou excesy, zúžení a divertikulum. Mají své vlastní charakteristiky:

Typ odchylky

Popis

Tato odchylka způsobí, že žlučník se zvlní jako hlemýžď ​​a pevně se drží dvanáctníkového procesu. Někdy je připojen k tlustému střevu. V závislosti na tom, zda je možné problém s časem opravit, nebo je-li nutná odborná pomoc, jsou tyto excesy rozděleny na funkční a pravdivé.

Tato odchylka může nastat v důsledku vrozené vady, a kvůli mobilitě žlučníku, stejně jako několik dalších, vzácnějších příčin. Způsobuje kontrakci celého orgánu nebo jeho části, která zasahuje do normální funkce a způsobuje problémy s průchodem žluči. Následně může vyvolat vyčerpání stěn močového měchýře, schopnost redukovat.

Nezávislá eliminace problému je možná, pokud byla původně způsobena zánětlivými procesy v seróze.

To nastane, když žlučník nemá pružný rámec. V tomto případě se jedna ze stěn vyboulí a vezme tvar vaku. Takový stav vyvolává dysfunkci žlučníku, zánět, stagnaci žluči, tvorbu kamene. Často doprovázena silnou bolestí.

Spolu s prevalencí jsou tyto odchylky také nejnebezpečnější. Někdy mohou vést k smrti.

Velikost anomálie

Anomálie žlučníku vzhledem k normální velikosti je rozdělena do dvou hlavních typů:

Typ anomálie

Popis

Vyznačuje se rovnoměrným nárůstem ve všech částech žlučníku s výjimkou kanálků. Zachovává homogenitu vnitřní tekutiny, nevyžaduje dodatečné zesílení stěn.

Dochází ke stejnému snížení velikosti žlučníku při zachování jeho normality a adekvátního fungování.

Hypoplazie žlučníku

Bublina je buď velmi malá, nebo dokonce málo rozvinutá. Tato odchylka může ovlivnit jak celou bublinu, tak její části.

S výjimkou hypoplazie, často vyvolávající zánět, anomálie tohoto typu ve většině případů nezpůsobují potřebu chirurgického zákroku.

Související anomálie

Mezi doprovodnými anomáliemi, z větší části, porušení žlučovodu:

 • Atresie žlučníku (to je - zaostalost žlučových cest).
 • Stenóza (zúžení kanálu).
 • Vznik dalších kanálů.
 • Výskyt cysty choledochus.
 • Vzdělávání žlučových kalů.

Mnoho z nich je přímým důsledkem abnormalit v samotném žlučníku. Mají následující vlastnosti:

Typ odchylky

Popis

Vrozené vady, při kterých není žlučový trakt, nebo jsou nedostatečně rozvinuté a nevhodné pro výkon svých funkcí. Vyžaduje operaci.

Zúžení žlučovodů může být způsobeno buď jejich nedostatečným rozvojem nebo patologií močového měchýře, a také se může vyvinout v důsledku zesílení stěn cév a jejich nahrazení vláknitou tkání. Obvykle se řeší posunováním, umělou expanzí potrubí.

Představují další „větve“ spojující žlučník s organismem. Jejich počet zpravidla nepřekračuje 2–3. Obvykle asymptomatický a neovlivňuje tělo. Někdy jsou kanály falešného typu, neschopné provádět tok žluči.

Expanze potrubí s vakuovým tvarem. Často se nezobrazuje vůbec.

Ne mezi patologiemi ovlivňujícími žlučovody. Vyznačuje se výskytem žlučové suspenze na dně močového měchýře. K tomu obvykle dochází v důsledku divertikulu nebo zúžení. Způsobuje zánět, tvorbu kamene a vyčerpání stěn těla.

Tyto anomálie musí být kontrolovány a mít na paměti jak dospělé pacienty, tak děti: během operace mohou způsobit komplikace nebo vyvolat vývoj nové patologie.

Diagnostika a léčba

Je-li podezření na anomální případ vývoje žlučníku, je diagnóza někdy poměrně komplikovaná. Rozvinuté žlučníky nebo mobilní puchýře ztěžují určení jejich polohy a stavu.

Diagnostika

Obvyklý diagnostický postup je následující:

 • Použití ultrazvuku. Tento typ studia vám umožní vytvořit úplný obraz o stavu těla. Analyzuje úroveň vyčerpání a další změny ve struktuře, jakož i schopnost plně fungovat. Existují 2 možnosti provedení této studie: obecné a zátěžové. Ten se provádí poté, co pacienti použili choleretickou potravu.
 • Počítačová tomografie. Další krok po ultrazvuku je aplikovat, pokud žlučník není viditelný za jinými orgány nebo je nedostatečně rozvinutý.
 • Zobrazování magnetickou rezonancí. Funkčnost této studie je podobná funkčnosti počítačové tomografie, ale její přesnost je mnohem vyšší a umožňuje plně určit polohu orgánu a jeho stav.

Některé typy anomálií vyžadují speciální typy diagnostiky:

 • Ageneze a aplasie se určují pomocí cholegrafických studií, radiocholecystografie, dynamické scintigrafie. To vám umožní určit, jak je tělo schopno hromadit žluč a provádět svou přímou funkci.
 • Souběžné patologie žlučníku, stejně jako patologie v orgánech, které k němu přiléhají, lze analyzovat pomocí laparoskopických studií.

Na cestě, také, zpravidla, historie nemoci, přítomnost dědičného sklonu pro jeden nebo jiný typ odchylek je specifikován.

Léčba abnormalit žlučníku

Terapie zaměřená na léčbu abnormalit v žlučníku je vždy komplexem akcí:

 • léky nebo operace;
 • vyhovění pacientovi dietou vyvinutou individuálně pro jeho případ;
 • fyzioterapii.

Specifická metoda léčby je přiřazena v závislosti na tom, jaký typ anomálie byl zjištěn a jak může ohrozit tělo pacienta, jakož i přítomnost průvodních onemocnění.
Všechny procedury mají své vlastní charakteristiky.

Léčba léky

Chirurgická léčba

Fyzioterapie

opatření

Diety

Používají se choleretika:

Kurz trvá přibližně šest měsíců.

Současně je často nutné užívat antispasmodika, která zmírňují hlavní symptomy.

chronický zánět orgánů;

aplikace na bázi parafinu.

Frakční výživa bez zátěže na gastrointestinální trakt. Někdy se používají lidové prostředky, jako je odvar z pelyňku.

Při léčbě anomálií žlučníku je nutné přesně dodržovat lékařský předpis - pouze to zajišťuje úplné řešení problému.

Kdo říkal, že léčení těžké nemoci žlučníku je nemožné?

 • Mnoho způsobů se snažilo, ale nic nepomáhá.
 • A nyní jste připraveni využít všech příležitostí, které vám poskytnou dlouho očekávaný pocit pohody!

Existuje účinná léčba žlučníku. Sledujte odkaz a zjistěte, co lékaři doporučují!

Ageneze, aplázie a hypoplazie žlučníku (Q44.0)

Verze: Adresář nemocí MedElement

Obecné informace

Stručný popis

Ageneze žlučníku je vzácná vrozená anomálie, která představuje nepřítomnost žlučníku. Současně obvykle chybí cystický kanál a lze pozorovat expanzi společného žlučovodu.

Ageneze žlučníku s normálním žlučovodem je velmi vzácná. Podle některých zpráv, v tomto případě, pouze tukové tkáně a tepny žlučníku se nacházejí v místě žlučníku.

Aplasie, hypoplazie žlučníku jsou nedostatečným rozvojem žlučníku v jeho správné poloze.

Klasifikace

Existují dva typy této anomálie:

Etiologie a patogeneze

Epidemiologie

Faktory a rizikové skupiny

Hlavní rizikové faktory jsou:

1. Vrozené poruchy pojivové tkáně - nediferencovaná dysplazie pojivové tkáně.

2. Dvojnásobný syndrom chromozomu 1q (trisomie 1q) - ageneze a aplasie se vyskytují v kombinaci s jinými abnormalitami.

3. Warkanyho syndrom (Warkany, Josef-American human genetist, 1902-1992) je syndrom vícečetných malformací spojených s úplnou nebo částečnou trizomií chromozomu 8q (přítomnost dalšího chromozomu 8 nebo jeho části krátkého ramene). Existují zprávy o přibližně 100 případech pozorování ageneze žlučníku u tohoto syndromu, tj. vyskytuje se natrvalo, zatímco kombinuje s jinými anomáliemi 8q syndromu.

4. Trisomie 11 chromozomy (zdvojení 11q) v kombinaci s jinými projevy.

5. Přítomnost jiných malformací trávicího traktu.

Klinický obraz

Příznaky, proud

Diagnostika

Diagnostika hypoplazie

Cholecysto a cholegrafie ukazují, že stín žlučníku je nepřítomný nebo ostře snížený s funkcí žlučníku, který se zachoval.
Ultrazvuk a radio cholecystografie s dynamickou scintigrafií mohou detekovat pokles dutiny žlučníku a někdy jeho nepřítomnost.

Detekce ageneze nebo aplazie žlučníku se ve většině případů vyskytla náhodně s laparoskopickými zákroky, před nimiž bylo provedeno pouze ultrazvukové vyšetření. Praxe ukazuje, že s fuzzy vizualizací žlučníku na ultrazvuku by pacienti měli být podrobeni CT a MRI.

Laboratorní diagnostika

Diferenciální diagnostika


Dyskineze žlučových cest. Akutní a chronická cholecystitida.

Léčíme játra

Léčba, symptomy, léky

Ageneze žlučníku u dítěte

Diagnostika ageneze a aplázie

Cholecysto a cholegrafie ukazují, že stín žlučníku je nepřítomný nebo ostře snížený s funkcí žlučníku, který se zachoval.
Ultrazvuk a radio cholecystografie s dynamickou scintigrafií mohou detekovat pokles dutiny žlučníku a někdy jeho nepřítomnost.

Detekce ageneze nebo aplazie žlučníku se ve většině případů vyskytla náhodně s laparoskopickými zákroky, před nimiž bylo provedeno pouze ultrazvukové vyšetření. Praxe ukazuje, že s fuzzy vizualizací žlučníku na ultrazvuku by pacienti měli být podrobeni CT a MRI.

Divertikulum, Phrygian čepice, ageneze, aplázie žluči

Abnormality žlučníku se vyskytují u 28 ze 100 pacientů, kteří podali žádost do zdravotnického zařízení. Patologii lze pozorovat ve struktuře orgánu nebo jeho úplné absenci. Často je anomálie spojena se selháním vývoje plodu. Méně časté jsou získané změny ve struktuře orgánu.

Druhy anomálií žlučníku

Žlučová anomálie ─ odchylka od normy. Patologie zahrnuje další poruchy funkce trávicího ústrojí.

Stupeň vlivu na tělo závisí na typu anomálie. Některé neovlivňují zdraví. Jiné vedou k vážným následkům.

Velikost

Existují 3 hlavní problémy spojené s velikostí žlučníku.

Patří mezi ně:

 1. Obří velikost. Všechny části těla, kromě jeho vedení, mají zvýšené hranice.
 2. Hypokinéza. To je trpaslík těla. Rozměry hlavních částí a součástí jsou jednotně zmenšeny. Funkce bubliny je zachována.
 3. Hypoplazie žlučníku. To je příliš malá velikost orgánu v kombinaci s nedostatečným rozvojem. Anomálie postihuje celý žluč nebo jeho jednotlivé části.

Velikost obra nebo trpaslíka neznamená operaci, pokud jsou všechny funkce zásobníku žluči zachovány a člověk necítí poruchu trávicího systému.

Hypoplazie způsobuje zánět orgánů. Tento stav vyžaduje okamžitou léčbu, často operaci.

Formulář

Anomálie tvaru žlučníku je určena ultrazvukem.

 1. Phrygian čepice Žlučník má kuželový tvar. Anomálie je pojmenována pro podobnost s čelenkou dávných Phrygians. "Cap" mírně nakloněný nahoru, dopředu. Anomálie se tvoří v děloze, neovlivňuje práci trávicího systému a zdraví obecně.
 2. Příčky v žlučníku. Tělo má normální tvar a velikost, ale uvnitř jsou bariéry. Bublina je obvykle dutá. Příčky zabraňují proudění žluči. To může vést ke vzniku kamenů, protože tajemství se postupně zhutňuje.
 3. Divertikulum žlučníku. Patologie je vzácná. Když divertikulum žlučníku, stěny orgánu vyčnívají ven. Anomálie lze pozorovat v jakékoliv části těla, mají vrozený a získaný charakter.

Důsledky rozděleného orgánu:

V těžkých případech lékaři odstraní obě části těla. Navíc, vrozená patologie těla dělá to mít různé formy. Například, s-tvarovaný, bumerang nebo míč.

Poloha

Dystopie je lékařský termín, který odkazuje na jakékoli abnormální polohy žlučníku. Tělo se může odchýlit od osy nebo být pohřbeno v tkáních jater, volně „plavou“.

Existuje několik druhů varhan. Liší se od sebe ve způsobu, jakým se pohybují a fixují na blízké orgány.

Existují následující typy:

 • orgán je umístěn uvnitř břišní dutiny;
 • umístění intrahepatického žlučníku;
 • plovoucí nebo nestažené těleso.

Poslední typ anomálie představuje největší nebezpečí, provokuje torzi a excesy orgánu. Chirurgie je nutná

Tam je taková patologie jako ektopie žlučníku. Orgán může být umístěn na různých místech, někdy mimo žlučový systém. Často je patologie vrozená.

Formace

V určitých fázích formování jsou rezervoáry pro žluč, "zmrazené". Patologie je uložena v lůně matky, málokdy ovlivňuje práci trávicího systému.

Pokud jde o formování těla, zdůraznily se tyto patologie:

 1. Ageneze žlučníku. To je úplná nepřítomnost orgánu nesouvisejícího s chirurgickým zákrokem. Geneze žlučníku a žlučových cest u novorozence je kladena v počátečním stadiu embryonálního vývoje. Anomálie lze detekovat pouze pomocí magnetické rezonanční terapie.
 2. Aplasie žlučníku. Neexistuje žádný orgán, ale jsou tu žlučovody. Místo bubliny se vyvíjí proces. Není schopen plně se vyrovnat s funkcemi těla.
 3. Přítomnost dvou plných žlučníků se dvěma sadami kanálů. Patologie je diagnostikována ultrazvukem. Někdy jeden žlučový měchýř a normálně funguje a druhý - nedostatečně rozvinutý. Často se vyžaduje operace k odstranění jednoho nebo dvou abnormálních orgánů, aby se zabránilo riziku vzniku zánětlivého procesu.

Patologie této kategorie se začínají vyvíjet i během těhotenství, kdy je plod negativně ovlivněn vnějšími nebo vnitřními faktory.

Příčiny biliárních anomálií

Anomálie vývoje žlučníku - důkaz individuálních charakteristik organismu. Lidé s patologií mají mírně odlišný proces trávení. To zavazuje dodržovat zdravou stravu, životní styl.

Anomálie žlučníku (LB) se často vyvíjí v utero, položené na konci prvního měsíce těhotenství. Jedná se o počáteční fázi tvorby orgánů trávicího systému.

Proces je ovlivněn následujícími důvody:

 • nepříznivé účinky na životní prostředí;
 • nemoci matky;
 • přítomnost špatných návyků obou rodičů;
 • genetická predispozice;
 • užívání těhotné ženy se nedoporučuje.

Po narození se již objevily anomálie bubliny. Jsou výsledkem nízké aktivity, nezdravých stravovacích návyků, kouření, drog, zneužívání alkoholu.

Vyvolávají změny žlučových cest a onemocnění, zejména cholecystitis. To je zánět těla. Mezi dvanácterníkem, střevem, pankreatem a játry se začnou tvořit adheze. Žluč se s nimi začne roztavit nebo se rozpadne.

Je nutné se vyhnout těžké fyzické námaze. Vyčerpávající práce vyvolává vytěsnění vnitřních orgánů, včetně žlučníku. Stejný efekt je možný i při sportu, zejména při zvedání závaží nebo činek.

Důsledky abnormální struktury žlučníku

Hlavní funkcí žlučníku je ukládání žluči a smršťování, aby se zajistil její správný odtok. Je nezbytný pro normální fungování trávicího systému. Tajemství vstupuje do dvanáctníku a rozkládá potraviny, zejména tuky.

Typicky je patologie detekována během ultrazvukového vyšetření. Pokud je vada vrozená, pacient si to nemusí být vědom, protože symptomy chybí, abnormální forma žlučníku se neprojevuje.

Vedete-li nepravidelný životní styl, komplikujte situaci chronickými onemocněními, zraněními, vrozenou anomálií přispívá ke stáze žluči. Toto je první fáze tvorby kamenů v těle, jeho zánět.

Pokud abnormální struktura žlučníku nevyvolává nebezpečné dysfunkce, můžete tak učinit bez specifické terapie. Stačí sledovat vaši stravu, nezneužívat alkoholické nápoje a mírně sportovat.

Je možné léčit anomálie žlučníku?

Pro léčbu se používá současně několik léčebných metod. Integrovaný přístup je produktivní.

 • Léčba;
 • individuální stravovací a výživová pravidla;
 • fyzioterapie.

Ne všechny patologie a anomálie formy žlučníku jsou přístupné terapeutickému ošetření. Pro některé je jediným optimálním řešením operace. Žlučník je odstraněn. Nepatří k nenahraditelným orgánům. Život bez bubliny je dlouhý a plný, pokud dodržujete dietu.